Materialenlijst lees- en spellingproblemen

Publicatie datum: 1996-09-01
Collectie: 26
Volume: 26
Nummer: 1
Pagina’s: 88-97

Documenten

materialenlijst lees en spellingproblemen kleijnen ria m m v peter van vugt 1 bibliografieen en adressen aarts j e billiaert e a project leerhulp ervaringen en inzichten 1993 1994 bevat een uitgebreide geannoteerde bibliografie besteladres begeleidingsdienst vrije pms centra dekenstraat 2 3000 leuven docentengids taalleerprobiemen 1995 samenwerkingsproject cps en ctl w hoevela ken amsterdam 1995 197 p naast artikelen met praktische achtergrondinformatie over taalleerproblemen in het voort gezet onderwijs bevat deze gids de volgende rubrieken verzorgingsinstellingen onderwijs begeleidingsdiensten belangenverenigingen onderzoek en scholing hulpverlening litera tuur test en toetsinstrumenten tijdschriften educatieve uitgeverijen sporadisch is ook informatie over het buitenland onder meer over belgie opgenomen besteladres cps secretariaat remediale hulp vo postbus 30 nl 3870 ca hoevelaken tel 00 31 33 254 12 11 2 signalering en diagnostisering technisch en begrijpend lezen aarnoutse c a j begrijpend leestest nijmegen berkhout bestemd voor voortgezet beroepsonderwijs aarnoutse c a j woordenschattest nijmegen berkhout bestemd voor voortgezet beroepsonderwijs mavo havonwo aarnoutse c a j synoniementest tegenstellingentest voegwoordentest hoofdgedachte test redeneertest bedoelingentest nijmegen kerkhout adank a n m w a m de jong etshout actieve en passieve woordenschattest apw nijmegen berkhout bestemd voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal buitengewoon onderwijs bakker renes h w c m fennis poort red remedial teaching hulp bij leerproblemen ii houten antwerpen bohn stafleu van loghum 1991 signaleringstoetsen technisch lezen schokkunst en begrijpend lezen nit 26 jaargang nummer 1 sept okt 1996 boland th cloze toets voor begrijpend lezen nijmegen berkhout bestemd voor de hoogste groepen van het basisonderwijs en de brugklas van het voortge zet onderwijs brus b th m j m voeten een minuut test ems vorm a en b nijmegen berkhout 1979 schoolvorderingentest voor de technische leesvaardigheid bestemd voor het tweede t m zesde leerjaar van het basisonderwijs cito leestoetsen nederlands onderbouw voortgezet onderwijs arnhem cito 1986 zeven toetsen betrekking hebbend op lezen met begrip bestemd voor de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs cito cloze toetsen arnhem cito 1991 bestemd voor groep 5 t m 8 basisschool cito drie minutentoets dma toets voor technisch lezen arnhem cito 1993 clemens j k henneman signaleren en diagnostiseren van leerlingen met lees en spel lingproblemen in het voortgezet onderwijs culemborg phaedon 1989 signaleringstoets technisch lezen kijkbewijs begrijpend lezen hacquebord h tekstbegriptoets groningen jacob dijkstra kappers e j a m a walraven module diagnostiek van het technisch lezen werkboek amsterdam vu uitgeverij kappers e j behandeling van dyslexie is maatwerk een neuropsychologische benade ring in a j j m ruijssenaars r kleijnen red dyslexie lees en spellingproblemen diagnostiek en interventie leuven amersfoort acco 1995 p 91 114 struiksma a j c a van der leij j p m vieijra diagnostiek van technisch lezen en aanvan kelykspelven amsterdam w uitgeverij 1989 ioetsprocedure emt en oude avi kaarten struiksma a j c a van der leij j p m vieijra dynastiek van technisch lezen en aanvan kelijk spellen amsterdam vu uitgeverij 1995 toetsprocedure dmt en nieuwe avi kaarten van de berg r m h g linteloo a v i analyse van de individualiseringsvormen den bosch katholiek pedagogisch centrum van den bos k p h c lutje spelberg a j m scheepstra j r de vries de klepel vorm a en b een test voor