Lesideeën

Publicatie datum: 1975-01-01
Collectie: 05
Volume: 05
Nummer: 2
Pagina’s: 2

Documenten

deze 400 nou ja pagina s boordevol infonnatio over moeder taalonder wijs zoals ze heel nederig door de redaktie aangekondigd worden zijn te verkrijgen door storting van hot verschuldigde bedrag op hot nederlandse gironummer 2108963 t n v ver voor het onderwijs in het nederlands spoorlaan 38 bilthoven ter informatie van onorvaren lieden s je kunt daarvoor gewoon een overschrijvingsformulier van onzo nationale post checkdienst gebruiken wel even vermelden dat het nummer dat je invult een nederlands gironummer is dat schrijf jo gewoon boven het betreffende vakje lesidssln a i de tombola comites als je na een leesles een verrassing durft overgaan naar een stelles rond datzelfde onderwerp mag je er donder op zeggen dat meer dan de helft van de klas een of andere jarige feesteling o aangcaaan verrast laat worden met iets dat hij zij al heel lanj vreselijl grass gehad zou hebben en waarop hij zij helemaal niet rekent omdat een familie tamelijk groot kan zijn en de interesse van de verschillende familieleden heel wat kanten uit kan gaan duikt dan toch nog wat variatie op hoewel de bewoordingen uit de tekst dan toch weer voor een zekere eenvormigheid zorgen zo gebeurt het meer dan eens anders zou ook kunnen ia elle geval hebben we het al eens anders gedaan na een bespreking waar wanneer en waarmee je verrast kan worden bleven we hangen bij de situatie van tombola loterij waar iedere winnaar echt verrast is omdat hij als koper van een lot eigenlijk weinig hoop had iets te winnen de opdracht volgde materiaal verzamelen rond dit onderwerp dat we in elk geval in een reele situatie zaten bleek uit de massa tombolaprodukten de volgende dag zowel aankondigingen in adverten tievorm als langere artikels affiches en uiteraard de loten zelf tijdens een klassegesprek werd zowel de inhoud wie organiseert waarvoor welke prijzen wanneer trekking als de vorm schikking grootte van de druk stijl woordgebruik behandeld twee vervolgens gingen verschi l itaido comites ami du slutf muu hot ontwtsvpun vttti eun afflohe voor hi tombola do rouultatcsn vra vua voor ont oen ochtu verr eaiag d e mm atuuea hub vrotiulijk e u aoi ieu x du tuidovu v u uuii oiiw u eu eatt vliugl eio op oigen kowtui vil iuau da ouu f tuuo uurkoo wi thwart do andere had veelkloui endrukj do eno illustruerdo du ur v i i fca mat tokeningun d u andara ooht f o t o s erbij na unthousiaat werken aan eigen produkten volgdo enthoiuiano kunniauiuicen mat aftderiftguab work on bespreking i 3 misschien waa du kjumi irhuk op ai stand niet z o geaiaagd maar de prija on waien zo ploaioriy do hck licitt ng kou ffliasohiaii beter je splitst oen samengesteld woord butor in v oo cdulon waar dit foto deed het so goud laaf in t was prettig wat uil j e nog meer vaulu bo8ch ii werken met dia b een van de meest geslaagde jaarwerken waarmee ik tot nu x o