Lezen en lezen is zelfs meer dan twee

Publicatie datum: 1990-04-01
Collectie: 19
Volume: 19
Nummer: 5
Pagina’s: 28-32

Documenten

lezen en lazes is zelfs meer dan twee monique baeten in aanduiting op de componenten van leesvaardigheid die walter helsen beschrijft in het artikel de kleine kanten van het lezen volgen nog een aantal praktische toepassin gen van monique baeten nvdr toepassing op hypothesevorming de leerlingen krijgen de eerste zin van de tekst aangeboden plus drie mogelijke vervolgzinnen waaruit ze de juiste zin moeten voorspellen daarna krijgen ze die zin samen met drie mogelijke vervolgzinnen enz oefening vertaald uit grellet f developing reading skills cambridge university press 1984 1 op het moment gebruikt een persoon op daze wereld gemiddeld ongeveer 4 300 calorieon per dag 2 a het is echter moeilijk over een gemiddelde te spreken b caloriek zijn essentieel om in leven te blijven c sommige mensen gebruiken meer caloriek per dag 2 het is echter moeilijk over een gemiddelde te spreken 3 a de meeste mensen gebruiken veel minder caloriedn b de egyptenaren bijvoorbeeld gebruiken maar 920 caloriedn per dag c sommige mensen gebruiken meer energie dan dat tenniji het grootste deel veel minder gebruikt 3 sommige mensen gebruiken meer energie dan dat terwijl het grootste deel veel minder gebruikt 4 a in de ontwikkelde landen gebruikt men gemiddeld 13 600 caloriedn per dag b dit cijfer zou eigenlijk veel huger moeten liggen c maar in feite gebruikt iedereen veel te veel calorieen 4 in de ontwikkelde landen gebruikt men gemiddeld 13 600 caloriek per dag 5 a in japan bijvoorbeeld is het gemiddelde 7 400 caloriedn per dag b maar meer dan tweederde van de wereldbevolking woont in de ontwikkelingslanden waar men gemiddeld maar 820 caloriedn per dag gebruikt c dat is het probleem van de rijke landen 5 maar meer dan tweederde van de wereldbevolking woont in de ontwikkelingslanden waar men gemiddeld maar 820 calorie per dag gebruikt april 1990 19 de jaargang nummer 5 ifi 0 er was eons eon keizer zonder condoom kopenhagen reuter la denemarken worth safe se au es ea bin vriendje uitat relazul de meuse aidscanvas de man vrouw gebradu met am modane verde van em ander s kv de nadruk op ha even en diet op de damn sett dr lone sen sproo de dam siin bbikbut met gets it dogmas de nee surd van de dante gezoodbeidsrud op de autobus stdt reuta korrupondau michael duggan vut rads eada sea bebbea ity gipstische condoms mirth met bet onderschrift ad ecn tv spot getoond wurin eat lend koppd an condo hide kin nog steeds an us wear zit un te passen nu is a de berwaling van de km wren de deense tv campagne wad entoesiut cheeld op de interns van de hive len keizer laat deb door ain beelmeesters lima dwelt aids konferentie vorige mend in louden eat until ken dat zki een onzichtbau sdtild lumen ken dat bent bo ddegaties pven ecbtet rd toe dat laieu is bun land dies mu w taint tegen mlle lichen as plages ledereen ire bet scluld niet kunts jullie kites our de uitgesproken putties en hies nut as item idioot amen de dirurgijnak met ale gevolg dat ale de eempagne ei de neapiod toen uitki yu distil it ova bet ledat van het bat pretenderen du zu tut dal daadwakcklt das aarom en hoe van eat coodoom kin mist adder beelden te ye de keiza bops road is lie 41 met an uitgesproken good van mikes de sornmige kiikas nia graag lien valigbeid tot em meisje ceder zkin nachtkieed wept en opmerkt dat hij teen condoom drugt end good al icial de keisa wordt dea a morgen in de lauste seine ma condom gelteleerd tunes ain