Lees- en schrijfstrategieën: leren door doen of door kijken?

Publicatie datum: 1995-09-01
Collectie: 25
Volume: 25
Nummer: 1
Pagina’s: 42-54

Documenten

tia e a t y yi f y f voorbereiding de leerstof over de opbouw van betogende teksten moet zijn behandeld een tekst schema zoals wij dit gebruiken in onze lessenreeks is hierbij erg nuttig u verzint nu twee schrijfopdrachten waarbij de leerlingen van de behandelde structuur gebruik moe ten maken voorbeelden een betoog over de autovrije binnenstad en een over het invoeren van schooluniformen in de opdracht staat vermeld dat alle onderdelen van het betoog aanwezig en herkenbaar moeten zijn de schrijf les de klas wordt gehalveerd elke helft maakt een van beide schrijfopdrachten zo schrijft elke leerling een eerste versie de feedback les leerlingen worden gekoppeld een binnenstad leerling geeft zijn tekst aan een schooluniform leerling en vice versa de helft van de leerlingen krijgt nu tot taak de ontvangen tekst hardop te analyseren bijvoorbeeld aan de hand van het tekstschema of dit schema erbij gehouden mag worden is aan u ter beoordeling bij het uitvoeren van deze opdracht vertelt de analyserende leerling aan de schrijver welke denkstappen hij zet en op welke punten de analyse van de tekst moeilijkheden oplevert de schrijver van de tekst maakt notities tijdens het observeren van de lezer maar dient zich te ont houden van commentaar vervolgens draaien de rollen om huiswerk en derde les ze lesidee 1 nodig 3 lesuren beide schrijfopdrachten in kopie tekstschema alternatief ons onderzoek lijkt uit te wijzen dat het observeren van schrijvers efficienter is dan van lezers omdat de transfer van schrijven naar lezen hoger is in een klas die gewend is aan groepswerk kunt u experimenteren met de volgende opzet u bereidt drie korte schrijfopdrachten voor waarin de leerlingen pas behandelde theo rie moeten inzetten bij de opdrachtenset maakt u een vel met expliciete beoordelings criteria bijvoorbeeld in de vorm van vragen de klas wordt verdeeld in groepjes van drie om de beurt voert een groepslid een schrijftaak uit terwijl hij zij hardop denkt de beide anderen luisteren toe en noteren hun commentaar o a aan de hand van uw beoordelingsvel pas wanneer alledrie de leerlingen aan de beurt zijn geweest wordt het commentaar op elk van de drie schrijfopdrachten vergeleken eerst in de groep en daarna klassikaal nodig 1 uur schrijven 1 uur nabespreken afhankelijk van de omvang van de schrijftaak sept okt 1995 nummer 1 25 jaargang j z k voorbeeld schnyopdrachten opdracht 1 schrijf een kort betoog waarin je een positief standpuntverdedig ten a q zi n van de kwestie of je beter leerling kunt 4n van een grote school dan van een kleine je schrijft voor een publiek van tegenstanders die een kleine school gezelliger vinden maak gebruik van onderstaande argumenten zorg ervoor daweinig moeite heeft met het herkennen van onderstaande structuur in tekst schenk aandacht aan de argumentatie van je tegenstanders 1 beter leerlin dan opeen kleine 1 1 1 2 1 3 meer keuze betere kansvan uit vrienden voorzieningen school te moeten relatiefklein 1 2 1 1 2 2 1 3 1 school meer enkuntblijven bibliotheek grotere voor mavo havo heeft meer sportvelden en vwo boeken opdracht 2 schrijf een kort betoog waarin je een positief standpunt verdedigt van fy a kwestie vakantie n wil suniet ee ze vindt jullidrie al grgenoeg y a