Lezen in het BSO: last of lust?

Publicatie datum: 1993-01-01
Collectie: 22
Volume: 22
Nummer: 3
Pagina’s: 47-49

Documenten

m titoih imm lezen in het bso last of lust linda wouters onze leerlingen lezen niet graag onze leerlingen kunnen niet lezen klassieke verzuchtingen van leerkrachten nederlands en andere vakken in het bso een reden temeer om er iets aan te doen vond de werkgroep remediering lezen van het nvkso oorai leerkrachten in het of nauwelijks kunnen waarmaken eerste leerjaar b en het de score voor deze toets vormt het uit beroepsvoorbereidend leerjaar gangspunt van de niveauleestoets in deze worden geconfronteerd met spe tweede fase hanteren we vijf doorlopende cifieke leesmoeilijkheden bij hun teksten die elk aan een bepaalde moeilijk leerlingen meestal komt dit omdat heidsgraad beantwoorden hoe hoger het een aantal van deze jongeren de leesniveau hoe langer de tekst die de leer einddoelstellingen van de basisschool niet lingen binnen de toegemeten tijd moeten verworven hebben een specifieke lees lezen deze toets wordt opnieuw individueel technische training kan hieraan verhelpen en in een afzonderlijk lokaal afgenomen het doel is de leesvaardigheid van de leer lingen te verhogen en te verbeteren de leestraining vier orga nisatievormen het leesniveau bepalen na de bepaling van het eigenlijke niveau een leestraining die zo goed mogelijk bij het begint de leestraining een volledige training leesniveau van elke individuele leerling omvat een vijftal teksten per leesniveau we aansluit vraagt uiteraard eerst een bepaling hanteren vier mogelijke organisatievormen van dit leesniveau dat gebeurt aan de afhankelijk van de leerkracht en de hand van twee toetsen klassituatie in een eerste toetsfase wordt de progressieve leestoets afgenomen dat een eerste mogelijkheid is het lezen in gebeurt voor elke leerling individueel en in niveaugroepen omdat een onmiddellijke een apart lokaal iedere leerling leest een correctie van de leesfouten belangrijk is tekst die moeilijker wordt naarmate hij vor wordt iedere groep door een leesleider dert we starten bij avi 5 en eindigen bij avi begeleid dat kan de vakleraar zijn maar 9 lager dan leesniveau scoren we niet vaak steken collega s hulpopvoedend omdat we ervan overtuigd zijn dat die leer personeel leesmoeders en leesoma s een lingen een meer specifieke begeleiding vra handje toe bovendien kunnen leerlingen gen die we in een normale klassituatie niet van een hoger leesniveau als leesleider fun jan feb 1993 nummer 3 22e jaargang vgx geren het hardop lezen wordt afgewisseld de leerlingen nemen een boek mee naar de met het oplossen van opdrachten bij de klas alle boeken zijn welkom huishoud teksten die de leerlingen door middel van boekjes kookboeken strips hobbyboeken controlefiches zelf corrigeren sprookjesboeken jeugdromans en tele foonboeken voor de krachtpatsers de leer werken met opgesplitste groepen is een lingen vertellen waarom zij dit boek kozen tweede mogelijke organisatievorm tijdens we kunnen ze ordenen naar soort verha het lesuur nederlands dat gedifferentieerd len romans informatieve boeken lezen voorziet wordt de klas opgesplitst in twee groepen de vakleerkracht wordt bij het is belangrijk leerlingen over de drempel gestaan door een collega de eerste werkt van de bib te helpen breng samen met hen met de zwakke lezers de andere met de een bezoek aan de openbare en of school sterkere groepen voor parallelklassen kan bibliotheek en maak hen wegwijs maak een lesuur nederlands klasoverstijgend hen attent op de leeszaal als een ruimte van worden ingericht stilte en rust waarvan zij altijd vrijblijvend gebruik kunnen maken geef concrete nummer drie is de klassikale leesles alle opdrachten tijdens het bezoek b v leerlingen lezen een tekst van het midden zoek een boek van en noteer de titel niveau de gulden middenweg in dit geval tot welke soort boeken behoort groene iedereen leest in stilte na een klassikale vingers bespreking wordt de tekst op cassette alfabetopdracht noteer alle letters van beluisterd en pas dan hardop gelezen door het alfabet onder elkaar en tracht bij iede de leerlingen van de hogere leesniveaus re letter iets over boeken te noteren om ook de leerlingen van de lagere lees maak een afspraak met de verantwoordelij niveaus te laten oefenen kiest de leerkracht ke van de jeugdbib zj geven goed verzorg een eenvoudig