Kleuters leren

Publicatie datum: 1969-01-01
Auteur: W.P. Janssen
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: 1
Pagina’s: 116

Documenten

t aaltekorten nergens beter op een natuurlijkere manier opheffen dan in een heterogeen samengestelde s t amgroep waar de m oe dert aal in grote afwisseling de hele dag door functioneert het zou de moeite lonen te proberen de ver moedens door een onderzoek te bevestigen maar dan zou dat onderzoek wel moeten plaatsvinden in een jenaplanstamgroep die zonder interrupties zeker al zo n vier a vijf jaar draait en waar de werk en woonkamersfeer aan alle door petersen gestelde eisen voldoet in de volgende moer beginnen wij een serie artikelen over het spreken bij h et voortgezet onderwijs credo kleuters lere n in dit boekje handzaam van formaat wordt verslag gedaan van de bevindin g en met het leren beheersen van culturele vaardigheden zoals muziek bronsse kun st staguhn en lezen schrijven en rekenen corre ll door jonge kinderen voor de periode van de ba sisschool vorschulalter het mee s t bekend daarvan zijn de experimenten v an correll met zijn leesma chine en zijn leesmethode leseleiter de resultaten hiermee zijn volgens deze uitgave opmerkelijk gunstig dat geldt ook voor die in de muzische sector wat echter in dit lezenswaardig boekje ontbreekt is een wetenschappelijk ver a ntwoord onderzoekgeheel toch kan deze uitgave ter lezing worden aanbevolen omdat men kennis maakt met een belangrijke aanzet tot het ontwikkelen van een eigen didactiek voor peuters en kleuters om culturele vaardigheden te le ren beheersen waaronder vooral lezen schrijven en rekenen als zodan ig sluit deze uitg ave aan bij die welke al verschenen in amerika rusland engeland frankrijk en zweden het begin is nu ook in duitsland ge maakt w p jan sse n lernen und eerren im vorschulalter drei beitrage zur vorschuldidak tik von p bronsse w correll k staguhn verlag ludwig auer donauwsrth 1970 d m 15 80 176 blz 116