Mailfor2. Een e-mailproject met gebruik van Blackboard

Publicatie datum: 2003-05-01
Collectie: 32
Volume: 32
Nummer: 5
Pagina’s: 27-42

Documenten

mailfor2 een e mailproject met gebruik van blackboard ann vercouter vanaf september 2001 worden zeker 30 uren besteed aan ict in het eerste leerjaar a van het secundair onderwijs het sint godelievecollege in gistel sigo koos voor de integratie in acht vakken daarbij speelt het vak nederlands een grote rol voortbouwend op de verworven vaardigheden in het eerste jaar waarbij onder ande re het mailen in eigen klas op het programma staat hebben we voor 2a een inter scolair e mailproject opgezet mailfor2 het sint jozefscollege uit oostende sjo fungeerde als partnerschool dit mailproject is in het schooljaar 2001 2002 voor de eerste keer uitgevoerd en kende een groot succes bij leerlingen en leerkrachten het initiatief is dit schooljaar dan ook hernomen na een grondige evaluatie hebben we enkele aanpassingen doorgevoerd en de samenwerking uitgebreid met twee nieuwe scholen namelijk het vti in diksmuide en het heilig hartinstituut in harelbeke at houdt het project grosso modo in tweedejaars aso tso maken van oktober tot en met januari gebruik van het teleleerplafform blackboard bb 1 bb 1111111 1 11 blackboard com in die technologische omgeving worden de sociale faq wat is een feleleetplatform ook vaardigheden ontwikkeld en de lees en schrijfvaardig elektronische of virtude leeromgeving heid bevorderd de leerlingen maken er een kleine genoemd homepage aan wisselen gegevens uit en gebruiken het virtuele leeromgevingen zoals black discussieplatform in enkele sessies wordt met gebruik board hebben in hoofdzaak een dubbele van de gratis server hotmail heen en weer gemaild functionaliteit ze bieden ten eerste een over bepaalde thema s ook huislectuur wordt aan het snort vittuele was man waatin leraren op project verbonden zo n gesloten website die is opge een georganiseerde en ovetzichtelijke bouwd uit een werkzone oefeningen cursus een manier cursussen en audiovisuele communicatiezone homepage mail chat discussieplat documenten aan de leerlingen presente form en een evaluatiezone alsook een controlpanel ren ten tweede biedt blackboard lera voor de leerkracht leent zich uitstekend voor deze ren en leerlingen de mogelijkheid am op opdrachten door de grote gebruikersgroep van een een gemakkelijke manier met eikaar in 150 tal leerlingen zijn we noodgedwongen afgestapt communicatie treden van het gratis bb verstrekt aan wkso cursisten en naar beheydt vandekerckhove 2002 maken we kostendelend 295 dollar een cursus aan bij 114 7 mei juni 2003 nummer 5 32e jaargang het resultaat van het eerste schooljaar is inhoud en timing project geevalueerd door de tweedejaars sigo sjo en hun leerkrachten via een rekening houdend met de resultaten van meerkeuzevragenlijst aangevuld met open de evaluatie ziet de invulling van dit mailpro vragen op bb en leverde waardevolle info ject met gebruik van bb er als volgt uit we op hoe vonden de betrokkenen het project illustreren dit bijgestuurde voorstel met leer in het algemeen welke zaken waren heel lingenwerk van tweedejaars uit het eerste goed interessant en moeten behouden blij schooljaar waarin pesten nog een overkoe ven welke punten kunnen verbeterd in dit pelend thema was we geven bovendien artikel dus aandacht voor de bijgestuurde enkele tips voor extra lesideeen of differen invulling van een mailproject dat aan bb tiatieopdrachten dit schooljaar beperken gelinkt is aangevuld met concreet leerlin we ons niet meer tot 66n thema dit is 66n genwerk en extra lessuggesties na de toet van de werkpunten die verder in sing aan de praktijk hebben we ook oog aandachtspunten voor de toekomst meer voor de sterkte van zo n project en enkele gedetailleerd ter sprake komen toekomstige aandachtspunten tevens geven reacties van betrokken leerlingen en met het oog op 66n vast uur per week in leerkrachten aan hoe het initiatief een goede een computerklas is een timing opgesteld stap is in de richting van actief en construc waarbinnen de afgesproken opdrachten tivistisch leren we willen vooral de overwe moeten worden afgewerkt zie voorbeeld 1 gend positieve indruk van alle medewerkers de communicatie tussen de leerkrachten aan dit ict experiment benadrukken en verloopt via