Is vervolgd… Een vergelijkend warenonderzoek van de totaalmethodes Nederlands voor de eerste graad secundair onderwijs.

Publicatie datum: 1999-03-01
Collectie: 28
Volume: 28
Nummer: 4
Pagina’s: 3-11

Documenten

is ve rv olgd een vergelijkend warenonderzoek van de totaalmethodes nederlands voor de eerste graad secundair onderwijs rita rymenans we zullen doorgaan zoveel is zeker gestimuleerd door een aantal enthousiaste juryleden die het schoolboekenvirus goed te pakken hebben met die weliswaar op dat ogenblik overdreven optimistische noot eindigde ik de inleiding op het schoolboekennummer nu precies drie jaar geleden vonk 25 4 maart april 1996 p 8 en we zijn doorgegaan of beter we zijn opnieuw begonnen met de jurybeoordeling van de totaalmethodes nederlands voor de eerste graad secundair onderwijs nieuw is dat we ons nu niet beperkt hebben tot de methodes voor de a stroom maar ook die voor de b stroom onder de loep hebben genomen een relaas van bloed zweet en tranen waar waren we gebleven houden didactische aanpak gebruiksvrien delijkheid en uiterlijke vormgeving ven uw geheugen opfrissen in april dat dit beoordelingswerk zelfs over de grens 1996 publiceerde vonk een vergelij naar waarde is geschat bewijst de vermel kend warenonderzoek van elf totaalme ding in het schoolvak nederlands onder thodes voor de eerste graad zocht een inventarisatie van onderzoek naar secundair onderwijs a stroom die onderwijs nederlands als eerste en als twee dan op de markt waren elk van die de taal uitgevoerd in nederland en vlaan methodes was beoordeeld door een drie deren tussen 1969 en 1997 een van de koppige jury een vakdidacticus en twee 27 vermelde vlaamse onderzoeken op een leerkrachten die lesgaven aan de betrokken totaal van 304 is het vergelijkend warenon doelgroep ze maakten bij hun kritische derzoek van de von k werkgroep school doorlichting gebruik van een criterialijst die boeken hoogeveen bonset 1998 opgesteld was door de toenmalige von k p 469 470 een pluim op de hoed van onze werkgroep schoolboeken en in sterke mate ju ryleden dat befaamde schoolboekennum geinspireerd door witte 1992 het resultaat mer het paradepaardje van 25 jaar von van die jurybeoordeling waren twee tabellen heeft ook in vlaanderen heel wat teweegge a la testaankoop een voor elk deel met bracht in uitgevers en onderwijsmiddens plussen en minnen voor niet minder dan 27 meer zelfs dan wij ooit hadden durven hopen criteria verdeeld over vier rubrieken vakin maart april 1999 nummer 4 28 8 jaargang uitgevers van wie de methode niet zo gun bare bronnen onder meer de betrokkenen stig onthaald was vermoedden vergezochte zelf hebben we vernomen dat een aantal complo tten om hen commercieel te kraken begeleiders de criteria met dat doel bij vak en vreesden dat ze beschimpt en uitgela groepen introduceren en niet uitsluitend chen zouden worden telkens als de naam van de eerste graad ze kunnen immers van hun methode ter sprake kwam ook in de tweede en de derae graad uitgevers van wie de methode positief gebruikt worden mits de vakgroepen zelf beoordeeld was bezondigden zich dan weer voor de nodige aanvullingen zorgen met aan het door henzelf zo misprezen fotoko die positieve respons in de onderwijswereld pieerwerk en strooiden de tabellen met gulle zijn we zeer tevreden en dat was een vol hand in het rond in beide extreme gevallen doende stimulans om door te gaan een oneigenlijk gebruik ja zelfs een aanflui ting van het beoordelingwerk nooit o fte nim mer hebben de ju ryleden een of andere uit gever geviseerd ze hebben zich in alle hoe gingen we tewerk objectiviteit van hun zware taak gekweten en alleen de methode zoals die voorlag aan een meer dan minutieus onderzoek onderwor een aantal leden van de von k werkgroep pen wat dus ook betekent dat ze er in schoolboeken die tijdens de eerste ronde tegenstelling tot de uitgevers niet door een het beoordelingswerk geinitieerd heeft is commerciele bril naar gekeken hebben precies een jaar geleden opnieuw samen gekomen om een plan de campagne op te het enige doel dat we met dit vergelijkend stellen de drie voormalige juryvoorzitters warenonderzoek nagestreefd hebben was wilfried de hert luc vercammen en rita zo objectief en zo gedetailleerd mogelijke rymenans zijn bereid gevonden om informatie te verschaffen over de recente opnieuw de schoolboekenkar te trekken totaalmethodes voor de eerste graad a stroom een beste koop hebben we niet bedoeling van deze tweede beoordelings voorgesteld de leraren kregen het laatste ronde was alle methodes voor de eerste woord om een weloverwogen keuze te graad secundair onderwijs aan een vergelij maken op basis van de criteria die zij kend warenonderzoek te onderwerpen belangrijk vinden voor hun onderwijs maar dat was toch al gebeurd in 1996 zal u nederlands aan hun leerlingen uit betrouw zeggen inderdaad maar de invoering van de eindtermen voor de eerste graad en van de nieuwe spel 12 8 1996 ling hebben het methodeland ik heb bewondering voor de ambitieuze aanpak schap in vlaanderen grondig van uw kwaliteitsonderzoek als blijk van waarde hertekend alle door ons ring voor de te leveren arbeid door de verschillende beoordeelde methodes zijn beoordelaars schenken we graag 6 edities van al grondig herwerkt en een groot aantal nieuwe methodes zijn als onze nieuwe en aan de spelling aangepaste spreekwoordelijke paddestoe uitgaven len uit de grond gekomen een uitgever doorgaan met de beoordeling van de oude methodes had