Jonge grage lezers over wat ze lazen. Anne (12) en Wim (15) en hun voorzichtige oordelen.

Publicatie datum: 1995-01-01
Collectie: 05
Volume: 05
Nummer: ?
Pagina’s: 88-91

Documenten

koos hawinkels jonge grage lezers over wat ze lazen anne 12 en wim 15 en hun voorzichtige oordelen terwijl ik me deze warme zomer onder andere heb bezig gehouden met de auteurs waar ik elders in deze tsjip verslag van heb gedaan had ik voor de lectuur van boeken voor de onderbouw twee deskundigen aan het werk anne is no g maar 12 jaar maar zo u eind augustu s naa r d e brugklas va n een havo vwo school gaan haar broer wim is vijftien en was bevorderd naar de derde havo met een rapport waar geen enkele onvoldoende op stond beide zijn grage lezers en zouden een lange vakantie gaan doorbrengen in een huisje aan het water in friesland zij hebben op zich genomen om een stapel boeken te lezen en voor de tsjip lezersde twee cruciale vragen te beantwoorden waarom ben ik dit boek gaan lezen en wat vond ik ervan ik dacht namelijk dat het voor veel collega s handig zou zijn om antwoord op deze vragen te hebben als ze leesadviezen moesten geven de inhoud van de boeken geef ik weer zoals de achterflappen dat doen de resultaten tonny vos dahmen von buchholz de komeet van samos flap dit is het levensverhaal va n een man die leefde van 570 tot 470 voor christus in de bijna honderd jaar van zijn bestaan ondernam bij gevaarlijke reizen raakte in gevangenschap en leefde als banneling grote aantallen men sen werden geboeid door zijn theorieen en zijn uitzonderlijke manier van le ven wie met kop en schouders uitsteekt boven de massa wie afwijkende menin gen verkondigt en zich daarbij niets aantrekt van daaraan verbonden gevaar kan altijd rekenen op een groot aantal vijanden pythagoras moest dan ook zijn eiland verlaten en zijn werk ergens anders voortzetten wat niet weg neemt dat hij al in zijn eigen tijd door vriend en vijand de komeet van sa mos werd genoemd vijfentwintig eeuwen later eert het eiland zijn grootste zoon met een passend monument op porykrates havendam fontein 1995 wint i k wou weten waar de tekening op de voorkant op sloeg het is een mooi boek ik vond het leuk om te lezen pas tegen het einde kom je te weten waar de voorkant op slaat het zijn namelijk wiskundige figuren aan de binnenkant tegenover het titelblad staat op het omslag is uitgebeeld de stelling van pythagoras a 2 b2 c2 in een rechthoekige driehoek is de som van de kwadraten etc etc met iedereen leert dus op de basisschool of vroeg in het v o wat een boek nog meer bevat dan alleen de platte tekst gerda van erkel nachtvlinders flap daan mag dat van mijn moeder nooit te weten komen en nu zeker 88 hawinkels jonge grage lezers over wat ze lazen nog niet dat is wel een probleem ik bedoel mijn moeder is een probleem en zorgen dat daan het niet te weten komt is er ook een dit verhaal gaat dus over daan en mij ik wil opschrijven hoe we elkaar heb ben leren kennen zodat onze kleinkinderen jullie dus dat later kunnen lezen want natuurlijk trouw ik met daan het stond in mijn horoscoop rammen van na 10 april ontmoeten deze week de man van hun leven ik ben de der tiende jarig ik word dertien over een maand en elf dagen dus hoekt gerda van erkd laat loeki zelf aan het woord over de bizarre toestanden die ze met daan beleeft en over het mysterie van haar moeder en over haar nacht vlinders want gewone vlinders in haar buik die heeft ze niet een verhaal dat met humor vaart en pit is geschreven davidsfond infodok 1994 wim de achterflap maakte me nieuwsgierig het is een mooi humoristisch boek het is heel leuk omdat daan een van de hoofdpersonen gewoon gek is of prettig gestoord is en dat vind ik ook wel wat om af en toe te zijn hoe hij omgaa t me t da t meisj e vind i k oo k leuk z o zo u ik oo k we l me t ee n meisje om willen gaan anne ik vond het een ontzettend mooi boek ik kon me helemaal inleven in de rol van loeki de hoofdrolspeelster het is heel goed geschreven en goed te begrijpen ik heb er een paar uur over gedaan en heb het grootste gedeelte ach ter elkaar uitgelezen dirk bracke een vlieg op de muur flap washington 10 en mico 7 zijn broers samen met marcos 16 en zijn liefje sandra 13 proberen ze te overleven in de straten van het brazili aanse salvador de bahia ze proberen wat geld bij elkaar te scharrelen met be delen of ze knappen kleine klussen op op een dag komen ze in contact met een net van drugsdealers tegen beter weten in worden ze opgezadeld met vuile levensgevaarlijke karweitjes en ze merken al gauw dat in dat wereldje geen mislukkingen worden geduld dirk bracke onthult op een verbluffende manie r de schrijnende toestande n waar braziliaanse straatkinderen mee te maken hebben er zijn conflicten met andere straatkinderen de moeilijkheden met deftige burgers de drugsmaffia de corrupte politie maa r er is oo k de onderlinge vriendschap die hun d e kracht geeft om in die onmenselijke wereld lief t e hebben en te leven een boek voor jongeren vanaf 12 jaar davidsfonds infodok 1995 wim het viel me op door de titel het is een mooi verhaal