Krant in de klas

Publicatie datum: 1980-01-01
Collectie: 11
Volume: 11
Nummer: 5
Pagina’s: 3-7

Documenten

henk van noordenbur g basisonderwij s krant in de klas eind april vertegenwoordigde willem mooijman moer op de openbare basisschool de heerd in lensden de leerlingen hadden daar samen met de stichting krant in de klas een persconferentie georganiseerd de voorzitter van de vereniging de nederlandse dag bladpers hield een toespraak maar mooier waren de krantententoonstelling die de hele school vulde en de persconferentie die de leerlingen zelf daarna gaven henk van noor denburg geeft les op de heerd we hebben hem gevraagd te beschrijven hoe t allemaal zo gekomen is als vervolg op zijn bijdrage schrijft willem mooijman nog verder over kranten in het onderwijs zo n drie jaar geleden kwam een van de kinderen wand te hangen de kinderen hebben gelegenheid uit mijn klas de vierde met een krantenknipsel de artikelen te lezen tot aan vrijdag dan kiest de op school het had te maken met een onderwerp groep een artikel dat het interessantst lijkt het waar we het de dag tevoren over gehad hadden kind dat dit artikel heeft meegebracht leest het het viel me op dat de andere kinderen er redelijk aan de klas voor daarna bespreken we het vra veel belangstelling voor hadden gen die ik tijdens het kringgesprek stel bijvoor de weken daarna gebeurde hetzelfde nog enkele beeld wat vind je ervan wat zou je doen als je keren zodat de kinderen al snel op het idee kwa die meneer mevrouw was hoe zou je dit pro men om geregeld een krantenkring te houden op bleem kunnen oplossen etc etc etc een teamvergadering bespraken we wat voor mo maar zo makkelijk als hierboven verliep het niet gelijkheden daarvoor op school waren en of het altijd al tijdens de eerste kring hadden de kinde ook in andere klassen zou kunnen we besloten ren enorm veel moeite met de vele moeilijke dat we deze kring eerst maar s in mijn klas zou woorden en de soms onbegrijpelijke zinnen toen den blijven proberen om te zien waar het toe zou ik vroeg wat we daaraan zouden moeten doen leiden kwamen antwoorden als naar de krant schrij de krantenkring zoals de leerlingen die geleide ven en er moet een kinderkrant komen lijk vorm gaven gaat in het kort als volgt in de op zich prachtige ideeen maar op korte termijn loop van de week komen de verschillende knip viel er geen oplossing te verwachten we zouden sels die de leerlingen meebrengen aan de prik er dus zelf ook iets aan moeten doen we beslo 3 ten dit het betreffende kind zou het a rt ikel don c de krant als actueel leermiddel bij verschillen derdags mee naar huis nemen of op school tijd de vakke n krijgen om met een woordenboek de moeilijke d de krant als bron van actuele informatie woorden te laten verklaren en onoverkomelijke in de loop van onze bijeenkomsten bleek steeds zinnen door mij of de ouders uit te laten leggen meer dat je de krant op allerlei manieren heel vrijdags kan het kind het a rt ikel dan beter uitleg goed kan inpassen in de les en dat hij bovendien gen tot op heden verloopt de wekelijkse kran erg kan motiveren onderdelen die ons niet bevie tenkring op deze manier len schrapten we of we probeerden ze elders nog eens naar de werkgroe p een aanv ul lend boe k na een paar maanden vond ik dat de kring dreig de te verzanden in sensatie ongelukken en aller het boek dat uiteindelijk ontstaan is is geenszins lei vormen van geweld heel erge dingen werden een vervanging van bestaande methoden maar altijd gekozen terwijl er natuurlijk nog allerlei eerder een aanvulling erop we hebben er honder andere onderwerpen zijn ik wilde daar wat aan den ideeen en suggesties in bijeengebracht om in doen bovendien speelde in mijn achterhoofd het de bovenbouw van het lager onderwijs met de idee dat ik op een of andere manier een aanzet krant te werken het zijn allemaal voorbeelden wou maken voor het kritisch lezen van de krant het is zeker niet onze bedoeling dat de collega s die doelstelling haal je niet makkelijk op de lage die voorbeelden klakkeloos overnemen je zal re school maar een begin leek me toch wel moge steeds de suggesties in het boek moeten vertalen lijk naar je eigen klassesituatie ook dat bespraken we in het team het leek ons een goed idee maar we zagen geen kans om zo n een per sconferentie en een projec t leergang te ontwikkelen daarom hebben we toen twee jaar geleden contact opgenomen met de om het lesmateriaal wereldkundig te maken stichting krant in de klas enige tijd later kwam hebben we toen besloten dat de kinderen van gerard berlijn van die stichting op school de pro mijn school een persconferentie zouden geven blemen bespreken hij zei ook dat hij een werk daarvoor moesten ze natuurlijk behoorlijk op de groep bij elkaar aan het zoeken was voor het hoogte zijn van de mogelijkheden die het boek lager onderwijs biedt twee weken lang is de hele school met de een andere werkgroep had al lesmateriaal ver krant bezig geweest ook de kleuteronderbouw vaardigd voor het vervolgonderwijs en er bleek in het is duidelijk dat er voor de kleuters minder den lande op lagere scholen erg veel belangstel mogelijkheden zijn maar wij zijn nou eenmaal ling te bestaan om ook zoiets voor deze kinderen gewend dat we projecten voor de hele school