vriendio 09 02 88 alvioln onder de grond de russische kerngeleerde andre sacharov beeft vootgesteld om in de toekomst de kerncentrales onder de grond te pan bouwen zo zouden er bij ten eventual ongeluk minder radio actieve deeltjes in de atmosfeez comer in bet weekblad moscow news stel de de kezngcleerde voor een verbod in te stellen op bovengrondse kerneentrales volgens sacharov zouden alle reeds gebouwde en nog te bouwen kenscentra la ceder eft tientallen main dikke lug aside begraven octet worden op die manier zouden ook terroristische aansiagen bete voorkomen kunnen wet vp worden en zouden de traits tijdcns 10 02 88 aiter1111 een gewone oorlog niet gebombardeerd kunnen worden sacharov at toe dat de voorgestelde methode veel geld mu kosten maar die kosten lien waarschijnlijk lager liggen dan de kosten die men zoo bebben bij an ongeluk zo zei bit hierbij wees hij bp bet bet kernonge ink in tsjernobyl in april 1986 toen werd een groot gebied door radio actie ye neerslag besmel en dat kostte euro pa verschrikkelijk veel geld de kerngeleerde stelde varier ook voor de kernreactoren op schotelvormi ge elementen te bouwen om zo de bodemverontreiniging tegen te gun 19 de jaargang nummer 5 april 1990nni vv 6 a dat is de reden waarom het zo moeilijk is een juist gemiddelde te vinden b dat verklaart waarom het ene deal van de wereld armer is dan het andere c zulke grote verschillen zijn moeilijk te begrijpen 6 zulke grote verschillen zijn moeilijk te begrijpen toepassing op scannen 1 scan humo radio je zou graag wat viotte muziek beluisteren doorspekt met wat informatie je bent slechts thuis tussen 20 en 22 uur op welke zender stem je af 2 scan koopjeskrant je wil een appartement kopen liefst op het gelijkvloers met minimum twee slaapkamers niet in de stad en het mag maximum 2 miljoen fr kosten welk kies je je wil een appartement huren met minimum twee slaapkamers maar je kan er slechts 8000 fr per maand aan besteden welk tries je 3 scan woordenlijst zoek een woord dat betekent a ziekelijke vrees voor katten b leer van de oorzaken inz die der ziekten c haar het centrale zenuwstelsel toe verlopend toepassing op skim men de leerlingen krijgen een krantebericht zonder kop aangeboden met de vraag snel een gepaste titel te verzinnen vervolgens krijgen ze drie koppen waaruit ze de meest gepaste moeten kiezen 1 a h c andersen in porno films b denemarken in de ban van aids c er was eens een keizer zonder condoom 2 a mor order de grond b verbod op bovengrondse kerncentrales c ondergrondse kerncentrales veiliger 3 a ik zit zonder werk b lk mis mijn vrienden van vroeger c hoe kom ik van die verveling af monique baeten kardinaal sterckxstraat 15 2530 boechout mt r april 1990 19 de jaargang hummer 5 jq 0511 5 30 nws s 31 met 1 wakker 8 00 en 8 30 nws 7 00 nws overzicht bin neniandse pen 7 30 nwe 5 00 nws overzicht binnentandse pars 20 klaarwakker 9 00 radio 19 02 veronica sport 20 02 club veronica trend jongerenprogr met muziek en informed kro 21 02 kro s jau connection 22 02 op de berate rang muzlek utt film theater en mu nws 9 05 ult de bend 10 00 en 11 00 nws stall 22 50 fiewogen grenegangen serb over 31ullant 19 00 komisk 1 magazine v h kultu 11 30 het vermoeden 12 00 nws waterstan weginoen 81 jom ha shoal nos 23 05 24 00 rale even in igen kind en buurianden 19 45 den en sos berichten 12 08 beroepabotangen muzlek van ooze tqd logbook i voor cello de met hat cog op morgen van lend en tuinbouw boerenbond 13 00 nwe smet canteens voor hobo laporte de wig van was op het here uur 0 02 over actueel en rva