Leesbevordering voor basis- en voortgezet onderwijs

Publicatie datum: 2001-01-01
Collectie: 32
Volume: 32
Nummer: 3
Pagina’s: 79-83

Documenten

ann e m ar i ken raukema voor m eer informatie onderwijskundig adviesburea n opsterland 0512 386377 of oabopsterland cygercoinm nl of oac overijssel 0521 537400 of info steenw ijk oac net nl leesbevordering voor de goud e n mui s basis en voortgezet de gouden muis is een internetproject voor kinderen tussen de tien en vijftien jaar omdat onderwij s zowel op school als thuis met de gouden muis kan worden meegedaan kunnen zowel leer krachten als ouders betrokkenen zijn het chatten stichting lezen als landelijke organisatie actief om met een lievelingsauteur via de website het plezier in lezen te bevorderen ondersteunt reet goudenmuis nl is de kern van het project name projecten om het lezen in de leeftijdsgroep 0 18 iedere maand staat een andere schrijver centraal jaar te bevorderen dit artikel geeft een overigens niet alleen informatie over de boeken ook feiten niet uitputtend overzicht van de projecten die in de over de schrijver zelf zijn er te vinden hoe hij of loop der tijd zijn ontwikkeld voor het basisonderwijs zij schrijver is geworden het lievelingseten de en het voortgezet onderwijs kleur van ogen en haar en het favoriete dier kortom informatie die bruikbaar is voor een werkstuk over de schrijver alle informatie wordt boekm il bewaard in het gouden muis archief bezoekers met boekm il worden kinderen van groep 7 van de site maken tien keer per jaar kans op de en 8 van de basisschool gestimuleerd om zilveren muis de inzender van de leukste spelenderwijs hun gedachten over een boek origineelste of meest verrassende reactie krijgt aan zorgvuldig te formuleren het aantal scholen dat het einde van het jaar de gouden muis in de als groep boekm il wil gaan uitvoeren mag zomermaanden is er geen schrijver van de maand niet groter zijn dan acht in een eerste dan krijgen kinderen de kans om samen met een bijeenkomst waarbij leerkrachten jeugd schrijver een verhaal te maken de auteur begint bibliothecarissen en medewerkers van een kinderen schrijven een vervolg en mailen dat naar schoolbegeleidingsdienst aanwezig zijn worden de auteur die kiest een vervolghoofdstuk en zo praktische zaken geregeld en afspraken gemaakt wordt het verhaal steeds langer de jeugdbibliothecaris selecteert tien titels voor voor meer informatie goudeniniiis iil of groep 7 en tien voor groep 8 waarbij rekening vxcompany 035 5390909 wordt gehouden met het leesniveau van de leerlingen de leerkracht presenteert de gekozen de gouden pen s ta a rt boeken om de leerlingen een beeld te geven en doel van dit project is de kwaliteit van enthousiast te maken voor een leerling zijn multimediaproducten voor kinderen te definitieve oordeel over het boek gaat mailen verbeteren het gebruik ervan op scholen te wordt het eerst geprint om deze te controleren stimuleren en het leesplezier te vergroten per week stuurt een school minimaal een e daarnaast worden kinderen serieus genomen in mail een bericht dat wordt ontvangen van een hun oordeel over nieuwe media andere school wordt in de klas besproken de gouden penstaart wordt toegekend aan de vervolgens wordt afgesproken wie het bericht beste cd rom of website voor kinderen beantwoordt behalve het bevorderen van het leerlingen uit de hoogste groepen van het leesplezier worden nog meer doelen bereikt het basisonderwijs geven hun mening over de vorm levert een bijdrage aan de lees en schrijf en de inhoud van voor hen geselecteerde vaardigheid en leerlingen leren op een zinvolle nieuwe mediaproducten de beste sites en cd manier e mailen ook geeft boekm i l roms worden onderscheiden met de gouden een impuls aan de schoolbibliotheek en de penstaart in dit project werken basisscholen samenwerking tussen de school en de vakgroepen i ct en nederlands van pabo s bibliotheek boekhandels bibliotheken uitgevers en d e 200i 3 moer 79 makers van nieuwe