een drietal vergaderingen begin bruikbare toepassingen voor de eigen en einde schooljaar het discussieplatform lespraktijk aanreiken2 op bb en per mail leder beschikt over een basispakket van documenten en een les bladbundeling waarmee men gedifferen tieerd aan de slag kan de leerstof wordt zoveel mogelijk geintegreerd om niet teveel werk bovenop to creeren het leerplan telt als leidraad sommige opdrachten worden als task of examen verrekend voorbeeld 1 voorstel timing inhoud schooljaar 2002 2003 periode oktober januan opdracht start deadline opdracht afwerking opdracht e mailadres aanmaken proefmailtjes sturen sepw1 41oktwl 4 oktober voor verantwoordelijke lk per school sepw1 41oktw1 4 oktober lln inschrijven op blackboard blackboard verkennen sepw1 41oktw1 4 oktober voor alle lk klaslijsten doorsturen haar sigo 30 september 32e jaargang nummer 5 mei juni 2003 voor sigo klassen koppelen 15 oktober gedicht oorlog maken of kiezen les ndl le trimester boek kiezen uit boekenlijst start e mailoverleg le trimester leesproces en boekverslag tekst voorbereiden opmaak homepage les ndl homepage aanmaken oktw2 3 4 25 oktober tekst voorbereiden opmaak mail y homepage les ndl mail homepage y verstuurt naar x novw 1 2 15 november tekst voorbereiden opmaak mail x homepage les ndl mail homepage x verstuurt naar y novw3 4 29 november mail edicht g x verstuurt naar y en y janw2 3 17januari simultaan naar x mail gedicht x verstuurt naar y en y janw4 5 31januari simultaan naar x reactie oktw 1 ti dens de eerste week van oktober blackboard verkennen daarna worden de leerlingen door de ver antwoordelijke leerkracht van de school om te beginnen maken de leerlingen een ingeschreven op bb via control panel add e mailadres voor schoolgebruik aan bij users indien mogelijk wordt voor batch een gratis server bijvoorbeeld hotmail create users gekozen om in een keer een ze werken zoveel grote groep in te schrijven de hoofdschool mogelijk zelfstandig en maken daarbij in dit geval sigo koppelt de klassen van gebruik van een instructie op lesbladen zie de verschillende partnerscholen daarna voorbeeld 8 nadien verzenden ze proef koppelen de collega s hun leerlingen x en mailtjes binnen de eigen klas y leerlingen volgens het alfabet of zwakke sterke ict vaardigheid de y ieerlingen komen zoveel als mogelijk uit de organise rende school zie voorbeeld 2 voorbeeld 2 lijst met gegevens van leerlingen gebruikers familienaam voornaam mailadres hotmail wacht naam bb woord sigo2bcarolusm carolus marie anne sigo2bcarolusm hotmail com sjo2ddhondt d hondt louise sjo2ddhondt hotmail com mei juni 2003 nummer 5 32e jaargang opmaak homepage op blackboard voor meer persoonlijke gegevens ze note ren persoonlijke informatie voegen eventu leerlingen maken vervolgens een eenvoudi eel een foto en internet links toe4 via ge homepage op bb via student tools edit communication roster kunnen ze de your homepage zie voorbeeld 3 er is een homepage van hun mailpartner bekijken tekstveld voor zakelijke gegevens en eentje voorbeeld 3 homepage naam voornaam school sint godelievecollege gistel klas 2x righting gebruikersnaam e mailadres personal information yow zoals je nu al weet ik ben j een meisje van 13 bijna 14 wie mij kent weet dat ik mij vooral bezig hou met mijn sport volleybal mijn vriendinnnen zeggen wet dat ik een beetje overdriff omdat ik heel veel volleybal bijna al mijn vrije tijd word zo ingenomen als ik dan loch een moment heb wanneer ik nie aan het volley ballen ben dan ga ik gaan winkelen in brugge of oostende lachen en babbelen met vriendinnen en vrienden naar muziek luisteren en dansen maar jammergenoeg heb ik niet zoveel tijd meer om al die leuke bingen te doen 1 1 greetz j favorite links kaartenhuis n hier kan je digitate kaartjes versturen naar al je vrienden er zitten ook bewegende kaartjes bi j dus het vervangt heel goed de oude saaie verjaardagskaartjes zeker eens doen bovendien is het volledig gratis dus bespaar je ook een postzegel het opmaken van deze homepage gebeurt mailclusters vooraf in de les zodat er enkel nog overge typt of gekopieerd en geplakt moet wor 1 uitnodiging tot het lezen van de den in de computerklas de leerkrachten homepage begeleiden de leerlingen in het schrijfpro ces de tekst wordt herschreven tot hij vol de y leerling bekijkt de