Hoe het in ieder geval niet moet

Publicatie datum: 1979-01-01
Collectie: 10

Documenten

heersing van hun leerlingen vergroten zij het op nis van deze zinnen en op de onderwijsvis i e er door jwn niet voorziene wijze achter jwn valt hiermee toch voornamelijk in de semi sacrosancte niet normaal functionele traditie in literatuur het taalkunde onderwijs op school de diepere reden hiervoor valt waarschijnlijk op te maken balksmit duyzent k unst f aantekening b ij de notitie over het grammatica onderwijs en voorstel voor een nota uit het volgende citaat voorwoord van deel i taalbeschouwingsonderwijs interne notitie cmm 1977 de kloof tussen de ontwikkelingen in de moder batelaan p h s en f c van der leek taal intuities in ne taalwetenschap en het bestaande onderwijs het onderwijs of het tekort van onderwijsintui ties in materiaal is de laatste jaren steeds groter gewor l e vende talen 317 197 6 brinke j s ten the complete mother tongue curricu den bij beginnende leraren nederlands ontstond lum groningen 197 6 dan ook een duidelijke behoefte aan een metho dort slijper m k van w g klooster en j h j luif je de een boek dat als hulpmiddel kon dienen om weet niet watje wee dl 1 en 11 culemborg 1975 en hun verworven kennis en inzichten in de transfor 197 6 mationele taalkunde toepasbaar te maken voor griffioen j opbouw in moer 1975 5 heuvel t van den grammatica onderwijs wordt vaak hun eigen onderwijspraktijk bij het voortgezet onder valse vlag verkocht in moer 1975 2 onderwijs klooster w je weet niet wat je weet een verantwoor opdracht reflecteert u maar eens op de beteke ding in spektator jrg 4 nr 4 197 5 wim van calca r hoe het in ieder geval niet moet ik heb me vergist onderwijs voor volwassenen is dere tijd laat ik het proberen gisteren kwam niet gelijk aan volwassen onderwijs wolters ik thuis wordt eergisteren kwam ik thuis en mor noordhoff leert me dat met haar boekje taa gen doe ik het wel wordt nu doe ik het wel plan nederlands voor volwassenen spraakkunst 3 in vragende zinnen is de persoonsvorm vaak katern de hele en halve onwaarheden van het het eerste zinsdeel de persoonsvorm komt dus ontleden worden de nu volwassen mens nog eens voorop te staan ik weer proberen en wat is het voorgezet de makers schamen zich hier zo voor resultaat vaak komt de persoonsvorm niet op dat ze zich aandienen als de auteurs met vermij de eerste plaats waarom doet wn dat nou wat ding van enige naam en toenaam hun schaamte doet wn nou wie van wn doet dat nou hoe is terecht zie zelf maar doet wn dat nou waarvoor doet wn het nou 1 een werkwoord is een woord dat van vorm het is hebzucht van wn u gelooft het niet van kan veranderen zodat lopen een werkwoord is wn vanwege loop liep enzovoort maar dan toch u gelooft het niet het zijn echt de eerste drie ook jongen vanwege jongens jongeren en jon definities die de volwassen mens in zijn spraak gensachtig of goed vanwege goeds gegoede goe kunst voor volwassenen tegenkomt sommige dig en goeierd of niet mensen zetten zich in om van het onderwijs voor 2 het werkwoord dat verandert als je de zin in volwassenen iets te maken anderen profiteren een andere tijd zet is de persoonsvorm volwas hiervan dat weet ik dan weer van wolters senen kunnen in het algemeen wel een auto in noordhoff zijn vrij zetten maar hoe zet je een zin in een an 19