Klaar voor de start

Publicatie datum: 2009-01-01
Collectie: 12
Volume: 12
Nummer: 4
Pagina’s: 21-24
e r k n u t v 0 e r n g klaar voor de start sinds enige tijd zijn er multimediale producten op de markt die vorm geven aan het inburge ringstraject thuis in nederlands voor het domein ogo onderwijs gezondheid en opvoeding en nederlands aan het werk voor het domein werk voor inburgeraars met niveau a1 als voortraject is klaar voor de start ontwikkeld dat inburgeraars leidt naar niveau a1 alfa nieuws vroeg zich af of dit voortraject ook ingezet kan worden voor alfacursisten en legde deze vraag voor aan ineke bongaerts van roc nijmegen waar twee groepen alfa c cursisten aan het werk gingen met klaar voor de start ineke van de craats radboud universiteit nijmegen aanleiding in eerste instantie wordt klaar voor de start niet geschikt geacht voor aifa nt2 cursisten omdat kunnen lezen en schrijven belang naar een nieuwe school rijke voorwaarden zijn waarom ben j e er dan toch mee aan de huis en omgeving slag gegaan vervoer we hadden een relatief grote groep goede alfacursisten die op gezondheid weg naar alfa c niveau waren en al veel lesmateriaal hadden werk doorgewerkt we stonden voor de keuze om verder te gaan feestdagen en vrije tijd met spreek actief cp starter en ons gebruikelijke alfamateri de basisschool aal of iets heel nieuws te gaan doen dat nieuws was mis de gemeente schien te hoog gegrepen maar zou wel een goede aansluiting kunnen vormen op het standaard wi traject omdat we de kader 1 thema s klaar voor de start alternatieven niet uitdagend vonden of gewoon een beetje saai is het klaar voor de start geworden het lesmateriaal wat zijn de thema s en wat maakt ze zo geschikt er zijn acht thema s die aan bod komen zie kader il ze zijn voor een deel bekend uit eerdere cursussen het voordeel daarvan is dat de woorden dan bekend zijn en snel herkend en gelezen kunnen worden voor een deel zijn de thema s nieuw en direct gericht op inburgering voor de domeinen werk en ogo wat uitdagender is voor de cursist enkele the ma s zijn gericht op participatie zoals feestdagen vrije tijd en basisschool samen maakt het dat de zinnen en teksten met wat extra inspanning van de cursist en voorbereiding van de docent doenlijk zijn voor gevorderde alfacursisten buurman jan in actie bij de tramhalte bij het thema vervoer alfa nieuws nummer 4 december 2009 21 e r k n u t v 0 e r n g de opzet kan aflezen wat hij gedaan heeft de praktijkopdrachten pas waaruit bestaat het materiaal en wat spreekt jou en de cursisten sen bij het thema en worden met anderen gedaan het zijn daarbij zo aan veel verzamel en observatieopdrachten zoals haal de woon het hele programma is multimediaal dat wil zeggen een krant bij de bibliotheek een opdracht die met groot enthou samenhangend geheel van een inleidend filmpje groepsles siasme werd uitgevoerd door de groep aan het eind van het sen e iearning oefeningen op de computer en praktijkop programma wanneer de computeroefeningen en de praktij drachten juist die samenhang is een sterk punt ieder thema kopdrachten zijn gedaan kan de inburgeraar een eindtoets begint met een filmpj e waarin een vader een moeder en een doen dat is een digitale toets bestaand uit 20 vragen uit een dochter van een jaar of twaalf afkomstig uit irak voor allerlei totaal van so nieuwe situaties komen te staan een behulpzame buurman jan schiet toe vooral de herkenbaarheid van deze mensen de methodiek spreekt de cursisten aan ook het feit dat deze mensen fou in de inburgering is het doel het handelen in de praktijk de cruci ten maken ze zijn op de verkeerde dag naar de eerste les ale praktijksituatie of cp hoe wordt de inburgeraar daarop voor gekomen maakt dat de cursisten sympathie krijgen voor bereid deze familie en ook de oefeningen en praktijkopdrachten die inderdaad draait het echt om de praktijk de cursist wordt in ermee te maken hebben enthousiast te lijf gaan vijf stappen voorbereid op die handelingssituaties de stap pen zijn orienteren voorbereiden uitvoeren terugkijken