Kijken en luisteren

Publicatie datum: 2003-01-01
Auteur: D. de Kruijk
Collectie: 34
Volume: 34
Nummer: 3
Pagina’s: 83

Documenten

doree de kruij k voor de afsluitende toets in klas 4 gebruiken we de toets kijken luisteren cito 2003 en we oefenen daarvoor ook met toetsen van voor gaande jaren kijken en luistere n omgaan met televisi e maar er is meer onze leerlingen moeten leren een c omplete lee rlijn kijk e n en lui s teren hoe ze het beste de informatie van de televisie op de s c h o len g e me ensch ap le lys ta d kunnen halen maar ze moeten ook weten dat de tv makers de informatie sterk selecteren voordat ze de uitzending samenstellen als we als je een paar fragmenten bekijkt van herman niet oppassen denken leerlingen dat bijvoor finkers besef je dat kijken en luisteren tegenwoordig beeld in mozambique de mensen voortdurend geen van elkaar gescheiden onderdelen zijn in liet huilen of dat deze mensen niet gewoon in taalonderwijs waarin ure de taal als cornmunica steden wonen met auto s en trams en dergelijke tiemiddel onderwijzen bijvoorbeeld de scene waarin een geoefende kijker weet dat de nieuwsdienst hij meldt dat er genoeg dieren zijn genoeg om te vooral gericht is op ellende dat goed nieuws eten en dat we dus een kleine cursus eend in grill geen interessant nieuws is de selectie van het krijgen op de klanken van een typisch cremato nieuws is dus een heel belangrijk onderwerp riumlied schuift er dan een eend op zilveren schaaltje op mijn school is het een uitgangspunt dat de over de vigrafoon naar de grill juist liet samengaan leerlingen dit soort dingen beter leren als ze zelf van beelden en geluiden die in ons dagelijks leven ook wel eens kleine programma s maken dan absoluut niet bij elkaar horen is kenmerkend voor dit moeten ze zelf de keuzes maken die normaal soort humor kijken en luisteren gaan samen vullen gesproken voor hen worden gemaakt een heel elkaar aan in communicatief taalonderwijs zijn kijken goede voorbereiding daarop is de videoband en luisteren ook niet van elkaar te scheiden onder media onder het mes nps miramedia waar delen het cito maakt er zelfs een toets voor dat op in een kleine tv serie van zes fragmenten met is toch ook wel een bewijs voor deze stelling een duur van tien nunuten wordt getoond hoe een brandje in een school door de leiding de krant en de leerlingen wordt verwerkt in elke ik zal hier vertellen wat wij op de scholen aflevering gaan de verslaggevers verder op zoek gemeenschap lelystad sgl doen in een naar mogelijke daders ook leerlingen en poging een eerlijn kijken luisteren neer te directie blijken natuurlijk zo hun eigen gedach zetten de sgl is een school met 1500 ten te hebben ook na de laatste aflevering leerlingen waarvan ongeveer 25 van niet weten de leerlingen niet zeker wie het vuur nederlandse afkomst de sgl heeft heterogene heeft aangestoken waardoor ook hun eigen brugklassen 1 en 2 afdelingen lwo vmbo havo vooroordelen in de uiteindelijke discussie naar en vwo met latijn we volgen bij nederlands voren moeten komen want in de klas zijn ze het het concept dat taal gebruiken en andermans natuurlijk niet allemaal eens het is de bedoeling gedachten volgen zowel bij spreken en schrijven dat je met de leerlingen napraat over wat ze als bij lezen en luisteren aan bod komen we hebben gezien met steeds de vraag wie heeft gebruiken de methode nieuw nederlands het volgens jou gedaan altijd gevolgd door de wolters noordhof 1999 en bouwen daarvan vraag wie heeft wie verdacht gemaakt en denk allerlei situaties uit die ons voor de comi nu je dat dat in het gewone leven ook zo gebeurt nicatie goed en leerzaam lijken zoals sollicita het lespakket bevat verder nog een boekje met tiegesprekken of aansprekende thema s als allerlei vragenformulieren over mediagebruik geld of pesten in klas 1 i n overleg met de wij hebben daaruit ons eigen pakket samen mentor en afhankelijk van de situatie in de klas gesteld dat we naast de filmfragmenten aan de organiseer je als docent nederlands meer leerlingen voorleggen meer informatie bij activiteiten rond zo n thema waarbij de miramedia die dit materiaal heeft uitgegeven communicatie natuurlijk van groot belang is advdam rnirarnedia nl 2003 3 moer 83 kranten luisteren en spreken met kaartjes voor deze lessen draaien we in klas 2 waar ze gevolgd rollenspelle n worden door het krantenproject daarin lagerhui s onderzoeken de leerlingen de verschillen tussen landelijke kranten ze praten niet een journalist klas 4 in de klas en ze schrijven zelf stukjes over informatie nieuw nederlands ook over vragen actuele onderwerpen voor de plaatselijke krant stellen doorvragen adviesgesprekken al jaren stelt de krant daarvoor 2 of 3 keer een sollicitatiegesprekken met docent en medeleer halve pagina ter beschikking wij werken met lingen het huis aan huis blad maar een betaalde duo presentaties soms niet power point altijd plaatselijke krant biedt misschien soortgelijke spreken en discussie mogelijkheden in klas 3 werken de klassen met fragmenten verfilmde boeken de cd rom dj gone over een dj die ver cito toetsen kijken luisteren dwijnt is hij ontvoerd de cd verschaft allerlei luisteren en spreken met kaartjes materiaal waarvan de leerlingen een nieuwsitem lagerhui s kunnen samenstellen over dezelfde verdwij ning ontstaan dus op grond van hetzelfde adre ss en materiaal heel verschillende items een leerlijn met behulp van media educatie voor wie het onderwijs kijken luisteren in een lee rlijn kijken lui st e r en breder kader wil zetten volgen hieronder hieronder wordt kort aangegeven wat op de adressen die daarbij nuttig kunnen zijn sgl wordt aangeboden met het oog op kijk en afhankelijk van de lokale mogelijkheden zul je luisteronderwijs dat wordt gebracht als media zelf contacten kunnen leggen educatie naast de stof uit nieuw nederlands worden ook steeds andere werkvormen of krant in de klas gratis 2 weken kranten in de onderwerpen gebruikt klas lesideeen lespakket krantenpakket van een dag postbus 12040 1100 aa amsterdam pe r l ee rjaar zo telefoon 020 4309190 e mail klas 1 kik uitgeversverbond nl i nformatie nieuw nederlands plaatselijke krant contacten met journalisten i nformatica waarb ij typen in word en surfen op jongerenpagin a internet aan bod komen publieke omroep dag van de media klassenfilm in het project baza r oniroep nl mediamind lokale omroep incidentele contacten uitbreiden klas 2 tot samenwerkin g informatie nieuw nederlands school tv beeldbank cupjes over uiteenlopende media onder het mes onderwerpen schooltvbeeldbank teleacnot nl krantenprojec t minmedia videoband media onder het mes en cd kom dj gone media educatie klas 3 replay4me nl of e mail informatie nieuw nederlands advdam miramedia nl cd rom dj gone cito toetsen kijken luisteren verfilmde boeken kleine blonde dood of het bazar project vmbo project leesbevordering bittere kruid te bereiken via stichting lezen amsterdam documentaire dit jaar over roken stad net bazar tv programma het heilig vuur filineducatie cl kom film maken en mon teren filmeducatie nl 2003 3 moer 84