berichten 13 30 tussendoor aquarius roar 8 baskiartnetten go yvaerts phil name radio 1 tros 7 03 ean culture informed 14 00 nws 14 03 tre voor dud en contrebes nuyts 20 30 goods morgen met ron branctsteder 8 03 tros klapatoel prow gasten ult de cutturele actuation rechtstreeks eru concert vanuit aktua 9 03 tros gouden uren 11 03 op 15 00 nws 15 03 zo couden zongen madrid het nationaal onest v d speanse radio vole toaran 12 03 andre van dubs 13 03 voor de dards 16 00 nws en en televiale oar odo alonzo ouverture worn beurabedchten 16 05 nein is tqd met om poneerd voor de barber van sevilla van 11 taos aktua 13 15 tim voor tetske muzikael mgr 14 03 muzlek ult outzenden e015 03 18 45 ultsitig tierce duarte top 5 17 00 nwa camber icarus ballet marturatch fandengo de intwak het hale land door 16 30 open hula wain tierca quart en top 5 markt into en in soler prieto don ouichotte sults gerhard al onderwerp het beeid vpn nebukadnezer 11 03 en om het verkeer 11 45 wet is et yid sport bond del gradoso ravel 22 30 blues en jazz rondult radokrant jongerenmegazine met infor 18 00 nws actueel en rva bedchten 10 30 le 23 15 23 46 strt kkwartet op 80 spahr kenmoraal en mosofle 19 00 wm actueel med en mtalek valmiddag ben aellpfeit met soli 10 00 nws actueel en beisers ouders en leraren 11 03 tlidsoin tierce quarts en top 5 ultalagen en wknetverde 16 25 kom er bens ult 11 50 de wolkenwagen log 19 33 de wit combo 20 00 nws sos berichten 19 30 voor kieuters 19 00 24 00 remains radio 1 20 03 tropical modems afrikaans en cana who brussels 20 00 hoofdpunten infomaga danamtaiek 21 00 nws 21 03 volwassenen zkie 20 02 voor zesileden nws op het hole uur avro 7 03 raining mijn stem in de gerneente 21 33 ha 20 30 wat is or yid sport 20 45 cultuuricro de bees van de week 9 03 ar fabra nieuvities tit de blasswereld 22 00 nws rilek 20 50 ondenrog 20 55 intimations badsvitaminen tie radicle bozz 164 12 03 22 06 periando gesprekken met auteurs wegenbulletin en europe weerbericht 2t00 holland giode 14 03 toppop radio 16 03 wetenschapsiul enz 23 00 nws en inter hier tat brussel 21 30 id brutal 22 00 in toppop twintig nos 16 03 ddespoor avro nationale financials informed 23 10 crooners tomegazine w o sos boric ten en regional 19 02 one ale rummer ben hits v d jaren zeadg en soft music 23 30 2 00 overcame bat 2 22 30 aqui elruselas 23 00 23 30 brussels cal 22 30 20 02 muzlek met meta 22 02 candelght 24 00 nwe ling hem gedichten van id germs 23 02 24 00 drown geheimen elm bras 5 30 de gouden geeuw 8 00 8 30 7 00 en 7 30 nws 1 00 nws 8 12 de groot magazinen wvl 10 00 nws tao ochtendidenken 8 00 nws 9 00 nwe 9 00 feuleton jean le bleu van jean glatt 1 9 20 kro 7 00 nws 7 02 aubeds ro dents en histortsche stamen met 10 03 kwistig met muziek 11 56 mediatips jazz 9 30 de les van papa haydn symf nr 31 om 7 30 en 8 30 muzlekspelletie 8 00 nwe 12 00 antwerpen apart brabant op maanciag mit dem homegnal haydn 10 00 de national 8 02 aimanak 18 sprit 181 7 uftgevertj breititopi li mburg 1088 0 vleand regional studio scholen hongerle duo root viool en cello op 7 en hertel le niet geliteresseerd in schubert lied west wvl 13 00 nws 13 10 joekeboks kodaly bonet voor 2 piano s en legwork bar erikonig 9 00 hat vededen op cd david souvenir zie radicle biz 154 antw 14 00 ton 10 55 momenta poetiques 1100 la vi oistrach vlool frick bauer piano bonet nr 1 de eerste dag zte radiola biz 1 64 16 00 trine du disguska 12 00 rendez rous 13 00 brahma 9 30 dew word ilk sill van rellgieuze vooruit achteruit zt redlois biz 154 nws 13 06 concertagenda 13 