“Ik doe dat niet!”

Publicatie datum: 1999-01-01
Auteur: Jan T’Sas
Collectie: 28
Volume: 28
Nummer: 3
Pagina’s: 3-6

Documenten

ik doe dat niet jan t sas daar moeten ze niet mee afkomen ik doe dat niet zo reageren sommige leer krachten op de vernieuwingen in het onderwijs taalbeschouwing het interesseert hen niet dat die vernieuwing het effect van hun lessen vergroot het inzicht van hun leerlingen in taal verbetert en hun taak makkelijker en interessanter maakt en boei ender voor de leerlingen het is al erg genoeg dat iemand van hogerhand het lef heeft hun status quo aan te tasten gelukkig staan veel andere leerkrachten open voor vernieuwing zeker als daar behoefte aan is maar ze willen wel duidelijkheid irk geeft nederlands in een vier opsomming van opdrachten meer niet an de jaar secundair tso een van vraagt of de leerlingen ooit een langere tekst de traditioneel zwakke punten moeten schrijven tien regels misschien een van zijn leerlingen is schrijven eenvoudig verhaaltje roger collega van ondanks veel voorbereiding leidt zijn eer het tweede jaar met 17 jaar ervaring heft ste serieuze schrijfopdracht steevast tot pathetisch de handen ten hemel dat kun een debacle tenzij bij de leerlingen die van nen die mannen niet ze kunnen geen twee een andere school komen en die hebben zinnen goed aan elkaar rijgen dirk vraagt heus niet allemaal een aso verleden er niet of ze het ooit proberen al brandt de schort wat aan de bagage waarmee de vraag op zijn lippen hij en an kennen het leerlingen van zijn eigen school uit het lager argument van roger trouwens hij herhaalt secundair komen meteen is het glad ijs het elk jaar zoals zijn lessen gelegd even later gaat het over taalbeschouwing an en dirk stellen vast hoe weinig inzicht hun leerlingen hebben in de systematiek 24 uur zinsontleding van de taal hun collega s frans engels en duits tikken hen geregeld grammaticaal op de vingers melden ze de leerlingen weten tijdens een vakvergadering kaarten dirk en niet wat een onderwerp is ze vinden geen zijn parallelcollega an het probleem aan ze pv in de zin roger grijnst en maakt een doen dat diplomatisch maar al gauw voelen wegwerpgebaar hij kent dat verwijt haast sommige collega s van de lagere jaren zich triomfantelijk diept hij een stapel papieren aangevallen jullie weten niet wat hier alle op uit zijn boekentas kijk dat krijgen ze maal binnenkomt zegt marianne van het van mij zes weken aan een stuk vier uur eerste jaar verwijtend akkoord dat weten per week maar als ze niet willen leren dan dirk en an niet altijd even goed dan toch kan ik er ook niets aan doen einde verga maar gevraagd wat er zoal aan schrijfvaar dering digheid gebeurt in de les er volgt een jan feb 1999 nummer 3 28e jaargang v