Het huis van mijn grootmoeder

Publicatie datum: 2002-01-01
Collectie: 33
Volume: 33
Nummer: 2
Pagina’s: 73-75

Documenten

joyce vermeeren praten door het project op internet te zetten kan en mag iedereen erbij komen je kunt zo niet je eigen grootmoeder het internet op het huis van mijn grootmoeder ontmo e t l a ngs de digitale s ne lweg 1 8 000 grootmo ed e r s langs de digitale srieluveg staan de deuren van 18 000 grootinoeders huizen uitnodigend open je ploft neer in een leunstoel niet gebloemde stoffen bekleding in een tivoorikarrier niet volle jes voor de ramen en een grote staande klok in de gang die ieder half uur oorverdovend slaat tegenover je zit grootmoeder ze knikt vriendelijk schenkt een kopje aan het iverk op de colapi fer thee in en vertelt dan haar verhaal eeuiven landen culturen trekken aan je voorbij generatiekloven worden moeiteloos overbnigd het huis van mijn ons t erfelijk grootmoeder is een gigantisch intercultureel iiit ivis trefivoo rden karakter liefde gevoel selingsproject ivnnraan iedereen kan nieedoerz door l3rigit van der lee onsterfelijk mijn oma cecilia van baar was een oma die altijd zo tros en sterk was dat ik maarten van der burg verbonden aan de altijd dacht dat ze onsterfelijk was ze zou het educatieve faculteit amsterdam deed vorig jaar jaar 2000 op haar sokken halen en er was mee aan een driedaagse manifestatie in carre absoluut geen reden om daaraan te twijfelen over ict in het onderwijs hij werd hierdoor maar toch legde ze het bijltje erbij neer op dusdanig geinspireerd dat hij een project wilde een moment dat niemand het verwacht had ontwikkelen op het gebied van ict en ze was een echte oma die limonade maakte interculturalisatie als docent nederlands als in een grote glazen kan en altijd dropjes gaf tweede taal nt2 en intercultureel onderwijs als je weg ging haar gastvrijheid kwam op merkte hij bij zijn studenten dat herinneringen zondagmiddag altijd het beste tot zijn recht aan hun grootmoeder tot allerlei verhalen leidde tijdens de borrel niet de hele familie en hieruit ontstond het project het huis van mijn iedereen die aan kon komen waaien mijn grootmoeder een intercultureel en digitale oma was een sterke vrouw en de spil van de community waar grootmoeders de hoofdrol familie i k kon me mijn familie niet voorstel spelen in de verhalen van hun kleinkinderen van len zonder haar ze was altijd geinteresseerd der burg k heb altijd al gewerkt vanuit het en bezorgd om haar kleinkinderen probeer onderwijsconcept dat ik samen met de studenten de altijd te begrijpen waarom wij bepaalde projecten ontwikkel de zogenaamde educa dingen deden maar kwam toch altijd maar tionals de studenten maken een product weer tot de conclusie dat de tijden toch ver wanneer er onderweg input nodig is zorgt de anderd waren door haar sociale manier van docent daarvoor de grootmoeder roept bij bijna omgaan niet mensen heeft zij erg veel iedereen positieve herinneringen op zij blijkt invloed gehad in het pakketje normen en een belangrijke sleutelfiguur te zijn in het gezin waarden die ik in loop van de tijd belangrijk stukken sociale geschiedenis worden bloot ben gaan vinden gelegd zodra je over je grootmoeder begint te 2 002 2 moer 7 3 afbeelding 1 draaiboek het huis van mijn grootmoeder stap 1 er wordt een film vertoond waarop anke stienissen afkomstig uit het pilotgroepje het verhaal vertelt over haar grootmoeder stap 2 alle deelnemers halen spontaan herinneringen op aan hun eigen grootmoeder stap 3 in kleine groepjes worden de herinneringen verder uitgewerkt tot verhalen rond bepaalde trefwoorden bijvoorbeeld geur muziek of karakter stap 4 de verhalen worden in de vorm van een talkshow aan de groep verteld een notulist maakt hiervan korte aantekeningen de verteller moet daarna de notities goedkeuren en eventueel wijzigen of aanvullen stap 5 de verhalen worden in tweetallen meteen in de computer uitgewerkt een fotograaf loopt rond en maakt foto s van de deelnemers en van meegebrachte voorwerpen die aan grootmoeder doen denken deze foto s worden bij het verhaal gevoegd het product is klaar grootmoeder staat in woord en beeld op de digitale snelweg dr aaib oek m et m a t e rialendoo s studenten nathalie devis gaf het project een van der b urg probeerde het project uit samen handzame vorm door een draaiboek te schrijven met een pilotgroepje studenten en webdesigner en een materialendoos samen te stellen aan de wi ggert de h aan de eerste resultaten waren hand van het draaiboek worden de deelnemers meteen al zeer inspirerend dankzij de inspan in een middag stap voor stap geleid naar het ningen van caroline nevejan rnedebedenker eindproduct zie afbeelding 1 van het huis van mijn grootmoeder en directeur van de afdeling onderwijs research en taa lvaa rdi gh e d en ontwikkeling oro bij de hogeschool van het project is niet alleen gericht op uitwisseling amsterdam kreeg het project brede steun van intercu l turele ervar i ngen voordat groot binnen de hogeschool en werden de nodige moeder uiteindelijk op internet belandt moeten faciliteiten beschikbaar gesteld een van de de deelnemers diverse taalvaardigheden toepas sen het schrijven van het verhaal vindt plaats in een aantal stappen eerst wordt naar een verhaal ik ga allee n me e al s ik ij s krijg geluisterd in de film daarna wordt materiaal voor trefwoorden karakter plaats kleding het eigen verhaal verkregen door spontaan door fay abali herinneringen op te halen aan grootmoeder dit