mediaproducten samen zo ontbijten goed te laten verlopen is een speciale zorgen de pabo s voor een lesbrief voor het organisatiewijzer voor basisscholen en een voor basisonderwijs niet didactische informatie over peuterspeelzalen en kinderdagverblijven ont media educatie en het gebruik van de computer wikkeld twaalf pabo s in twaalf provincies nodigen de voor meer informatie stichting lezen marieke van basisschooljury s uit uit de voorselectie die door dormolen 020 6230566 pabo studenten is gemaakt maakt de jury een shortlist aan de hand van criteria als de ne derla ndse kind e rjur y herkenbaarheid verhalend karakter leesbaarheid deze jury beoogt zoveel mogelijk kinderen in de interactie samenspel ontwerp en compositie leeftijdsgroep van zes tot twaalfjaar kennis te laten tot nu toe kwamen leerlingen van groep 8 van nemen van het nieuwe aanbod van kinderboeken drie basisscholen in amsterdam de plaats van en hen aan te zetten tot kritisch lezen er is een huisvesting van de initiatiefnemer een dag onderverdeling gemaakt in de leeftijdscategorieen bijeen om uit de genomineerde titels de beste te 6 9 jaar en 10 12 jaar de kinderjury wordt vanaf kiezen voor volgende edities verandert een jaarlijks 198 8 georganiseerd vele duizenden aantal zaken enerzijds worden ook kinderen kinderen geven via een stemformulier of de betrokken bij de voorselectie en anderzijds website kinderjury nl hun oordeel over vervalt de landelijke slotdag en wordt meer een recent verschenen boek deze formulieren publiciteit gegeven aan de beste sites en cd roms worden verspreid via school boekhandel en voor meer informatie maatschappij voor oude en bibliotheek nieuwe media sander hooreman 020 5579898 scholen kunnen meedoen aan de kinderjury door een pakket aan te vragen dat bestaat uit een d e nation al e voorl ees d a g docentenhandleiding jurylidpasjes met leestips de nationale voorleesdag is in het leven stemformulieren stenloproepaffiches een geroepen om een breed publiek ervan te boekenlijst en jurylidpenningen de stemperiode overtuigen dat voorlezen in meerdere opzichten duurt van 1 februari tot 1 mei in die tijd is het de leuk leerzaam en belangrijk is bedoeling dat kinderen zoveel mogelijk hun dit jaarlijks terugkerend voorleesproject bestaat oordeel geven over boeken die in het afgelopen uit de voorleesdag voorleeswedstrijden en jaar zijn verschenen na 1 mei worden alle ontbijten de strijd van de voorleeswedstrijd stemmen geteld en per leeftijdscategorie worden richt zich op groep 7 en 8 van de basisschool de vijf meest genoemde boeken genomineerd aan de wedstrijden die vooraf plaatsvinden op voor de prijs van de nederlandse kindequry de scholen mogen alle leerlingen die kunnen deze tien nominaties krijgen de vermelding lezen meedoen scholen kunnen meedoen door getipt voor de nederlandse kinderjury de het aanvragen van een gratis voorleespakket twee boeken die als meest favoriete uit de bus waarin een spelregelboek met daarin een komen worden bekroond met de prijs van de juryformulier twee affiches een oorkonde en nederlandse kinderjury een t shirt voor de schoolkampioen zitten deze voor meer informatie cpnb agnes vogt 020 pakketten worden in september op de scholen 6264971 ontvangen de schoolronden vinden in oktober en november plaats in de periode februari fantasia maart worden in de bibliotheken de kwartfinales fantasia is een gestructureerde aanpak voor gehouden in april vinden de provinciale halve leesbevordering in de hele school met de finales plaats met als afsluiting de finale tijdens de bedoeling de leesfrequentie leesprestaties en nationale voorleesdag in mei daar wordt uit de leesmotivatie te bevorderen dit zowel op school twaalf kandidaten de nationale voorlees als thuis andere intermediairs ouders kampioen gekozen bibliotheek en boekhandel spelen een essentiele tijdens het nationale voorleesontbijt dat op de rol in de leesontwikkeling van kinderen voor voorleesdag wordt gehouden in kindercentra