Intertaal

Publicatie datum: 1994-01-01
Collectie: 04
Volume: 04
Nummer: ?
Pagina’s: 39

Documenten

jacques de vroomen intertaal witte kapitalen op een felgele ondergrond intertaal de folde r bedekte zowa t mij n hel e deurmat levend e tale n gin g congresseren e n wa s o p we g naa r d e ra i eve n horizo n taal gegaan voor een passant met een leuke bankrekening intertaal voor taalstudiemethod e e n woordenboeken me t vreemdgaa n heb ik geen problemen jullie doen maar ik kijk wel een andere kant op leve n e n late n leven nee e r i s iet s ander s da t m e steekt ik bedoel d e naam van die taalverdienersclub intertaal taal i s toch pe r definiti e inter afgezie n da n va n taa l o p ee n onbewoond eiland maar voor onbewoonde eilanden hoef je geen taalstudiemethodes e n woordenboeke n t e drukken inter ee n modieus glijmiddel intercom intermediair interstudies dur e mist o f ee n equivalen t va n niks duur wan t pretentieus du s hooggenoteerd bi j d e snell e jongen s e n meide n va n di t pr tijdperk binnen he t taalonderwij s word t e r tegenwoordi g tweespori g gedacht taalbeheersing e n literatuur zij n volstrek t gescheide n onderwijscircuits wa t tegenwoordig normaal heet is historisch gezien echte r buitengewoo n abnormaal vel e eeuwen lan g ha d literatuur niet op de eerste plaats een estethetische maar retorische functie d e literatuu r reikt e d e modelle n aa n voo r ee n gekwalificeerd mondelin g e n schriftelij k taalgebruik sind s enkele decenni a denke n w e anders waa r da t to e leidt i s dagelijks warneembaar mij n inter i s niet mee r da n ee n hee l klein brokj e ui t ee n ber g piepschui m di e qu a groott e ka n concurreren met het moderne afvalprobleem bij taalonderwijs gaa t het behalve om grammaticale correctheid ook om zeggingskracht en beelding die vind je doorgaans niet in folders maa r we l i n goed e literatuur literatuuronderwij s al s tegenwicht voo r d e scheerschuimtaa l va n d e modern e communicatoren da t moet ik dan wel even contacten zei laatst zo n professiona l tege n mi j al s antwoor d o p ee n vraag i n d e bouquetreeks zoude n z e he t nie t durven maa r binne n d e bedrijfscommunicatie knippere n ze niet eens met hun ogen literatuurdidactiek me t veel aandacht voor de vorm onmisbaa r binnen en buiten de school de velden staan wit van de oogst 39