Leve(n)de Letteren! Leerlingen in het Letterenhuis.

Publicatie datum: 2005-02-01
Collectie: 34
Volume: 34
Nummer: 3
Pagina’s: 15

Documenten

15 t u s s e n d o o r leve n de letteren leerlingen in het letterenhuis bij de opening van de nieuwe tentoonstelling van het letterenhuis werd ook de experimentele versie van een educatieve brochure ten doop gehouden deze leerlingenbrochure met een handleiding voor de leerkracht is bedoeld voor scholieren uit de derde graad van het secundair onderwijs de inhoud ervan zal de komende maanden worden bijgestuurd op basis van feedback van leerlingen en leerkrachten tom venstermans het uitgangspunt van de brochure is het op eigen houtje of met de hulp van een voorbereiden van de leerlingen op een gids bezoek aan het letterenhuis het vermoe den lijkt immers niet onterecht dat een de brochure is net als de tentoonstelling onvoorbereide 17 of 18 jarige leerling chronologisch opgebouwd en begint tel figuurlijk de weg zou kwijtraken in het muse kens met een pakkend betekenisvol citaat um want welke modale jongere heeft al uit het betreffende tijdvak voor de periode eens gehoord laat staan iets gelezen van van van nu en straks is dat bijvoorbeeld pakweg filip de pillecyn remy c van de een tekst van karel van de woestijne ik kerckhove of victor j brunclair en als je heb altijd en doe het nog atmospherisch hen niet kent wat betekenen dan een gevoeld ik bedoel dat vooral stemmingen handschrift twee boekomslagen een foto meer dan daden of feiten in mijn binnenst we hebben met deze brochure de ambitie blijven naleven uit paidia een autobio om de leerlingen bij elke periode een aan grafische tekst over zijn kinderjaren in knopingspunt te geven van waaruit ze de beginselen der chemie rotterdam 1925 rest van de tentoonstelling zelf kunnen ver kennen er staan in de brochure opgaven wat er vervolgens in de brochure aan bod die tijdens de lessen nederlands vooraf komt is heel divers manuscripten typo gaand aan het bezoek moeten worden scripten boekomslagen illustraties brie gemaakt en opdrachten die de leerlingen tij ven recensies foto s schilderijen affiches dens het museumbezoek kunnen uitvoeren collages en natuurlijk tekstmateriaal de februari 2005 nummer 3 34e jaargang 16 leerlingen maken op die manier vooraf ken pen filmfragmenten en objecten verluch nis met een groot deel van het aanbod in ten de opstelling en ook de brochure het museum uiteraard is het mogelijk dat bepaalde teksten uit de brochure al behan in the educational role of the museum deld zijn tijdens de lessen nederlands al is 1999 benoemen de ontwikkelingspsycho ernaar gestreefd om deze overlapping logen howard gardner en jessica davis vijf zoveel mogelijk te vermijden leerstijlen waarop de brochure vier leerven sters heeft gebaseerd ingangen tot de het letterenhuis vult wat de op school te informatie en de kennis 1 het narratieve verwerven kennis en kunde betreft een 2 het kwantitatieve 3 het fundamentele grote lacune op eindelijk wordt de vlaamse en 4 het esthetische venster literatuurgeschiedenis op een overzichtelijke en visueel aantrekkelijke manier aanschou het narratieve venster nodigt uit tot het welijk gemaakt het secundair onderwijs maken van een verhaal of tot het stellen van betekent dan ook voor het letterenhuis een vragen bij teksten afbeeldingen of voorwer logische doelgroep voor het volgen van een pen in de brochure zijn drie teksten over de leerroute dood van de vlaamse activist herman van den reeck opgenomen op basis van deze een belangrijke regel voor zo n educatief teksten gedichten van wies moens paul traject in een museum is het vermijden van van ostaijen en marnix gysen moeten de al te veel tekst de objecten dienen centraal leerlingen de omstandigheden van dat over te