Jong geleerd is oud gedaan. Jeugdliteratuur in lessen Engels.

Publicatie datum: 1992-01-01
Auteur: Nicole Rowan
Collectie: 02
Volume: 02
Nummer: ?
Pagina’s: 61-64

Documenten

nicole rowan jong geleerd is oud gedaan jeugdliteratuur in lessen engels in vlaanderen wordt in klasverband weinig aandacht besteed aan jeugdliteratuur na een korte periode waarin sue townsends adrian mole triomfen vierde zowel in de les nederlands als in de les engels is het voor engels althans bijzonder stil geworden op dit terrein de reden hiervoor lijkt te zijn dat hoewel leraren zich ten volle bewust zijn van de brug functie die jeugd en adolescentenliteratuur kunnen vervullen om de leer lingen tot echte literatuur literatuur te brengen zij doorgaans weinig of niet geinformeerd zijn over engelstalige jeugdboeken dit artikel wil dan ook een bescheiden bijdrage leveren om dit euvel te verhelpen de informa tie werd verzameld tijdens een seminar on children s literature dat plaats vond in oxford van 21 tot 24 mei 1992 en dat georganiseerd werd door gor don dennis lesgever aan het westminster college gespecialiseerd in jeugd en adolescentenliteratuur the british council verleende zijn steun aan di initiatief hoofdbrok van het gebeuren was het bezoek aan de britse jeugdboeken auteur aidan chambers en zijn amerikaanse vrouw nancy aidan chambers gaf jarenlang les in engels en drama vooraleer hij zich aan het schrijverschap ging wijden hij heeft een aantal jeugdboeken gepu bliceerd waarvan breaktime 1978 en dance on my grave 1982 geschikt zijn voor teenagers hij geeft geregeld lezingen over kinder en jeugdlitera tuur in het kader van in service cursussen voor leraren en hij is eveneens gastdocent aan het westminster college een vermeldenswaardige publicatie van zijn hand is booktalk occasional writing on literature children the bodley head london 1985 dit is een verzameling van lezingen artikels en essays waarin ideeen over en beschrijvingen van de praktijk van het werken met jeugdliteratuur worden aangeboden bijzonder interessant is ways of telling waarin aidan chambers de narratieve structuur van zijn eigen prozawerk bespreekt in 1969 zette het echtpaar chambers thimble press op met de bedoeling een nieuw tijdschrift te publiceren de eerste signal verscheen dan ook in januari 1970 sindsdien wordt het drie keer per jaar gepubliceerd merkwaar digerwijze alleen gefinancierd door abonnementenverkoop want signal aanvaardt geen advertenties van bij het begin is het de bedoeling geweest om volkomen onafhankelijk kritische stukken te publiceren over de meest uiteenlopende onderwerpen die verband houden met kinder en jeugd literatuur een greep uit de behandelde topics het maken en verzamelen van 61 boeken opvoedkundige theorie en praktijk bibliografie biografie maat schappelijke en literaire geschiedenis literaire kritiek en recensies door leraren die hun klaservaringen met bepaalde boeken bespreken er wordt dus niet aan academische kritiek gedaan wel wordt er in de eerste plaats rekening gehouden met de lezer die leest en de schrijver die schrijft vanaf het midden van de jaren 70 begonnen aidan en nancy chambers de specifieke subject gebonden signal bookguides te publiceren en in de tachtiger jaren kwamen daar andere publicaties over boeken en lezen bij ook over poezie waarvoor signal altijd speciale belangstelling toonde voor meer details verwijs ik naar de aparte lijst aan het eind van dit artikel een bijzondere vermelding verdient evenwel nancy chambers ed the signal selection of children s books waarin jaarlijks een overzicht gegeven wordt dat meestal om en nabij de 350 titels bevat en waarin de opvattingen en aanbevelingen aan bod komen van leraren bibliothecarissen boekhandelaars en andere ervaren lezers van kinder en jeugdliteratuur deze publicaties genieten de financiele steun van het westminster college oxford sinds enkele jaren is thimble press uitsluitend in handen van nancy chambers in januari 1989 stichtten de australische boekhandelaar david turton en aidan chambers samen een nieuwe onafhankelijke uitgeverij turton chambers publishers for young