en verwerken het orienteren vindt plaats door middel van de film en het groepsgesprek het voorbereiden door middel van de computeroefeningen en de groepslessen dan wordt de praktijkopdracht voorbereid en uitgevoerd samen met ande ren het terugkijken of evalueren gaat aan de hand van foto s plaatjes of een gesprek in de verwerkingsfase wordt aan dacht besteed aan de vraag welke informatie nog vaker te gebruiken is dat kunnen specifieke woorden zijn of tips alfa cursisten wat heb je nu eigenlijk voor deze specifieke doelgroep anders gedaan dan de richtlijnen aangaven de introductie van het thema door de film en daarna een groepsgesprek heb ik omgedraaid de warming up heb ik eerst gedaan zodat ze voorbereid waren op waar het filmpje badria en haar vader tarik twee van de hoofdpersonen uit het verhaal over ging het groepsgesprek na het filmpje ging daardoor veel beter de vragen over de film heb ik extra met de groep gelezen zodat leesfouten geen rol konden spelen bij het de film is bedoeld als opwarmertje en als eerste oefening in beantwoorden van de twee keuzevragen verder hebben we globaal en selectiefluisteren naar nieuwe woorden en zin de woordenlijst van elk thema uitgeprint het gebruik van nen de film is ook de aanleiding voor een groepsgesprek dat een woordenlijst op de computer die geraadpleegd kan wor vooral de voorkennis activeert in de groepslessen ligt de den terwijl de cursist met een oefening bezig is bleek nog nadruk op veel en gevarieerd oefenen van vooral mondelinge een te ingewikkelde vaardigheid die woorden werden ook vaardigheden van nazegoefeningen en oefeningen in duo s op het einde van de les nog eens mondeling doorgenomen tot dialogen en rollenspellen in de groepsles wordt ook de ook hebben de snelsten van mijn alfa c cursisten geprofi praktijkopdracht voorbereid e iearning bestaat uit oefenin teerd van de extra leesteksten die door mijn collega s van gen op de computer die individueel worden gedaan dat kan niet alfa groepen zijn toegevoegd want leesteksten zijn er thuis omdat de cursist overal kan inloggen en de docent toch niet veel 22 a lf a nieuws nummer 4 december 200g e r k n u t v 0 e r n g computervaardigheden zelf meer te zoeken veel oefeningen komen bekend voor is de geringe vaardigheid van deze groep eeen beletsel zoals memory puzzels buitenschoolse opdrachten maar eigenlijk zijn computervaardigheden vrij snel geleerd klaar het is nu deskundig bij elkaar gebracht en geordend voor de start heeft vier mini games ontwikkeld om de meest basale handelingen zoals klikken met de muis slepen en der gelijke aan te leren ook de meest noodzakelijke computer wat doe jij praat met e groepje zet een kruis eo taal wordt daarmee aangeleerd en als het inloggen thuis niet lukt zijn er altijd nog de kinderen die helpen in een enkel geval werd ik gebeld door een kind dat vroeg hoe zijn moeder wat is er aan de hand je wacht je gaat je belt 112 tot het over naar de ol gaat moest inloggen gaat huisarts naar de studiebelasting in de handleiding worden richtlijnen gegeven voor de studiebe lasting bij drie groepslessen per week zou daar nog twee uur zelf standig werken aan de oefeningen bijkomen en een uur voor de praktijkopdracht dat komt neer op 7 5 tot 9 uur groepsles bege leid door de docent hoe heeft dat bijjou uitgepakt ik ben flexibel omgegaan met de studiebelasting en heb het tempo enigszins aangepast aan alfa cursisten ik heb twee tot drie weken gedaan over een thema vier tot zes groepslessen van 3 uur waarbij e iearning in de klas werd gedaan de ove rige lessen werden besteed aan andere vaardigheden zoals lezen schrijven en spreken ik weet niet precies hoeveel tijd de cursisten nog besteed hebben aan individuele oefeningen en aan de praktijkopdracht de helft van mijn cursisten is doorgestroomd naar een reguliere wi groep met niveau ai meest aantrekkelijke wat vind je nu zelf het meest aantrekkelijke van klaar voor de start kader 2 werkblad thema 4 gezondheid alfa cursisten hebben vooral gewerkt aan de ontwikkeling van lezen en schrijven