Leesbevordering… Boekpromotie… Leesplezier!

Publicatie datum: 1994-05-01
Auteur: Marc Geerts
Collectie: 23
Volume: 23
Nummer: 5
Pagina’s: 20-26

Documenten

20 leesbevordering boekpromotie leesplezier marc geerts al vijf jaar werk ik mee in de jeugdafdeling van onze gemeentelijke openbare biblio theek aan de kinder en jeugdjury kjj met een steeds groeiende groep kinde ren lezen en bespreken we de geselecteerde boeken de verhaallijn het taalge bruik de illustraties de samenvatting op de achterflap en nog andere leesaspec ten komen aan bod het is boeiend te ontdekken wat kinderen zelf belangrijk vin den bij het beoordelen van een boek spijtig genoeg bereikt een kinder en jeugdjury alleen goede lezers die weinig aanmoediging nodig hebben bij de bibli otheekbezoeken met mijn klas aan de jeugdafdeling gaf ik de zwakkere weinig gemotiveerde lezers die titels die in de kjj het etiket goed hadden meegekregen meestal vroegen ze bij een volgend bezoek nog zo n boek eel kinderen kunnen na het halen vonden niet alle kinderen vinden grie eerste leerjaar perfect tech zelboeken of detectives aangenaam om nisch lezen maar doen met die lezen op hun leestocht kwamen ze niet vaardigheid zo weinig dat ze het terecht in die fantasie wereld die zijzelf verleren hiervoor zijn er verschil zochten waardoor het lezen een belangrijk lende redenen thuis bestaat er gedeelte van zijn aantrekkelijkheid verloor geen leescultuur de ouders broers of zussen lezen haast nooit een boek zwakke of ongemotiveerde lezers ervan en een bezoek aan de bibliotheek hebben overtuigen dat lezen toch prettig is en een de kinderen nog nooit meegemaakt een alternatief kan vormen voor televisie com kind dat het aanvankelijk technisch lezen puterspelletjes of een andere vrijetijdsbeste onder de knie had vond nooit de geschikte ding is niet zo vanzelfsprekend daarom boeken ze waren of te moeilijk of te besloten wij in onze school de gemakkelijk hierdoor verdween de uitda gemeenteschool andreas vesalius van ging die bij het aanvankelijk lezen zo span edegem een projectweek rond een schrij nend was de eerste woordjes zelf kunnen ver te organiseren lezen de opschriften boven een winkel ont cijferen het leesplezier de leesontdek king en het leesavontuur smolten weg als sneeuw voor de zon een andere reden zou kunnen zijn dat kinderen niet de juiste ver n m 23e jaargang nummer 5 mei juni 1994 21 een boekenproject rond musical van daantje de wereldkampioen griezelen bij de sprookjes uit gruwelijke rij roald dahl men meeleven met matilda die door juf frouw bulstronk werd gepest verwonderd wetende dat heel veel kinderen de boeken kijken naar zoveel verschillende schildpadjes van roald dahl boeiend humoristisch en uit leorg ldur of naar de huiskamer die origineel vinden kozen we voor deze schrij ondersteboven aan het plafond hing uit de ver een overzichtslijst met alle titels en een griezels in het marjonettentheater de hele korte omschrijving werd ter beschikking stamboom van de familie dahl tot leven zien gesteld van alle klassen en zo koos elke komen of lachen met de leuke gedichten uit klas een of meerdere boeken om ze op een rijmsoep alle kinderen ontdekten wel eigen wijze uit te werken in de laagste klas iets dat ze boeiend vonden ze werden sen werd er enkele maanden druk voorge geprikkeld door al de verschillende indruk lezen uit de verschillende boeken en in de ken die ze opdeden in het labyrint hogere leerjaren werden de boeken geleend in de bibliotheek tegelijkertijd werd in samenwerking met de jeugdafdeling van de bibliotheek een over toen kon de eigenlijke uitwerking beginnen zichtstentoonstelling opgezet over roald scenario s schrijven al dan niet in samen dahl en quinten blake zijn vaste illustrator spraak met de leerlingen liederen compo de klassen kregen een rondleiding van een neren knutselideeen uitwerken gedichten uur waarin een medewerkster van de biblio kiezen de hele school had de mond vol theek enkele anekdotes over roald dahl over reuzekrokodillen heksen chocoladefa vertelde een video liet zien hoe de samen brieken matilda iedereen werd met de werking tussen schrijver en tekenaar con week nieuwsgieriger wat al die termen creet verliep daarna werden de kinderen betekenden in de projectweek werd de op pad gestuurd om aan de hand van een spanning zo mogelijk nog erger het gonsde vragenlijst de tentoonstelling aandachtig te overal van de bedrijvigheid er werd geschil bekijken het ongewone levensverhaal van derd op ramen aan en af gesjouwd