fragment dat zij onder de en praktisch uitgewerkte rondleidingen begeleiding hardop lezen zo leren leerlingen op een heldere manier met het siso systeem omgaan tenslotte kennen we de klassikale leesles met gedifferentieerde aanpak de leerkracht lees zelf een spannend jeugdboek breng leest in dit geval een fragment uit een het mee naar de klas toon het aan de leer jeugdboek voor na een klassikale bespre lingen bedek de titel en laat hen aan de king wordt de klas in groepen verdeeld de hand van de omslagtekening raden waar betere lezers krijgen als opdracht een over het gaat vertel het verhaal kort tot op hoofdstuk van het volledige boek te lezen het moment dat het spannend wordt de zwakkere groepen lezen het fragment misschien is iemand bereid om het boek te luidop begeleid door de leesleider lezen en de ontknoping te vertellen lees op regelmatige tijdstippen voor uit een boekpromotie goed gekozen jeugdboek gebruik geen kanjer die een heel schooljaar meegaat het trainen van het technisch lezen heeft maar opteer voor kort en spannend voor gevolg dat de leerlingen de weg vinden naar het boek en de bibliotheek boekpro als je op een of andere manier een boek in motie is ook in het bso geen onbekende de klas hebt gelezen kan je gezamenlijk meer het is belangrijk om met de leerlingen een briefje schrijven naar de auteur leerlin creatief met boeken om te gaan hieronder gen vertellen hoe ze het boek verwerkten volgen enkele mogelijkheden op een rijtje wat ze ervan vonden ze kunnen ook vra n 22e jaargang nummer 3 jan feb 1993 gen stellen of suggesties doen ken je het bso leerlingen gelukkig kunnen we een adres van de schrijver niet dan kun je beroep doen op het gespecialiseerde aan hem haar meestal bereiken via de uitgeverij bod op de leesmarkt zeker voor de het antwoord hang je aan het prikbord aanvangsjaren volgende reeksen zijn bestemd voor moei samen een uurtje vrijblijvend lezen kan voor lijk lezenden de wenteltrapreeks en de leerlingen een stimulans betekenen zorg leesboei de sikkel malle zoeklicht info voor een rustige atmosfeer en lees zelf ook boek meerhout de leeslift denis deur een jeugdboek geef de leerlingen de kans ne deze reeks wordt stopgezet streepies om vragen te stellen als de draad van het boeken de vries brouwers antwerpen verhaal hen ontgaat woordbeeld agora sint niklaas en alle boeken van uitgeverij leopold die het een bijzonder prettige ervaring met jeugd embleem makkelijk lezen dragen bruns boeken is een zogenaamde leeskring drie deurne of vier leerlingen lezen hetzelfde boek ze ai deze reeksen hebben een aantal gemak verwerken dit voor de klas in kwisvorm het kelijke boeken geschreven voor oudere boek wordt voorgesteld door dia s platen leerlingen uiteraard zit ook hier kaf tussen affiches aangepaste kledij een kort rollen het koren eerst zelf lezen is dus de spel zo wordt meteen de goede sfeer boodschap hopelijk wordt zo ook voor opgeroepen iemand vertelt kort de inhoud onze leerlingen lezen van last tot lust dan lezen de leerlingen om beurt een kort fragmentje uit het boek voor ze brengen eventueel wat informatie over de schrijver linda wouters mee dan pas gaat de kwis van start enke watermolenlaan 11 le mogelijkheden 2660 hoboken over de voorgelezen fragmenten wordt een tiental vragen gesteld de klasgroep moet moeilijke begrippen uit de tekst verklaren door middel van meerkeuzevragen bibliografie rebussen kruiswoordraadsels kaartoe feningen rollenspel toneeltjes puzzels de schepper r boeken voor moei alles kan en mag lijke lezers antwerpen kclb help de leerlingen bij het zoeken naar een mutsaertstraat 32 2000 antwerpen tel creatieve puntentelling een strakke en goe 03 232 77 94 de begeleiding van de leerkracht is zeker de eerste keer onontbeerlijk en niets belet peeters h boekenlijst voor moeilijk de leerkracht om zelf een leeskring uit te werken lezenden s hertogenbosch katholiek pedagogisch centrum postbus 482 nl 5201 al s hertogenbosch tel 00 31 73 21 54 35 boeken voor moeilijke lezers van der geest a w swuste plezier werk bij voorkeur met jeugdboeken die je in b oe ken praxis 8 lier van in zelf gelezen hebt bied leerlingen lectuur aan uit hun belangstellingssfeer en op hun van der geest a w swuste spelen niveau heel wat en misschien wel de met taal praxis 11 lier van in meeste jeugdboeken zijn te moeilijk voor jan feb 1993 nummer 3 22e jaargang vc