homepage van een doet suggestie gevorderden maken hun x leerling en stelt er vragen over hij zij gee homepage op met het programma ook een korte voorstelling van zichzelf het frontpage meer kleurgebruik leuke lay out is de bedoeling de interesse van de x leer b v lichtkrantje ling te wekken en deze uit te nodigen om de w 32e jaargang nummer 5 mei juni 2003 eigen homepage to bekijken zie voorbeeld vragen de leerkracht krijgt steeds een 4 nadien reageert x op de mail en home kopie cc maar er wordt ook ruimte gelaten page van y en beantwoordt de gestelde voor informeel mailen voorbeeld 4 mailcluster 1 uitnodiging tot het lezen van de homepage a 1 j j h 4 311 e 424×11171191 111111111 11111101 cgi bin composecurmbox f000000002 a c9cbf669fdcadl 9bac56c8a69847a6c7 msg ms g1036935154 45 start 892371 len 7901 let er h r sigo2xfamthenaam hotmad com r ter mail over de homepage van voornaam kjas nr llist bewoorken litipixograrronis seic a1 en rlat stuart little en zeus en roxanne vind ik het mooist maar het mag niet al to seal worden van spanning hou ik oold lk iijk een rustig meisje maar ik kan ook uit m n bol gaan soms ook to veel vinden m n enders meal ach ouders zijn zo ouderwete lezen doe ik ook graag je zou ervan verbaasd zijn als je weet hoeveel boeken ik al gelezen heb vooral griezel en avonturenverhalen vind ik tot ale het maar spannend is wil je nog meer weten over mij dat kan via mijn bbgebruikersnaam sigo2xfamilienaamkan je mijn homepage bezoeken je zult ervan opkijken hoeveel je nog niet van mij afweet ben je ook een dieren en boekenfreak neem dan viug contact op met me wil je me alvast verwiftigen via m n mailadres kiga2xfamilienaarnahottnail com of je dit mailtje viot ontvangen hebt zet er ook je e mailadres bid gifit t44a04 4 1 ckawk w dimaie i1te1 10100 9r ler093271y5pagoplgtoopaggualliiikkgidakait v f1 cush wow opatel oi suggestie suggesties tijdens een slothappening ontmoeten de sommige vaardige leerlingen stellen leerlingen hun mailpartner in levenden lijve een gedicht of limerick voor via er wordt vakoverschrijdend gewerkt met de powerpoint leerkracht maatschappelijke sociale vor goede werken worden gepubliceerd in ming voor de organisatie van een receptie de schoolkrant of op de schoolsites via link op bb de gedichtendag kan ideeen bieden 2 thema gedicht voor het thema wij kozen dit school jaar voor het thema oorlog dat aansluit x en y sturen simultaan een eigen of geko bij het handboek zen gedicht in bijlage door zie voorbeeld 5 ze geven uitleg en vragen om een reactie mei juni 2003 nummer 5 32e jaargang voorbeeld 5 gedicht in verband met het thema pesten vorig schooljaar met een aanslui tende mening en reactie hallo j ik heb je mail i v m pesten ontvangen en dit zijn mijn antwoorden daaromtrent mijn aansluitende mening en ervaringen over pesten 1k werd van mijn 8 tot mijn 11 jaar gepest 1k was zowat het enige slachtoffer van de klas ze pestten mij vooral omdat ik nogal groot ben en mager zowat heel de klas pestte me toen steun kreeg ik alleen van mijn ouders 1k voelde mij heel ver drietig 1 gedicht pesten snikkend zit ze in een hoek het lijkt wel een verhaal uit een boek maar jammer genoeg is het werkelijkheid de horde realiteit wie zou haar beschermen wie wil zich over haar onffermen ja het doet heel erg pijn om gepest to zijn maar wat kan ik eraan doen dat ik nu dikker ben don toen vroeger was ik niet zo dik snik snik snik vermageren dat wil ik wel maar dat gaat allemaal niet zo snel waar moet ik naar toe 1k zo dik als een zeekoe toen ik dit allemaal bij mijn eigen dacht gebeurde er plots iets dat ik helemaal niet had verwacht tamara de leidster van de bende kwam naar me sorry zei ze we zullen niet meer lachen met je uiterlijk maar ook eens kijken naar je innerlijk een beetje commentaar bij het gedicht 1k ben eigenlijk niet zo goed in gedichten schrijven eigenlijk is mijn gedicht ook wel een beetje kinderachtig maar toch vind ik dat er een zekere inhoud in zit het gaat dus over iemand die gepest words wat heel normaal is maar het mooie eraan vind ik dat de pestkop zelf zich komt excuseren zo ik hoop dat je ervan genoten hebt vele groetjes j j 111 32e jaargang nummer 5 mei juni 2003 3 leesproces en boekverslag discussie via het discussion board van blackboard leerlingen krijgen een boekenlijst tussen de twee