wel heel treurig het vertelt goed over de positie van die straatkinderen in brazilie het vertelt ook wat een vei schrikkelijke eikels die agenten daar zijn sheila och het zout der aarde en het domme schaap flap jan a is zestie n jaar e n woont same n me t haa r tamelij k ongewon e grootvader vanek in het toen nog communistische praag de tragikomische avonturen van het meisje worden door haar sluwe anarchistische grootvader becommentarieerd mense n zoals jana en haar grootvader zijn het zout der aarde buitenstaanders die de wereld een spiegel voorhouden en haar een beetje 89 hawinkels jonge grage lezers over wat ze lazen vrolijker maken een boek dat naadloos aansluit bij de grote vertdtraditie va n de tsjechen niet alleen voor jongeren maar ook voor volwassenen zeer aan te bevden corriere deua seraitalie het is eigenlijk ee n tamelijk tragisch verhaal dat de schrijfster haar heldin laat vertdlen en toch heb ik vresdijk hard moeten lachen het boek is ee n ontdekking voor iedereen die houdt van groteske situaties en laconieke woord spelingen eselohr duitsland houtekiet fontein zj wim i k la s het op aanraden van mijn zusje het is een heel humoristisc h boek al is het soms wat langdradig wd ee n boek om iemand aan te raden maar diegene moet wd geduld hebben en van lezen houden anne het i s een boek met afwisselende stukken grappige en langdradige ik heb het boe k we l uitgelezen maa r soms ware n er stukke n bij waarbi j i k dacht ik kan net zo goed stoppen het begin was wd he d er g grappig vond ik bruno comer afzender onbekend hap wi m mortier wordt betrapt in de kamer van zijn vroegere verloofd e terwijl z e aan het douchen is bij zijn vlucht verwondt hij de huisknecht en komt in de gevangenis twee dagen later staat het nieuws op de voorpagina van de koekoek ee n plaatselijk e sensatiekrant wi m i s scoutsleide r va n edith lies joachim en karel die willen weten hoe dat bericht zo snd bij de koekoek kon bdanden maar hun onderzoek loopt vast ondertussen beraamt het iers repuhikdns lege r een aanslag in hun stad dat alles lddt to t en verrassende ontknoping bruno corner schreef deze spannende jeugddetective md ved aandacht voor een sterke intrige davidsfonds infodok 1994 wim tfet was lid laatste boek hd is een verschrikkelijk slap boek ik ben erin begonnen en heb hd na een paar hoofdstukken weer weggdegd dit bode moeten ze uit de handd halen en aan de schrijve r teruggeve n al s brandsto f voo r zij n inspiratie di e ston d kennelijk op een laag pitje er was echt geen reet aan een conclusi e de condusie die ik uit deze proef trek is dat kinderen zich met een minimum van tekst afmaken van een opdracht als de mijne zelfs als ze die vrijwili g aanvaarden en tiet wd leuk zeggen te vinden en de boeken als beloning na derhand in eigendom krijgen ik zal een volgende keer ze vragen om bij uitspraken over een boek steeds een voorbedd uit de tekst ter illustratie bij te voegen de lezers van tsjip zijn bij deze uitgenodigd om te laten weten of ze dit type recensie zo nu en dan op prijs stellen want als niemand er de zin van inziet doen we het zo nid meer 90 hawinkels jonge grage lezers over wat ze lazen twee aardigheden ik heb het al wd eens vaker gezegd ik hou nogal van boeken over nederland en nederlanders geschreven door buitenlanders vooral omdat het een spiegel is voo r de nederlandse wat in zichzelf gekeerde ziel die toch graag de rest van de werdd tot gids wil zijn ek heb e r weer ee n ontdekt zi j he t wel er g laat he t gaa t n l o m de 14 e uitgebreide druk colin white en laurie boucke the undutchables leven in holland nijg h en van ditmar 1995 de eerste druk was van 1990 maar nu is er n av d e tnjnaramp in februari 95 een groot hoofdstuk aan toegevoegd een persiflage van het hansje blinkers verhaal maar ook een hoofdstuk over hollanders in den vreemde het aardige van dit boek is dat alles wd wa t overdreven is maar in weze n verschrikkelijk waar datgene wat wij herkennen als tamdijk normaal blijkt een hed merkwaardig e indruk op onze buitenlandse medemens te maken en dat alleen al geeft te denken voor twee tientjes zelfonderzoek een ander boek dat u niet mag missen is sue townsend de koningin en ik fontein 1995 2 eerste druk 1993 14 95 u ken t sue townsend va n d e adrian mole boeken dez e kee r heef t d e republikeinse partij in groot brittanie de verkiezingen gewonnen en moet de koninklijke familie voortaan gewoon door het leven als de familie windsor ze worden ondergebracht i n een licht asociale buurt heil clos e geheten nomen es t omen e n moete n lere n zic h staand e t e houde n e n va n ee n uitkering te leven ik zal niet ingaan o p hu n wederwaardigheden alleen townsen d heef t kennelijk ee n enorm e heke l aa n prin s philip charle s kom t e r tamelij k genadig vanaf diana is slechts een egocentrische huls en de koningin mag op onverdedde sympathie rekenen technisch i s he t noga l kinderlijk maa r voo r wi e ee n beetj e ee n slech t karakter heeft is het meestal smulle n geblazen ik denk ook voor de meeste leerlingen dat kan ook in het engels natuurlijk 91