de leesvaardigheid van pseudowoorden nijmegen berkhout 1994 van kan n c aarnoutse begrijpend leestest mavo havonwo nijmegen berkhout visser j a van laarhoven a ter beek avi toetspakket s hertogenbosch kpc 1994 nieuwe avi kaarten wassenaar wa diagnostische toetsbatterq technische leesvaardigheid nijmegen berk hout 1989 sept okt 1996 nummer 1 25 jaargang 3 begeleidingsmaterialen lezen aarnoutse c a j e a begeleidingsprogramma s begrijpend lezen nijmegen berkhout programma hoofdgedachte redeneren verwijswoorden structuur van verhalende tekst oorzaak gevolg enz aarnoutse c a j e c roelofs w a g m jenniskens programma samenvatten en test nijmegen berkhout baltus opperlandse taal en letterkunde amsterdam querido s uitgeverij 1985 te gebruiken bij has oefeningen voor technisch lezen boselie w a a m a j c pype een tekst leer je zo tilburg onderwijsbureau ons mid delbaar onderwijs bestemd voor havo vwo dirks a c programma voor de ontwikkeling van de woordperceptie gewestelijk onder wijs advies centrum schoolbegeleidingsdienst stadsgewest s hertogenbosch dirks a c e a procesgericht interactief onderwijs in begrijpend lezen gewestelijk onder wijs advies centrum schoolbegeleidingsdienst stadsgewest s hertogenbosch nijmegen berkhout gerrits g p gielis l hutjes r kademakers j smits studielessen o a havlot den bosch katholiek pedagogisch centrum gruwel s c aarnoutse k van den bos programma luisteren met begrip nijmegen berkhout gruwel s c aarnoutse k van den bos elkaar onderwijzen in begrijpend lezen en luis teren nijmegen berkhout hacquebord h i diagnose en behandeling van problemen met begrijpend lezen in het voortgezet onderwijs in k p van den bos h nakken red dyslexie 1991 amsterdam lisse swets zeitlinger 1991 hemstim hemisfeer speci fi eke training besteladres c i g patrijsweg 36 nl 2289 ex rijswijk kok w a m j h boonman lezen om te weten gorinchem de ruiter 1984 koning l speciale leesbegeleiding een orthodidactisch programma bij het voortgezet technisch lezen in het basis en speciaal onderwijs den bosch malmberg lijmbach b h hacquebord e a weet watje leest de logische leerweg naar leesvaardig heid en leesbegrip groningen jacob dijkstra recent is deze methode geheel herzien en kan ze besteld worden onder de naam weet wat je leest modulair onderdelen basisprogramma begrijpend lezen uitgebreid program ma begrijpend lezen studerend lezen woordenschattraining gebruik woordenboek nrgi 26 jaargang nummer 1 sept okt 1996 nies s c a j aarnoutse programma schema s maken nijmegen berkhout peeters h lestra lessen in leesstrategieen voor moeilijk lezenden van 11 tot 16 jaar lise swets zeitlinger 1993 onderdelen verwijswoorden structuur hoofdgedachte samenvatten woordenschat bedoeling van de hoofdpersoon pijlman f j i m wammes red leesmoeilijkheden in het voortgezet onderwijs tilburg zwijsen 1986 rispens j leesproblemen in het voortgezet onderwijs toegepaste taalwetenschap in arti kelen 24 wargang 1986 nr 1 p 148 158 thomassen a j w m l g m noordman p a t m eling red lezen en begrijpen de psychologie van het leesproces amsterdam lisse swets zeitlinger 1991 tweede druk van der leij a kijk en luistermethode gorinchem de ruiter van kan n c a j aarnoutse programma structuur van informatieve teksten voor het voortgezet onderwijs nijmegen berkhout verhallen s m verhallen woorden ieren en woorden onderwijzen hoevelaken cps wkso remedierend lezen in 1b en bvl besteladres wkso guimardstraat 1 1040 brussel tel 02 507 0611 4 boeken voor moeilijk lezenden keuzelijsten moeilijk lezen makkelijk toch keuzelijst samengesteld door t sanders a freeman besteladres nederlands bibliotheek en lektuur centrum nblc postbus 43300 nl 2504 ah s gravenhage tel 00 31 70 309 01 00 peeters h boekenlast voor