Literatuur in bits en bytes: een modern sprookje… Over Reinhard Kaisers ‘Literarische Spaziergänge im Internet’.

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 1
Pagina’s: 16-18

Documenten

literatuur in bits en bytes een modern sprookje over reinhard kaisers literarische spaziergange im internet there is a new profession of trail blazers those who find delight in the task of estahlishing useful trails through the enormous mass of the common record vannevar bush 1945 as we may think atlantic monthly isg sju ca duchier misc vbush and re mottart zijn we al niet in de toekomst aanbe deze overigens wat banale idealise waarmee hij klaarblijkelijk de litera land de informatiesnelwegen door ring van het net is wat perfide want tuurliefhebbers op zijn digitale speur kruisen de wereld kunst economie en het is onderdeel van een reclamecam tocht naar literatuur mee wil lokken politiek leiden een parallel en virtueel pagne voor zijn laatste boek idor op de het net is voor alles een leesmedium leven in het wereldomvattende web van website van zijn uitgeverij putnam lezers zijn dan ook besser als manche internet en niets lijkt aan het alziend son s anderen gerustet fur das internet in net oog te ontnappen ook de litera nee kaiser blijft nog met beide voeten virtuellen weiten umherschweifen tuur niet maar hoe dringen we in deze in deze wereld houdt een pragmati das haben leser schon immer getan cyberwereld binnen en vooral welke sche kijk op de dingen aan en regi kaiser 1996 9 dingen kunnen we er verwachten of streert alles nauwkeurig voor de lezer uiteindelijk toont kaiser in z n prag nog hoe worden we bedreven spoor ontstaat zo een handige en betrouw matisme dat het internet de eerste zoekers in het digitale oerwoud met bare reisgids theoriedebatten voorbij is en vandaag een oog voor het goede spoor en be gewoon in het leven van alledag ingang ducht voor de valstrikken proviand voor onderweg heeft gevonden en dat ondanks nog reinhard kaiser poogt in zijn boek in een zeer lezenswaardige inleiding vele technologische tekortkomingen o ironie ons van de traditionele onder de leuke titel wegzehrung een tweede inleidende hoofdstuk bibliotheek naar de electronische te proviand voor onderweg tracht kaiser behandelt hoe je internet gebruikt gidsen voor alle duidelijkheid zijn een aantal bijna ritueel geworden aansluiting nethulpmiddelen gebrui exploratie geldt slechts zeer sporadisch klachten van boekenliefhebbers tegen kerstrucs het is een wat oppervlakkige de nieuwe literaire vormen die zich in de nieuwe media tot normale propor introductie waarin men niet alle ant cyberspace aan het ontwikkelen zijn en ties terug te voeren zo herleidt hij de woorden op de ongetwijfeld veel richt zich vooral tot de klassieke litera argumenten van voor en tegenstan mogelijke vragen vindt mijns inziens tuur op het internet ders van de virtuele wereld tot de klas niet echt een bezwaar gezien de zeer wie een lofzang op dat internet ver sieke argumenten over zin en onzin vlugge evolutie van apparatuur en wacht komt bedrogen uit kaisers van leescultuur tout court oude wijn in software de relevantie van dit stukje zoektocht naar literatuur op het inter nieuwe zakken dus en over het voort wellicht van beperkte duur is van een net heeft niets van de vaak ameri durende verwijt dat het net de mens echt technische inleiding kan men dus kaanse poeha verhalen a la william heid met informatie overspoelt en hier niet spreken wel van een soort poging gibson surfing the web is a pro door desorienteert heeft hij volgende tot het opheffen van drempelvrees bij crastinator s dream and people who one liner klaar information ist immer digabeten see you doing it might even imagine flut und den der sich nicht zu orien you re working putnam tieren weiss wird sie uberfluten webpages voor literatuurliefhebbers com putnam idoru essay html kaiser 1996 11 de hoofdmoot van het boek is een ikzelf onthou vooral zijn statement soort van geannoteerd adresboek van l6 tsjip le file edit dien go bookmarks uptions directory lilindom netscape book louers fine books and literature book lovers fine books literature weieome o index weieome what s tibw on book lovers ties is my selection of useful places on the general sites net on writexs and some places sites to start poets on ubxaries general publishers and rare some books places to start bookselleis bothof t3to stvay of look history nevandsecond rare books t3toarts book stvay of look finehistory printing handtotiqmrian books ou rare iooks from tus ceaitwy book arts fine printing suggestions for ou rare iooks from additions and booksellers and tus ceaitwy publishers improvements are links to compreltonsive sites in tlue iook trafo booksellers and publishers alwa3 3 weteome if 3 ou links to compreltonsive are looking for the xeal libraries andsites in tlue iook trafo collections 8owees for red and ekctronic texts books ou might have a libraries and collections look at 8owees for red and ekctronic texts literature from manv countries webpages voor literatuurliefhebbers werken bibliotheekcatalogi er is ook nog een interessant toetje die laatsten komt hij een eind tege geschiedenis van het boek online een vrij uitgebreide lijst van werken die moet door zijn hoofdstukjes als in een tekstarchieven wetenschap en in fulltext op het internet te vinden traditionele bibliotheekgids te ordenen onderzoek boekbedrijf en handel zijn het betreft hier de eerste resul achtereenvolgens worden behandeld electronische kranten en tijdschriften taten van online tekstarchieven die ontsluitingsinstrumenten zogenaam het laatste hoofdstukje is gewijd aan zich inzetten om alle waardevolle de netbrowsers auteurs poezie verschijnselen die dicht tegen de werken waarop geen auteursrecht miscellanea hypertextliteratuur tijd literatuur aanleunen musea archie meer rust wereldwijd ter beschikking schriften schrijven en vertalen naslag ven kunst muziek film en filosofie te stellen 7 tsjip letteren 17 file edit uieiu go bookmarks options directoru ulindoui netscape rlice s flduentures in wonder land project gutenberql file edit file edit go uieiu go bookmarks options directoru ulindoui ulindoui file edit uieiu uieiu go bookmarksbookmarks optionsoptions directoru directoru ulindoui netscape netscape rlice s flduentures in wonder land project gutenberql netscape rlice srlice s flduentures flduentures in wonder in wonder land project land project gutenberql gutenberql alles lijkt grondig opgezocht en gedo helemaal niet de baarlijke duivel der zo komt het in de virtuele bibliotheek cumenteerd en doorstaat de test zoals onwetendheid en oppervlakkigheid in misschien toch nog tot een happy end de illustraties bij dit artikel mogen huis haalt maar gewoonweg een in de moeilijke relatie tussen boeken aantonen voor neofieten voorwaar een communicatiemedium is dat onze wurm en cyberkid net als in een hulp om voor zichzelf uit te maken of leeservaringen kan verrijken het sprookje e ze hun literaire horizon tot het net maakt immers heel wat literaire bron willen verruimen nen toegankelijker en creeert nieuwe omgevingen waarin de literatuur kaiser reinhard 1996 literarische de baarlijke duivel internet centraal staat en dat komt bovenop en spaziergange im internet bucher und als men een tijdje met kaiser onder niet in de plaats van de waardering bibliotheken online frankfurt am main weg is geweest komt men als vanzelf voor echte boeken en de kennis die eichborn isbn 3 8218 0975 2 tot de vaststelling dat het internet men door het lezen ervan verwerft ren 7 1