gemeenten betekent fantasia een invulling voor op scholen en in bibliotheken leest een bekende het lokale onderwijsbeleid binnen de structuur of minder bekende nederlander voor om deze van fantasia namelijk kunnen bestaande e n 200 1 3 moer 80 nieuwe leesbevorderingsactiviteiten plaatsvinden groep die het eerste zijn kaart vol heeft in elke voor de school betekent werken met fantasia dat provincie een krijgt een slagroomtaart de drie elke groep twee uur per week aan lees snelste klassen van nederland krijgen ook nog bevordering doet waarbij fantasia en andere een boekenpakket cadeau materialen worden gebruikt de fantasia het fringo concept is eenvoudig en neemt materialen bestaan onder meer uit het fantasia ongeveer tien minuten per dag in beslag de boek de fantasia kopie fantasia boxen met docentenhandleiding is kort 2 pagina s en het boekjes een handleiding voor leerkrachten en vraagt weinig voorbereidingstijd van de een begeleidersboek voor bibliotheken en leerkracht onderwijsbegeleidingsdiensten gemeenten kun voor meer informatie cps aviva okliuijzen nen in aanmerking komen voor financiering in 033 4534343 of voor de friese versie gco felle het kader van lokaal onderwijsbeleid de biblio bangma 058 2843434 theek en onderwijsbegeleidingsdienst zorgen dan voor inhoudelijke ondersteuning een paar keer lee s pira mide per jaar vindt er het zogenaamde boekoverleg dit speurdersspel daagt kinderen uit tot lezen plaats waarbij de leesco rdinatoren van de het is bedoeld voor groep 7 en 8 van de scholen medewerkers van de bibliotheek boek basisschool zij lezen in groepjes van vijf een handel en gemeenten werkafspraken maken en dertigtal boeken zes boeken per leerling in activiteiten op elkaar afstemmen korte tijd deze boeken worden thuis gelezen in de regio rotterdam zijn goede ervaringen het doel van het spel is het vinden van het opgedaan met het project lang zullen we lezen zogenaamde piramideboek als kinderen dat boek alle 24 basisscholen in de deelgemeente hebben gevonden maken ze kans om met de hele kralingen crooswijk namen van meet af aan deel klas op een aantrekkelijke locatie op zoek te gaan in een netwerk met andere instellingen lang naar de schat het spel valt uiteen in zes ronden zullen we lezen breidt zich intussen uit naar die elk veertien dagen duren de kinderen kiezen andere scholen in en om rotterdam en kent in in iedere ronde van het spel een boek en lezen dat hoofdlijnen veel overeenkomsten met fantasia individueel thuis na twee weken worden enkele voor meer informatie over fantasia vragen beantwoord deze vragen geven in grote unnv boekenpretfantasianl of nblc 070 3090100 lijnen aan wat er in het boek gebeurt als de voor meer ir formatie over land zullen we lezen vragen zijn beantwoord krijgen de kinderen een ced constanceabelsina 010 4071599 aanwijzing over het piramideboek de tijdsinvestering bedraagt een lesuur per fringo veertien dagen dan worden de vragen fringo de naam suggereert het al is een spel beantwoord en nieuwe boeken gekozen met gebaseerd op het aloude bingo fringo beoogt leespiramide ontdekken de leerlingen dat leze n leerlingen op een speelse manier in aanraking te brengen niet veel teksten waardoor ze meer kennis krijgen van jeugdliteratuur gedichten jeugdtijdschriften en informatieve jeugdboeken het spel is ontwikkeld voor groep 5 en 6 van de basisschool er is een speciale friese versie w 7 ontwikkeld die bestemd is voor groep 7 en 8 bt het spel neemt vijf weken in beslag van begin januari tot kort voor de voorjaarsvakantie in die periode van vijf weken 25 dagen trekken de leerlingen elke dag een balletje uit de fringo molen en voeren ze een van de gevarieerde opdrachten uit die bij het betreffende getal hoort als de opdracht goed is uitgevoerd strepen zij het cijfer door op de grote fringo kaart te vergelijken niet een bingokaart de aooi j moer 81 ook een aangename vorm van vrijetijdsbesteding gebruikte methoden maar vormt daarop een is de dertig boeken