moeilijk lezenden deel 1 2 3 den bosch katholieke pedagogisch centrum besteladres kpc postbus 482 nl 5201 al den bosch tel 00 31 73 624 72 47 series uitgevers zoeklicht zwijsen postbus 805 nl 5000 av tilburg woudbeeld thieme postbus 7 nl 7200 m zutphen leeslift uitgeverij la riviere voorhoeve omniboek postbus 130 nl 8260 ac kampen wenteltrap wolters noordhoff postbus 58 nl 9700 mb groningen naast de uitgevers van de series zie boven zijn er ook andere uitgevers die boeken voor moeilijk lezenden uitgeven sept okt 1996 nummer 1 26 jaargang nriii bekadidact postbus 290 nl 3740 ag baarn jacob dijkstra postbus 284 nl 9700 ag groningen leopold postbus 3879 nl 1001 ar amsterdam ploegsma postbus 19857 nl 1000 gw amsterdam bevorderen leesplezier leesvampier thematische leesmethode voor bo individueel beroepsonderwijs lbo lager beroepsonderwijs en andere vormen van voortgezet onderwijs ontwikkeld in het kader van het onderwijsvoorrangsbeleid hoevelaken cps besteladres cps postbus 30 3870 ca hoevelaken tel 00 31 33 254 12 111 5 signalering en diagnostisering spelling clemens j k henneman dictee de nieuwe kerk lbo mavo versie en mavo havo vwo versie in signaleren en diagnostiseren van leerlingen met lees en spellingproble men in het voortgezet onderwijs culemborg phaedon 1989 henneman k problemen van gevorderde spellers signalering diagnostiek en begeleiding coutinho bussum coutinho 1994 hoefnagel m j verbeek h bakker h dictees spelling algemeen auditief dictee visueel dictee in spel direkt spellingtest nijmegen berkhout 1990 kleijnen r dictee vier scholieren met normering en een bewerkte versie van het pi dic tee in hardnekkige spellingfouten een taalkundige analyse amsterdam lisse swets zeitlinger 1992 kleijnen r spellingstrategieen van zwakke spellers in het voortgezet speciaal onderwijs in van aarle k henneman dyslexie 1993 lisse swets zeitlinger 1993 kort h spellingpakket deel 1 signaleringsdictees besteladres schoolbegeleidingsdienst midden holland en rijnstreek postbus 219 nl 2410 ae bodegraven tel 00 31 172 61 92 59 kuipers c c weggelaar standaardictee voor onderzoek naar dyslexie in woord blind s gravenhage staatsuitgeverij 1979 pype a j c dictee keukendeurkruk en enkele vervolgdictees in woordbeeld een hulpprogramma voor lezen en spellen in de brugklas onderzoekspakket ons middelbaar onderwijs tilburg culemborg educaboek bv 1991 schaal spellingvorderingen leerlingvolgsysteem arnhem cito schenk m n t van luyn hindriks c d a nieuwenbroek dictee het lieve kleine meis je mavo versie en de dochter van onze nieuwe monteur lbo versie in remedial teaching een wegwijzer voor begeleiding deventer van loghum slaterus 1984 nm 26 jaargang nummer 1 sept okt 1996 struiksma a j c a van der leij j p m vieijra diagnostiek van technisch lezen en aan vankelijkspellen amsterdam vu uitgeverij 1989 pi dictee um blok 40 struiksma a j c a van der leij j p m vieijra diagnostiek van technisch lezen en aan vankelijkspellen amsterdam w uitgeverij 1995 pi dictee um blok 60 van den heuvel f spellingtoetsen voor het basisonderwijs praxis 35 den bosch malmberg 6 begeleidingsmaterialen spelling assink e m h p klein de werkwoordwinkel muisses 1984 de haan w j dyslexie een taalkundig probleem een taalkundige oplossing werkboek voor onderwijsgevenden besteladres advies en consultatiebureau de haan voltaplein 10 nl 1098 nr amster dam erades m m geilvoet m gerritse b jansen j terwindt spelling in de lift en werk woordspelling in de lift pedologisch instituut rotterdam baarn bekadidakt intro 1987 gorissen middendorp r a ho le kla sa dijn hoe verbeter ik mijn spelling spellingspro gramma als begeleiding bij de remedial teaching van dyslectische taalzwakke leerlingen besteladres r a gorissen middendorp