ICE over testen en toetsen

Publicatie datum: 2002-01-01
Collectie: 05
Volume: 05
Nummer: 1
Pagina’s: 24-26
berbers en vervalt het voordeel van eerst literatuur lezen en schrijven in de moedertaal soms wordt een taal niet geschreven zijn er geen of jeanne kurvers kim van der zouw 1990 onvoldoende docenten of leermiddelen in de ban van het schrift over voorhanden of in kleine instellingen zijn de analfabetisme en alfabetisering in een groepen zo heterogeen van taalachtergrond tweede taal amsterdam swets dat daar niet aan te beginnen valt en soms zeitlinger willen cursisten zelf liever meteen onderwijs abram de swaan 2002 woorden van de krijgen in het nederlands omdat ze het gevoel wereld het mondiale talenstelsel hebben dat ze daar meer aan hebben mijn amsterdam bert bakker eigen taal beheers ik al nu omdat de wet dus eist dat ook analfabete inburgeraars zo snel mogelijk nederlands leren taal en rekengebruikssituaties lee over testen en toetsen henny jellema alfa docenten hebben meer dan gemiddeld belangstelling voor testen en toetsen is mijn natte vinger persoonlijke indruk daar is best een logische verklaring voor te bedenken een alfa leerling heeft meestal geen onderwijs gehad maar heeft wel geleefd mensen leren wel ook zonder onderwijs maar wat er bestaat niet zoiets als een internationale registratie van levenservaringen een alfa docent moet eigenlijk alles wat kosmisch is natrekken bij een nieuwe leerling daar is natuurlijk geen beginnen aan daarbij moet een alfa leerling die bijna volwassen is nog vaardigheden lezen schrijven leren waar andere mensen een hele kindertijd over hebben kunnen doen een docent wil nooit iets aanbieden dat al bekend is maar bij een alfa leerling helemaal niet want er is al zoveel kostbare tijd verloren gegaan omdat er weinig tijd is moet de docent keuzes maken wat moet beslist geleerd worden en wat kan gemist worden dit vraagt om testen toetsen en onderzoek een bedrijfdattoetsen ontwikkelt is het ice bureau interculturele evaluatie in lienden in dit nummer een vraaggesprek met karen hey over testen en toetsen in het algemeen een volgende keer over alfabetiseringstoetsen hoe ben je bij het lee verzeild geraakt testen en toetsen is een product dat tijdens mijn studie toegepaste taalweten verkoopbaar blijkt zoals iemand anders schap heb ik stage gelopen bij het cito auto s verkoopt waarom verkoop jij projectleider daar was ton van der linden toetsen en geen auto s of aardappelen toen ik klaar was met mijn studie is ton van wij zien onszelf vooral als ontwikkelaars van der linden begonnen met zijn eigen bedrijf instrumenten waardoor de kansen van bureau ice hij heeft mij toen gevraagd voor allochtonen in het onderwijs en de hem te komen werken en zo zit ik al vanaf arbeidsmarkt kunnen verbeteren dit geldt ook het eerste uur bij bureau ice voor het advies en onderzoek wat wij doen het verkopen ervan ervaar ik dan ook vooral als belangrijk ik geloof niet dat ik veel plezier 24 zou kunnen beleven aan het verkopen van vervolgens operationaliseren wij de doelen in auto s of aardappelen maar de producten die toetsvragen het kan dat de toets dan wij verkopen daar geloof ik in elementen bevat voor allochtonen die moeilijk zijn wij kunnen dat verantwoorden omdat we hoe zijn jullie zo specifiek bij de weten dat dat soort elementen nu eenmaal allochtonen terecht gekomen van groot belang is voor het succesvol volgen destijds was er helemaal niets op het gebied van een opleiding een allochtone kandidaat van toetsen testen van allochtonen er kan dan beter eerst werken aan het verwerven bestond geen niveau indeling niets het cito van dergelijke elementen voordat zij met de kreeg toen de opdracht om met europees opleiding begint dan uitvallen na drie subsidiegeld samen met de universiteit van maanden in dat geval zijn onderdelen nijmegen te werken aan een niveau indeling misschien niet makkelijk voor allochtonen en bijbehorende toetsen voor nt2 voor maar helaas een noodzakelijk kwaad en volwassenen na afronding van dit project zou vormen ze dus wel onderdeel van de toetsing het team medewerkers opgeheven worden bij de ns willen ze graag meer ondertussen hadden wij wel in de gaten dat er allochtone hoofdconducteurs bureau ice genoeg behoefte bestond aan toetsen voor wordt gevraagd naar de selectieprocedure te allochtone volwassenen zo is ton van der kijken bij het bekijken van de selectie linden met een eigen bedrijf gestart en zijn procedure blijkt dat veel vragen voor een een aantal team medewerkers meegegaan allochtoon niet te beantwoorden zijn omdat de naar bureau ice de opgebouwde expertise instructie of de formulering van een vraag op het terrein van toetsen en testen van onnodig moeilijk is wij passen dan de allochtonen bleek aan te sluiten op behoeften instructie aan of herformuleren de vraag zodat in de markt wij zijn daar gewoon mee verder de bevraagde inhoud hetzelfde is maar geen gegaan bovendien was en is de betrokken probleem meer vormt voor een allochtoon heid van onze medewerkers bij deze van sommige testinstrumenten moet je doelgroep heel groot wij hebben ons altijd ook zeggen dat ze gewoon ongeschikt zijn graag ingezet voor een verbetering van de voor allochtonen bijvoorbeeld persoon kansen van allochtonen op volwaardige lijkheidsvragenlijsten