of drie partnerleerlingen is er vanaf per klas wordt gediscussieerd over een oktober e mailoverleg over welk boek ze thema zie voorbeeld 6 leerkrachten note zullen lezen tegen februari wordt een boek ren provocerende stellingen op het discus verslag in bijlage haar de eigen leraar door sieplatform waarop de leerlingen reageren gemaild partnerleerlingen worden gestimu de criteria voor de opmaak van het discus leerd om samen te werken om het siebericht worden vooraf heel duidelijk boekverslag op te stellen zo kunnen ze gesteld ervaringen en gegevens uitwisselen suggesties suggestie vlugge werkers kunnen aan het werk de opdracht kan gekoppeld worden aan de gezet voor een zoekopdracht met jeugdboekenweek de boekenbeurs of een behulp van de op bb te vinden web bezoek van een jeugdauteur links in verband met het thema wij kozen voor het thema anders zijn dat aansluit bij een film of video en de toneelvoorstelling over relatievorming lk ben wie ik ben zamzamproducties op het discussieplatform kan bijvoor beeld even goed van mening gewisseld worden over jeugdboeken voorbeeld 6 discussie op bb in verband met het thema pesten vorig schooljaar 0 30 ow f hsv irteinrt f rpt ii ibb wki iet corilfmkoravordoetne prktuatjet 37 1 ftatt tap cr cf w t4 jok w n1 4 so co8itlet vs v il f rk mocsor2 1 re pesten 1e lino 2 pe f on is feel 3rflo3 hennetle maria wed feb 23 2002 116 melt her be nik hot met rnee eons mei ceze stetting de desikop is de ken von het gra piddle mem wets 20ekett om 1e pt n in dot wow is 00 p000 01 tie pwasyste 1 00 2101 er winer dat pop cm cowman treelopen nut de pester atititon het gm die wimp messtel fat nett erg staid mike ker verectniten van mattoon tot persoon ant did ouster cote en stoire vereel weft heett de pester wet geen ott ire nden ward de mess vienderf van he 1124n mee lo pits omelet ze ang dat ze telt gepest rues weft kn greet jilleke v y 2 eslen j petikota basalt ne1 1 delo hennette mane wed et tj 2002 1 4i am corrunwitcatie wad ze b000lftn hot 1 1 moor m ptnetereri van martd die to hebten over nun moms nit is ne4judoic ono bosotton zo mot meet boo vet ze it aged goon 3 re 909 1 sieninfl a p 011 1 1 44pms dello a jtt3 handel marla wed fen 10 2002 1 52 am dal dank ik niei dal dl de reden is maim ze peen tech die in de mess geveilen lk der otte dozen ornda ze eon vett tralitabe obbitt veer ze geed b y nest gewend zhr orn rendellik 011 to goon met waal of med gewend pre am gszeilig dittilt saris atten fueled gresujitieke comm 1610 l4 wo v44 4 41 ji 2 3 11 21 mei juni 2003 nummer 5 32e jaargang meerwaarde van het project gen en leerkrachten het project wat von een aanzet den ze heel goed en mag behouden blij tot actief leren ven welke punten zijn voor verbetering vatbaar en moeten in de toekomst aange pakt worden zoals vermeld is de werkplanning voor het huidige schooljaar opgesteld na een grondi laten we eerst de leerlingen aan het ge evaluatie 145 leerlingen en een zevental woord een lose greep uit hun reacties leerkrachten beantwoordden enkele meer keuzevragen en open vragen op bb hoe ervoeren de betrokken partijen de leerlin wat vonden de leerlingen heel goed leert iemand anders beter kennen ook leer je meer over de computer en ver schillende programmas als je thuis geen computer hebt kun je toch een uurtje op de computer ik vond het heel leuk om te e mailen met de contact persoon het was een leuk iemand en ik zal blijven communiceren ik vond het heel tof dat we zelfstandig mochten werken dat we eens de kans krijgen om op een andere manier om te gaan in de les 1k vied het heel origineel dat zoiets georganiseerd word door deze interessante lessen heb ik mensen leren kennen en kan ik iets beter werken met hotmail en internet in het algemeen ik hoop dat jullie hetzelfde organiseren voor het lste jaar wnt zij zullen het even interessant vinden as ik het mailen op hotmail was heeeeeeeeeeeeel tof om een e mail adres te meken en e mailtjes sturen naar de leerlingen van een andere school ook omdat we tegen die personen moesten praten over gevoe lens en pesten het is een keer iets anders dan gewoon les krijgen het is eigenlijk al doende leren interactief bezig zijn terwijl je iets bijleert het maken van de homepage kon ik nog niet en ik ben blij dat ik het geleerd heb het waren interessante lessen je mening in