30 sublectif muzlek 10 00 a de bergner pnihermoniker dr ovl 17 00 focus 17 05 wads gemengd amu culture informed 14 00 la mar debussy salil ozawa euryanthe ouverture weber sym sementsprogr mbt muziek en ale woordinbreng nachten in sponse tukten de fels varieties op phone serene hindemith symt nr 8 beethoven merkwaerdlge verhalen van bekende flguren eon theme van frank bridge op 10 britten b igor oistrakh visor speed mozart vloolsone 16 00 bistro gerard culinalr progr met eddy ge vlooiconc op 81 beethoven sonata nr 3 cho tee kv 464 en kv 380 11 50 over muziek rard 19 00 nws 19 10 zigzag popmuziek pin ls chant du rosslgnol stravinsky twee mai 12 00 radio vlerldenk muzikael progr met ner en um 22 00 nwe 22 05 maneuvers in het m op 54 voor attest dvorslek 17 00 wok dear eon actueie voetnoot 13 50 over kunst an danker gevarleenie muziek 23 30 2 00 twee pow lee jeunosses musicales 16 00 1001 cultuur 14 00 a sollaten new england con tot twee 24 00 nws stamen la chorale protestants olv denlei bur seivatorium koor boston symt iv seql dot 2 18 30 champ fibre podizie van marina ozawa romeo en julia dramatische 0 30 de gouden geeuw tavetaern 1892 1941 19 00 prelude 1 fore symf op 17 beruoz b fentalsle ouverture brt 2 1 00 bert du verseau 25 ear sovistrussische muziek v ar romeo en jule taiolkovsky 10 00 in anhvoord gagnon 10 00 peter verhuist met om 11 00 eomov 20 00 nws 20 02 plenoeonate op 8 op uw schrliven candid ouverture bernstein de reeks soldaten van toes 13 00 jan hau mendeissohn 20 30 rechtstreeks eru che faro ult orteo ad euridlce gluck planoso teidet 15 00 dirk biancke 19 10 2 00 over concert vanuit teatro real de madrid nate nr 3 chopin symt concertante lo es ko name brt 2 voor deals xis brt 3 wens de pauze work zeluch plenoconc nr 1 atbeniz gftaaroonc van c stamitz en l spahr 22 30 23a0 op 30 giuliani 16 50 kro literair over poli pm 5 30 ovomomo brt 1 1 00 goede morgen hoe down uft rodeo cop land condon y dame rulz pipo ourverture tot nocturne jazz te vara 17 00 alicia de larrochs plan gay aces granados 11 00 19a2 blazers 1 30 les nuns de fr mus 9 30 candid bernstein granada voor hop lars bew prelude 7a7 domain la veils magezkie 11 30 de klassieken septet op 20 p haletiki denza de la mots donoza voor zee muzlekactualltelten 9 08 ls mein des multi sonate nr 3 voor cello en piano grosse fuge cell gkiesteni vier vellezdalinite widow laura dens d un romans mute 11 15 de muziek op 133 beethoven 20 00 nws 20 02 re 7 30 nwe overzicht binnenl pars allegro vivo ise 12 07 hedendsouse jazz 12 30 orgelcon dlo f10 ark met the swingle olv david zinnwn utt symt nr 1 bizet tritge wets massenet cwt jeen pwre lecaudey en vincent paulet or mmv zoltan kw piano qvsttro version ad scherzo ult symt nr 1 gounod 1 00 nws gels prelude bwv 662 koralen bwv 838 en canal deli ritirsta nottuma alt madrid di bocche 8 15 sonata op 40 nr 3 clement symt nr 38 au op valor unser himmekeich triple fug rink sovrapposte a trescritto per arch brio haydn 100 nws overzlcht binned pen 1 15 bwv 552 tech parlite trypdoue paulet varie planoconc nr 12 mozart sintonia for eight voi diverdmento fontes op 88 lange muler la ties op en theme van janeguin i intermezzo i li ces and arch barb 21 10 macchlette medi ronde des lutins op 25 bazzini preludiurn en tanies maki joie et chyle dee corps glorious owe op 33 i vloolsonate nr 2 butorti ouvw tugs in as hums troia dvertissaments ionise messisen renowned shng kway tzeng ture lot die zauberflote kv 820 in de transcript introductie en vedettes op roan theme van euryen 14 00 spina s magazine