Lezen met de Leeskaravaan

Publicatie datum: 2009-01-01
Collectie: 12
Volume: 12
Nummer: 1
Pagina’s: 4-6
d e r d e l 0 e p lezen met de leeskaravaan de leeskaravaan is een serie makkelijk lezen boeken voor jongeren en volwassenen corinne sebregts bespreekt het belang van eenvoudig te lezen boeken voor het vmbo en vroeg drie leerlingen van een praktijkschool naar hun mening over enkele deeltjes uit de serie de dokters roman gooide hoge ogen bij de jonge lezeressen corinne sebregts svmbion didam mensen die moeite hebben met lezen makkelijk lezen woorden management en woorden kunnen hun leesvaardigheid het best de boeken van de leeskaravaan gaan met veel medeklinkers na elkaar ontwikkelen door veel te oefenen ook over onderwerpen die ook jongeren herfststorm verder heeft een het ministerie van onderwijs cultuur boeien zoals liefde humor historie en makkelijk lezen boek een aangepaste en wetenschap onderkent dit in het misdaad bovendien dragen ze bijna opmaak met relatief veel witruimte op leesbevorderingsprogramma kunst van allemaal het keurmerk makkelijk een pagina en om de tien a vijftien lezen dat geheel in het teken staat van lezen 2 boeken met dit keurmerk heb regels een witregel in de boeken van leesbevordering leesplezier is daarvan ben een eenvoudige structuur waarbij de leeskaravaan zorgt een regelafstand een belangrijk aspect want wie lezen de inhoud zo is opgebouwd dat infor van anderhalf voor voldoende witruim leuk vindt pakt al gauw een boek als matie die bij elkaar hoort bij elkaar te en worden er witregels geplaatst als vrijetijdsbesteding voor mensen bij staat de belangrijkste informatie uit het perspectief wisselt of als er een wie het lezen nog niet zo makkelijk een hoofdstuk wordt bovendien samen nieuwe gebeurtenis in het verhaal gaat verschijnen er regelmatig boeken gevat bij de boeken van de wordt beschreven dit markeert voor de in eenvoudige taal biblion uitgeverij leeskaravaan wordt aan het eind van lezer dat er een kleine verandering in geeft onder de naam leeskaravaan zo n het boek per hoofdstuk een samenvat de verhaallijn komt waardoor de over reeks makkelijke boeken uit de ting gegeven de zinnen van een gang makkelijk te begrijpen is het leeskaravaan omvat op dit moment makkelijk lezen boek zijn eenvoudig leesgemak wordt ook bevorderd door zeven titels die geschikt zijn voor jon opgebouwd met gemiddeld minder dan het duidelijke contrast tussen letters en geren en volwassenen voor dit artikel twaalf woorden per zin ook is het papier en het eenvoudige relatief grote heb ik speciaal naar twee boeken uit de figuurlijke taalgebruik en het gebruik lettertype volgens de criteria van serie gekeken een nieuwe liefde voor van verwijswoorden tot een minimum makkelijk lezen kunnen er illustraties dokter hans en de cock en de beperkt verder worden er maar een worden gebruikt om te verduidelijken dodendans drie leerlingen van het aantal lastig te lezen woorden in het waar de tekst over gaat bij de twee boe praktijkonderwijs hebben die boeken boek gebruikt slechts 4 van de woor ken die hier besproken worden wordt gelezen en geven hun mening den zijn lastige woorden zoals leen hiervan geen gebruikgemaakt 4 alfa nieuws nummer 1 februari 2009 d e r d e l 0 e p meeleesboeken is dit boek een doktersroman de leeskaravaan boeken bevat die zwakke voor nog meer leesondersteuning zijn hoofdpersoon anna stevens is lezers met plezier lezen de boeken vijf boeken van de leeskaravaan uitge getrouwd met menno op een dag zouden echter met illustraties nog iets bracht als meeleesboek een meelees betrapt anna menno met een andere toegankelijker kunnen worden boek bestaat uit een hardcoveruitgave vrouw in bed waarop ze overstuur met gemaakt illustraties verduidelijken sce van het boek en een gesproken versie zoon bas het huis verlaat onderweg nes uit het verhaal waardoor het lezers van het verhaal op een daisy rom een krijgen bas en anna een ongeluk waar sneller duidelijk wordt ofhet beeld dat lezer kan het verhaal lezen en tegelij bij ze gewond raken in het ziekenhuis zij al lezend hebben opgebouwd correct kertijd de verklanking van de tekst ontmoet ze dokter hans van ewijk en al is een illustratie zou bijvoorbeeld ook beluisteren op die manier gaat het gauw worden ze verliefd hans is echter de betekenis van het woord maillot uit lezen vlot en is er toch sprake van oefe verloofd en anna is nog steeds de cock en de dodendans snel duidelijk ning van de leesvaardigheid met name getrouwd na veel strubbelingen blijkt maken hierdoor kunnen de lezers hun voor de zwakste lezers kan dit het lees hun liefde toch te overwinnen aandacht geheel richten op de verhaal plezier bevorderen en zorgen voor con lijn een bijkomend voordeel van tinuiteit in het leesproces de lezer de cock en de dodendans illustraties is dat potentiele