Jef & de rest

Publicatie datum: 1979-01-01
Auteur: Henk Lammers
Collectie: 10
Volume: 10
Nummer: 1
Pagina’s: 27-28

Documenten

ten nieuw van meester nos is zijn kennis van zien te bereiken watje wilt misschien is dat voor amerikaanse ontwikkelingen het zit er denk ik anderen iets nieuws maar ik wist dat allang t niet in dat de vrouwen uit amsterdam een stud i e werd mooi voorgesteld maar zo gaat dat niet in trip bekostigd krijgen maar wie weet kan het het leven de vrouwen dachten dat er voor deze compensatieprogramma sesam straat hen wijzer vorm is gekozen omdat veel mensen dat wel lollig maken gelukk ig maar dat de vrouwen uit vinden kijk maar naar de tros noord holland noord de zin dat de open school in de groep is ook nog gepraat waarom de bege slechts experimenteel bezig is niet onderschrij leidster geadviseerd had naar het programma te ven zij schrijven de open school wordt door kijken ik citeer weer uit het verslag dit lesmateriaal volledig afgekraakt zij bedoe er wordt door allerlei deskundigen gepraat over len dan natuurlijk wel de open school die zij hoe dat nu moet met taal op tv voor volwasse met hun begeleidsters ondanks belemmeringen nen laten de betrokkenen zelf maar kijken en vormgeven beoordelen of deze manier goed is als het een ook in leergroepen die buiten de proefprojecten bruikbare manier is die gebaseerd is op dezelfde van de open school staan is het programma be uitgangspunten als die van ons dan kunnen we sproken uit een verslag van de leergroep voor daar verder in de cursus gebruik van maken volwassenen in buurthuis ons huis in amster helaas het pakte anders uit dam oost citeer ik de vrouwen besluiten een brief te sturen mede gezien de grote geldsommen die ermee gemoeid drie vrouwen hebben zich gestoten aan de schui zijn ne moppen vorm van de programma s zo werkt heeft niemand dan plezier beleefd aan het pro het averechts ik hoef dan al n iet meer twee an gramma vast wel een van de vrouwen van het deren vonden de vorm onnodig maar voelden buurthuis vertelde dat haar zoontje van vijf nu zich er persoonlijk n iet zo bij betrokken en daar nog vraagt of dat programma over taal weer op om hadden ze zich n iet zo geergerd de tv komt hij steekt dan zijn armpjes in de niemand had er iets van geleerd het enige waar lucht en loopt heupwiegend door de kamer net steeds weer op werd gehamerd was datje moe t ad e le bloemendaal die het slotlied zingt henk lammers jef de res t de tegenstanders van je f gelijk zij zijn de hogepriesters van het woord en zo n programma is natuurlijk pure godslastering ik kom uit w daar heerste de traditi e dat na het waar moet het niet naar toe als we toegeven dat schoolvoet b altoernooi de kampioenen nog een gewone mensen even goed kunnen praten als wedstri jd spee l den tegen de beste spele r s uit de komrij en kousbroek die toch jaren hebben ge verliezende elftal len aan die wedstrijden moest oefend om zo deftig mogelijk te klinken wie i k even terugdenken toen ik zag hoe heel taalmin blijft er dan nog over om de domme fouten te wend nederland te hoop l i ep tegen een tien voor maken u begrijpt toch zeker wel hoe het af taal jef kademakers tegen de rest van neder loopt met de elite als iedereen net zo knap wordt land ik neem aan dat u minstens een aflevering als zij nou dan van het programma hebt gezien en daarom be perk ik me hier tot een ko rte schets van de tegen het middenveld bestaat uit de wetenschappers partij zij hebben zich nauwelijks in de discussie ge gemengd te druk met onderzoek maar dat bete de achterhoede wordt gevormd door de culturele kent natuurlijk niet dat ze geen mening hebben elite ze zijn er te gen dat iedereen maar een tien na jarenlang onderzoek weten ze steeds meer krijgt en pleiten dan ook voor het ontleden en over steeds minder en zo heb ik uit gesprekken het traditionele opstel hun standpunt is begrij met verschillende collega s in den lande begrepe n 27 dat die jef er een potje van heeft gemaakt