mijn oma werd in haar laatste jaren langzaam ruwe materiaal wordt in samenwerking met de dement in mijn herinnering werd ze hier andere deelnemers verder gespecificeerd en alleen maar leuker op wat anderen van haar uitgewerkt waarbij trefwoorden als kapstok dachten daar had ze steeds minder een bood fungeren bij het vertellen van het verhaal tijdens schap aan de laatste jaren had ze een rolstoel de talkshow komt de spreekvaardigheid aan bod waar ze een vreselijke hekel aan had oma de notulist heeft tijdens de talkshow een moest toch af en toe gelucht worden en dan belangrijke taak er wordt een groot beroep moest ze er toch aan geloven ik ging dan gedaan op zijn luistervaardigheid en met haar wandelen vooral als het goed weer interpretatievermogen door het verhaal vast te was de banden van de rolstoel waren vaak leggen in korte notities geeft de notulist de lek oma s werk op naar het benzinestation eerste aanzet naar het geschreven verhaal het om de banden op te pompen oma met haar schrijven van het verhaal in de computer is de tatoeage op de ki n knaloranje hennaharen en laatste stap door dit in tweetallen te doen wordt spierwitte kleding het benzinestation was het verhaal automatisch herlezen gereviseerd en vlak bij mijn school ik voelde mij dan vrese verbeterd alle taalvaardigheden luisteren lijk voor schut lopen nu kan ik erom spreken lezen en schrijven komen aan bod lachen maar toen zonder dat de deelnemers zich hiervan bewust zijn sterker nog iedereen vindt het leuk o m 2002 2 moer 74 toen ze nog l eefde burg het project kan naar behoefte steeds trefvoo rden godsdienst geur uitdrukking verder uitgewerkt worden je kunt bijvoorbeeld door floris dierck s na enige tijd de verhalen opnieuw bekijken en mijn oma is in 2000 overleden en de jaren verder bijschaven in het kader van een bepaald daarvoor waren niet haar beste ze ging gees leerdoel ook kunnen leerlingen hun telijk maar voornamelijk ook lichamelijk grootmoeder uitnodigen om het project te steeds meer ac h teru i t m ijn oma had ook bekijken waarbij ze hun grootmoeder leren om haar eigen geur en niet te beschrijven mijn met internet om te gaan het project biedt vele oma geur ook een herinnering aan mijn aanknopingspunten oma is de christelijke beeldjes van jezus en maria bij haar thuis je kwam binnen en je manifestatie werd meteen geconfronteerd met een halle de site het huis van mijn grootmoeder is voor tje vol beeldjes en schilderijen de meest iedereen toegankelijk de site is zo ingericht dat mooie uitdrukking van mijn oma als ze iets de bezoeker er doorheen kan bladeren op de wou en niet op de woorden kwam dat ze manier die hij zelf wenst door het wanklikken niet haar rechter wijsvinger wees op een van trefwoorden kan de wereld van de manier die alleen mijn oma kon doen mijn grootmoeders globaal horizontaal verticaal of in mooiste en meest sentimentele herinnering de diepte bekeken worden je kunt dwalen van is tijdens de begrafenis van haar tweede zoon huis naar huis overal staat de deur open toen zij de hele tijd op mij steunde het huis van mijn grootmoeder blijft niet beperkt tot een virtuele werkelijkheid op 7 juni mee te doen door de talige aanpak is dit project dit jaar komt een grote manifestatie op het bij uitstek geschikt voor het onderwijs in het montessori college amsterdam de digitale nederlands als tweede taal het gebruik van grootmoeders stappen van het computerscherm multimedia en het werken in groepjes maken het af en zijn life op het podium aanwezig om zelf project goed toegankelijk voor nt2 cursisten hun verhaal te vertellen de manifestatie is bedoeld als een interculturele ontmoetingsplek a anknopings punte n voor kleinkinderen en grootmoeders iedereen inmiddels hebben een groot aantal studenten van jong en oud is welkom de educatieve faculteit aan het project bekijk de site op wwxvgrootmoeders nl meegedaan de studenten worden ook getraind voor meer informatie m van der burg efa n l in het begeleiden van docenten in het voortgezet onderwijs bij de uitvoering van het project zij zijn verantwoordelijk voor het verder uitbouwen sterke vrouw van het huis van mijn grootmoeder van der trefwoorden karakter burg de studenten leren op deze manier hoe door diane car p ze een project moeten opzetten onderwijs is wie heeft mij verteld mijn vader denk ik niet alleen het staan voor het bord met een zijn grootmoeder mijn overgrootmoeder krijtje in je hand managementvaardigheden het kwam uit rusland zij was een hele sterke kunnen regelen van logistieke zaken het vrouw die het centre van haar buurt was zij begeleiden van deelnemers horen ook tot de was degene die iedereen naar toe ging als er bagage van een aankomend docent het mes iets aan de hand was zij had veel kin snijdt dus aan twee kanten voor zowel de deren mijn opa was de oudste zij heeft haar deelnemers als de studenten is het project een hele gezin vanuit rusland naar engeland leerzaam proces een aantal montessorischolen verhuisd en verder naar amerika geimi in amsterdam hebben al te kennen gegeven dat greerd een paar van haar kinderen hebben in zij aan het het huis van mijn grootmoeder mee engeland gebleven en ik heb hen wel ont willen werken zelfs vanuit het buitenland is er moet maar wat was haar naam waarom belangstelling van der burg gaat binnenkort naar heeft ze naar amerika gegaan in welk jaar zweden en san diego om daar bij enkele hoeveel kinderen had ze en scholen het project te introduceren van der 2 002 2 m o er 75