lezers bij heeft daarvoor echter wel dure daisy in de cock en de dodendans van a c het doorbladeren van een afspeelapparatuur nodigj bovendien is baantjer wordt de cock geconfronteerd boek aangetrokken kun het boek ook duurder de paperbackver met de dood van drie mannen die allen nen worden door scenes sie van het boek kost e 7 95 het mee een maillot droegen toen zij overleden uit het verhaal en zo leesboek e 14 95 gelukkig nemen veel ze lijken een natuurlijke dood te zijn verleid worden om bibliotheken dergelijke boeken op in gestorven maar de zaak wordt verdacht het boek te gaan hun collectie van het makkelijk lezen als blijkt dat de drie mannen in kunst lezen er is echter ook plein waardoor de boeken voor een handelden hun bezittingen zijn gesto een nadeel illustraties breed publiek beschikbaar komen len en dat maakt de zaak verdacht de maken dat het boek niet daarnaast zijn er bibliotheken die de cock onderzoekt de zaak en ontdekt dat meer overkomt als een daisy spelers uitlenen en tegenwoordig de mannen een zwak hart hadden boek voor volwassenen en is het ook mogelijk om daisy schijven maar dat hun dood allerminst natuur dat is nu wel zo het keur op de computer af te spelen lijk was de cock zorgt ook dat de merk makkelijk lezen is daders van de diefstal van de kunstver niet op de buitenkant te een nieuwe liefde voor dokter hans zamelingen gepakt worden zien en alleen de geringe een nieuwe liefde voor dokter hans is dikte en de witruimte op gesehreven door hanneke van der illustraties de pagina s verraden bij werf zoals de titel al doet vermoeden het is goed te merken dat de het doorbladeren dat het alfa nieuws nummer 1 februari 200g 5 2 d e r d e l 0 e p om een boek in moeilijker verhaal het woord maillot noten eenvoudige taal was lastig en het duurde even voordat i zie voor meer informatie over dit pro gaat het is de de leerlingen doorhadden wat het gramma de site van het ministerie vraag of bewust woord betekende het plaatje op de van ocw minocw nl is geprobeerd voorkant van het boek laat twee in een 2 de boeken van de leeskaravaan zijh de boeken op maillot gestoken benen zien maar de in de jaren negentig van de vorige gewone boe relatie met het woord maillot in het eeuw uitgebracht in de ken te laten boek is niet gemakkelijk te leggen in vulkaanreeks en in 2007 zodanig lijken hoe het eerste instantie hadden de leerlingen herzien dat ze beantwoorden aan de antwoord op die vraag ook luidt de boe ook de verwachting dat het een komisch criteria van de stichting makkelijk ken van de leeskaravaan zijn een wel boek zou zijn dodendans kan volgens lezen kom aanbod voor zwakke lezers die de leerlingen ook grappig bedoeld zijn een daisy speler kost meer dan graag boeken lezen over volwassen en eigenlijk is het ook wel een beetje e 3 0 en wordt lang niet altijd ver onderwerpen en met een boeiende ver om te lachen drie mannen in een mail goed door de zorgverzekeraar voor haallijn lot vergoeding moet er sprake zijn van een afgeronde behandeling door een lezersreacties elise en alies vinden lezen wel een orthopedagoog psycholoog die niet beide besproken boeken zijn in juni leuke activiteit miranda leest wel iedere heeft geleid tot verbetering van de 2008 gelezen door alies elise en dag op msn maar bij het lezen van leesvaardigheid tot een niveau waar miranda van het praktijkonderwijs van boeken krijgt ze pijn aan haar ogen ver op boeken zelfstandig en zonder symbion in didam ze zitten in het telt ze op den duur worden de letters leesondersteuning kunnen worden derde leerjaar en zijn vijftien a zestien wazig elise en alies hebben daar geen gelezen de behandeling mag jaar oud de boeken worden allebei last van en vinden dat de boeken van de bovendien niet in het onderwijs positief gewaardeerd een nieuwe liefde leeskaravaan makkelijke letters hebben hebben plaatsgevonden veel vol voor dokter hans is dan wel een dokters hun advies aan de school is om ook de wassenen die op latere leeftijd leren roman de meisjes vonden het ook een andere boeken van de leeskaravaan aan lezen en schrijven zijn vaak niet spannend boek ze vonden het geen te schaffen de boeken zijn ook onder behandeling van een specia moeilijk verhaal en het boek was in geschikt om met de hele klas te lezen list waardoor zij niet in aanmerking twee dagen uit het kaft sprak niet zo al denken de meisjes dat jongens de komen voor vergoeding terwijl de tot de verbeelding maar de titel wel de doktersroman niet leuk zullen vinden meelees boeken heel goed kunnen leerlingen denken niet dat ze het snel volgens de leerlingen kun je na het bijdragen aan de verbetering van het zelf zouden uitzoeken in de bibliotheek lezen van een leeskaravaanboek het ori leesniveau de coek en de dodendans was een iets ginele boek makkelijk er lezen 6 alf a nieuws nummer1 februari 200g