blackboard vond ik goed je kon ten eerste commentaar gevenn als je iets niet goed vonde en de mening over de andere lezen was zeer interessant je moet altijd goed luisteren anders snap je het niet wat wilden de leerlingen zeker verbeterd zien ik zou vooral wat meer wren aan dit project willen besteden ook zou ik liever hebben dat er meer thema s aan bod komen dan enkel het thema pesten dat je bevoorbeeld een meer keuzeblad met wat je liefst zou leren bv word internet site of een blad met wat je moet of hebben tegen het erode van het 32e jaargang nummer 5 mei juni 2003 jaar zo kunnen we op eigen tempo werken eerlijk gezegd zou ik zorgen voor wat meer extra opdrachten als extra opdracht zou ik het discussieplatform aanraden dat we niet van alles een kopie moeten geven en dat in de andere school de adressen voor eens en voor altijd dezelfde blijven veel moet er niet aan verbe tert worden doe zo verder meer contact hebben met de partnerleerling want dit verliep sours erg moei lijk waardoor we de taken niet echt vlot konden verwerken die we opkregen van de leerkracht dat we 2 lesuren aan de pc werken dat we geen gemene mailtje krijgen betere organisatie tijdens het overschakelen naar de nieuwe website waren er enkele problemen bij wijze van synthese citeren we uit een brief aan de ouders over de resultaten van de eva luatie van het project op het einde van het eerste schooljaar voorbeeld 7 het is immers belangrijk de ouders als derde betrokken partij de nodige info te verschaffen voorbeeld 7 fragment uit een brief aan de ouders het project wordt positief gewaardeerd door 94 van de leerlingen een ruime meerderheid van onze leerlingen kan door dit ict project beter met de computer werken 28 van de leerlingen was voor dit project meer gemotiveerd dan voor ander schoolwerk 88 van de leerlingen vindt dat hij of zij redelijk tot goed heeft meegewerkt wat een opmerkelijk positief resultaat is favoriete onderdelen waren het maken van de homepage het aanmaken van een e mailadres en het e mailen met een of twee leerlingen van een andere school het discussieplatform en de links over pesten scoorden minder overtuigend opmerkelijk is dat 74 van de leerlingen meer lesuren met ict verlangt ampex 2 kiest voor minder lesuren met ict de meerderheid van de leerlingen heeft beseft dat ze op eigen tempo en zelfstandig hebben kunnen werken en kennis hebben gemaakt met een andere manier van les geven waarbij zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces de helft van de leerlingen merkte op dat ze konden bijleren zonder veel te moeten studeren ook het leren kennen van andere mensen werd positiefbevonden deze reacties en cijfers spreken duidelijk vakoverschrijdende eindtermen bovendien voor de sterkte meerwaarde van dit ict is het getoetst aan de volgende slagzinnen project ten eerste is het een toetsing van in verband met actief leren en constructivis vaardigheden en attitudes bovenop de ken me3 overduidelijk een stap in de goede rich nis en toch een speelse verwerking van ting namelijk taalvaardigheid taalbeschouwing en de mei juni 2003 nummer 5 32e jaargang mt de rol van de leerkracht een begelei quotering genoeg stof dus voor de formu der een coach een bron stelt zich lering en aanpak van belangrijke aandachts flexibel op en is bereid tot zelf leren en punten in de nabije toekomst voortdurend bijscholen de rol van de leerling neemt de eigen verantwoordelijkheid voor het leerpro aandachtspunten voor de ces op leert zelfstandig en op eigen toekomst diagnose en tempo de eigen uniek en persoonsge bonden voorkennis dient als uitgangs remedie punt werkvormen en middelen actieve de evaluatie bevestigde dat het project van werkvormen met ruimte voor zelfont meet of aan enkele grote uitdagingen dekking samenwerking en vakover inhield namelijk schrijding waarbij diverse meningen 1 de praktische kant b v infrastructuur aanbod komen afwisseling van leerstof organisatie bb inhoud uitvoering van en middelen en gebruik van media ver opdrachten timing trekken vanuit reele relevante ervarin 2 het omgaan met een andere manier van gen basiskennis en toepassen hebben les geven en volgen de nieuwe rol van groot belang de leerkracht als coach begeleider die evaluatie procesgerichte zelfkritiek en goad moat kunnen inspelen op de meer zelfevaluatie leren uit