Meer beoordelaars per geschreven tekst

Bij het beoordelen van schrijfproducten is de betrouwbaarheid van de beoordeling een probleem. Uit onderzoek door Bouwer en Koster (2016, p.79) is duidelijk gebleken dat het vergroten van het aantal beoordelaars de betrouwbaarheid van de beoordeling verbetert. De vraag is hoe dat in de praktijk vormgegeven kan worden, zonder dat de werkdruk onevenredig veel groter wordt. In de subgroep ‘beoordelingen uitwisselen’ van het project Schrijfvaardigheid in het Schoolexamen hebben we verschillende mogelijkheden onderzocht om met docenten van verschillende scholen hetzelfde schrijfproduct te beoordelen. Als het alleen gaat om de betrouwbaarheid van oordelen te verhogen, dan zou dit heel goed binnen één school kunnen plaatsvinden. Door uitwisseling tussen verschillende scholen, kunnen we ook veel te weten komen over de aard en het niveau van schoolexamens schrijfvaardigheid op andere scholen.