staan binnen een didactisch concept in lijden trachten te reconstrueren de context van een letterkundig museum is dat problematisch de teksten zijn de objec het kwantitatieve venster geeft uitzicht op ten daarom wordt er in de tentoonstelling hoeveelheden en getallen met vragen over en de brochure veel aandacht besteed aan wanneer een tekst geschreven is en hoe beeldmateriaal bij en over de teksten de veel exemplaren er nog van een boek auteurs hun achtergrond en eventuele ver bestaan wantschap foto s schilderijen voorwer het fundamentele venster for muleert vragen naar het ont staan en de betekenis van een tekst de daarin vervatte wereldbeelden en de actuali sering door de link naar nu te leggen zo wordt een fragment van cyriel buysses biezen stekker naast een recent kran tenartikel over kindermishan deling geplaatst actualisering en gekoppeld aan een brief van de auteur aan emmanuel de bom waarin hij schrijft dat hij vindt dat hij te ver is 34e jaargang nummer 3 februari 2005 17 gegaan dergelijke uitspraken lenen zich uitstekend tot een leer gesprek over censuur of over de redenen waarom auteurs bepaalde thema s kiezen het esthetische venster geeft de leer lingen de kans om uitspraken te doen over hun waardering voor tekstfrag menten het laatste leervenster het experi mentele komt pas in de toekomst aan bod daarvoor denken we in eer ste instantie aan schrijfateliers en mogelijkheden om de in het museum kingstocht kunnen gaan en zich naar eigen of op school opgedane ervaringen en ken interesse verdiepen een stevig houvast nis creatief te benutten zoals de brochure zorgt voor meer explora tiedrang dit klinkt natuurlijk allemaal heel het uiteindelijke doel is dat leerlingen in het idealistisch maar zo zijn we dan ook letterenhuis op eigen houtje op ontdek tom venstermans hazelaarshof 4 2560 bevel tom venstermans ua ac be alle praktische info op museum antwerpen be amvc letterenhuis klik op educatie amvc letterenhuis minderbroedersstraat 22 2000 antwerpen februari 2005 nummer 3 34e jaargang 18 t u s s e n d o o r centrum nascholing onderwijs het centrum nascholing onderwijs ua organiseert de volgende maanden onder meer de volgende cursussen voor leerkrachten 1 maart 2005 begeleid zelfstandig leren en studiewijzers 3 maart 2005 omgaan met depressie op school 3 maart 2005 management van remediale hulp 7 maart 2005 interne kwaliteitszorg in het volwassenenonderwijs 8 maart 2005 suicidepreventie bij jongeren in scholen 11 april 2005 nederlands luisteren en spreken voor het vierde jaar 12 en 21 april 2005 socio emotionele begeleiding omgaan met druggebruik grensoverschrijdend gedrag 14 en 25 april 2005 goed klasbeheer verhoogt de leertijd 19 april en 2 mei 2005 omgaan met lastige leerlingen 28 april 2005 omgaan met agressie op school 10 mei 2005 tussen de regels over aanpak van gedragsproblemen postacademische vorming socio emotionele leerlingbegeleider in het secundair onderwijs deze opleiding is bedoeld voor personen die in secundaire scholen al enige tijd de socio emotionele begeleiding van de leerlingen als een deel van hun opdracht hebben bedoeling is dat ze op een planmatige en professionele wijze leerlingen kunnen begeleiden die kortstondig of langdurig nood hebben aan extra socio emotionele ondersteuning en dat ze stapsgewijs een systematisch preventief schoolbeleid inzake socio emotionele begeleiding van leerlingen mee kunnen uitbouwen de opleiding loopt over twee jaar en bestaat elk jaar uit 12 cursusdagen 1 keuzemodule start september 2005 inschrijvingen en inlichtingen ua cno ua campus drie eiken universiteitsplein 1 2610 wilrijk tel 03 820 29 60 fax 03 820 29 57 e mail cno ua ac be het cursusaanbod is ook on line beschikbaar op ua ac be cno 34e jaargang nummer 3 februari 2005