met roald dahl en de actieve zoektocht in de decorstukken sommige klassen werden tentoonstelling zorgden voor een extra lees verduisterd links en rechts verschenen rare prikkel die nog versterkt werd door de bouwwerken in sommige gangen weer oudervereniging die een interscholenkwis klonken leuke deuntjes over de boeken van roald dahl opstelde donderdagnamiddag was het dan eindelijk zover de eerste generale repetitie de kin deren mochten zelf het roald dahl labyrint gaan verkennen ze kwamen terecht in de wereld van roald dahls boeken ze vielen als het ware van de ene ontdekking in de andere een aangrijpend stukje toneel over de reuzenperzik een bos wandeling door het minpinbos waar ze 3 in miniatuurhuisjes de minpins ontmoet li ten een hartelijk onthaal door willy wonka in de chocoladefabriek waar ze zelf echte chocolade mochten proeven wegdromen bij de gvr die iedereen welkom heette in zijn dromen hol meezingen bij de mini mei juni 1994 nummer 5 23e jaargang nm 22 de bibliotheek kreeg zo n extra vraag naar moet een hulp zijn voor het zelfstandig kie boeken van roald dahl dat ze besloten alle zen van een volgend leesboek het mag titels vijf keer aan te kopen ook deze zeker geen verschrikking worden lezen ingreep bleek onvoldoende want nu ruim moet in de eerste plaats aangenaam en een jaar na de tentoonstelling en de kwis is boeiend blijven bij de meeste kinderen en er haast nooit een boek van roald dahl in zeker bij leeszwakke leerlingen is de lees de rekken te vinden reserveren is de enige motivatie ver zoek als ze aan een boek mogelijkheid om binnen een aanvaardbare beginnen waarvan ze weten dat er na het periode het gewenste boek te pakken te lezen ook nog een ordelijke foutloze krijgen ook de boekhandels uit de regio bespreking van gemaakt moet worden edegem moesten steeds nieuwe voorraden inslaan na dit boekenproject zijn heel wat minder en een rond marc de bel gemotiveerde en zwakkere lezers met ple zier beginnen lezen ze vragen nu nog naar dit schooljaar besloten we een tweede boe boeken van roald dahl sommigen hebben kenproject op te zetten in de edegemse reeds andere schrijvers ontdekt die hen op bibliotheek de kinderen hadden daarbij het eenzelfde manier weten te boeien laatste woord en ze kozen bijna eensgezind eens kinderen aan de lijve ervaren hebben voor marc de bel met een werkgroep van dat lezen ook prettig uitdagend en gezellig vijf vrijwilligers maakten we een actieve kan zijn gaan ze zelfstandig op zoek naar overzichtstentoonstelling er gebeurde meer meer leesavontuur in die eerste zoekperio dan enkel plaatjes kijken met een groepje de is het heel belangrijk dat ze de juiste kinderen en een videoman trokken we op boeken kunnen vinden positieve leeserva interview bij marc de bel en mie buur thuis ringen zijn op dat moment onontbeerlijk we monteerden de video tot een inleidend goede actuele boekenlijsten met een geheel van ongeveer tien minuten zodat de betrouwbare genre aanduiding kunnen de kinderen een idee krijgen van hoe marc de kinderen hierbij zeker helpen bel zijn boeken schrijft waar hij zijn inspira samenwerking met een bibliotheek die een tie haalt hoe hij zijn boeken illustreert hoe goede jeugdafdeling heeft kan ook wonde en waar hij leeft ren doen maar nog beter is de raad die een tiental van zijn boeken is uitgewerkt tot kinderen elkaar kunnen geven over goede een kijkkist waarin een tafereel uit het boek en slechte boeken wordt voorgesteld door op knopjes te drukken en door kijkgaten te gluren treden een boekenwijzer waarin kinderen na het de kinderen binnen in de fantasiewereld van lezen van een boek op een leesfiche schrij marc de bel ven wat ze boeiend spannend of flauw vonden is voor veel kinderen die niet bereid jan bosschaert de tekenaar van marc zijn eender welk boek te lezen een goede stelde een heel deel van zijn originele teke hulp bij het kiezen van een geschikt boek ningen ter beschikking zo konden de kin deze leesfiche mag geen verkapte boekbe deren zien hoe een cover na heel wat brief spreking zijn een meerkeuzesysteem waar wisseling tot zijn uiteindelijke vorm komt de lezer aanduidt wat hij van de verschillen een actieve zoektocht in de tentoonstelling de onderdelen vindt en een korte verant en een marc de bel kwis waarop hijzelf woording over zijn leesindrukken kunnen in aanwezig was zorgden voor een tweede een boekenwijzer volstaan te uitgebreide geslaagde leescampagne voorlopig zijn besprekingen maken het lezen voor de zijn boeken in de