hij volledig geaccepteerd wordt maar de kwaliteit verwart niet alleen de illocutionaire handeling nul is dan mogen we evenmin op enig resultaat van een taaluiting met het perlocutionair effect hopen van diezelfde taaluiting maar maakt ook beslist tineke benadert het probleem van de acceptatie onvoldoende onderscheid tussen taalgebruik door uit te gaan van mensen zelf door de deelne taalvaardigheid communicatieve vaardigheid en mers aan de open school hun eigen problemen te sociale vaardigheid laten formuleren en ze hun eigen oplossingen te het programma is voorbij en de gesprekken zijn laten bedenken een prima methode als je als verstomd maar het onderzoek gaat natuurlijk leerkracht met een beperkte groep te maken door en over een paar jaar zullen we zeker nog hebt een minder prima methode als je met een veel meer weten dan we nu al weten laat jef medium als televisie werkt dan moet je naar an maar uitkijken dere middelen omzien jefs methode is een aan tal alledaagse taalgebruikssituaties als karikaturen de voorhoede dient het meest serieus genomen te te presenteren prima op die manier kan een worden ze slaagt er nog wel eens in een punt te ieder die dat wil zichzelf in die situatie herken scoren want ze bestaat uit mensen die over het nen zonder dat het al te genant wordt taalvaardigheidsonderwijs hebben nagedacht en ja dat overkomt mij ook wel eens maar ik ben weten wat er in de praktijk aan de hand is het natuurlijk niet zo maf het lijkt me dat je men gaat ze niet zozeer om het hooghouden van het sen zo in hun waarde laat tineke krol is tot de nederlands als belangrijk cultuurgoed ze kijken tegenovergestelde conclusie gekomen en vindt er meer naar of mensen wel recht wordt gedaan dat het programma van weinig respect getuigt hoe talige factoren daarbij een rol spelen het een aantal deelneemsters aan de open school scheelde dan ook niet veel of ze hadden in jefs heeft zich ook geergerd heeft dan behalve ik elftal meegespeeld niemand plezier beleefd aan het programma vast wel bij het programma hoorde een setje van ander perspectief vier boekjes van die setjes zijn er 12 500 ver kocht een uitzonderlijk hoog aantal voor een gezien dit perspectief is het begrijpelijk dat televisie cursus het gaat mij wat te ver om aan te tineke krol uitgebreid aandacht besteedt aan de nemen dat die kopers er allemaal ingetrapt zijn geschiedenis van het programma en in hoeverre en nog meer schuine moppen verwachten ik jef zorgvuldig heeft gehandeld wat ik daarover denk dat ze gewoon nog wat van die boekjes wil lees daar lig ik niet wakker van zulke situaties len leren per slot van rekening zijn het geen ontstaan nu eenmaal als mensen met zeer uitge heupwiegende vijfjarige kinderen sproken meningen met elkaar proberen samen te werken het echte probleem is natuurlijk heiligt een tien voor taal heeft nederland danig in op het doel de middelen winding gebracht niet alleen de wetenschappers zo n programma als een tien voor taal is in we hebben het geschrijf aan hun aula pocket even zen een advies met als inhoud fouten mogen gestaakt ook talloze vara leden telegraaf want het gaat er niet om te laten zien hoe knap je lezers open schooldeelnemers en columnisten bent maar om die taal zijn werk te laten doen hebben zich opgewonden dat is niet toevallig tineke zal het met me eens zijn dat dat een zin aan het programma lag een duidelijke visie op nig advies is en dan wordt het probleem hoe be taalvaardigheid ten grondslag omdat het ergens vorder je dat zo n advies effect heeft uit de voor was kon je er tegen zijn daarom heeft elke sociale wetenschappen weten we dat dat van aflevering van het programma talloze mensen aan twee dingen afhangt de kwaliteit en de accepta het praten schrijven en denken gezet over taal tie een kwalitatief goed advies heeft geen effect en dat is iets waar nog geen enkele wetenschap als het niet geaccepteerd wordt en als een advies per of erudiete columnist in geslaagd was 28