rid hedendsegee rnuzlek raw 2 piano s van susan mozart 22 30 jazz the op 83 kuhisto 10 00 schookedio me om 15 00 portraits en concert margaret marshall op vier 23 00 24 00 het tout in de pap awe 10 00 b o moederteal 10 20 muer zingen soprean solsten national ork van frankrljk en dacht gen de tentoonsteling nederland ondente met wkn de crean 2 10 40 8 0 muzlek koor van radio franco dr hans graf sinfonia boren 11 00 matinee hamlet tsialkovsky twee stuk de requiem britten mi in d lord nelson mkt kan voor viol en onset sbellus pollster woe 0 05 4 00 nachtconcert 6 05 mat haydn 11 00 aide memoirs 16 30 diction theta 1 06 a jour 1 05 as mo a suite mpaerts egmont ouverture beethoven noire arabeskes 11 50 le billet de 19 07 do 12 00 tafeknuziek franse suite nr 2 bach conc oak 9 08 12 30 klassikforum 13 10 tilt roue mot muziekmagazine 20 30 opera s van wagner 14 00 14 40 jazz ki a voor kilt fool cello en wilton telemann rechtstreeks eru concert vanuit 13 00 nws en actueel 13 25 klarinetconc 16 0017 00 koor en kememluzlek 11 3011 30 madrid voor deals tie brt 3 22 30 fought pool vloolconc in d torck 14 20 pienosonate do phiiharrnonia hungadca sinfonia m 0 won a ton 24 00 1 30 kamermuidelt potpourri concertstuk voor cello en sic op 95 nr 2 chopin sonata voor gltaar grunters so nate nr 1 vow viool on piano honneger sonata op 37 voor pisno vierhandig label sonate voor ems nws op het hale uur tros 0 02 de nechtwacht 4 02 aflossing rid hummel suite op 98b dvorsiak 19 07 19 30 cantabile ma un p000 adagio voor vlool en mare cimbel bwv 1019a bach hobokwartet op 1 n 2 aden ysaye sonata voor alto hoom in es en piano hindemith harpsonatine matra 16 20 mark bleck vivo rudy from cello en robert gosiot piano planotrio nr 4 mozart planotrio nachtwacht 5 02 krieken met adie ncrv 7 03 tiler on nu 7 16 hot levends woord 7 22 uchte muziek 7 30 nws 7 33 mr en mi 1 32 meandagmorgen magazine 9 30 or 8 vanhal 20 15 arnorlkwileche festival w schumann fantail root 2 piano s over porgy and bess van gershwin minor one delen ult on the town musical bernstein dag nr 4 beethoven 17 00 manfred symf op 58 tsielkorsky 1100 nws actueel 16 30 ga 10 30 en 11 30 nweoverzicht hier en nu 12 06 boer en kinder 1l30 nwsoverzicht hier 21 00 22 30 blasemuziek utt renaissance en 84 taannuziok door julian bream en john wiliam en nu 12 32 over kopen gssproken consurnen rok work van monteverdi gabriel ckna lapol serenade op 98 cared balo la palmer tenktfo 12 60 moment 13 06 hier en nu nws stanley enz 22 05 24 00 wereldmuziekdagen en schtorgronden 14 05 veronica nwsradio ignm wert van schnebel zender en decoust op 232 mork variezioni concertend op 130 19 de jaargang nummer 5 april 1990 vht n voor en achter kelder garage gelegen sat 18 en 20 um 03 324 27 79 7 appartementen te huur tegenover mate zone zeer rusng app vlakbij gerechtshof bell vraag zindk 03 542 08 53 antwerpen solvijnsstr 11 2e verd lift nieuwpoon bad studs app 5 zeer grote living z 55 nt2 hall 2 lock te huur app of huffs 3 elk pers met ilk comfort zicht op zee en slaapkamers badkamer keuken kl badk of douche antw of dir omge dutnen 03 666 79 50 terrasje inchvid verwarming huur ving schilderwerk of bch geen be berchem app le vadiep bij gen 14 000 fr p mdn t 8 000 fr p jur zwax max 8 000fr per maand lemanstraat douche vij op 1 me 03 237 46 96 03 219 67 58 8 000 f p m 03 239 15 80 gezeillge licht app mooi uttzicht zoek appartement gelijkvloers of app gemeubeld of niet in herrn hock oostenst steenbokst hal living isis verdiep voor i pers centrum ant huis helenalet 23 antwerpen 