LESSLA 2008 in Antwerpen – Nieuws uit diverse landen

Publicatie datum: 2009-01-01
Collectie: 12
Volume: 12
Nummer: 1
Pagina’s: 14-16
a n o v e r o e g r e n s leslla 2008 in antwerpen nieuws uit diverse landen leslla staat voor low educated second language and literacy acquisition en gaat over tweede taalverwerving door laagopgeleiden en alfabetisering in een tweede taal in oktober 2008 vond in antwerpen alweer de vierde jaarlijkse conferentie over onderwijs aan deze doelgroep plaats het doel is een uitwisseling van kennis en ervaring tussen professionals uit het leslla werkveld deze uitwisseling heeft altijd een internationaal karakter dit keer waren er deelnemers uit de verenigde staten canada zweden duitsland ierland groot brittannie vlaanderen en nederland in een aantal plenaire en parallelle sessies spraken zij over onderzoek beleid en praktijk in hun land alfa nieuws was erbij d anielle boon adv iseur volwassenenalfabetisering undp oost timor jaarlijks internationaal uitwisselen nederlandse taalunie sponsorde deze leerders en het al dan niet gebruiken leslla is een platform voor professio vierde leslla conferentie van hun eerste taal in het t2 onderwijs nals die werken met laagopgeleide zijn onderwerpen die daarbij steevast tweedetaalleerders en a n t2 cur kijken bij collega s aan de orde komen ook vragen als sisten op de website leslla org de eerste dag begon met een bezoek hoe lang moeten trajecten duren maar ook via e mail en in een jaarlijkse aan de open school antwerpen hier hoe intensief kunnen trajecten het conferentie wordt informatie uitge kregen de aanwezigen uitgelegd hoe beste zijn en wat zijn haalbare eind wisseld en gediscussieerd over alle het onderwijs aan laagopgeleide en niveaus leiden altijd weer tot discus mogelijke facetten van dit werkveld laaggeletterde anderstaligen er daar uit sie na de uitleg kregen de aanwezigen men houdt elkaar op de hoogte van ziet welke lesprogramma s zij kunnen de gelegenheid een les te volgen in een relevant onderzoek van het beleid op volgen aan welke groepen zij kunnen van de vijf niveaugroepen zo konden dit terrein in de verschillende landen deelnemen en hoe zij getoetst worden ze met eigen ogen zien hoe de in en van interessante ontwikkelingen in zie ook de bijdrage van helga gehre antwerpen gemaakte keuzes in praktijk de lespraktijk en men neemt jaarlijks elders in dit nummer de conferentie worden gebracht s middags 2artte het een kijkje in elkaars keuken dit jaar deelnemers zaten tijdens deze uitleg op officiele programma met een warm was de conferentie georganiseerd door het puntje van hun stoel uit hun vele welkom door de directeur van de karel de karel de grote hogeschool in vragen en vergelijkingen viel af te lei de grote hogeschool aansluitend pre antwerpen samen met enkele den dat elk land worstelt met dezelfde senteerde de nederlandse taalunie leslla initiatiefnemers van weleer vraag namelijk hoe bied je onderwijs haar werk als spin in het nederlandse ineke van de craats en jeanne kurvers aan waarin deze leerders zo goed taalweb doelend op de samenwerking hebben zij gezorgd voor een boeiend mogelijk tot hun recht komen en waar tussen de drie landen waar nederlands en afwisselend driedaags programma van zij zoveel mogelijk profiteren het gesproken wordt nederland en een geoliede organisatie de goed testen en plaatsen van analfabete vlaanderen en suriname zie voor alf a nieuws nummer 1 februari 200g a n o v e r o e g r e n s meer informatie over missie doel en semester getest de resultaten zullen in vrolijk afgesloten met een rondleiding activiteiten van de taalunie de website 2009 gepresenteerd worden en proefsessie in een van de beroemde taalunieversum nl ongetwijfeld leren we door deze grote bierbrouwerijen van belgie studie meer over wat wel en niet werkt onderzoek in het t2 onderwijs aan deze groepen praktijk daarna werden de deelnemers inge hierna konden de deelnemers kiezen op de eerste conferentiedag lag het licht over een groot onderzoek dat tussen bijdragen van verschillende uni accent op praktijk en onderzoek de onlangs in de verenigde staten is versiteiten een vertegenwoordiger van tweede dag stond in het teken van gestart hierin wordt bekeken hoe de universiteit van bielefeld duitsland alleen de praktijk een groot aantal gestructureerd leesonderwijs bijdraagt ging in op strategieen en fouten in het docenten uit de volwasseneneducatie in aan de verbetering van engelse lees en proces van leren lezen de radboud vlaanderen schoof ook aan waardoor spreekvaardigheid van anderstalige cur universiteit nijmegen lichtte haar stu het deelnemersaantal ruim werd ver sisten die in hun eigen taal min of die naar woordconcepten bij laaggelet dubbeld de plenaire sessie van heide meer analfabeet zijn het onderzoek terden en analfabeten toe van beide spruck wrigley literacywork usa in vindt plaats in veertig groepen op tien