Leren is leuk: natuurlijk leren

Publicatie datum: 2004-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 3
Pagina’s: 14-17
t h e t v e l d leren is leuk natuurlijk leren de cursisten van het regio college zaanstreek waterland werken aan prestaties zij bereiden zich in de ntl lessen voor op een reele taak die ze uitvoeren voor een opdrachtgever de docent is coach en vakdocenten geven workshops of trainingen jenneke abbink en margriet hoorn beschrijven hoe zij werken met de door het aps algemeen pedagogisch studiecentrum ontwik kelde werkwijze van natuurlijk leren jenneke abbink en margriet hoorn regio college zaanstreek waterland in samenwerking met ria van adrichem en anita middel atuurlijk leren is leren in en de intake of tijdens de cursus met de prestatiewand hangt een aanbod van de context van het dage de cursist doorgenomen en vastge van 20 prestaties daaruit kunnen lijks leven bij een dergelijke manier steld hierbij worden de eisen van ze een keus maken weer anderen van leren doen cursisten vaardighe opdrachtgevers zoals werkgever of zijn op zoek naar lesmateriaal in de den en kennis op in de praktijk en sociale dienst meegenomen kast vragen raad aan een medecur wel zo dat ze deze vaardigheden en de voorheen tamelijk kleine groe sist lezen in een boek of zijn aan kennis ook in andere situaties kun pen tussen de acht en vijftien cur het werk met een oefenboek nen gebruiken natuurlijk leren is sisten afhankelijk van het niveau als de cursisten gemeld wordt dat een onderwijsvorm ontwikkeld door van de groep zijn samengevoegd we in de groep gaan beginnen het aps in het beroepsonderwijs de groepsgrootte ligt nu tussen de stopt iedereen met zijn ofhaar heeft men er goede ervaringen mee vijftien en vijfentwintig cursisten werkzaamheden en beginnen we bijvoorbeeld het friesland college die begeleid worden door twee coa met de coachwerkgroep tijdens te leeuwarden en het regio college ches docenten in dit onderwijs deze groepsbijeenkomst behande zaanstreek waterland bij concept is het mogelijk buiten de len we onderwerpen die voor de nederlands als moedertaal zijn wij docentgebonden uren op school of hele groep van belang zijn soms is van het regio college zaanstreek elders door te werken varierend dat de actualiteit soms is er iets waterland de eersten die ermee aan van tweeenhalf tot zevenenhalf uur misgegaan tijdens de cursus dan het werk zijn gegaan per week weer besteden we aandacht aan een cursisten kiezen voor zichzelf leer in deze bijdrage geven we eerst een bepaald onderwerp vandaag gaan en ontwikkelingslijnen en werken korte impressie van een ochtend in we aan de slag met het onderwerp gedurende een periode van zes a een groep daarna beschrijven we samenwerken eerst gaat de groep acht weken aan twee of drie van de achtergronden van de wijze in groepjes van drie uiteen met de deze lijnen voorbeelden van leerlij waarop wij werken opdracht hoe bakken we samen nen zijn brieven schrijven hand een appeltaart daarna komen we schrift verbeteren het alfabet leren een lesochtend terug in de groep en bespreken we of een verslag schrijven bij ontwik het is vrijdagochtend half elf als de uitkomsten daarbij kijken we kelingslijnen denken we aan con we binnenkomen is een groot deel naar de taakverdeling die de groep centreren opkomen voor jezelf van de negentien cursisten die in jes cursisten gemaakt hebben welke doorzetten of samenwerken deze nti groep thuishoren al aan aandachtspunten ze noemen en belangrijk is dat iedere cursist weet de slag ze zijn met elkaar in over vooral ook naar het proces dat wil wat hij wil leren en waarvoor hij het leg bezig achter de computer of op zeggen hoe hebben de groepjes het geleerde wil gebruiken dit wordt in zoek naar een nieuwe prestatie aan aangepakt om tot deze taakverdeling 14 al fa nieuws nummer 3 september 2004 t h e t v e l d abc dag te komen vervolgens komen we bedenken van de prestaties kijken wie met elkaar tot een conclusie waaruit we dus ook naar wat cursisten is er mee geweest naar de landelijke blijkt welke aspecten belangrijk zijn nodig hebben om die prestatie uit dag van de stichting abc in den bij samenwerken en wat je vooral te voeren en wat ze daarvoor moe bosch wel en vooral niet moet doen een ten kennen en kunnen op grond van de cursisten kiest als prestatie daarvan plannen we de workshops wie om van deze uitkomst een duidelijk of zorgen we voor aanvullend les wil daar een verslag van presenteren overzicht te maken dit overzicht materiaal aan de groep wordt gekopieerd uitgedeeld en de workshops en trainingen wor opgehangen in de klas den verzorgd door een vakdocent na de coachwerkgroep zijn er ver dit hoeft dus niet altijd de eigen per 1 maart wordt het kopen van een schillende mogelijkheden er zijn docent te zijn zijn cursisten geven kaartje voor de trein aan het loket cursisten die nog bezig zijn aan een zichzelf op voor een workshop workshop als duurder prestatie zij gaan daarmee door veel cursisten een workshop of trai anderen zijn toe aan een nieuwe ning willen volgen wordt een maxi wie wil er aan de groep uitleg geven prestatie zij kiezen een nieuwe mum gesteld aan het aantal aanwe over het gebruik van de kaartjes prestatie om aan te gaan werken zigen 20 en wordt de workshop of automaat wij noemen dat in het kort wap training herhaald pen werken aan prestaties per periode worden de workshops cursisten bepalen zelf eventueel trainingen inleidingen en vragen met hulp met welk materiaal zij uurtjes ingepland zodat cursisten kaders staan voorbeelden van werken hoe ze het aanpakl