2 kamas keuken met zubad en dou werpen of begin borgerhout met ho k huur app voll tiger keuken en che we cv op gas 7 750 fr tel pol ger dan 4 000fr bel s avonds badkamer living l worm onmiddellijk lentier janssen 03 239 60 17 03 236 29 55 of 03 231 22 27 vrij buizegemki 72 eekgem app te huur hv douche i lk zoek ten apputementje omge 03 457 37 07 slpaakm wc vrij i juli all za te be ving wilrijk edegem of merksem met iii antwerpen duinstraat 99 nieuw zichrtigen van 10 30 tot 16 30u i slaapkamer douche we mogelijk appirtement gemeubeld en ongemeu bruynln 53 2610 wilrijk 300 fr heid tot het plaatsen vaneen wasmachi bad 1 slpk badk grote living park gan borg water inbegrepen vlakbij ne ongemeubeld 828 51 74 loon vanaf 7200 fr 3 maand waar hake tram 2 gelijkvloas appartement te huur borg 03 666 89 23 appartement te huur living 2 gevraagd in brasschaat of omgeving appartement aan zee s min van slaapkamers badkamer met douche bellen na 18u 03 238 20 83 dijk voor 3 k 4 pers voor de maandcn keuken per maand 9 500 fr alkenstaande vrouw zoekt kiein mei tot sept volledig in orde antwerpen kiel 238 45 05 663 1223 appartement te st niklaas ong 5 000 059 50 92 79 borgerhour nicuwbouw fr per maand 03 771 02 80 ruim luxe appartement gelegen te appartement met i slaapkamer zeer lk cock benedenappartement te hu deurne zuid living 2 slaapkamers modern ingenchte keuken badkamer ren tcgcn 1 sept 1988 liefs t omgeving ingerichte keuken en badkamer en met ligbad beschikbaat vanaf i juni van merksem prijs ongener 8 000 a span wc zeer gunstige pnjs te be 03 235 85 87 9 000 fr per maand 03 647 05 02 zichtigen na telefonisehe afspraak app le verd driekoningenstr nog 40 deelnemers gezocht om 03 324 29 89 134 2 slpk keuken badkamer grote in grocp op de lotto le spelen 77 fr per k huur app beneden met hof g living cv op gas indiv geen aig week 25 roosters van 280 fr winstcn oing slpk keuken badk ligging ho kosten vrij i juni 1988 bet alle da worden integraal verdeeld onder de boken 03 827 33 41 gen tussen 19 00u en 20 00u of na tel deelnemers 03 325 66 74 berchem aan diskmuidelaan app afspraak huurprijs 11 000 fr 1 slpk voll behangen deftig in blok 03 230 67 22 aanbod van 3 eerste verdiep bevr bois corn appartement te huur maaldersstr jaspersstr 10 berchem grote blok 63 antwerpen 2de verd vrij vanaf i turnhoutsebaan 27 2200 borger bel 93 ma wo of vrijd na 18 00 nut juni 6100 bf maand to banger ka hout 2dc verdiep 3 plaatsen keu prijs 6500 fr ftustige buurt nn neys maaldersstr 63 antwerpen ken badkamer stortbad wc terrasjc 03 218 62 75 berchem marsstr gelijkvl met hof prus 8 450fr per maand bel appartement 3e verdiep vote li living slpk keuken douche wc tetras 03 236 02 26 of 03 236 83 15 ving 1 slaapkamer badkamer keuken max 2 pers geen dieter 3 maandcn te huur dakstudio hoge wog bergruimte cv op gas terms vrij beg waarborg prijs 7 600fr plus 250 water borgerhout liv inger kk en badk in juni lb bezichtigen na afspraak inl 03 236 26 82 hall zonneterras garage kelder mog trammezandlei 38 03 647 19 62 appartement met 2 slaapkamers orername meubels 4 300fr 1 503fr 111 modern appartement 1 en 2 verdie badkamer ingerichte keuken cnetrale onkosten bel 384 14 56 of 236 53 01 i slaapkamer living keuken badka verwarming te huur prijs 6000 fr per te huur app met tv voor 4 pers mer gijselstraat te borgerhout nabij maand te bevmgen bij cumps ant te blankenbergen op 50m van het tram 10 24 6 03 235 42 01 werpsestraat 162 te mortsel strand mei juni september per 14 da berchem tr inc en 2de verdi 03 449 77 97 gen 10 000 fr augustus