Kriebelbeesten moet je doen. Zelfstandig werken in de kleuterklas.

Publicatie datum: 1999-11-01
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 2
Pagina’s: 87-89

Documenten

kriebelbeesten moet je doen zelfstandig werken in de kleuterklas nadine lambrechts gerd braeckmans onderwijs heeft onder andere tot taak kinderen zelfredzaam te maken door bijvoor beeld de ontwikkeling van vaardigheden te stimuleren die hen helpen bij het oplos sen van problemen de basis van deze vorming begint in de kleuterschool daar gebruiken wij werkvormen als hoekenwerk en contractwerk om dat doel te berei ken dat zijn vormen van differentiatie waarbij de klas verdeeld is in een begeleide groep die samen met de juf werkt en zelfstandige groepen kleuters die alleen aan een opdracht werken hoekenwerk hoeken zijn goed onderscheiden min of en contractwerk meer afgesloten gedeelten van de klas we kunnen ze interessehoeken noemen waarin kinderen ofwel naar eigen initiatief vrij elfstandig werken betekent dat kunnen bezig zijn met materialen die ze zelf kleuters gericht kunnen werken kiezen uit het aanwezige aanbod ofwel zonder directe aandacht van werken aan een opdracht met door de leer een volwassene dat kracht gekozen materiaal vraagt een geleidelijke groei van durven over willen naar contractwerk is een werkvorm waarbij een alleen kunnen werken probleemop kind zelf plant welke taak het zal uitvoeren lossend denken is hierbij van groot belang tijdens de contractwerktijd een regelmatig dat houdt in dat de kleuters de problemen weerkerend moment dat vastgelegd wordt die zich voordoen eerst zelf proberen op te door de leerkracht lossen daartoe moeten zij over vaardighe den beschikken zoals zich een doel stellen een goede werkhouding aannemen kritisch denken creatief zijn enz over moetjes en magjes zelfstandig zijn wil ook zeggen dat men zich kan houden aan regels en afspraken afspra bij het opstarten van zelfstandig werk in ken die altijd en overal gelden sociale afspra onze kleuterschool hebben wij gekozen ken en afspraken specifiek voor hoeken of voor een combinatie van contractwerk en contract zelfstandig werken betekent ook hoekenwerk bij het begin van de week krij naast andere kinderen actief kunnen bezig gen de vijfjarige kleuters een aantal zijn elkaar rustig kunnen laten werken indien opdrachten die in die week afgewerkt moe nodig hulp vragen en accepteren en hulp ten worden de moetjes in september zijn kunnen geven ten slotte wordt van kleuters dat twee moetjes maar dat aantal kan wijzi verwacht dat ze taakbewust zijn dat ze een gen in de loop van het schooljaar afhanke taak kunnen overzien en die ook zelfstandig lijk van de vorderingen die de kleuters kunnen aanva tten en afwerken maken hierbij komt nog een extra aanbod nov dec 1999 nummer 2 29e jaargang de magjes die aansluiten bij het thema van met de klasorde de te gebruiken materia de week deze magjes varieren in moeilijk len de hoeken die gebruikt kunnen worden heidsgraad zodat de kleuters naar eigen en natuurlijk de tijdslimiet voor de moetjes kunnen een keuze maken uit het aanbod differentiatie ten slotte is er ook het aan bod in de verschillende hoeken het thema kriebelbeesten de klemtoon bij deze manier van werken ligt niet op de inhoud van de opdrachten die de bij de aanvang van de week worden de kleuters krijgen maar op de manier waarop opdrachten voorgesteld uitgelegd en op zij ermee omgaan het is de bedoeling dat het moetjesbord omhooggehangen bij het ze de twee opdrachten op een behoorlijke thema kriebelbeesten bijvoorbeeld krijgen manier afwerken tegen de kleuters als het einde van de week de klemtoon bij deze manier opdrachten 1 een en dat ze dat zo zelf van werken ligt niet op de inhoud werkblad woordstukjes standig mogelijk doen van de opdrachten die de kleuters aanduiden en 2 een maar wanneer er zich krijgen maar op de manier spinnenweb verder problemen voordoen waarop zij ermee omgaan tekenen en er een spin moeten ze ook in staat bij tekenen of knutselen zijn hulp te vragen aan de juf of aan andere naar eigen keuze alle kleuters hebben een kleuters verder moeten zij ook leren hun kenteken en kaartjes met dat kenteken eigen werkjes te beoordelen onder controle wanneer zij beslissen aan een moetje te van de juf ten slotte moeten ze ook reke werken hangen zij hun kenteken op het ning houden met bepaalde afspraken die moetjesbord gemaakt worden bijvoorbeeld in verband het moetjesbord moetje 1 moetje 2 naast de moetjes kunnen de kleuters ook ry spel rond het thema en eventueel aan een keuze maken uit de magjes een spin bod van de leerlingen zelf nenweb naaien spinnen stempelen met een aardappel en daarna tekenend afwerken aan de hand van de kentekens kan de juf een werkblad met rijmen een spinnenweb steeds nagaan wie zijn moetjes al volbracht maken met de techniek van het toverteke heeft en wie nog aangemoedigd en bege nen daarnaast is er ook het aanbod in de leid moet worden aan het einde van de hoeken de activiteiten die daar aangebo dag worden klassikaal de moetjes en de den worden zijn op het keuzebord weerge magjes bekeken en besproken op die geven de kriebelhoek echte kriebelbeesten manier wordt getracht de andere kleuters te bekijken en voelen plasticine een memo stimuleren 29e jaargang nummer 2 nov dec 1999 c 4 c