Kabouter Snibbeltje heeft daar zo haar eigen gedachte over

Publicatie datum: 1973-01-01
Auteur: Fie van Dijk
Collectie: 04
Volume: 04
Nummer: 4
Pagina’s: 89-92

Documenten

kabouter snibbeltj e heeft daar zo haar eigen gedachte ove r fie van dijk in het voorjaar van dit jaar kreeg het echtpaar spekking maai van de toenmalige minister van crm engels de opdracht om mogelijkheden voor een televisiejournaal voor kinderen na te gaan ook n jeugdrecht informatie luidt de kop van een artikel over hen in het parool van 29 maart tijd is rijp voor kinderjournaal heet het in groot utrecht van 18 juli uit beide stukken haal ik wat uitspraken van het echtpaar aan ook kinderen hebben recht op informatie waard o or ze s pelenderwij s met de wereld in contact kunnen komen het nieuwe journaal moet stoelen op de aktualiteit maar vooral op die aktualiteit die voor kinderen van belang is en die hun aandacht heeft je zou bijvoorbeeld een uitzending kunnen starten met vandaag is het knikkerseizoen begonnen dan weten ze meteen dat t hun programma is maar om joop den uyl zal het jou rn aal ook niet heen kunnen je moet geen verkinderlijking geven van het gewone journaal we zullen onder zoek moeten doen naar de beleveniswereld van kinderen en naar a anleiding daarvan de onderwerpen m oe ten kiezen ook zal het kinderjournaal nogal iets langer bij iets stilstaan als je het bijvoorbeeld over de kabinetsformatie hebt mag je niet e rvan uitgaan dat je kijkers weten wat een kabinet is dat moet je eerst uitleggen bovendien wi ll en kinderen altijd graag weten hoe iets afloopt stelt dat je bericht hebt dat een vogel uit de o li e gered is dan willen ze na een week vast wel weten hoe t met die vogel gaat dan kunnen een paar m iljoen kinderen weer rustig gaan slapen het kinderjournaal zal ook een tegenwicht bieden tegen heel wat door spekking maai verafschuwde kinderlektuur wim spekking in 85 van de ame ri kaan se kinderboe ken en bij ons is het niet veel anders komt geen meisje voor op 97 van de plaatjes staan a ll een man nen en jongens als kleuter word je al geindokt ri neerd matti meis jes wordt een passieve rol opgedrongen voor hun twaalfde staan ze al op dood spoor op het kinderjournaal zouden ze kunnen zien dat vrouwen ook andere dingen kunnen doen d an thuiszitten het volwass e nenjournaal s laat niet aan bij kinderen wij hebben proeven genomen de jeugd kijkt vol interesse naar ti ta tovenaar en de reklame maar op het moment dat de journaalgong gaat en de nieuwslezer in beeld verschijnt gaan de jongens en meisjes wat anders doen ze pakken een boek dat al die tijd in de buurt lag en kijken pas weer op als de ster spots weer komen het zu ll en waars chijnlijk kinderen tussen de zeven en de twaalf jaar worden we hadden eerst gedacht dat we al met zes jaar konden beginnen maar daar zijn we nu na s tudie van terugkomen natuurlijk zul je items hebben waar kinderen van tien tot twaalf jaar meer van snappen dan de zeven en achtjari gen maar we verwachten toch dat het pakket nieuws dat we brengen de hele groep van zeven tot en met twaalf za l 89 kunnen boeien in een jeugdjournaal heb je namelijk meer gerichtheid dan het journaal voor volwassenen met z n grotere verscheidenheid aan kijkgroeperingen het informeren van kinderen gaat hun het nos journaal niet al te best af en dat is een tekortkoming want kinderen hebben recht op begrijpelijke informatie wij gaan ervan uit dat ze deel uitmaken van deze wereld er zijn problemen die zich met hen bemoeien mogen zij zich alsjeblieft met die problemen bemoeien er zijn duizend en een mogelijkheden voor kindernieuws maar als je t me zo ineens vraagt dat is wel lastig maar ik kan me voorstellen dat we op de derde dinsdag van september de kinderen glashelder kunnen uitleggen wat een betalingsbalans is bijvoor beeld er moet op een heel aparte manier worden geinterviewd en dat stelt met name hoge eisen aan de mensen die het antwoord moeten geven je kunt niet zomaar een stukje uit een speech van den uyl nemen de minister president moet het voor de camera allemaal nog eens navertellen in kindertaal een weerbericht moet er in ieder geval zijn aantrekkelijk gebracht ik stel me voor dat als de weersverwachting sneeuw is men een poppetje door het beeld laat dansen ofzo helemaal onder de sneeuw dat zegt de kinderen ontzettend veel je moet ook een natuurkalender in het journaal hebben kinderen vinden de natuur vreselijk belangrijk matti a en w spekking kabouter snuffe ltje helmond enz 1971 kab snuff matti a en w spekking de dwaalto cht van kabouter snuffeltj e helmond enz 1971 dwaalt kabouter snuffeltje is door zijn koning floriswipperdelapip naar het dierenbos gezon den om te werken voor vrede en rechtvaardigheid een soort buitenkerkelijke zende ling dus van een vreemde natie want kabouter snuffeltje heeft verder met het bos niets te maken op een gegeven moment krijgt hij dan ook van hogerhand bevel het dierenbos te verlaten om een onbekende nieuwe taak elders