Het Egidiuslied op plaat

Publicatie datum: 1979-01-01
Collectie: 09
Volume: 09
Nummer: 1
Pagina’s: 26

Documenten

a 26 het egidiuslied op plaat als we in de klas poezie uit de middel eeuwen lezen zijn we er ons gewoon lijk onvoldoende van bewust dat het hier meestal om echte liederen gaat teksten die in allereerste plaats be stemd waren om gezongen te worden de middelnederlandse poezie hetzij episch hetzij lyrisch of episch lyrisch geestelijk of wereldlijk was vooral een liedkunst precies daarom konden die teksten zo gemakkelijk mondeling doorgegeven worden vooral de volks liederen die voortdurend lichtjes ge wijzigd aangevuld of aangepast op nieuw opdoken men denke bijvoor beeld aan t lied van heer halewijn met zijn varianten en zijn nu eens twee dan weer drieregelige strofen minder opvallend misschien is de liedvorm bij de zogenaamde kunstlyriek teksten afkomstig van wellicht een enkel wel bekend dichter het mooiste voorbeeld hiervan is het egidiuslied waarvan de rondeelvorm met refrein duidelijk wijst op de muzikale oorsprong maar wie kent die meldoieen en welke voorpagina van het antwerps liedboek een schoon liedekens boec indien welc leraar kan het zich veroorloven deze ken ghy in vinden sult veelderhande liedekens gedrukt door jan roulans te liedvormen in de klas ten gehore te antwerpen in 1544 brengen een grammofoonplaat met een ge 1544 waarvan het ontstaan meestal muziek en literatuur uit de nederlands trouwe gezongen opname van deze veel vroeger gedateerd mag worden talige gebieden uit de middeleeuwen teksten daar hebben we al lang naar daaruit horen we vijf teksten onder en de renaissance dit wordt onder uitgekeken en eindelijk is er nu zo n meer in oostlant wil ic varen het meer gedaan door het uitbrengen van plaatopname die perfect in onze be daghef inden oosten en het viel op het onderwijs gericht materiaal hoeften voorziet een ep met liedjes eens hemels jouwe grammofoonplaten boeken en diase uit het antwerps lfiedboek en het ook de uitvoering van deze liederen ries het organiseren van school gruuthuse manuscript gezongen en kan ons niet anders dan enthousiast voorstellingen en concerten de stich gespeeld door studio laren onder lei maken gelukkig heeft de verstaan ting heeft intussen al twee nieuwe ding van marijke ferguson baarheid van de tekst kennelijk de langspeelplaten in voorbereiding een om te beginnen zijn we zeer tevreden voorrang gekregen met liedjes van bredero en zijn tijdge met de tekstkeuze van deze plaat de de teksten zijn overigens ook bij de noten en een met de integrale uitvoe twee hoofdgenres volkslied en kunst plaat ingesloten maar bovenal bevalt ring van de drie grote balladen ni lied zijn beide op gelijke wijze verte ons de frisse muzikale en tekstuele in heer halewijn het hildebrandtslied genwoordigd het gruuthuse ma terpretatie dank zij het gebruik van au en de twee koningskinderen ver nuscript is een verzamelhandsphrift thentieke renaissance instrumenten der zijn er verschillende diaseries en met in hoofdzaak kunstliedere0uit de de rechttoe rechtane zangstemmen lesboeken in voorbereiding veertiende eeuw voomamenjfc van de vooral donald de marsas zingt recht de plaat kan besteld worden doorllfl hand van de brugse dichter voor z n raap en de levendige afwis bfr 310 over te maken op rekening componist jan moritoen hieruit wor seling van stoere ritmen en zachte me nr 54 82 01 552 van de algemene den acht liedjes gebracht waaronder lodieen kortom men raakt er niet op bank nederland postgiro bank 6269 de meest bekende aloeette en uitgeluisterd te amsterdam of op postgiro 3756926 wi willen van den kerels zingen de plaat is de eerste realisatie van de van stichting constanter bankastraat kerelslied het antwerps liedboek stichting constanter deze stichting 40 1094 eg amsterdam daarentegen is een gedrukte verzame houdt zich bezig met het verspreiden ling van hoofdzakelijk volksliederen uit van kunst en cultuur in het bijzonder j uyttendaele