Hoe kinderen stimuleren tot schrijven?

Publicatie datum: 1993-09-01
Collectie: 23
Volume: 23
Nummer: 1
Pagina’s: 39-41

Documenten

s hoe kinderen stimuleren tot schrijven marleen van der beken marleen van der beken gee ft les in het vijfde leerjaar van de basisschool op ver zoek van de redactie sprokkelde ze een aantal lesideeen die haar leerlingen gesti muleerd hebben tot schrijven een start die goed werkte een verhaal met verschil lende hoofdstukken en spelletjes ter verdieping van de schrijfstijl rr een start die goed werkte verhalen worden eerst in het kladschrift geschreven de kinderen kunnen er al een eerste avond aan werken en de volgende ik geef geen titel wel het begin van dag een stuk voorlezen veel kinderen wil het verhaal het gebeurde op een len er graag verschillende dagen aan wer regenachtige dag ik had nog net de ken ze worden ook gestimuleerd door hond uitgelaten en toen deze aanzet lange verhalen van anderen de verhalen geeft aanleiding tot 18 zeer verschillen worden dan eerst door de kinderen zelf op de verhalen al komen er natuurlijk iets spelling nagekeken nadien nog eens door meer honden in dan gewoonlijk de kinde mij u i te i ndel ij k belanden ze in een mooi ren zijn ook benieuwd naar wat de anderen verhalenschrift waarin per geschreven blad erbij gefantaseerd hebben een wit blad staat voor een tekening iedereen leest dan zijn verhaal voor er volgt een paar kinderen die het steeds moeilijk een korte bespreking wat vind je zelf hadden met verhalen schrijven ah ik vond goed wat niet wie wil kan commentaar het voor het eerst zo leuk dat ik een lang geven het is plezant dat er zoveel gevoe verhaal geschreven heb ik wvil dat nog lens inzitten t is precies alsof ik die per doen soon ken amai spannend kinderen die veel lezen kunnen soms heel interes sante aanvullingen geven jij schrijft zo n beetje als guus kuijer met dialogen soms een verhaal met verschillen volgt er een spontaan applausje de hoofdstukken de bedenkingen van de kinderen zijn dankba re aanleidingen hoe doet kasper dat eigen de taalmethode suggereert een opstel te lijk z n verhaal zo spannend maken heb je schrijven in de lijn van het taalthema dat opzettelijk gedaan carlijne die dialogen mensen in de ruimte ik heb net een video wou je dat die gevoelens echt weergeven opgenomen met van die ongelooflijke beel hoe heb je dat gedaan denk je den en een hele brok informatie de kinde sept okt 1993 nummer 1 23e jaargang nn ren raken hierdoor zeer geinspireerd en hun ren ik werk in het begin van het vijfde leer teksten zijn veel boeiender door de realisti jaar graag met allerlei spelletjes sche gegevens waarover ze kunnen beschikken bij het schrijven wat leuk werkt is onder andere vouwge dichten maken het demystificeert de poeti bovendien zeg ik hen we gaan een echt ache taal en heeft ook wortels in de taalbe verhaal schrijven met verschillende hoofd schouwing hoe werkt het concreet alle stukken ik verklap telkens maar de kinderen krijgen een strookje papier eerst opdracht voor een hoofdstuk bijvoorbeeld schrijft iedereen een lidwoord en een zelf eerste hoofdstuk introductie van de hoofd standig naamwoord die twee worden dan figuren wie zijn ze waar wonen ze hoe weggeplooid dan een werkwoord in de gaan ze gekleed bij een brainstorm in de persoonsvorm de tijd mogen ze zelf bepa klas komen heel wat gedachten ook ik las len en opnieuw wegplooien een bijvoeglijk es een boek en naamwoord en weg een zelfstandig naam woord en wegplooien een bijwoordelijke dit eerste hoofdstuk zou minstens een bepaling van na elk genoteerd woord schriftblaadje lang zijn en zou geen actie wordt het briefje doorgegeven aan de buur van betekenis omvatten dat lijkt mij een man op het einde worden de zinnen voor belangrijke beperking te zijn vooral bij kin gelezen dit leidt vaak tot verrassende wer deren die nog veel te leren hebben over kelijk poetische zinnetjes en de kinderen schrijven krijg je soms al op de eerste blad vinden het heel leuk ze krijgen ook meer zijde een brand en een overstroming en een inzicht