LESLLA 2009: dromen als uitgangspunt

Publicatie datum: 2010-01-01
Collectie: 13
Volume: 13
Nummer: 1
Pagina’s: 22-24
a nov e r d e g r e n s leslla 200g dromen als uitgangspunt regelmatig bericht alfa nieuws over het leslla platform een internationaal gezelschap van des kundigen die allemaal werken met low educated second language and literacy learners in onderzoek beleid of ies praktijk ook in 200g ontmoette deze groep elkaar weer om informatie uit t e wisselen ditmaal vond het symposium eind september plaats in canada alfa nieuws was er bij dan i elle boon universiteit va n ti lburg den voordeel van het steeds wisselen resultaten van uitgevoerd onderzoek van gastland is dat je zo een goed de kwaliteit van het onderwijs kan beeld krijgt van het werk ter plaatse worden verbeterd door het gebruik van aangevuld met informatie over nieu onderzoeksresultaten we ontwikkelingen elders canada enkele presentaties van het leslla integratieland bij uitstek heeft veel symposium in canada worden hieron ervaring opgedaan met alfabetisering der kort weergegeven en tweedetaalonderwijs aan laagopge leide volwassenen het bleek een levensverhalen en zelfportretten goede setting voor een leslla sym heide spruck wrigley zette ons meteen posium op scherp met haar onderzoek naar net als andere jaren bood het symposi migranten en vluchtelingenjongeren in leslla startte in 2005 in tilburg met um ook deze keer presentaties over canada laagopgeleid en met een slech het eerste internationale symposium zowel beleid praktijk als onderzoek te beheersing van de tweede taal vaak over alfabetisering en tweede taal voordeel van het combineren van hebben zij een broertje dood aan lezen onderwijs aan laagopgeleiden het onderwerpen op deze drie terreinen is maar allemaal hebben ze leesvaardig tweede symposium vond in de dat het aan iedereen duidelijk maakt heid nodig bij hetgeen ze in hun leven verenigde staten 2006 plaats het hoe deze altijd samenhangen willen bereiken leuk werk vinden dat derde in groot brittannie 2007 het landelijk beleid biedt de kaders voor hen ligt en genoeg geld verdienen om vierde in belgie 2008 het vijfde in de onderwijspraktijk en het maken hun leven te kunnen bekostigen hoe canada 2009 en dit jaar wordt het van goed beleid kan niet zonder gede krijg je deze jongeren enthousiast over zesde in duitsland keulen gehou gen kennis van die praktijk en van iets waar ze hun leven lang al een hekel 22 alf a nieuws nummer maart 20 0 a n o v e r d e g r e n 5 aan denken te hebben haar ervaring is dat dat alleen lukt als het lezen direct aansluit bij wat deze jongeren inspi reert geen docenten dus die materiaal voor hen selecteren maar de jongeren zelf die eerst hun droom formuleren en daar vervolgens leesmateriaal bij zoe ken maken geen groepslessen dus maar individuele leerplannen met als het moet tweetalige mentoren en een buddy systeem centraal in de indivi duele leerplannen staat het levensver haal van de cursist bijvoorbeeld als tijd lijn met hoogte en dieptepunten zelf portretten cruciale gebeurtenissen eigen kennis die al is opgebouwd wordt verbonden aan de tweede taal die deels nog geleerd moet worden daarmee heeft alles wat de cursisten leren direct betekenis want het gaat over henzelf hun leven de dingen die ze doorge aan jonge vluchtelingen ze maken les veel vluchtelingenjongeren dan ook maakt hebben hun eigen toekomst materiaal met veel videofilmpjes met enthousiast gebruikt plannen en dromen deze aanpak is voor deze leerders zeer herkenbare situ stephen reder nam ons mee op reis vast herkenbaar voor alfa nieuws iezers aties 2 je appartement moeten delen langs dertig jaar onderzoek naar alfabe gewend als zij zijn met volwassen leer met huisgenoten en geconfronteerd tisering en tweedetaalonderwijs hoe ders te werken ook hier is het immers worden met hun soms rare gewoon divers ook de doelgroepen liberianen van belang aan te sluiten bij door leer ten en gerechten je geld