Het museum lezen

Publicatie datum: 2002-01-01
Collectie: 05
Volume: 05
Nummer: 1
Pagina’s: 11-13
aanleiding tot onderstaand verslag van museumprojecten in canada was het bezoek van maria lopes aan amsterdam op 22 januari gaf zij een lezing gaf over het werken met alfabetiseringsgroepen in musea maria lopes is educatief medewerker van de vancouver art gal ery uit e t ve ld het museum lezen ineke van de craats the literacy program of the canadian museums association mensen die weinig of niet lezen en schrijven horen doorgaans niet tot het publiek dat musea bezoekt een laag inkomen een lichamelijke handicap het van huis uit niet gewend zijn alles speelt een rol musea zijn er echter voor iedereen en wat er bewaard en getoond wordt zou dezelfde diversiteit moeten hebben als er interesses onder de bevolking zijn van autochtone alfabetiseringscursist tot geschoolde inburgeraar museumproject het idee van de interculturele museum programma s voor nt2 cursisten komt uit bovenstaande overwegingen waren in engeland en canada waar volwassenen nederland reden om een museumproject te educatie in musea al iets vanzelfsprekends is richten op nieuwkomers in de samenleving geworden in zo n project werken docenten zie de nummers 105 en 112 van les als educatieve medewerkers van het museum en deze groepen de drempel van het museum cursisten samen vaak komt er ook een over geholpen worden kunnen ze ontdekken gezamenlijk product van die drie groepen tot dat museumbezoek een vorm van ontspan stand bijv een boek of een brochure het is ning is dat je er mooie of interessante dingen dan ook meer leren wat je met elkaar en van kunt zien of dat je je nieuwe omgeving beter elkaar doet dan educatie wat een eenzijdig taal begrijpen gaat en rekengebruikssituaties musea kunnen ook iets leren verkeer van het museum naar de bezoeker van deze groepen wat hun interesses zijn en suggereert het voornaamste doel van het hoe collecties gepresenteerd moeten worden canadese project is om geletterdheid in enge om deze groepen aan te spreken en brede zin te bevorderen door tussenkomst van musea van dat project doen we hier verslag 11 geletterdheid in brede zin belangstelling voor toonde de docent was er ook altijd bij wanneer de groep het museum het aantal canadezen dat niet of niet bezocht dat gaf en veilig gevoel en maakte voldoende kan lezen en schrijven is hoog 5 een goede aansluiting tussen gewone lessen miljoen dat komt neer op 35 van de en museumles mogelijk bevolking deze cijfers komen uit het canadese tijdschrift reading the museum het museum leren lezen december 1996 en moeten ook door een canadese bril gelezen worden dat wil zeggen pas bij het tweede bezoek begon marie lopes dat de maatstaven voor geletterd zijn hoog voorzichtig met het leren kijken naar kunst liggen zowel de regering als de vereniging niet door eerst informatie te geven over het van canadese musea zagen het belang van kunstvoorwerp maar door te kijken en vragen een gezamenlijke aanpak de musea wilden te laten stellen door het tentoongestelde ter hun tentoonstellingen van kunstvoorwerpen discussie te stellen ze probeerde de cursisten en erfgoed meer toegankelijk maken voor een iets te laten voelen bij zo n voorwerp want groter en vooral ander publiek de organi herinneringen waar een emotie bij zit houd je saties ter bevordering van geletterdheid veel langer vast allerlei associaties die het zagen dat musea een belangrijke rol konden kunstwerk opriep werden met hulp van de spelen bij het bereiken van hun doel samen docent opgeschreven er werden steeds meer stelden ze zich ten doel om musea aantekeningen in het museum gemaakt later toegankelijker te maken voor alfabetiserings in de klas werden die verwerkt in een cursisten en het gebruik van duidelijke en gemeenschappelijk of individueel schrijf directe taal in de musea te bevorderen produkt de cursisten werden zowel door de teksten bij schilderijen of cultuur historische docent als de museummedewerker daarbij voorwerpen moesten eenvoudiger gesteld enorm gestimuleerd zo leerden ze niet alleen kunnen worden verder wilde men onder naar kunst te kijken maar ook vertrouwen te zoeken hoe bezoekers ongeacht leeftijd of krijgen in hun eigen mening over kunst dat taalbeheersing betekenis toekennen aan het kwam tot uiting in een gezamenlijke brief aan tentoongestelde ook dit kun je zien als een de maker van abstracte kunst aanvankelijk vorm van geletterdheid de titel van het waren opmerkingen als dat kan ik ook of project reading the museum heeft dus een mijn dochtertje van drie doet het beter niet dubbele betekenis niet alleen het museum van de lucht maar toch kon men al onder kun je lezen maar ook de dinosaurus in het woorden brengen wat er niet begrepen werd natuurhistorisch museum of het spinrokken in aan die kunst dat werd in de brief gezet en het volkenkundig museum lezen moet je dan