Het woord is nu aan de leerkracht

Publicatie datum: 2002-01-01
Auteur: Hans Meijer
Collectie: 33
Volume: 33
Nummer: 3
Pagina’s: 95-96

Documenten

rece n s i e in het eerste hoofdstuk woorden woorden woorden schetsen de auteurs de ideale klas waarin de leerkracht de fundamentele keuze hans meijer het woord maakt om elke dag en bij alle activiteiten en vakken in te zetten op woordenschatonderwijs is nu aan de leerkrach t waardoor de leerlingen beter in staat zijn hun eigen ideeen en denkprocessen te veevoorden de les woordelijk te volgen en zich daardoor de dirkje van den nulft marianne verhallen lesstof eigen te maken met woorden in de weer praktijkboek voor het de auteurs nemen comenius als voorbeeld die gasisorlenvijs bussum coutinho 2001 400 jaar geleden met zijn boek orbis sertsualiurn isbn 90 6283 2 563 152 blz e 13 5 0 pictus kinderen op een speelse manier woorden en begrippen aanleerde door deze te koppelen aan afbeeldingen uit het dagelijks leven i n hun woordenschatonderwijs staat al jaren in de analyse van het huidige onderwijs laten zij zien belangstelling aanvankelijk vooral in de nt2 dat we ver verwijderd zijn van de aanpak van didactiek maar de laatste jaren ook in de comenius woorden worden vaker getoetst dan nioedertaaldidactiek in het begin van de jaren aangeleerd negentig richtte het projectmanagement zij richten zich met hun nieuwe aanpak niet op taalbeleid zich op onderzoek scholing en verbetering van bestaande materialen en ontwikkeling van materialen inmiddels weten we methodes maar op de juf of meester voor de het nodige over woordenschatontwikkeling klas die zelf haar zijn onderwijs kan verbeteren mede door de publicaties van marianneverhallen door haar zijn repertoire en onderwijsroutines er zijn mappen met leerkrachtvaardigheden uit te breiden en te verrijken ontwikkeld voor opleiding en nascholing en de het woord is aan de leerkracht naar dan moet meeste taalmethodes van de laatste jaren hebben hij wel willen het nodige weten vaardigheden ook een leergang woordenschat ontwikkelen kunnen en tenslotte aan de slag gaan doen met woorden in de weer is dan ook dri e lijn en komen s ame n meer een werkboek dan een leesboek en toch blijkt in de praktijk van het basisonderwijs dat systematisch aandacht in hoofdstuk 2 het willen wordt de lezer besteden aan de woordenschatuitbreiding van werker op een uitdagende manier gemotiveerd kinderen nog geen dagelijkse routine is van de hij krijgt alle argumenten aangereikt om meeste leerkrachten ondanks opleiding en systematisch te gaan werken aan verbetering van nascholing dit praktijkboek wil daar ver het woordenschatonderwijs en daarmee aan het andering in brengen in zijn voorwoord zegt schoolsucces van alle leerlingen de auteurs rene appel dat leerkrachten tot nu toe vaak het willen de neerwaartse spiraal doorbreken en gevoel hebben didactisch met lege handen te laten zien dat leerkrachten en leerlingen met staan maar dat in dit boek de drie lijnen hun nieuwe aanpak enthousiast en effectief aan kinderen leerkrachten onderzoekers eindelijk de slag kunnen gaan ook de lezer die eerst wil samenkomen de auteurs zelf geven in hoofd zien en dan geloven wordt nieuwsgierig naar het stuk 1 na een analyse van het huidige onderwijs vervolg aan het kan efficienter en beter met een goede aanpak is het woordenschatonderwijs in hoofdstuk 3 het weten wordt de basiskennis weer inspirerend en succesvol te maken dat voor goed woordenschatonderwijs aan de orde belooft veel en wekt hoge verwachtingen gesteld in uitgebreide vorm kennen we die uit beide auteurs zijn werkzaam bij het het boek van marianne en simon veehallen espertisecentrum nt2 van pabo haarlem en woorden leren ivoorden onderwijzen hebben hun aanpak in de praktijk van het achtereenvolgens behandelen de auteurs niet basisonderwijs met leerkrachten uitgeprobeerd veel praktische voorbeelden en illustraties het en bijgesteld woordleerproces bij kinderen labelen catego 2002 3 moer 9 5 riseren netwerkopbouw de woordenschat voor een succesvolle implementatie een didactiek volgens de