postbus 1124 nl 2260 bc leidschendam henneman k van klankgroep naar lettergreep leerstof nederlands voor het individueel beroepsonderwijs 4 enschede slo 1990 hoefnagel m j verbeek h bakker spel direkt oefenprogramma nijmegen kerkhout 1990 in den kleef h m th auditieve training curriculum schoolrijpheid 2a s hertogenbosch malmberg 1975 jacobs e b de jong spellingplan 1 en 2 diagnostiserend spellingonderwijs voor basis onderwijs en v o voortgezet onderwijs schooladviesdienst oost gelderland edudesk 1991 besteladres postbus 9006 nl 7000 gh doetinchem tel 00 31 314 33 55 35 kort h spellingpakket deel 2 begeleidingspakket besteladres schoolbegeleidingsdienst midden holland en rijnstreek postbus 219 nl 2410 ae bodegraven tel 00 31 172 61 92 59 ojemann n help jezelf in de brugklas almere uitgeverij tor b v v h c a mees pype a j c woordbeeld een hulpprogramma voor lezen en spellen in de brugklas mate rialen voor groepsbegeleiding ons middelbaar donderwijs tilburg culemborg educaboek bv 1991 sept okt 1996 nummer 1 264 jaargang nriz schenk m n t van luyn hindriks c d a nieuwenbroek remedial teaching een weg wjzer voor begeleiding deventer van loghum slaterus 1984 spe cat computerprogramma voor het analyseren van spellingfouten ontwikkeld door r kleijnen m tenge lisse swets zeitlinger dit computerprogramma stelt op basis van de door de leerling gemaakte fouten een bege leidingsplan op waarin verwezen wordt naar het begeleidingsmateriaal strategisch spellen strategisch spellen centrum voor taalleerproblemen r kleijnen i erkens mol w tak stoop j smeets a van berkel lisse swets zeitlinger compleet programma voor de begeleiding van spellingproblemen dit pakket bestaat uit de volgende onderdelen instapwerkboek luisterwoorden regels in een woord regels die met andere woorden samenhangen regels voor werkwoorden inprentwoorden en uitstapboek van der geest a e a spellen met spellingzwakke kinderen praxis 15 den bosch malm berg 1978 van luijn hindriks t spraak en spellingoefeningen voor de gevorderde speller twello van tricht van peer w spenenderwijs leuven amersfoort acco 1984 wkso remedierend spellen in 18 besteladres wkso guimardstraat 1 1040 brussel tel 02 507 0611 7 specifieke instructie en leerlingkenmerken boekaerts m p r j simons 1993 leren en instructie psychologie van de leerling en het leerproces assen dekker van der vogt gieles p vier modellen voor opzet van de leerlingbegeleiding in handboek leerlingenbe geleiding zaventem kluwer 1992 1 1 1 19 good t j brophy looking in classrooms new york harper row 1987 koster k n kwantes eds schoolbegeleiding leerproblemen en schooluitval lisse swets zeitlinger 1985 loykens e cognitieve gedragsverandering bij dyslectische leerlingen te verschijnen in congresbundel dyslexiecongres groningen onder redactie van van den bos e a poulie m meer licht op faalangst de waardering van het individu academisch proef schrift nijmegen katholieke universiteit nijmegen 1991 schouwenburg h c een onderzoek naar leerstijlen tijdschrift voor onderwijsresearch 21 1996 nr 2 timmerman k kinderen met aandachts en werkhoudingsprablemen leuven acco 1995 np 26 jaargang nummer 1 sept okt 1996 van der horst a schoolbeleid nodig voor remediale hulp tijdschrift voor leerlingbegelei ding november 1993 p 15 18 veenman e a effectieve instructie nijmegen hoevelaken 4 vermunt j leerstijlen en sturen van leerprocessen in het hoger onderwijs academisch proefschrift tilburg katholieke universiteit brabant 1992 8 achtergrondliteratuur algemeen billiaert e cursus dyslexie besteladres vrij pms heilig kruisstraat 15 2640 mortsel cbl verslagbundels van de congressen over remediering en sociaal emotionele begelei ding in het s o eerste congres 1994 niet meer beschikbaar