naar de kunstenaar gezonden die was heel interpreteren als leren ontdekken wat je als verwonderd over deze genuanceerde bezoeker voor beleving kunt oproepen uit een meningen en antwoordde aan de groep dat hij tentoongesteld beeld of voorwerp hun opmerkingen heel interessant vond en wat geeft meer zelfvertrouwen dan zo n samenwerking vereist reactie om een project te laten slagen moeten musea produkten van de cursus nauw samenwerken met docenten docenten weten als geen ander wat je van hun cursisten afhankelijk van wat voor soort museum bij het kunt verwachten en vooral ook wat niet zij project betrokken was varieerde het weten dat deelnemers van lees en schrijf gemeenschappelijk produkt het eind produkt groepen het idee hebben dat het museum er van de groep die de edmonton art gallery niet voor hen is en dat het veel aanmoediging bezocht is een prachtig boekje blue ink in my zal kosten om hen een museum binnen te pen het is een verzameling door deelnemers laten gaan goed geinformeerd door de geschreven impressies van kunstwerken bij docent liet marie lopes educatief mede ieder bezoek aan het museum hadden de werker van het museum de eerste keer dat cursisten een kunstwerk uitgekozen om over zo n groep cursisten de edmonton art gallery te schrijven in de museumles hadden ze binnenging hen dan ook zien waar de nood goed leren waarnemen vormen en kleuren uitgangen waren hoe de beveiliging geregeld zien en bespreken maar ook het verhaal in was waar de lichtknoppen zaten en alle een kunstwerk hadden ze leren zien toen mogelijke gewone dingen waar de groep was het niet meer zo moeilijk je persoonlijke 12 indrukken te verwoorden en een schriftelijke schrijven in klare taal weerslag te geven soms ook maakten ze samen een gedicht of een verhaal over een kunstwerk moord in het museum iedereen 1 bedenk voor je gaat schrijven ook de docent en de museummedewerker las wie gaat dit lezen zijn werk voor en praatte erover bij de wat wil je hen vertellen presentatie van het boek lazen de cursisten wat is het belangrijkste stuk voor uit eigen werk kun je iets weglaten doe het dan bij een ander project in kitchener werd samen met cursisten gewerkt aan de teksten 2 opzet bij de tentoongestelde voorwerpen in een zeg aan het begin waarom je gaat museum moet traditioneel veel gelezen schrijven worden veel kennis die nodig is om het zeg aan het begin wat je wilt dat de tentoongestelde te kunnen begrijpen wordt lezer doet opgedaan door middel van tekst het museum levert die kennis maar zelden zo dat bezoe 3 gebruik korte zinnen kers uit alle lagen van de maatschappij die houd het bij een boodschap per zin kennis ook kunnen consumeren daarom erden cursisten van lees en schrijfgroepen 4 ebruik een lettertype dat groot genoeg is ingezet als deskundigen bij het maken van een folder van het museum in duidelijke taal maak veel ruimte rond de zinnen dat resulteerde onder andere in de richtlijnen voor schrijven in klare taal zie het kader 5 houd je aan gewone interpunctie zoals rehts komma s punten en vraagtekens bij weer een ander project werd mondeling overleverde historische kennis 6 gebruik illustraties opsommingen of verzameld en vastgelegd cursisten konden diagrammen om te laten zien wat je hun eigen verhalen over vroeger gebruiken bedoelt maar ook werden er interviews met anderen afgenomen gezamenlijk werd overlegd wat er 7 verdeel de tekst in kleine stukjes verzameld moest worden wat er aan verhalen die zijn makkelijker te lezen en verslagen opgenomen moest worden en hoe dit materiaal beschikbaar gemaakt kon 8 lees de tekst de volgende dag nog een keer over worden voor andere belangstellenden daarbij kwam veel functioneel lezen en schrijven aan probeer het eenvoudiger te maken bod in ontario koos men het onderwerp bron trouwrituelen dat zeker in multiculturele choices and changes literacy for social groepen een succes zal zijn change learners group ontario literacy coalition 1992 winst voor iedereen informatie e resultaten van zulke projecten zijn indrukwekkend ik vond persoonlijk de foto s in nederland in het boekje blue ink in my pen zeer veelzeggend volwassen mensen vol de nederlandse museumvereniging geeft een overgave bezig in het museum of met de lay lesmap uit getiteld geschiedenis van de eigen out van het boekje behalve dat zij nieuwe omgeving interculturele museumlessen voor kennis en ervaringen hebben opgedaan nederlands als tweede taal de map is hebben ze vooral hun mening leren uiten en momenteel uitverkocht maar wel in te zien bij zelfvertrouwen gekregen en door het werken het secretariaat van de vereniging met cursisten van lees en schrijfgroepen zijn telefoon 020 3053760 musea zich bewust geworden van de e mail info museumvereniging nl noodzaak om hun toegankelijkheid te vergro ten en daarbij klare taal te gebruiken in canada reading the museum website nald calrtm htm 13