foutenanalyse actief zelfstandig werkende leerling 3 en de evaluatie van het leerproces de motivatie van de leerlingen is daardoor heel groot sommige leerlingen overstijgen we bekijken nu systematisch enkele aan zelfs de gestelde doelstellingen als leer dachtspunten en stellen aanpassingen voor kracht kun je dat alleen maar toejuichen hierbij verwijzen we ook al eventjes haar de grote factor van de attitude evaluatie waar wat nu de evaluatie van de leerkrachten voor dit schooljaar een proefmodel in op bb betreft zal het u niet verwonderen gebruik genomen is deze synthese van dat zij het project eveneens in het algemeen werkpunten is onder andere gedistilleerd uit als aangenaam bestempelden en min of het verslag van de evaluatievergadering met meer tot dezelfde conclusies als de leerlin betrekking tot vorig schooljaar en de gen kwamen de communicatie het nale projectomschrijving van dit schooljaar deze ven van afspraken en de infrastructuur laatste bevat onderlinge afspraken tussen moeten inderdaad in de nabije toekomst de leerkrachten met als duel de vroegere nog worden verbeterd er is eveneens hood valkuilen en pijnpunten zoveel mogelijk weg aan meer thema s differentiatie en goede to werken extra opdrachten maar van hun kant stuit ten ze vooral op opmerkelijke problemen praktische organisatie qua luistervaardigheid de bereidheid tot het correct uitvoeren van opdrachten en het infrastructuur naleven van de netetiquette dit wees hen op het immense belang van een degelijke soms moesten leerlingen met z n tweeen evaluatie van attitudes 31 procent van de aan 66n computer zitten door de grootte leerlingen vroeg trouwens zelf om een inzet van de klasgroep of door de overbezetting 32e jaargang nummer 5 mei juni 2003 van computerlokalen en was er een langza gen uniforme naamgevingen b v me en gebrekkige internetverbinding het probleem zou van de baan moeten zijn door zijn makkelijker hanteerbaar grote klassen voor ict 66n uur per week te de e mailpartner antwoordde niet of splitsen extra computerklassen in gebruik laattijdig door onduidelijkheid over de te nemen en over te schakelen op een opdracht of de ontvangst van mail of breedbandverbinding adsl het niet nakomen van afspraken in ver band met de timing remedies de organisatie bb timing naleven en opstellen van duidelij ke afspraken b v altijd een mailbevesti omwille van het einde van het gratis aan ging sturen en altijd een cc van de mail bod van bb op vragen elkaar en de verantwoordelijke was een manke overstap naar bb bij het op de hoogte houden van de gezette wkso nodig nu ook deze gratis optie ver stappen in het project of problemen valt delen we de kost van 295 dollar met over de uitvoering melden op het dis meerdere scholen cussieplatform van bb het inloggen van gegevens op bb was sommige leerlingen stuurden onge moeilijker voor de leerlingen dan gedacht ze paste post door of kraakten e mail logden bijvoorbeeld verkeerd in te langzaam adressen daarom wordt het e mail of meerdere keren ook vergaten ze hun adres enkel nog voor schoolgebruik gebruikersnaam en wachtwoord dat was te aangemaakt met uniforme naamge wijten aan onzorgvuldigheid door slecht luis ving de leerkracht kent het paswoord teren of niet noteren van de gegevens en controleert steekproefsgewijs de inhoud van de mailbox zonder big leerkrachten loggen dus best zelf de leer brother te spelen informeel mailen is lingen in via batch bestand uniforme log in dus toegestaan inclusief de taalfouten via control panel en modify users kan de hierbij leerkracht eventueel een nieuw wachtwoord configuratie hotmail kon het versturen toekennen de leerkracht vraagt de gebrui van langere teksten via het tekstveld kersnaam en het wachtwoord van de leer niet aan dus moet dit per bijlage lingen op de adressen kunnen worden gebeuren dergelijke nuttige tips van gecontroleerd door een testmailtje naar de leerkrachten en leerlingen over het leerlingen te verzenden gebruik van hotmail e d worden even eens verzameld op een ruimte van het discussieplatform bij bb inhoucl uitvoering opdrachten homepage maken e mail e mail soms misten de homepage en de mails het koppelen van de leerlingen verliep diepgang of voerden de leerlingen de moeilijk omdat leerlingen bijvoorbeeld opdrachten onnauwkeurig uit het is hun partner niet vonden of