Hoe vang je een mammoet?

Publicatie datum: 1983-03-01
Auteur: Luc Zajac
Collectie: 13
Volume: 13
Nummer: 2
Pagina’s: 49-51

Documenten

hoe vang je een mammoet als stamhoofd van 29 krijgers dacht ik dat het vangen van een mammoet wel eens een geschikte jachttechniek zou kunnen zijn om aan elkaar te tonen de tien jarige krijgers waren nog maar enkele dagen in de stam opgenomen en daar alle aktiviteiten gericht zijn op het verbeteren van de communi catie tussen de jonge mannelijke stamleden en hun stam hoofd besloot ik hen op jacht te sturen het was de bedoeling dat de kinderen in kleine groepjes zouden uitbeelden op welke manier er vroeger grote dieren werden gevangen hierbij werden ze geholpen door de tekst en de tekeningen in het geschiedenisboek hun eigen erva ring en hun fantasie in kleine groepjes werd er druk afgesproken op welke manier ze dat gevaarlijk dier zouden overmeesteren en doden om beurt toonden de groepjes hun ontworpen vangtechnieken de meesten probeerden de mammoet te verschalken en hem in een valkuil te drijven even later maakten we dan mee hoe het beest rauw werd verorberd en dat men het met de hygiene ook al niet zo nauw nam de mooiste momenten maakten we mee toen twee stamleden de afspraak tussen hun beiden 49 verkeerd hadden begrepen en tijdens de jacht elkaar wilden zeggen wat ze bedoeld hadden ze kregen al meteen te horen dat de oertijd mensen niet spraken met elkaar tijdens de jacht dan maar tonen aan elkaar wat ze bedoeld hadden de spraakverwarring nam toe en werd maar opgelost doordat een derde krijger tussen beide kwam om de gedachten van de ene duidelijk te maken aan de andere daarna kon het spel verder een mooi staaltje van niet verbale communica tie was dat elk spel werd achteraf besproken aan de hand van steeds weerkerende vragen bespraken de stamleden bij het vuur het jachtavontuur er moest rekening gehouden worden met de ge loofwaardigheid de historische juistheid en de duidelijk heid van het spel tevens kwam de vraag aan bod of iedereen het spel had begrepen en op welke manier hen dat duidelijk gemaakt was nadat iedereen door enkele avonturen in de vangtechnieken was ingewijd sprak ik met mijn krijgers af dat ze moesten bevriezen als ik in mijn handen klapte ze moesten dan enkele seconden als een standbeeld blijven staan alvorens de jacht verder te zetten na enkele oefenbeurten kregen de krijgers de opdracht om hun jacht meteen te tonen in enkele onbeweeglijke beelden stripverhaal achteraf werd er dan besproken of er geen foto s te veel of te weinig getoond werden door dat groepje iedereen beleefde erg veel plezier aan die eerste vrijdag namiddag van het nieuwe schooljaar het ijs was meteen gesmolten de ijstijd was voorbij de kinderen kwamen los en wilden zelfs nog andere jachttechnieken tonen opdat de stamgenoten toch maar niet van honger zouden omkomen omwille van hun enthousiasme besloot ik om in de tekenles na de speeltijd verder op jacht te gaan om alzo de nodige voedselreserves aan te kunnen leggen voor slechtere tijden na de speeltijd vertelde ik mijn stamgenoten dat ze nu al goed geoefende jagers waren en dat het jammer zou zijn als hun jachttechnieken voor het nageslacht zouden verloren gaan op de vraag hoe we onze jachtervaringen konden vereeuwigen stelden de woeste krijgers allerlei manieren voor aan hun stamhoofd het ene voorstel was al efficienter dan het an dere maar het andere getuigde dan weer meer van een origi nele fantasie uiteindelijk kozen we voor ja u raadt het al de rotsschildering nadat de moderne rotswanden bladen papier waren uitgedeeld en iedereen een stuk houtskool uit het stamvuur had genomen werden de jacht technieken vastgelegd op de rotswanden van een grot te geel door middel van kleine tekeningen maakte men de anderen duidelijk hoe ze op een mammoet moesten jagen stripteke ningen na het tekenen wisselden de kinderen hun blad per twee ze stapten in de teletijdmachine en schreven als moderne mens in het kort op wat er vroeger door de jager was be doeld als beiden klaar waren werden de tekeningen met de bijho rende tekst terug gegeven aan elkaar per twee werd er besproken wat juist verkeerd te veel of te weinig werd geinterpreteerd nadat iedereen in de slotvergadering van de stam de kans had gehad om te vertellen wat er van zijn tekening verkeerd werd geinterpreteerd wat onduidelijk was en hoe je dat voortaan kunt voorkomen werden de vuren gedoofd het was reeds meer dan tijd om de grot te verlaten en op zoek te gaan naar nieuwe gebieden en nieuwe voedselvoorraden luc zajac munchenlaan 32 2400 mol 51