tweede congres 13 oktober 1995 derde congres 4 oktober 1996 besteladres cbl uia universiteitsplein 1 2610 witrijk tel 03 820 29 60 fax 03 820 22 49 dyslexiebundels verslagen van de jaarlijkse congressen uitgegeven bij swets zeitlinger lise amsterdam en acco leuven amersfoort dyslexie 1984 a van der leij l m stevens red 582 dyslexie 1985 a van der leij l m stevens red s z dyslexie 1986 l m stevens a van der leij red s z dyslexie 1987 j hamers a van der leij red s z dyslexie 1988 a van der leij j hamers red s z dyslexie 1989 a ruijssenaars j hamers red acco dyslexie 1990 a van der leij e j kappers red s z dyslexie 1991 k p van den bos h naleken red s z dyslexie 1993 k henneman e van aarle red s8z dyslexie 1995 a ruijssenaars r kleijnen red acco nato advanced science institutes series d behavioural and social sciences uitgegeven door kluwer academic publishers met om de vier jaar een bundel over reading disabilities rapport van de gezondheidsraad commissie dyslexie dyslexie afbakening en behande ling den haag gezondheidsraad 1995 publicatienr 1995 15 besteladres tel 00 31 70 344 18 00 westman j handbook of learning disabilities a multisystem approach boston allyn bacon 1990 tijdschriften annals of dyslexia journal of learning disabilities npfix sept okt 1996 nummer 1 26 jaargang 9 boeken en tijdschri ft en voor ouders nieuwenbroek a wat is dyslexie signalement en aanpak van lees en spellingproblemen oude rreeks kpc nijmegen kerkhout van der stoel s red ouders over dyslexie ouders deskundigen en dyslectici over lees en spellingproblemen nijmegen dekker van der vegt nijmegen van der stoel s leesproblemen bij kinderen rotterdam lemniscaat 10 oude rverenigingen er bestaan in vlaanderen verenigingen van en voor ouders van kinderen met leermoeilijkhe den ook leerkrachten kunnen hierop een beroep doen enerzijds hebben deze ouders vaak heel wat ervaring met leerproblemen de verenigingen beschikken als gevolg hiervan over heel toegankelijke informatie die ook voor leerkrachten bruikbaar kan zijn anderzijds kan het voor ouders die voor het eerst met leerm oe ilijkheden geconfronteerd worden een hele opluchting betekenen te ervaren dat zij niet alleen zijn sprankel vzw vereniging voor ouders van normaal begaafde kinderen met leermoeilijkheden bevrijdingslaan 88 3665 as tel 089 6 5 7618 zit stil vzw centrum voor ouders van adhd kinderen en jongeren met aandachts stoornissen impul sief en overbeweeglijk gedrag begijnhof 35 9200 dendermonde tel 052 21 25 88 ria kleijnen centrum voor taalleerproblemen instituut voor didactiek en onderwijspraktijk vrije universiteit amsterdam de boetelaan 1115 nl 1081 hv amsterdam peter van vugt centrum voor beroepsvervolmaking leraren universitaire instelling antwerpen universiteitsplein 1 2610 wilr1k noot 1 voor het basisonderwijs vindt de lezer nog aanvullende materialen in het artikel van caroline andries en pol ghesquiere in dit nummer nvdr 26 jaargang nummer 1 sept okt 1996 advertentie sobard er talent voor taal r staelens r descheemaeker talent voor taal is een nieuwe graadgerichte thematisch cursorische taalmethode die aangepast is aan het leerplan de eindtermen en de nieu we spelling de titel talent voor taal wijst erop dat alle onderdelen van het vak nederlands ruimschoots aan bod komen in het bijzonder de vier taalvaar digheden luisteren lezen spreken en schrijven talent voor taal 1 handboek 90 02 17185 4 595 bef werkboek 90 02 17186 2 360 bef handleiding 90 02 17187 0 1250 bef talent voor taal 2 handboek 90 02 17235 4 ter perse werkboek 90 02 17237 0 ter perse handleiding 90 02 17236 2 ter perse standaard educatieve uitgeverij seisiaei 147a 2018 antwerpen tel 03 239 59 00 fax 03 230 85 50 sept okt 1996 nummer 1 26 jaargang