bibliotheek onvindbaar goede lezers onaangenaam de leeswijzer ook leeszwakke kinderen werden zo p ta 23e jaargang nummer 5 mei juni 1994 doe vraag uit welke 5 boeken komen de volgende figuren mei juni 1994 nummer 5 23e jaargang nm 24 geboeid door wat ze zagen op de tentoon leesbegeleiding naar niveau en genre leidt stelling dat ze alle details uit de boeken wel tot meer en meer leesplezier en leesvaar eens zelf wilden lezen digheid ook bij leeszwakke leerlingen boekpromotie moet de kinderen zo prikke len dat ze even vergeten dat ze voor het ontrafelen van leesavonturen ook een lees inspanning moeten leveren eens ze de marc geerts smaak te pakken hebben zal de leeshon verbindingsstraat 7 ger naar een vervolg vragen een goede 2650 edegem de tentoonstelling en de kwis i v m roald dahl en marc de bel zijn te huur de roald dahl tentoonstelling omvat origineel ingekleurde tekeningen en korte inhou den van de verschillende boeken van roald dahl een overzicht van z n leven met korte anekdotes en foto s uit solo en boy een korte levensloop met grappige details om zelf te vertellen en een video over de samenwerking met quinten blake de marc de bel tentoonstelling bevat 10 kijkkisten een decorwand afgewerkt door jan bosschaert een inkompoort van de zusjes kriegel brieven en schetsen van marc en jan originele foto s een de bel badkamer een bi woordenspel een tentoonstel lings vragenblad een uitgewerkte kwis en een video van het interview inlichtingen marc geerts verbindingsstraat 7 2650 edegem tel 03 457 86 23 of bij de gemeentelijke openbare bibliotheek van edegem kontichstraat 51 2650 edegem tel 03 457 85 84 vrti 23e jaargang nummer 5 mei juni 1994 bijlage leesfiche opgemaakt door gegevens over het boek schrijver schrijfster illustrator uitgeverij jaar eerste druk aantal bladzijden blz hoe typeer ik het boek avontuurlijk liefdesverhaal spannend detectiveverhaal el historisch li dierenverhaal li grappig griezelverhaal sprookje j informatief het verhaal kan i kan gedeeltelijk i kan helemaal niet echt gebeurd zijn ik las het boek in een keer uit in meerdere keren uit het boek las vlot moeilijk omdat het verhaal ingewikkeld is er veel moeilijke woorden instaan li ik het niet boeiend vond in het verhaal is de hoofdpersoon een jongen van jaar en hij heet een meisje van jaar en zij heet een groep kinderen een volwassene en die heet een dier en dat heet andere het verhaal speelt zich af in de natuur bos tuin park rond een vijver 1 in de stad op het platteland d elders in enkele zinnen min 3 en max 5 beschrijf ik het verhaal zonder lets te vertellen over de af loop r w h n hnmrhrhnr n im rnnnn rnhr r r u n n rn hnh nhn nh n hnhrun r w r nrrnnrr n rrrr m r rrr rn r h n r rnr nr rrn niin nniniminin nrhnr nhnin iniiiininir11r inininynnriiin r r w w r r nhrr1 rrrrnrnrr x n rrrrrnn rr rnr r o u r r n r n n r r rr rn r rrr rr r n rrrnr r schrijf kort wet je van het boek vond mei juni 1994 nummer 5 23e jaargang mn 26 tussendoor creatief schrijven bij de stichting lodewijk de raet kunt u een eigen jaarprogramma creatief literair schrijven samenstellen deze formule laat toe dat u op uw eigen tempo aan uw schrijfontwikkeling kunt werken en op een voor u passend niveau en belangstellingspunt in het systeem kunt stappen de schrjfcursussen staan open voor iedereen schrijfervaring is niet nodig het hele pakket omvat een zomerweek en zeven weekends de cursussen kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd naast een algemene schr jftraining komen diverse genres aan bod een overzicht wonen in woorden basiscursus creatief schrijven vaalbeek 15 19 augustus 1994 horen zien en schrijven verhalen en poezie avondcursus 6 avonden vanaf 20 september 1994 in antwerpen vanaf november 1994 in gent vanaf januari 1995 in leuven dichter van jezelf initiatie gedichten schrijven initiatieweekend met benno barnard in vaalbeek 14 16 oktober 1994 schrijven aan het verhaal van je leven vaalbeek 11 13 november 1994 hoepertingen 10 12 februari 1995 trainingscursus creatief schrijven drie weekends in hoepertingen 25 27 november 1994 16 18 december 1994 20 22 januari 1995 doorwerkcursus creatief schrijven op zoek naar je eigen schr jfstjl drie weekends in hoepertingen 17 19 februari 1995 24 26 maart 1995 5 7 mei 1995 een uitgebreide folder kan op onderstaand adres aangevraagd worden inlichtingen en inschrijvingen stichting lodewijk de raet liedtsstraat 27 29 1210 brussel tel 021242 01 11 fax 02 242 26 10 p yx 23e jaargang nummer 5 mei juni 1994