Het nut van gecombineerd lees- en schrijfonderwijs

Publicatie datum: 2021-12-23
Collectie: basisonderwijs, voortgezet onderwijs
Bij lezen en schrijven gebruiken we deels dezelfde kennis en cognitieve systemen. In deze meta-analyse onderzoeken Graham en collega’s daarom de effecten uit 47 eerdere studies waarin lees- en schrijfonderwijs gecombineerd aan bod komen. De meta-analyse laat zien dat deze onderwijscombinatie – waarbij niet meer dan 60% uitgaat naar één van de twee vaardigheden – een gunstig effect heeft op zowel de lees- als de schrijfvaardigheid van leerlingen. Dit geldt voor basisschoolleerlingen en in meerdere mate voor middelbare scholieren.