Kommentaar. God de Vader.

Publicatie datum: 1976-01-01
Collectie: 06
Volume: 06
Nummer: 3
Pagina’s: 10

Documenten

god de vader onder de titel als griffioentje god de vader wordt geeft lieve scheer in het januarinummer van dietsche warande en belfort enkele indrukken over zeggen schap grondslage n en een uitwerking van een didactiek van het nederlands in het voortgezet onderwijs door jan griffioen tjeenk willink wolters noordhoff groningen 1975 de ironie in de titel van dit stuk wordt daar als volgt toegelicht op de kaft een foto van de doorluchte jan een drievou dig aureool rond het hoofd en hst hele boek gelardeerd met het on vermoeibaar ik ik ik van een ik ban die ben het ontgaat lieve scheer daarbij dat de foto op het omslag niet de auteur laat zien maar een leerling en dat de concentrische cirkels rond diens hoofd verwijzen naar het zgn pupil centered onderwijs verde r poogt zij door middel van een citaat waarin het bovengenoemde stijlverschijnsel de ik vorm sterk opvalt het boek te ridiculiseren da t haar kritiek slechts aan het uiterlijke van het boek en de schrijfwijze van de auteur wordt verbonden geeft al te denken bovendie n is dunkt me kritiek op bepaalde pretenties die het boek volgens mij niet zou vertonen maar geoorloofd in zoverre aangetoond kan worden dat die pretenties misplaatst zijn ik vind het erg jammer dat een zo verdienstelijk boek als zeggen schap in d w b dat onder zijn lezers ongetwijfeld veel leraren nederlands telt op een dergelijke manier ter sprake moet komen alvas t eerlijker benadert bijvoorbeeld fons ravensloot het boek in het aprilnummer van moer raven sloot vindt 2aggj8fl shafi nee a uiterst bonafide en nuttig boek voor iedereen die sich in het voortgezet onderwij s met moeder taalonderwijs bezighoudt e n heb eerste adjectief ik bedoel bonafide lijkt me nu juist geen kenmerk te zijn van lieve scheers artikeltje jan uyttendaele