uit het pakket behouden de aanvulling kern van a new wave vormen de leer scholen na afloop naast de boeken is lees en leesstrategieen en het project als geheel valt in piramide voorzien van een handleiding en werk twee delen uiteen bladen het eerste deel stimulerend lees en schrijf meer informatie cps aviva okhuijzen 033 onderwijs ondersteunt leerkrachten die op zoek 4534343 zijn naar een alternatief voor technisch lezen in niveaugroepen en helpt hen bij de overstap naar lezen gaat voor een andere vorm van leesonderwijs wanneer dit project wijkt af van beide voorgaande schoolbreed wordt gekozen voor a new wave projecten door de structurele en bij voorkeur bestaat de mogelijkheid van scholing en coaching schoolbrede aanpak bij lezen gaat voor staat in het tweede deel werken in onderzoeks het praten over boeken centraal van groep 1 tot groepen worden lees schrijf en zaak en met groep 8 door regelmatig leeservaringen vakonderwijs geintegreerd met als achterliggende uit te wisselen kritische vragen te leren stellen gedachte dat wat leerlingen lezen interessant moet en te leren formuleren wat je in een boek heeft zijn door langere tijd aan een onderwerp te geraakt stimuleren leerlingen elkaar om nieuwe werken wordt de motivatie verhoogd en boeken te lezen de leerkracht stuurt in dit verschillende denk en leesstrategieen geoefend proces niet de discussie maar stelt telkens op dit moment vindt de instructie van nieuwe open vragen om het gesprek te laten onderwijsbegeleidingsdiensten door het exper voortgaan een hulpmiddel bij dat gesprek is de tisecentrum nederlands plaats in het bijzonder draai denk durf schijf vergelijkbaar me die van a new wave scholen kunnen inmiddels van pim pam pet die op verschillende niveaus gebruikmaken van het ontwikkelde materiaal allerhande open vragen stelt voor meer informatie expertisecewtrum nederlands in een teamtraining van twee dagdelen wordt 024 3675624 lezen gaat voor ingevoerd op school bij voorkeur teambreed maar alleen de leer s chrijvers op sc hoo l krachten van de onder midden of bovenbouw zowel voor scholen voor basis als voortgezet is ook mogelijk onderwijs bemiddelt stichting schrijvers school daarna staan enkele scholingsbijeenkomsten op samenleving sss bij het uitnodigen van een het programma waarbij typische lezen gaat auteur op school sss adviseert zowel schriftelijk voor thema s aan de orde komen als vertellen als telefonisch en binnenkort ook via internet met het theatervertelkastje reageren op en en geeft informatie over de keuze van auteurs delen van ervaringen grasduinen en selecteren voor bepaalde schooltypen en klasseniveaus sss en filosoferen met kinderen geeft adviezen over thema s en over een het project is ontwikkeld door drie centra voor adequate voorbereiding van het auteursbezoek kunsteducatie die naast de disciplines dans daar valt of staat immers het succes van het beeldende kunst muziek drama en audiovisuele bezoek mee kunst nadrukkelijk aandacht willen schenken de stichting handelt de afspraken tussen de aan literaire kunst school en de auteur af en kan in veel gevallen voor meer informatie het koorenhuis irene bakker een deel van het auteurshonorarium 070 3422731 financieren sss heeft twee brochures een met informatie a new wav e over auteurs van kinder en jeugdboeken en een a new wave is een onderwijsvernieuwende met informatie over auteurs van volwassenen methodiek die de lees en schrijfmotivatie literatuur deze kunnen helpen bij het kiezen bevordert alsmede het effectief en motiverend van een schrijver schrijversbezoeken kunnen op begrijpend en studerend leesonderwijs niet maat plaatsvinden los van acties of bijzondere all een in de lessen lezen en schrijven maar a lle campagnes zoals de kinder boekenweek of de vakken maken gebruik van de voordelen die a jonge jury maar ze kunnen daar natuurlijk wel new wave biedt de methodiek ve rvangt niet de aan verbonden worden een auteur op school 200i 3 moer 82 biedt verschillende