in welke constructies en wendingen fameuze draak in je maag gesplitst actie plezierig zijn omdat ze een bepaald beeld zonder karakters en hoe sensationeler hoe oproepen en welke constructies inhouds liever beperking dus loos zijn omdat ze dat nu net niet doen doordat de zinnetjes niet van iemand zijn tweede hoofdstuk er gebeurt iets onver kunnen ze makkelijker kritisch besproken wachts opnieuw voorlezen aan elkaar en worden dergelijke derde hoofdstuk samen red den ze zich vierde hoofdstuk terugkeer om boeiende verhalen en gedichten te naar de aarde enz ook suggesties van schrijven is het goed dat de kinderen er op de leerlingen zijn welkom natuurlijk bij de een bepaalde manier toegang toe krijgen opdrachten voor de hoofdstukken door zelf creatief met taal te spelen beel presentatie in een schoolkrant en het dend te denken hun eigen gevoelens te maken van een eigen boek met eigen lino laten spreken stilaan ontstaan er werkelijk snedes levert bijkomende hoge motivatie knappe dingen door het voorlezen aan er het nodige gewicht aan geven blijkt in elkaar krijgen de kinderen ook voeling voor mijn klas zeer werkzaam een pakkend beeld voor het feit dat er in een gedicht een aantal woorden kunnen worden weggelaten enz iets anders dat leuk werkt in verband met verdieping van de schrijfstijl poezie is gedichtjes schrijven met een opdracht b v de kinderen moeten een gevoel neerschrijven dat ze onlangs hebben naast de aanzetten in verband met de ervaren de opdracht is dan schrijf een grote lijnen structuur motivatie is er natuur gedicht waarvan elke regel begint met een lijk de verdieping van de schrijfstijl ook verplichte letter het gedicht mag niet rij daarin kan je samen veel plezierigs explore men en het gevoel dat ze eerst kozen r 23e jaargang nummer 1 sept okt 1993 fr mag de titel zijn ik laat de kinderen ver nu zijn de kinderen een verslag aan het schillende gevoelens opschrijven zo gaan schrijven van de bosklassen die nog moe ze dan bij voorbeeld drie gedichten maken ten komen ze vinden het een leuke of meer variaties kan je natuurlijk zelf opdracht en ik krijg zo een beter zicht op bedenken b v de eerste regel moet iets hun angsten en verwachtingen ze reageren van de natuur zijn een beeld met een kleur enthousiast op elke opdracht en sommigen een vergelijking met een dier enz steken er heel veel tijd in gedichten boe ken schrijver zijn het ligt nu veel meer bin we hebben ook een paar echt leuke lessen nen handbereik precies plezierig gehad in verband met cliches het viel me op dat de kinderen die veel lazen soms op zo n clichematige manier schreven hij at zijn laatste korstje brood het haardvuur marleen van der beken knetterde eerst snapten de kinderen ook a goemaerelei 47 niet wat ik bedoelde met cliches nietszeg 2018 antwerpen gende adjectieven enz we zijn toen samen aan het verzinnen ge sl agen bij voorbeeld bij de woordjes arm gezellig natuur toen ze het begrepen hadden hebben we veel plezier gehad samen bleek dat veel kinderen dit aspect nadien heel attent gebruikten en zochten naar persoonlijker sprekender beelden tuss door vroegtijdige onderkenning van dyslexie in samenwerking met sprankel een oudervereniging voor normaal begaafde kinde ren met leermoeilijkheden organiseert de nederlandse zustervereniging balans een symposium rond het thema vroegtijdige onderkenning van dyslexie het symposium vindt plaats op vrijdag 12 november 1993 van 10 tot 16 uur in het sociaal cultureel centrum de poorterg in zaltbommel omgeving den boscfj het is onder meer bedoeld voor ouders peuterspeelzaalleiders logopedisten en leerkrachten in de eerste drie klassen van het basisonderwijs bedoeling is de deelnemers te informeren over de eerste voortekenen van lees en spellingproblemen daarbij zal vooral een praktisch accent worden gelegd op het signaleren en observeren van jonge kinderen met voortekenen van dyslexie en op een aantal handelingsrichtlijnen inlichtingen dettie tijtsma op het landelijk bureau van balans tel 00 31 30 29 22 04 sept okt 1993 nummer 1 23e jaargang mn