er misver raadzaam de tekst voor te bereiden in standen waren de verantwoordelijke de les en de leerlingen te begeleiden tij koppelt dus best de klassen van de dens het proses voor iedere opdracht deelnemende scholen en nadien kop wordt door het leerkrachtenteam vooraf pelen de leerkrachten zelf hun leerlin op bb via projects en op een lesblad mei juni 2003 nummer 5 32e jaargang duidelijk geformuleerd wat van leerlin derd overgenomen omdat dit zicht gen verwacht wordt hoe ze de gee op het kennen en kunnen van opdrachten moeten uitvoeren en hoe tweedejaars bij de opstelling van de ze getoetst worden b v letten op spel evaluatieformulieren is deze fouten ling inhoud taalgebruik tekststruc analyse onder andere als een uitgangs tuur zie voorbeeld 8 overigens is punt gebruikt zie voorbeeld 9 het leerlingenwerk in dit artikel onveran voorbeeld 8 lesblad met opdrachtformulering e mailen over je homepage op blackboard opgave ook te lezen bij projects op bb leerling y silo reageert op de homepage van leerling x reageren op wat er op de homepage staat te lezen en eventueel ook extra vraagjes stellen jezelf nog eens heel kort voorstellen let op de hoofdmoot staat op je homepage te lezen leerling x uitnodigen om jouw homepage te bekijken en de eventuele vraagjes te beantwoorden vermeld duidelijk je naam klas gebruikers naam bb en mailadres zowel leerling y als x sturen een ontvangstbevestiging een kopie naar hun leerkracht en leven de netetiquette na leerling x reageert op de mail van y en bekijkt de homepage van y beantwoorden van de gestelde vragen reageren op de homepage van y hotmail com open een mailtje via opstellen controleer je elektronische handtekening kies de optie rich text 1 32e jaargang nummer 5 mei juni 2003 voorbeeld 9 sjabloon met criteria schriaaardigheidevaluatie naam leerling klas klasnr onderwerp schrijfopdracht totaal 25 t w 8 1 ti i i 0 w z 0z g 0 inhoudelijk correct de doelstellingen zijn 5 volgens afspraak bereikt het opgegeven onderwerp wordt behandeld het opgegeven onderwerp komt niet ter sprake wat de inhoud betreft voldoet de tekst aan de wat de inhoud betreft voldoet de tekst helemaal gestelde eisen niet aan de gestelde eisen inspelen op de mededeling of mening van de helemaal niet inspelen op de mededeling of partner mening van de partner gepaste lento len to is helemaal ongepast goede inleiding en slot zeer gebrekkige inleiding en slot goede inleidende zin en slotbegroeting zeer gebrekkige inleidende zin en slotbegroeting correct invoegen digitale handtekening geen of gebrekkig ingevoegde digitale handtekening vormelijk correct invullen velden onderwerp vormelijk zeer gebrekkig of verkeerd ingevuld cc aangepast aan de context een gepaste stijl 5 de stip is consequent aangepast aan de doel de stip is niet aangepast aan de doelgroep groep formeel informeel taalregister de taal houdt rekening met netiquette beleefd de taal houdt geen rekening met netiquette heid beleefdheid vlot en aangenaam creativiteit 5 vlotte engevaiieerde zinsbouw stuntelige en eentonige zinsbouw gevarieerde woordkeuze eentonige woordkeuze boeiendgeschreven saai geschreven vlot en aangenaam correctheid 5 correcte hoofdletters en leestekens vol foute hoofdletters en leestekens zonder werkwoordfouten taalfouten en of dia vol werkwoordfouten taalfouten en of lectwoorden dialectwoorden zonder tikfouten vol tikfouten duidelijk helder engoed to begrijpen 5 heldere logische structuur goed gebruik van verwarde onduidelijke structuur gebrekkige ali alinea s nea indeling juiste woordkeuze verkeerde ofgebrekkige woordkeuze heldere duidelijke formulering verwarde onduidelijke formulering mei juni 2003 nummer 5 32e jaargang omdat er hood was aan meer werken aan de gedifferentieerde opdrachten opdrachten worden iedere keer extra zoals een zoekopdracht op internet een opdrachten voorzien door brainstor gedicht in powerpoint zetten we stimuleren ming op bb b v hoe de homepage de leerlingen om tijdens de middagpauze in geoptimaliseerd kan worden het open leercentrum de leerachterstand te door ontbrekende apparatuur of de verminderen of weg te werken en belonen lacune in de technische kennis van de voorbeeldgedrag voorbeeldprestaties door leerkrachten bleek het inscannen van publicatie ervan op bb foto s een tijdopslorpende bezigheid dat kan een