vragen in dit soort deelname aan de maatschappij testen zijn gebaseerd op een werkelijkheid die een allochtoon absoluut niet bekend is dat bij het onderwijs en ook het toetsen van vertroebelt de score zo dat de test beter allochtonen hoor ik vaak natuurlijk weggelaten kan worden dan heeft aanpassen kunnen allochtonen dat niet denk eens geen zin aan het cultuurverschili zou je daar eens op willen reageren moeten allochtonen het grote probleem waar leerkrachten die anders getoetst worden dan autochtonen lesgeven aan allochtonen mee te maken en hoe anders dan krijgen is als mijn leerling zwak presteert er zijn verschillende mogelijkheden om dit ligt dat dan aan de taal aan de cultuur of probleem te benaderen aan de hand van een aan de intelligentie tot nu toe is er geen tweetal voorbeelden zal ik onze aanpak toets ontwikkeld helaas ook niet door het proberen te omschrijven een allochtoon wil ice die dit vraagstuk radicaal de wereld uit doorstromen naar een opleiding als kan helpen heb jij enig idee hoe dat komt kraamverzorgende bureau ice wordt ge vraagd een instroomtoets te ontwikkelen in taal interfereert altijd als we iets anders willen zo n geval kijken wij naar wat het startniveau meten een intelligentietoets is nu eenmaal in moet zijn van een kandidaat die de opleiding het nederlands en als je de taal niet volledig kraamverzorgende moet kunnen beginnen beheerst is er altijd twijfel over de uitslag ook het doel van een toets aan het begin moet cultuur interfereert vaak met een test een immers zijn dat een kandidaat een reele oplossing is wel dat je intelligentie pas toetst inschatting krijgt van zijn haar kans op succes als je zeker weet dat de taalvaardigheid van in de opleiding en niet zit te wachten op uitval een deelnemer voldoende is om met het na drie maanden omdat het toch veel te instrument te kunnen werken cultuur moet je moeilijk bleek wij onderzoeken de begineisen alleen tot onderdeel van je instrument maken en de succesfactoren voor het volgen van de als dit ook past bij de doelstellingen van je opleiding op basis van een dergelijke analyse instrument anders moet je er zo veel mogelijk stellen wij de inhoud van een toets vast naar streven cultuur geen onderdeel te laten 25 uitmaken van je toetsinstrument zelf meegemaakt dat een score op de cito het erge is dat allochtone leerlingen toets bepalend is voor het al dan niet toelaten intelligentietoetsen voorgelegd krijgen waar maar dat ligt niet aan de toets maar aan wat soms vergaande beslissingen mee worden mensen ermee doen met onze eigen toetsen genomen terwijl er feitelijk sprake is van een merken we dat net zo goed toetsen zijn altijd taalprobleem en niet van een intelligentie een hulpmiddel bij een te nemen beslissing probleem waar wij dit tegenkomen gaan we dat mensen er meer van maken en mee doen het gesprek ook aan dit nog allemaal los van is jammer maar is de toets niet te verwijten het feit dat het hele concept intelligentie al het boycotten van de toets is dan ook geen moeilijk te operationaliseren is dat is weer oplossing de scholen kunnen beter de een ander probleem discussie aanzwengelen welke waarde er wordt toegekend aan de uitslagen het zou al op nt2 studiedagen en congressen stuit ik schelen als we daar in nederland enige nog al eens op huiver als ik begin over het standaardisatie in zouden hebben nu testen van de intelligentie van mijn profileert elke va school zich met eigen cito allochtone leerlingen ik schrijf dat toe aan normen politieke correctheid mee eens het testen van intelligentie vind ik zelf ook een waar moet volgens jou een goede toets problematische gedachte dit komt vooral aan voldoen zijn er technische obstakels door de ongrijpbaarheid van het begrip die de ideale toets in de weg staan intelligentie wij als bureau ice houden ons de beste toets is de toets die vanuit een groot hier dan ook helemaal niet mee bezig aantal verschillende gezichtspunten een meting uitvoert helaas hebben we altijd de wat vind je van die groep mensen die de beschikking over een krap budget toetsen cito toets op basisscholen willen zijn vaak het sluitstuk van een onderwijstraject boycotten ik neem aan dat je beroeps en dat zie je terug in de begroting en als het halve die discussie hebt gevolgd budget niet het probleem is dan is het wel de vanzelfsprekend mijn dochter heeft vorig jaar wens dat de toetstijd zo kort mogelijk moet ook de cito toets gedaan op zich een prima zijn eigenlijk willen mensen altijd een toets toets die ook een goed beeld geeft van de waarmee je in een minimum van tijd het lees en rekenvaardigheid zoals die in het maximale te weten kan komen dat kan niet voortgezet onderwijs wordt gevraagd het als je veel wilt weten kost dat tijd als je probleem is niet de toets op zich maar wel de mensen zo goed mogelijk wilt kunnen rol die de toets krijgt in de uiteindelijke inschatten is een momentopname ook niet beslissing voor plaatsing in het voo dat ligt zaligmakend veel meer aan het beleid van het voo ik heb studiedagen potentieel en perspectief van de alfa cursist de studiedag die op 15 maart in almelo wordt gehouden is geheel volgeboekt de studiedag die op 7 juni in rotterdam wordt gehouden is geheel volgeboekt de programmaboekjes voor de dag in rotterdam worden eind april toegestuurd 26