Lezen en laten lezen

Publicatie datum: 1973-01-01
Collectie: 04
Volume: 04
Nummer: 2
Pagina’s: 13

Documenten

lezen en laten leze n florentine van de geer literatuuronderwijs als iets longitudinaals zien impliceert een bepaalde visie op litera tuuronderwijs literatuuronderwijs is dan wat anders dan onderwijs in de letterkunde van de middeleeuwen tot heden en krijgt als object fictionele teksten wat is zijn de doelstelling en van literatuuronderwijs als onderwijs in het lezen van fictionele teksten over welke teksten hebben we het wat inhoud en vorm betreft hoe verwerk je ze een hoe kom je aan de boeken dit zijn de problemen waarmee we ons bezig hebben gehouden de stroom spli tste zich op in substromen elke substroom besprak een of meer van bovengenoemde problemen wat aan de hand van het ene schooltype besproken werd bleek bijna altijd vertaalbaar naar andere schooltypen onderstaande stukken geschreven door de discussieleiders van de diverse substromen zijn de neerslag van de discussie tijdens het congres we probeerden dat op te nemen wat ons ook voor anderen van belang leek 1 literatuuronderwijs door paul kuyer een onderzoek naar de doelstelling en van het literatuuronderwijs en de consequenties daarvan voor de onderwijspraktijk 2 het taboe van en in het kinderboek door pim van oostrum met wat voor wereld confronteren we kinderen in het kinderboek en waarom l ezen we zelf eigenlijk geen kinderboeken 3 de samenhang tussen tekst en beeld door hans vergeer er staan vaak plaatjes in een boek wat doen die daar 4 de relatie tussen de school en de bibliotheek door hans vergeer de bib li otheek is een plaats waar je boeken kunt vinden op school worden boeken behandeld hoe is de verhouding tussen bibliotheek en school en hoe zou ze moeten zijn l i teratuuronder w ijs e en soms zeer onvriendelijk v e rhaal om u t e di en en paul kuyer de doelstellin g wanneer je over doelstellingen van literatuuronderwijs gaat praten begeef je je onmi d dellijk op het gladde ijs van vooroordelen conventies en geloofsovertuigingen w esthoff heeft hier al op gewezen de reden is dat er haast altijd gezocht wordt naar een doel buiten de literatuur de leerling in contact brengen met belangrijke levens elementen het leren interpreteren van menselijk gedrag de leerlingen tot rijker 13