met het gebruik van klaar voor de start komt plotseling het accent niet meer op die vaardighe de toppers den te liggen de thema s en vooral ook de uitwerking van wat zijn nu echte topoefeningen of topopdrachten de thema s liggen dicht bij de cursisten het inleidende film de praktijkopdracht om een woonkrant te halen bij de pje is zo herkenbaar dat het aanleiding geeft tot veel meer bibliotheek was een groot succes maar ook een plattegrond gesprekken en ook veel meer inhoudelijke discussie dan bij tekenen van je eigen kamer of huis werd heel leuk gevon bijvoorbeeld het gebruik van cp starter de herkenbaarheid den het werkblad wat is er aan de hand zie kader 2 gaf maakt de cursisten ook meer betrokken bij de vervolgoefe aanleiding tot intensieve discussie in groepjes ook de ver ningen en praktijkopdrachten dan met eerder gebruikt les eenvoudigde kruiswoordpuzzel over werk werd met enthou materiaal siasme onthaald en het spel waarbij de dobbelsteen bepaal prettig voor de docent is ook de veelheid aan instructies de welke vraag er beantwoord moest worden kader 4 de hoewel er nog aardig wat werk te doen is om materiaal voor opdracht om op internet naar de website werk nl te de groepsles gereed te maken het knip en plakwerk komt gaan en een cwi in de buurt te zoeken was echter het toch weer een beetje terug maar het materiaal hoef je niet meest succesvol zie kader 3 een van de cursisten die pas alfa nieuws nummer 4 december 200g 23 e r k n u t v o e r n g werkblad i ti i i i i s 4 t r i i gooi de dobbelsteen en slei een vraag wie wiebeniij wiezitnaast ou wat wat is ie geboortedatum wat is je telefoonnummer werkblad 1 i 5 3 i 1 1 wie woont in wat vind ie leuk wie is jouw docent wat is je beroep wie heeft een baan wat kun j go d zoak op internet wie wa reel waar hoe waar woon je hoe heet je waar kom je vandaan hoe heet de docent waar werkje hoe ga je naar school waar is het cwi hoe laat is het ga naar de w ebsite wark nl waar is de bushalte ho lang ben je in nederland klik op contact waar hoe re el 0 zoek op postcode ol plaatsnaam een cwi in de buurt adres telefoon wanneer hesje wanneer ben ie geboren heb je een fiats staat op deze website informatie over werk zoeken ja nee wanneer moet je naar school heb je kinderen wanneer is het vakantie heb je een goede huisarts kun je op deze website vacatures vinden ja nee wanneer is het weekend heb je een beroep wanneer ga je naar de dolder heb je een baan wanneer heb kader werkblad thema werk kader 4 werkblad thema werk dobbelsteenspel negen maanden in nederland was en niet goed kon lezen wel kan de docent na afloop zien hoeveel procent van en schrijven vond een vacature in de thuiszorg die ze leuk de oefeningen gemaakt is en hoeveel fouten er gemaakt vond ze reageerde solliciteerde en werd aangenomen zijn ondanks haar geringe lees en schrijfvaardigheid maar dankzij haar geweldige zelfredzaamheid bruikbaarheid voor alfa s is het programma nu ook bruikbaar voor andere alfa groepen feedback de filmpjes zijn het meest geschikt voor gebruik in lagere hoe staat het met de feedback bij e leaming alfa groepen als inleiding op thema s bij mondelinge vaardig na elke vraag over het inleidende filmpje kan de cursist een heden het andere materiaal voor een klein gedeelte wel antwoord kiezen en op de knop verstuur drukken de cur maar als je het niet in z n geheel kunt gebruiken gaat de sist krijgt dan te zien of het antwoord goed of fout was en kracht ervan toch verloren laten we maar wachten op een kan daarna nog een poging doen bij de nazegzinnen die multimediale geintegreerde alfa methode er ook toe behoren bestaat die mogelijkheid niet wel wordt de zin nog een keer herhaald juist het nazeggen van informatie zinnen is een belangrijk onderdeel van de toets gesproken klaar voor de start is een programma van itpreneurs nederlands en het is echt jammer dat hier niet meer feed info itpreneurs nl en is ontwikkeld in samenwerking met back mogelijk is itta te amsterdam en roe mondriaan te den haag 24 alfa nieuws nummer4 december20og