te gaan verrichten en wat hogerhand doet is kennelijk goed het bevel wordt zonder morren opgevolgd ook kabouter snuff o nee kabouter rams alikee van woef tot waf welnee zeg toch snuffeltje mall erd pakt de zaakjes nogal paternalistisch aan hij vond dat het in de wereld soms onrechtvaardig verdeeld was de een bezat alles de ander had niets in het grote dierenbos had hij dit voor een groot deel kunnen ver an deren dwaalt p 15 wat hij veranderd had wordt overigens niet duidelijk aan welke kant snuffeltje staat blijkt uit zijn kennissenk ring hij kan natuurlijk niet bij a lle dieren op verjaars visite ga an maar hij maakt een uitzondering voor de prachtige reebok die tot de beste families behoo rt daar trekt hij wel even zijn goeie goed voor a an helaas heeft snuffeltje geen tijd over voor mooie en echte dingen zoals lezen stude ren nadenken kab snuff p 30 wat mis ik in dit rijtje 0 ja klassieke muziek en een goed gesprek bij kaarslicht maar misschien kan hij voor dat laatste bij de reebok terecht bij een ideologie van gezag en orde hoort ook beheersing geen ruzie maken als snuffeltje eraan komt kab snuff p 44 niet hard lopen als je nieuwsgie ri g bent kab snuff p 45 als hij niet oppaste kreeg hij tranen in zijn ogen kab snuff p 52 hij kreeg bijna zin om een deuntje te fluiten dwaalt p 7 90 protesten tegen woningnood t v reklame en autosnelwegen blijven door hun vaagheid modieuze kreten alleen in de dwaaltocht komt de liefdeloosheid van een mens enigszins uit de verf als een hond uit de auto wordt gegooid omdat zijn baas met vakantie gaat het tweede boekje is trouwens spannender en minder fl auw dan het eerste de afdeling maffe woorden is groot iedere lezer heeft al gegierd bij het ve rnemen van koddige namen maar daarmee is de pret nog niet uit een hoofd is een bol het velletje zacht als satijn de neus van het hert satijnzacht zo werd de stille donkere nacht aan flarden geschreeuwd en een moeilijke taak werd op zijn kleine schouders gelegd en in het eerste boekje komen we pas op bladzij vierenveertig een jongedame tegen gaat die met autootjes spelen of de brand blussen helaas het is al net als in die 85 en 97 procent van de amerikaanse kinderboeken de jongedame moet op de kinderen passen ook kinderen hebben recht op informatie flink gezegd maar wat betekent deze slogan ieder mens heeft recht op alle informatie over wat er in de wereld gebeu rt hoe komt het dat veel informatie ook voor volwassenen ontoegankelijk is vraag maar aan oom nixon kinderen moeten leren welke belangen bij welke informatie gediend zijn wie het nieuws selekteert en vorm geeft wat houdt nieuws voor kinderen eigenlijk in wie kommuniceert met wie kinderen met kinderen de heer en mevrouw spekking hebben het over een kommunikatie van volwassenen naar kinderen want ze willen onderwerpen kiezen naar aanleiding van de beleveniswereld van kinderen ze zeggen er overigens meteen bij dat ze om joop den uyl niet heen kunnen de beleveniswereld van kinderen lijkt me trouwens gekompliceerder dan bedoeld wordt zelfs al vallen de zesjarigen om ongenoemde redenen uit de boot zou een kind uit een buurt waar je luie hendrik op je rug hebt zodra je een boek leest en waar je voor professor uitgescholden wordt als je naar de mavo gaat een zelfde belevenis wereld hebben als de dochter van het echtpaar dat steeds gefotografeerd wordt voor een volle boekenkast het is duidelijk ze bedoelen de beleveniswereld van een kind dat z n boek weglegt als ti ta tovenaar begint en het weer oppakt als jan gerritsen in beeld verschijnt kinderen dus die van mooie en echte dingen houden dat kinderen ti ta tovenaar verkiezen boven het nos journaal bewijst niets als ze geen andere keuzemogelijkheden hebben beide programma s werken even vervreemdend ti ta tovenaar doordat het met veel geschreeuw in een absurd eigen wereldje blijft steken het nos journaal doordat het met de mond vol van dollarkrississen en beta lingsbalansen suggereert dat politiek zich alleen afspeelt tussen staatshoofden bank direkteuren en doctorandussen het engelse journaal is zo handig om tenminste te beginnen met een onderwerp uit de beleveniswereld van ons soort mensen in de trant van mrs baker uit de fleetstreet in liverpool had om zes uur de piepers nog niet gaar en dat schoot mr baker zo in de verkeerde keel dat hij haar afmaakte met zijn zakmes kijk dan weet de man in de street meteen dat t zijn programma is maar ook daar kunnen ze om hun joop den uyl niet heen 91 een televisiejournaal voor kinderen van zes tot twaalf jaar na een paar maanden studie heeft het echtpaar spekking matti de zesjarigen laten vallen nog een paar maanden hard studeren en ook de zeven tot twaalfjarigen hoeven niet meer laten wij op onze scholen de kinderen leren hun eigen nieuws op te scharrelen zoals martin bartling dat in de vorige moer heeft beschreven laten we ze tot lezen luisteren en kijken opvoe den zodat ze de knutselwerkjes van de gooise hbs ers kunnen doorzien 92