uitgeven aan hmong vluchtelingen in de vs een ders zelf opgedane ervaringen verder blitse schoenen en vervolgens je huur van de dingen waar men steeds meer pleitte spruck wrigley voor veel aan niet kunnen betalen even naar de pin inzicht in kreeg was het grote belang dacht voor expliciet leren metacogni automaat want vanavond een spannen van geletterdheid in de eerste taal voor tieve strategieen en expliciet doceren de date en er dan achter komen dat je je leersucces in een tweede taal het welke drie dingen wil je dat je leer maximum rood staan hebt bereikt meest recente onderzoeksproject waar ders vandaag meenemen uit de les enzovoort dit gevarieerde dvd materi reder bij betrokken was besloeg vier aal bevat voor deze jongeren bekende jaar onderwijs engels als tweede taal blitse schoenen en de huur onderwerpen zoals jouw vrije tijd aan volwassenen bijzonder was dat er alan williams liet ons zien hoe hij en jouw geld jouw communicatie en vier jaar lang gefilmd mocht worden in zijn collega s hetzelfde soort principes jouw werk studie die met humor wor het klaslokaal dit leverde 3600 uur in australie toepassen in t2 onderwijs den gebracht het materiaal wordt door videomateriaal op dat beschikbaar komt al f a nieuws nu m m er 1 maart 2010 23 a n o v e r d e g r e n s op internet een schat aan materiaal impliciete kennis over fonologie spel na zoals gewoonlijk nog voortgezet via voor verder onderzoek3 ling morfo syntactisch bewustzijn stra de e mail en veel van de in canada deze presentaties ontlokten aan deelne tegische en sociolinguistische vaardig gegeven presentaties verschenen mers uit niet engelstalige landen de heden ontbreekt dit alles bij je ti inmiddels op de leslla website4 verzuchting wat een rijkdom als we beheersing dan kun je het ook niet deze website zal in de loop van 20io toch eens voor de kleinere talen net inzetten bij het leren van een tweede ook deels in het nederlands beschik zoveel materiaal beschikbaar hadden als taal het lijkt simpel en volgens funder baar zijn voor engels als tweede taal hanssen is het dat ook leesonderwijs in de ti zou geen punt van politieke zie youthliteracy ca lezen in de eerste taal discussie moeten zijn het is gewoon 2 zie voor docentenhandleiding ook gunna funder hanssen uit een onderwijsdoel dat los zou moeten ameprc mq edu au resources cl denemarken pleitte voor goed leeson staan van politieke voorkeuren assroom resources get wise2 derwijs in de eerste taal omdat die ti zo kwamen er in drie dagen veel inte 3 zie voor informatie over toegang geletterdheid zo bepalend is voor het ressante onderwerpen aan bod waarbij labschool pdx edu maelc acces verdere leren stap voor stap toonde zij docenten onderzoekers en beleidsme s html aan dat wat je al snapt vanuit je eerste dewerkers in geanimeerd gesprek 4 leslla org taal ook veel makkelijker te verwerven raakten en veel van elkaar leerden is bij het leren van een tweede taal verschillende discussies werden daar g n a l e m e n t e n oproep op zoek naar alfa rechtvaardigheid van de zij instromers opvang zeeburg in amsterdam op vrijdag 19 maart 2010 organiseert de werkgroep alfa kwam het volgende verzoek binnen wij zijn aan het uit betisering van de beroepsvereniging nt2 een studiedag breiden en komen leesboekjes tekort van de methode gericht op knelpunten binnen het alfabetiseringstraject en lezen doe je overal van zwijsen helaas zijn deze boekjes de aansluiting met het inburgeringstraject zie alfa nieuws niet meer te bestellen misschien is er een school die deze 4 2009 de studiedag richt zich op de meer ervaren boekjes nog heeft liggen en ze niet meer gebruikt docent de inschrijving is op moment van schrijven nog u kunt contact opnemen met niet geopend maar u kunt daarvoor de website van de janneke worm houdt beroepsvereniging raadplegen bvnt2 org zij instromers opvang zeeburg bataviastraat 24 1095 et amsterdam 020 6635649 olympus2zoz hotmail com alfa nieuws nummerl maart2010 13