punt van bijscholing wor ict kwam nog te vaak bovenop de andere den of de leerlingen doen dit zelf lesinhouden het project duurde te lang het is best om de privacy van bb dus streven haar maximale projectvoorbe gesloten medium te behouden en het reiding in de les leerinhouden bekijken en in medium niet open te stellen voor het het project inpassen schrappen van leer bekijken van de homepage door der stof de periode beperken den b v familie de ouders worden ingelicht via een brief de lacunes in de computerkennis van de het ontbreken van echt contact tussen leerkrachten worden aangepakt door het de mailpartners vangen we op door het constant bijscholen en het doorgeven van plannen en uitwerken van een slotfestijn kennis aan elkaar discussieplatform pesten evaluatie attitudes het discussieplatform bleek onover zichtelijk omslachtiger en oppervlakki door gebrekkige attitudevorming hielden de ger dan mail maar het filteren van de leerlingen zich niet aan de timing waren ze discussies op schrijver maakt het wel in de computerklas met andere dingen mogelijk om de prestaties van een leer bezig downloaden chatten of gaven ze ling te evalueren ongepaste reacties op het discussieforum we stellen het discussieplatform enkel daarom is iedere leerkracht verantwoorde tijdens de behandeling in de lessen ter lijk voor de controle op taalgebruik op het beschikking en sluiten het daarna om forum en in de mails schrijfoefeningen wor misbruik te voorkomen de discussies den als huiswerk of examen meegeteld het organiseren we per groep klas vooraf is ook van groot belang een degelijke attitu worden de verwachtingen in verband dequotering uit te denken met vorm inhoud netetiquette duidelijk gesteld een eerste werkinstrument voorziet de quo tering van 13 items die geselecteerd zijn uit lesaanpak een foutenanalyse van o a leerlingenpresta ties en de doelstellingen in het leerplan zie leerlingen hebben een eigen leersnelheid voorbeeld 10 het systeem baseert zich op we laten dit eigen leertraject door de leerling een gedeeltelijke zelfevaluatie aangevuld in kaart brengen wat heb ik gedaan wat door de evaluatie van de leerkracht de moet ik nog doen welke problemen heb ik beoordelingsschaal bestaat uit 5 punten ondervonden in een leerdagboek knappe waarbij 4 staat voor ik slaag daar meestal leerlingen coachen zwakkere leerlingen en heel goed in ng 32e jaargang nummer 5 mei juni 2003 voorbeeld 10 proefmodel werkinstrument zelfevaluatie attitudes 1 aandacht scan 1 datum 1 1 lk ben bereid om aandachtig te lln 0 1 2 3 4 luisteren naar de uitleg lkr die de leerkracht geeft 0 1 2 3 4 0 9 1 2 1k ben bereid om de lesbladen van de lln 0 1 2 3 4 leerkracht aandachtig te lezen lkr 0 1 2 3 4 0 1i opmerkingen leerling wat wil ik verbeteren opmerking leerkracht tot slot partijen de leerlingen en hun ouders alsook de leerkrachten dit ict experiment als aan lk wil eindigen met een mailreactie op genaam en voor herhaling vatbaar hebben bovenvermelde brief aan de ouders in ver bevonden het kan in elk geval een aanzet band met de evaluatie van het project voor zijn tot een boeiende verrijking van de les beeld 11 het is duidelijk dat de betrokken sen nederlands voorbeeld 11 fragment uit een brief van een ouder eerst en vooral wil ik jullie feliciteren met het project dat jullie gerealiseerd heb ben het zou mij interesseren om de verwerking van de resultaten van de leerlingen bevraging toegestuurd te krijgen laat dit been einmalig project zijn veel succes verder ouder leerling 2de jaar sigo ann vercouter p a sint godelievecollege sigo sint jansgasthuisstraat 20 8470 gistel averco33 hotmail com mei juni 2003 nummer 5 32e jaargang noten 1 wie geinteresseerd is in een meer theoretische uiteenzetting over het gebruik van blackboard verwijs ik graag naar beheydt g r vandekerckhove zelfgestuurd leren in de multimediale talenklas vonk 31 4 maart april 2002 p 37 52 2 voor lectuurtips over de evaluatie van vaardigheden constructivisme of meer uit gebreide projectinfo kan u e mailen naar de auteur 3 deze strekking benadrukt dat alle kennis die een mens opdoet door zichzelf moet worden geconstrueerd want kennis is niet lets dat vastligt en dat als een pakketje kan worden overgedragen 4 het leerlingenwerk in dit artikel is onveranderd overgenomen 32e jaargang nummer 5 mei juni 2003