onderwerpen is het nuttig meer te de ochtend ging over de uitdaging om onderwijsinstellingen in vier verschil weten wanneer je lesmateriaal maakt of leerders met zeer verschillende profie lende staten in twintig groepen wordt lesgeeft aan deze leerders de univer len en einddoelen te helpen deze doe het gestructureerde leesonderwijs toe siteiten van tilburg en leiden namen len te bereiken het one fits all denken gepast met behulp van speciale lees in de deelnemers mee naar afrika ze is achterhaald maatwerk is het devies structieboekjes in de overige twintig gaven hen een kijkje in het gebruik van maar hoe bied je maatwerk aan cur groepen wordt lesgegeven zonder die het engels als tweede of vaak derde sisten met allerlei diverse achtergron methode cursisten worden aan het taal door laaggeletterden in landen als den en leerdoelen werk opvoeding begin en aan het einde van een eritrea gambia en kenia de dag werd burgerschap persoonlijke groei hoe al fa nieuws nummer februari 2009 15 a n o v e r o e g r e n 5 zorg je voor een flexibel systeem met uit het veld lieten slaan er is een vast en nederland beleid zou bepaald moe variabele leerroutes enkele veelbelo voornemen om internationaal meer ten worden door resultaten uit weten vende methodes uit de verenigde kennis over dit onderwerp te verzame schappelijk onderzoek mede daarom staten passeerden de revue len de middag werd afgesloten met heeft de taalunie een overzicht succesfactor blijkt vaak de koppeling een informatiemarkt waar allerlei par gemaakt van het onderzoek dat in de van taaltrajecten aan de einddoelen en tijen hun lesmateriaal voor leslla afgelopen 30 jaar is gedaan naar het het behandelen van specifieke taal uit leerders enjofhun docenten presen onderwijs nederlands 2 van de li60 de werk woon school praktijk in de teerden een groep deelnemers keek onderzoeken gaan er 33 over het vol taallessen waar nodig en mogelijk naar de film integratie en taa i hierin wassenenonderwijs ook het belang wordt er gebruikgemaakt van de eerste gaat een groep nederlandse beleidsme voor leslla leerders van de inzet van taal van cursisten de rest van de dag dewerkers op taalcursus en werkstage taaltechnologie in het taalonderwijs op konden de deelnemers kiezen uit in marokko daar ondervinden zij aan de computer werd door de taalunie zestien sessies die inzoomden op aller den lijve de stress en uitdaging van het behandeld de inzet van taaltechnolo lei facetten van de lespraktijk zoals integreren in een voor hen nieuwe gie biedt vele mogelijkheden tot ein actiefleren voortgang meten en taalles samenleving waarvan ze de taal niet deloos gevarieerd oefenen maar dan koppelen aan beroepstraining ook machtig zijn deze tweede conferentie moeten de technologen en de volwas zaken als ouderparticipatie en docen dag eindigde met heerlijke gerechten in seneneducatie experts eerst met el tentraining kwamen aan bod alsook een marokkaans restaurant in het oude kaar om de tafel voor goed lesmateri het nut van spraakherkenning in taal stadscentrum aal leerprogramma s op de computer een van de sessies ging over de duur van beleid toekomst alfabetiseringstrajecten om beleid te dag drie van de conferentie stond in zo kwamen de drie aandachtsgebieden kunnen beinvloeden is meer kennis het teken van beleid een medewerker van het leslla platform onderzoek nodig over urenaantallen waarbinnen van het vlaams ministerie van onder beleid en praktijk weer bij elkaar tot at2 cursisten leren lezen en schrijven wijs en vorming gaf een bevlogen slot kregen de deelnemers zelf het vaak hanteert men een gemiddeld aan lezing over het landelijk beleid ten aan woord zij discussieerden over de toe tal van 600 uur veel mensen hebben zien van laaggeletterden in vlaanderen komst van leslla de speerpunten de echter minimaal 800 uur nodig en ver de bewondering die dit verhaal opwekte website en de volgende conferentie schillende landen noemen verschillen bij de deelnemers uit groot brittannie grote kans dat die plaats zal vinden in de urenaantallen maar hoe zit het met leidde bij hun presentatie van het een integratieland bij uitstek namelijk de percentages cursisten die geen beleid in hun land tot een flinke dosis canada niveauverhoging laten zien ondanks britse humor maar ook tot het vaste hoge urenaantallen hoe tel je uren voornemen zich hard te maken voor noten eigenlijk alleen de uren in de klas of betere voorzieningen voor de britse i de derde film van noureddine ook de uren waarin men buitenschools leslla doelgroep daarna kwam de erradi werkzaam aan het roc leert het is bijna een onmogelijke nederlandse taalunie opnieuw aan het midden brabant op gave hier overzicht over te krijgen woord ditmaal over haar bijdrage aan 2 zie j jtaalunieversum orgj niet dat de deelnemers zich daardoor het nederlands onderwijs in vlaanderen onderwij s j onderzoekj databankj t 16 alfa nieuws nummerl februari 2009