per 14 dagen elk 2 slpk douche keuken living app 7e verd leiebos in merksem 19 000 fr int roosken 25 1contich rust strut bij winkels en bus vrij living hall 1 slaapkamer wc badka tel na 18 00u 03 458 07 35 nand 1 mci vr bczicht 2218 99 06 mer ingerichte keuken met tocstclkn te huur appartement te antwer 8 30 12 30 u i4 18 u matige huur na terms kelder prijs 12 750 fr vervrar pen van aerdtstraat isle verdiep 2 18 30 u en we 457 83 81 ming inbegrepen voor afspraak slsapkamers douche 6300fr nabij mar app 85m2 late 65828 74 bileerde kamer in de diepatraat to vend cv living 30m2 fladlcamer keu antwerpen 3 500fr winkelpand ken rnansank kelder 9 000fr per 17 000fr 03 658 72 21 maand 03 234 25 18 8 appartementen te koop wenduine zeedijk wegens dubbel appartement te huur gemeubeld gebruik luxe appartement 3 slaapka living slaapkarner keuken we en dou vraag mers 2 terrassen waarvan 1 zonneter che netjes klein maar gezellig ook studio le koop gevmagd door parti ras volledig gemeubeld met be com postadressen geed vazorgd voor inl kulier maximum 600 000 fr telefoon fort derde verdieping rechtstreeks van tel 03 235 76 38 na 18 uur 014 42 86 94 of 03 485 53 13 eigenaar prigs 3 600 000 inlichtingen lb huur rustig gelegn app tweeds telefoon 050 41 46 64 of 053 21 98 20 vadiep gelegen thibautstraat 62 te aanbod 111 deurne zitid gemeubeld apparte bet na tel afspraak op maand en ment inc verd 3 plaatsen met bad we woensd tussen 18 en21u 03 322 25 17 te koop borgerhout llarnhoutse gasverwarming en zoonig tetras voor 1 ruim appartement te huur baan apps 1 slaapkamer living met of 2 personen 321 80 99 poldstraat 15 2 slaapkamers grote tetras ing keuken badk kelder nieuw apputement te aartselur ingerichte keuken fonkelnicuw 03 236 41 88 felix timmermansban 21 gelijkvloers huur per maand 14 100 fr kosten en dringend beleggingsappanement half open bebouwing garage tuin 2 lastest inbegrepen netto huurprijs geen in holland bungalowpark cadzand slaaplcarnets ingerichte keuken en bad agentschappen 03 233 99 93 aan zee nieuwbouw toekomst lanceer kamer grote living centrale vawar comfortabel app te deurne 84 prijs van 1985 onderhandelen met fl ming tijdens kantoonurn 03 324 382a p1ankenbagstraat 2 slaapkamas 10 000 min 2 slpk info 013 66 72 33 binnenpost 167 of 03 235 87 37 keuken en badkamer ruime ii wenduine zeedijk wegens dubbel appartanan te huur te borgerhout vina goat enaandehjksekosten 3 app icbruik byte 41naraanant 3 slaapka bij riviciathof collegelaan 141 win in gebouw vrij vanaf 1 5 coed on mers 2 wrassen waanran i zonneter kels bij de hand seer rustig verkeer derhouden 7 500fr bevragen bij phi ras volledig gancubeldmet ale kom 4dc verdiep met seer vote living bal lipsat op 9 4 03 325 9118 fort ede verdieping rechtstrecks van zaal 2 slaaplciuners badkamer met te huur benedenvadiephts met cigenaar prijs 3 600 000 inlichtingen douche en aparte wc hal terms ruin marsstraat 38 berchem te be telefoonnumma 050 41 46 64 of geinstalleerde keuken zeer mooi zichtigen ma do 17 tot 20 nut za 10 053 21 98 20 03 235 21 02 eventual garage hunt tot 13 liar appartement te lint living keuken prijs 8 500 van maandag tot vrijdag modern app mechelsesteenweg 5e badkamer 2 slaapkamers kelder gara bezichtigen van 17 uur tot 20 uur of op verdiep lift grote living badkamer ge chauffage dijkheuvel 118 duffel afspraak nict in het weekend keuken lift grote living 1 slaapkamer berchem modem app 2e verdiep 03 235 21 02 veel kisicti cv verwarming vrij i juni ten slaapk bergpl badk cv lift lei wp ar april 1990 19 de jaargang nummer 5