Lezen in Hellevoetsluis en erover praten

Publicatie datum: 1994-01-01
Collectie: 04
Volume: 04
Nummer: ?
Pagina’s: 84-85

Documenten

anja bijlsma lindaar t lezen in hellevoetsluis en erover praten een gesprek met enkele 5 vwo leerlingen over literatuur gelukkig ze lezen tenminste nog vaa k omda t he t moet maa r oo k buite n d e verplicht e schoolliteratuur om omda t ik het leuk vind om iets over het doen en laten van mensen te weten om even weg te dromen als ontspanning hun leeservaring in mijn vakgebied engels is erg beperkt enkele bewerkte readers in de onderbouw en drie klassikaal gelezen werken in 4 vwo waarbij life and loves of a she devil va n fa y weldo n hoo g scoor t i n d e waarderingscijfers in vertaling worden respectievelijk werden de boeken van stephan king en roald dahl veel gelezen ik praat dus verder met ze over hun leesvoorkeuren in het algemeen er blijft niet zo veel tij d over om te lezen buiten de lijst om hun keuze heeft du s alles te maken me t hun vakkenpakket d e som s verplichte aanscha f va n lijsters en verwant e uitgaven i n de vreemde talen dragen bij aa n een vrij uniforme keuze in een bepaald leerjaar de recent gelezen boeken van rogier zijn meander tessa de loo au pair w f hermans die weisse rose inge scholl der prozess franz kafka vetranger albert camus une morte tres douce simone de beauvoir the cement garden ian mcewan the ciderhouse rules john irving rogier leest vooral om iets te leren on andere gezichtspunten op te doen hij houdt van boeken waar hij over na moet denken hij leest soms boeken op aanraden van zijn ouders en broer en zus en docenten lisette leest voora l als ontspanning wanneer een boek te saai is legt ze het weer weg ze pakt een boek van een bekende schrijver leest de achterkant en als het haar leuk lijkt nemt ze dat boek ze blijft enthousiast over alle boeken van evert hartman een beetje kinderachtig maar ik blijf ze mooi vinden en lees ze wel honderden keren als tussendoortjes leest ze romannetjes want die heb je in een uurtje uit in de afgelopen maanden las ze voor haar lijst de donkere kamer van damocles the shining robinson crusoe het gouden ei au pair terug tot ina damman karel ende elegast mariken van nieumeghen de kroongetuige flowers in the attic e n de komst van joachim stiller een colleg a engel s laa t zic h vaa k inspirere n doo r diver s magazine e n recensies in nrc handelsblad en de volkskrant ook zij werd gestimuleerd door de aanschaf van lijsters en pentaboeken en las daarnaast drie werken van wolkers twee van hugo claus en renate dorrestein in haar eigen vakgebied vond ze the secret history van donna tart erg intrigerend mooi spannend het laa t je nie t los na enkele maande n wee t i k no g waarove r he t gaat verder her las ze david copperfield the stepford wives ira levin werk van sylvi a plat h e n vee l va n fa y weldon he t leze n i s toc h we l er g 84 bijlsma lindaart leze n i n hellevoetslui s e n erove r prate n gekoppeld aan het literatuuronderwijs inje achterhoofd houd jeje bezig met vragen als voo r wi e i s di t geschikt e n hoe is di t t e toetsen voor havo leerlingen zou ze fay weldon ira levin john steinbeck of mice and men en hemingway aanraden voor vwo donna tart alice walker the colour purple fay wledon john irving the world according to garp the bronte sisters en huckleberry finn mijn collega klassieke talen leest het liefst engelstalige detectives thrillers en roman s me t ee n psychologisch e inslag enkel e auteurs r goddard thomas wolfe mark atwood esther peters p cornwell l la plante een boek moet lekker dik zijn ze gaat bij de keuze af op de naam van de schrijver die eerder beviel tips van vrienden en recensies uit de volkskrant al s ee n boek er g aangepreze n wordt lees t z e he t wel maa r begin t da n uiters t sceptisch zoals in het geval van donna tartt een zeer aardig debuut en een interessant verhaal hoewel d e hoofdpersonen niet erg geloofwaardig latij n spreken e n grieks e dagboeke n bijhouden i k betwijfe l oo k o f ee n niet classicus alle referenties aan de dionysus cultus zal begrijpen de kwestie literatuur niet literatuur houdt haar niet bezig maar ze waagt toch een pogin g o m wa t klassieker s voo r d e lijs t aa n te bevelen the chosen chaim potok kiss kiss dahl her mother s daughter marilyn french en van de meer recente werken kan ze van graham swift waterland e n van sally beauman dark angel aanbevelen voo r vwo leerlingen e n voor havo lezers the danger va n dick francis innocent blood van p d james en the secret diary of adrian mole van sue townsend voo r havo lezers deze gesprekjes hebbe n me weer eens doordrongen van het idee dat we dat vaker zouden moeten doen gewoon praten over lezen waar ben je mee bezig wat vind je mooi wat vind ik dar nou van het beeld is gekleurd want ik heb natuurlijk vantevore n een selectie gemaakt uit mijn leerlingen en collega s maar als het zo nou eens kon dan hoefde de roostermaker niet t e zwoege n voor he t mondeling e schoolonderzoe k e n bleve n survey d e prisma uittrekselpocket en dergelijke ongebruikt in de kast 85