or te maken ik kwam in de werkgroep ganiseren het was een heel gemengd gezelschap er waren in die twee weken zijn alle vier de onderdelen al vertegenwoordigers van pa s neerlandici van thans in de bovenbouw uitgebreid aan de orde diverse lagere scholen verschillende types zowel gekomen voor enkele onderdelen was de tijd te traditioneel kia ssiek als jenaplan terwijl er ook kort maar daar zijn we dan ook na de persconfe twee vertegenwoordigers van het lbo waren de rentie mee doorgegaan eerste bijeenkomsten waren gelukkig geen einde de kinderen hebben er met plezier aan gewerkt loze discussies over doelstellingen maar het werd op de persconferentie bleek ook duidelijk dat de ons wel duidelijk dat we lesmateriaal moesten meeste kinderen na deze periode de krant meer maken dat voor alle schooltypes bruikbaar was en anders lezen en dat lijkt me voor de neder niet voor maar een paar soorten landse dagbladpers best wel aardig om te horen toen zijn we de gebruiksmogelijkheden van de het meeste lesmateriaal was voor de verschillende krant gaan ordenen we zijn gekomen tot de vol klassen zeer goed bruikbaar hoewel ik erbij moet gende zeggen dat sommige suggesties bijvoorbeeld die a het kritisch teren lezen van de krant als onder voor rekenen me wat te ver gezocht lijken maar wijsdoe l al spoedig werd duidelijk dat het heel makkelijk b een project rond de krant is om zelf voorbeelden uit de krant te halen wan 4 q w g t11iiiiiui c z 01 tr uc laf o 1 c c c t x a j orla s h nl il x ri at ook c poei u n s t 7 o c odd o gq o 6 neer je de krant een paar keer als leermiddel hebt worden en gebruiken we hem als aanvulling bij de gebruikt als je eenmaal aan deze werkwijze ge methodes wend bent blijkt de krant dagelijks boordevol te o p het ogenblik proberen de kinderen naar aan staan met artikelen die je voor allerlei vakgebie leiding van nieuw aangeboden leerstof zelf lessen den kan gebruiken te maken met behulp van krapte artikelen hoe nu enkele maanden later is de krant als leermid de resultaten daarvan zullen zijn en waar dat del eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld ge heen zal leiden moet de toekomst ons leren willem mooijma n nog meer kranten in de kla s waarom zou je kranten in de klas halen in ieder geval omdat kranten meestal gratis materiaal leveren voor wandversieringen verkledingen proppen poppenvulling illustra tie en verhaaltjes bijvoorbeeld verder omdat kranten je een kijk op de wereld wil en geven en hetgeen kwaad kan om op school s te kijken hoe die kijk gericht wordt niet alleen kranten maar ook tijdschriften niet alleen de krant op de lagere school maar ook elders in het onderwijs daar gaat dit stuk over de stichting krant in de klas kik bestaat sinds voor nederlands mavo lbo zijn er twee docen januari 1976 en heeft nu vier boeken en een aan tenboeken een voor klassen 1 en 2 een voor 3 tal kranten en brochures uitgegeven het doel van en 4 met lesideeen en achtergrondgegevens bij kik is het helpen ontwikkelen van de vaardig de docentenboeken horen leerlingenboeken een heid tot lezen en hanteren van het dagblad bij klassepakket kost voor 25 leeri9ngenboeken en leerlingen van 10 tot 18 jaar dat is houterig ne een docentenboek f 96 15 voor dat geld krijg je derlands maar dat kan kik niet helpen kik is ook nog twee weken vijf verschillende dagbladen een geesteskindje van de vereniging de neder in tweevoud toegestuurd en kan je een videoband landse dagbladpers en al bestaat het bestuur uit over het maken van een krant lenen 5 vertegenwoordigers uit dagbladland en 5 verte voor maatschappijleer mavo havo vwo is er net genwoordigers van het onderwijsveld dan zal de zo n set voor dezelfde prijs doelstelling toch wel bedacht zijn door het be de docentenboeken kan je ook los kopen dan stuur van de nederlandse dagbladpers en dat is kosten ze f 30 90 per stuk al het leerlingenma geen vereniging van schrijvers maar van directeu teriaal zit daar ook in dus dat kan je zelf verme ren nigvuldigen als je dat goedkoper kan en kranten de directies van de kranten hebben er natuurlijk zijn er zat als t eenmaal loopt wel wat voor over om een ingang te krijgen op de boeken voor nederlands vind ik vaak erg school daar zitten hun toekomstige klantjes wie schools er komen bijvoorbeeld nogal wat invul er vies van is om gebruik te maken van hun aan oefeneningen in voor die de leraar kan maken biedingen moet wel bedenken dat zijn leerlingen door bepaalde woorden of letters weg te lakken de tegenwoordige klantjes zijn van de uitgevers uit een kranteknipsel zo staan er meer ideeen in van dure schoolboeken het gaat erom wat ze aan die niets te maken hebben met het verschijnsel te bieden hebben een leuke bijkomstigheid is krant maar hoogstens met een manier om aan dan al dat er in het colofon van de kik uitgaven soms goedkoop lesmateriaal te komen staat alles uit deze uitgave mag worden verme de bundel voor maatschappijleer is veel aardiger nigvuldigd kom daar s om bij een schoolboek en biedt veel mogelijkheden om thematisch te ik noem nu eerst de uitgaven van kik en besteed werken daarna wat meer aandacht aan de laatste uitgave bij de docentenboeken worden gratis brochures die voor het lager onderwijs meegeleverd met achtergrond over fotografie ad 7