Leren leren in de β-stroom van de eerste graad… onze visie

Publicatie datum: 1999-09-01
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 1
Pagina’s: 48

Documenten

48 wren ieren in de 8 stroom von de eerste graad onze visie wren feren een plaats geven in de strakke structuur van ons onderwijs bete kent een groeiproces waar nooit een einde aan komt zo n einde zou immers betekenen dat niet meer gereflecteerd wordt op het werk dat men levert het meest wezenlijke von ieren ieren zou in dot geval verdwijnen in een eerste fase hebben wij in onze school getrocht elke vokleerkrocht in het proces te betrekken concreet op een bepaald moment von het schooljaar kreeg een leraar wiskunde of een leraar frans de opdracht een gedeelte van de les te besteden aan hoe beter leren al vlug bleek dat de ene leerkracht wat meer motivatie en deskundigheid aan de dog legde don de andere de leerlingen zelf ervoeren de aanpak eerder als verworrend ron het grote oontoi jongeren dot de interne begeleiding nog steeds overstelpte met studieproblemen kon den we wel merken dat er lets fout liep st loan rijpte de idee von een andere meer degelijke en gestructureerde aanpak voor leerlingen von de 8 stroom is de transfer van algemeenheden over leren floor de verschillende vakken een te grote opgave daarom besteedt elke leer krocht in elke les en op dezelfde gestructureerde manier aandacht aan ieren de leerlingen kennen per lesonderdeel of per them de lesdoelen in team heb ben de leerkrachten van de b stroom een gelijkvormige manier uitgewerkt om die doelstellingen aan de leerlingen aan te bieden op die manier ontstaat een grate herkenbaarheid ook de proefwerken worden opgesteld aan de hand van die doelen zodat ze onmiddellijk opgemerkt kunnen worden na de toetsen en proefwerken goot heel wat aandacht naar de bespreking ervan en naar de foutenonolyse ook dot is een onontbeerlijk deel von leren leren kortom uiterst below voor feerlingen uit de 13 stroom is de duidelijke struc tuur von elke les de getijkvormingheid de herhaling van steeds dezelfde werk methode is het nodig erop te wijzen dat het hier in de eerste plaats om teamwork draait de motiverende en stimulerende rol van de leraar is bij dit alles von onschatbare waarde een goed begeleider von jongeren deinst niet toog om stil te staan bq processen ook leerprocessen die hij bij zichzelf ontdekt hij is bereid om samen met de andere leerkrachten in team te werken en steeds nieuwe ervaringen op te doen alsieroor leren wren wil je in de eerste plaats zelf blijven bijleren gerda witten intern pedagogisch begeleider sint utsulomiddenschool kopurijnenvest 10 2500 lief 29e jaargang nummer 1 sept okt 1999