readers of books with a difference hun eerste vijf boeken werden gepubliceerd op 8 maart 1990 hun bedoeling is literatuur van de hoogste kwaliteit verhalen romans poezie en prentenboeken te publiceren voor kinderen en tieners zij specialiseren zich eveneens in engelse vertalingen van de beste jeugdboeken zie lijst aangezien turton chambers ook een aantal vertalingen van nederlandse jeugdboeken hebben opgenomen wordt hier een interessante mogelijkheid tot samenwerking geschapen tussen de leraar nederlands en de leraar engels los van de publicaties van het echtpaar chambers wil ik hier eveneens vermelden books for keeps the children s book magazine dat tweemaan delijks verschijnt en een combinatie is van artikels en recensies het is te be stellen op het adres 6 brightfield road lee london se 128qf 16 80 voor een jaarabonnement 2 80 per nummer zoals gezegd wil dit stukje bijdragen tot het verspreiden van informatie over engelstalige jeugdliteratuur hoe beter leraren op de hoogte zijn van wat er op dit terrein voorhanden is des te groter de kans dat zij niet langer hun toevlucht zullen nemen tot simplified readers of abridged versions die 62 hun toevlucht zullen nemen tot simplified readers of abridged versions die de leerlingen confronteren met een verminkt literair werk en hen wellicht tot foute waardeoordelen leiden leerlingen zo vroeg mogelijk tot literatuur brengen die aangepast is aan hun eigen leefwereld en niveau kan alleen maar de weg effenen naar meer ontvankelijkheid voor volwassenenliteratuur op het moment dat zij er qua leeftijd aan toe zijn aanbevolen uitgaven van thimble press margery fisher classics for children young people 1986 3 95 mary s teele traditional tal es a signal bookguide 1989 3 25 eileen colwell storytelling 1991 4 25 tessa rose chester children s books research a practical guide to techniques and sources 1989 3 50 peter hollindale ideology and the children s book 1988 1 50 anne wilson magical thought in creative writing the distinctive roles of fantasy and imagination in fiction 1983 10 95 jane doonan looking at pictures in picture books 1992 8 50 brian morse poetry books for children 1992 4 50 elaine moss picture books 9 to 13 1992 3 90 jill bennett learning to read with picture books 1991 3 75 aidan chambers the reading environment 1991 4 95 liz waterland read with me an apprenticeship approach to reading 1988 3 40 liz waterland ed apprenticeship in action teachers write about read with me 1989 5 50 margaret meek how texts teach what readers learn 1988 3 00 deze uitgaven zijn te bestellen bij thimble press lockwood station road woodchester stroud glos gl5 5eq u k aanbevolen uitgaven van turton chambers jan mark the hillingdon fox a novel for 11 to 18 years olds 1991 5 95 peter pohl johnny my friend translated from the swedish by laurie thompson 1991 8 95 nadia wheatley compiler and editor of landmarks nine new short stories by top australian authors fiction for 12 to 17 years olds 1991 4 95 imme dros the journeys of the clever man translated from the dutch by lance salway a novel for 11 to 16 year olds 1992 5 95 63 libby gleeson dodger a novel for 10 to 14 year olds 1990 7 95 claude gutman the empty house a novel for 11 to 16 year olds 1991 4 95 tormod haugen zeppelin translated from the norwegian by david r jacobs a novel for 9 to 14 year olds 1991 4 95 wim hofman writer and illustrator of a good hiding and other stories translated from the dutch by lance salway fiction for 9 to 13 year olds 1991 5 95 brian morse picnic on the moon poetry for 9 to 14 year olds 1990 6 95 maud reuterswirrd a way erom home translated from the swedish by joan tate a novel for teenagers 1990 7 95 gert loschutz the penny mark translated from the german by anthea bel a fantasy for 10 to 16 year olds and adults 1990 7 95 te bestellen bij de boekhandel nicole rowan was jarenlang wetenschappelijk medewerker bij de lerarenopleiding aan de ru gent voor engels en nederlands momenteel verbonden aan het seminarie voor engelse en amerikaanse literatuur van de rijks universiteit gent rozier 44 9000 gent tel 32 91 643699 ii