mogelijkheden tot inpassing krijgen de leerlingen inzicht in jeugdliteratuur in en aansluiting bij het onderwijsprogramma ook leren zij hun leeservaringen onder woorden nederlands en of ckv brengen voor meer informatie stichting schrijver school al dan niet binnen het onderwijsverband kunnen samenleving 020 6234923 kinderen van 12 15 jaar via een persoonlijk stembiljet hun voorkeur uitspreken voor het doe maar dicht ma a r mooiste boek dat de afgelopen twee jaar is stichting doe maar dicht maar stelt zich ten verschenen doel de belangstelling voor het lezen en schrijven de jonge jury wordt georganiseerd door de van poezie bij jongeren te stimuleren ieder jaar cpnb in samenwerking met het nblc en sss wordt daartoe een dichtwedstrijd georganiseerd voor meer informatie cpnb agnes vogt 020 er worden twee leeftijdscategorieen onder 6264971 scheiden 12 15 jaar en 16 18 jaar ter voor bereiding verzorgt de stichting lesmateriaal over dag van de literatuu r poezie voor alle klassen en schooltypen van het om het jaar organiseert stichting bulkboek de voortgezet onderwijs bedoeld voor de lessen dag van de literatuur het andere jaar wordt nederlands leerlingen kunnen zelf schriftelijk voor docenten de dag van het literatuur of via e mail een wedstrijdformulier aanvragen onderwijs georganiseerd deze grote mani en daarmee max imaal drie zelf geschreven festatie die de laatste jaren in de doelen in gedichten insturen de wedstrijd sluit eind rotterdam plaatsvindt vindt rond de boe januari een deskundige jury maakt een selectie kenweek plaats en staat geheel in het teken van van de gedichten deze worden gepubliceerd in de literatuur auteurs worden geinterviewd er de doe maar dicht maar bundel ter afsluiting vinden workshops en optredens plaats en er wordt in de stadsschouwburg van groningen worden films vertoond die zijn gemaakt naar tegen het einde van het schooljaar een feestelijk aanleiding van boeken en diverse andere poeziefestival georganiseerd waar zowel profes activitei t en sionele dichters als scholieren wier gedichten informatie stichting bulkboek 020 6279549 zijn geselecteerd hun gedichten voordragen voor meer irformatie doe maar dicht maar 050 bazar 3138433 voor het vinbo heeft stichting lezen in samenwerking met sardes een pakket de jonge jur y ontwikkeld op basis van ruim vijfentwintig de jonge jury is een landelijke actie voor reeds bestaande leesbevorderingsprojecten voor leerlingen in de basisvornung georganiseerd door alle leerjaren en de brede school er wordt een de cpnb en het nblc de stichting schrijvers onderscheid gemaakt tussen de basisvariant school samenleving maakt bij de jonge jury een waar per leerjaar een aantal vergelijkbare handleiding voor de docenten nederlands deze projecten terugkeert bijvoorbeeld lezen rond handleiding voor het onderwijs maakt deel uit thema s theater en poezieprojecten lezen in van een lespakket waarin ook stembiljetten en de relatie tot film en het lezen van non fictie en de s y p r a b gids deze kleurrijke brochure die uitgebreide variant waarin alle projecten zijn jaarlijks in augustus verschijnt en verspreid wordt verzameld en waarbij structureel een uur per via de boekhandel geeft een overzicht van recent week het lezen wordt bevorderd de projecten uitgegeven boeken voor de doelgroep 12 15 jaar zijn uitgewerkt in concrete lessen die helder zijn behalve informatie over de boeken zijn ook beschreven en voorzien van leerlingenbladen foto s opgenomen van jongeren die hun favoriete ook is voorzien in een website voor zowel boek aanprijzen leerlingen als docenten als bibliothecarissen de handleiding bevat tal van tips over hoe met de bazar is vanaf november 2001 beschikbaar jonge jury gewerkt kan worden en er worden bij voor nieer informatie over het pakket partners de 30 boeken lessuggesties gegeven aan de hand van uitgever 010 4071563 en over de inhoud sardes opdrachten bij fragmenten uit jeugdboeken kees broekhoj 030 2326200 200i 3 moer 83