bekende viertakt leerkracht die echt aan de slag wil zal ruimte voorbewerken semantiseren consolideren en moeten creeren in de klas bij zichzelf loskomen controleren het systematisch werken aan van oude gewoontes en routines en in het woordenschatopbouw en de selectie van de aan curriculum keuzes maken om goed te leren woorden bij dat laatste onderdeel luidt woordenschat onderwijs mogelijk te maken het advies maak steeds in de praktijk een her hoofdstuk is met de nodige peptalk afweging en vertrouw daarbij op je intuitie en je geschreven met zinnen als jij als leerkracht gezond verstand met in je achterhoofd de maakt het verschil uit en vanaf vandaag ga je criteria frequentie nut en context dus ook hier niet woorden in de weer voor sommige lezers staat niet de methode of het taalboek centraal zal deze peptalk overbodig zijn zij waren door maar de leerkracht in hoofdstuk 4 komen de de vorige hoofdstukken toch al overtuigd voor auteurs terug op het selecteren van woorden anderen geeft het misschien net het beslissende niet veel praktische aanwijzingen zetje om echt aan de gang te gaan in hoofdstuk 4 het kunnen wordt de lezer aan het einde van ieder hoofdstuk zijn een uitgedaagd om zelf de vaardigheden te checklist en opdrachten opgenomen waarmee ontwikkelen die hem in staat stellen om de lezer kan nagaan of hij de belangrijkste vakkundig woordenschatonderwijs te geven in elementen uit dat hoofdstuk heeft gehaald de de klas hij krijgt tal van tips aanwijzingen en resultaten kunnen worden vastgelegd op een instrumenten om de onderdelen van de viertaks graadmeter die ook als bladwijzer is bijgevoegd in de praktijk toe te passen met de nadruk op de leerkracht die echt niet deze aanpak aan de sernantiseren en consolideren slag wil gaan kan zich ook nog spiegelen aan het semantiseren wordt heel aanschouwelijk hansje de houthakker een sprookje dat in zes gemaakt met het schema van de drie uitjes delen voorafgaat aan ieder hoofdstuk uitbeelden uitleggen en uitbreiden vooral uitbreiden voor de hand liggende woorden meteen a an de s l a g meenemen in de semantisering in verband met dit praktijkboek zal zeker zijn weg vinden in de de netwerkopbouw is nieuw in de didactiek opleiding nascholing en het basisonderwijs het verhoogt de snelheid en efficientie zo want daar is behoefte aan een aanpak die zo worden bij het aanleren van het woord atlas als concreet is uitgewerkt dat men er meteen mee uitbreidingswoorden landkaarten en opzoeken aan de slag kan maar dan moet men wel meegenomen tevens biedt dit uitbreiden tal van doordrongen zijn van de noodzaak tot mogelijkheden tot differentiatie het semanti verandering de auteurs hebben niet hun seerproces wordt stap voor stap toegelicht door enthousiaste schrijfstijl in ieder geval gedaan wat aan te geven wat de leerkracht moet doen als ze konden voorwerk tijdens de kern en bij de verwerking de eerste ervaringen van enkele deelnemers aan afhankelijk van de aard van de betekenisrelaties de post hbo opleiding coordinator taal zijn wordt bij de verwerking met de leerlingen zeer positief maar verandering van leerkracht gebruik gemaakt van een woordweb beeldweb gedrag en daar komt het op aan vraagt geduld een woordparachute een woordkast of een en regelmatige ondersteuning coaching op de woordtrap deze kunnen op een zichtbare plek werkplek een uitgewerkt advies op dat gebied in het lokaal woordenmuur worden zou in het laatste hoofdstuk op zijn plaats zijn opgehangen en ook weer gebruikt worden bij geweest vooral voor leerkrachten in midden en verdere consolidering waarvoor in het boek bovenbouw die begrijpelijk vaak grote moeite veel speelse suggesties worden gegeven hebben om ruimte te creeren bij zichzelf en in het curriculum in hoofdstuk 5 het doen gaat het erom dat deze woordenschataanpak een vaste plaats krijgt in de literatuur dagelijkse routine in elke klas de auteurs weten verhallen m en s verhallen woordcri leren ook wel dat zo n proces een zaak is van lange ivoorden onderwijzen hoevelaken cps 1994 adem maar zij geven voldoende aanwijzingen 2002 3 moer 96