Meisjesculturen en meidenbladen

Publicatie datum: 1984-01-01
Collectie: 15

Documenten

jeannette doornenba l meisjesculturen en meisjescultuur meidenbladen begrippen als meidencultuur meidenwerk meidengroepen zijn betrekkelijk nieuw tot voor kort was geen speciale aandacht voor opgroeiende meisjes ze waren er gewoon de laatste jaren ontstaat er mede onder invloed van het feminisme meer aandacht voor de positie van pubermeiden zij zijn immers nog niet ingelijfd in het heteroseksuele systeem ze kunnen nog andere keuzen maken maar kunnen ze dat werkelijk kunnen ze zich ontworstelen aan de romantische ideeen over het altijd gelukkige huwelijk die ze door commerciele meidenbladen als tina club en wat dies meer zij worden voorgescho teld jeannette doornenba heeft als medewerkster van het instituut voor ontwikkelingspsy chologie van de rijksuniversiteit utrecht onderzoek gedaan naar de manier waarop via vermenging van fictie en realiteit de meisjes een imaginair toekomstbeeld wordt voorge toverd dat bestaat uit een mooie wereld met een vriendje met leuke kleren en een goed verzorgd lief uiterlijk uit door werkende en werkloze meiden zelf gemaakte bladen als assepoetster en de meidenpagina s in bladen als opzij wordt duidelijk dat de gelijkheids mythe van vrouwen en meiden doorbroken moet en kan worden vandaag best wel een lekkere dag op school ik den niet gezien wij zijn gezellig een koffieshop heb lekker zitten tekenen en dat is altijd wel ont ingedoken want we hadden heel wat bij te pra spannend de laatste tijd baalde ik echt van ten mieke carolien en ik zijn jarenlang dikke school de dagen bestaan alleen nog maar uit le vriendinnen geweest we deden alles met z n drie ren slapen tentamens opschrijven leren slapen en uitgaan leren kleren kopen en zo maar nu tentamens als ik niet zo graag een papiertje hebben we alledrie een vriend en daarom zien we wilde dan had ik allang de schooldeur achter me elkaar haast niet meer toen mieke en ik daar zo dicht getrokken ik wil na de huishoudschool over praatten vonden we dat eigenlijk heel raar graag verder leren dus moet ik mijn diploma wel want we willen elkaar veel vaker zien maar het halen vanmiddag toen ik naar huis fietste komt er niet meer van t kwam ik mieke tegen ik had haar een paar maan het is nog niet zo lang dat meisjes zelf aan he t 100 woord gelaten worden over hun leven meisjes van meisjes innemen duidelijker waren er gewoon ze behoefden geen specifieke aandacht tenzij ze het al te bont maakten de ond e rzo e k naar meis jesculturen laatste paar jaar komen meisjes als een apart te bestuderen categorie en als speciale groep om het zijn vooral een aantal vrouwen binnen het mee te werken steeds duidelijker naar voren er c entre for c ontemporary c ultural s tudies wordt over meisjes geschreven of ze spreken zich te birmingham geweest die zijn begonnen met zelf uit in de meidenpagina s van bijvoorbeeld onderzoek van meisjes het cccs is een inter opzij of serpentine of in hun eigen bladen zoals disciplinair onderzoeksinstituut dat vanuit mar assepoetster kwameid jeetje mina etc in club xistische theoretische gezichtspunten de maat en buurthuiswerk worden aparte meidengroepen schappelijke inbedding van sociale verschijnselen opgericht en binnen de wetenschap krijgt men zoals vandalisme jeugdstijlen jeugdsubculturen oog voor de problemen van meisjes en hun spe analyseert deze vrouwen bekritiseerden het cifieke positie door mannen gedomineerde onderzoek dat voor zonder verder in te gaan op de vraag hoe het al over jongens bleek te gaan daarnaast zijn een komt dat meisjes nu opeens voor het voetlicht aantal berlijnse vrouwen die ook veel met mei verschijnen kan ik er niet omheen om een paar den gewerkt hebben belangrijk geweest in de woorden te besteden aan de vrouwenbeweging en ontwikkeling van het besef dat meisjes specifieke vrouwenstudies het zijn namelijk de feminis aandacht behoeven het zijn deze theoretische tische vrouwen die zich bewust geworden van aanzetten die vrouwen in nederland gestimu hun eigen verinnerlijkte onderdrukking het be leerd hebben na te denken over de vraag hoe de lang van de aandacht voor de puberteit bij meis leefwereld van meisjes vorm krijgt om zodoende jes zijn gaan inzien immers de pubermeiden zijn aangrijpingspunten te vinden om met meiden te nog niet opgenomen in het heteroseksistische sys werken teemz de wereld ligt grotendeels open als ze de vrouwen binnen het cccs hebben de witte zich bewust worden van de dwingende eisen en plekken aangetoond in het onderzoek naar jeugd verwachtingen die aan vrouwen worden gesteld culturen van de mods de rockers teddyboys dan kunnen ze als ze dat willen nog op tijd een motorbikeboys hippies e a de positie van meis andere keuze maken dat wil zeggen een andere jes bleek niet geanalyseerd angela macrobbie en keuze dan het huwelijk en moederschap in de een aantal andere vrouwen binnen het cccs la meidengroepen proberen meidenwerksters meis ten in het baanbrekende artikel over meisjes in jes bewust te maken van haar positie inzicht te jeugd subculturen de ondergeschikte positie van verschaffen in het belang van vriendinschappen meisjes in die verschillende jongensculturen zien en in het belang van een opleiding en of werk ook al wordt in dit artikel nog niet erg duidelijk als ze het belang van vriendinnen opleiding hoe vrouwen de cultuur van de vrouwelijkheid werk inzien dan zullen ze dat niet zo snel voor vormgeven een notie die later steeds verder een vriendje een man opgeven zo is de redene uitgewerkt wordts wel laat ze meisjes zien ring want dat opgeven betekent jezelf in een met name de introductie van de teenybopper cul isolement plaatsen binnen vier muren zorgen tuur van meisjes in nederland vertaald met slaap voor man en kinderen oudere vrouwen die nu kamercultuur maakt duidelijk dat meisjes onaf meidengroepen begeleiden en oprichten hebben hankelijk van jongens een eigen cultuur ontwik zelf vaak aan den lijve de vernietigende werking kelen deze cultuur die aan huis en buurt gebon van alleen een binnen ervaren het is uit zorg den is is onder het oog van mannen lang onzicht voor de opgroeiende meisjes dat ze zich met hen baar gebleven verwonderlijk is dat niet omdat bezig houden in de hoop op een wereld waarin deze door meisjes geleefde cultuur zich groten ook vrouwen een buiten hebben deels in het verborgene afspeelt voor een slaap in dit artikel zal ik alvorens in te gaan op de kamercultuur is niet veel meer nodig dan een ideologische werking van meidenbladen eerst ruimte waar je vriendinnen kunt ontvangen een stilstaan bij recent onderzoek naar meisjescultu plaat kunt draaien en posters van je geliefde pop ren in het algemeen en op scholen in het bijzon ster aan de muur kunt hangen het is een plek der de inzichten die dat onderzoek oplevert waar meisjes zich onder elkaar kunnen terugtrek maakt de plaats die meidenbladen in het leven ken en onder de blik van jongens ouders of leer 101 krachten vandaan hun intieme vriendschap met statering is dat meisjes uit verzet tegen het vriendinnen kunnen beleven en zich voor kunnen schoolse leren een cultuur van de vrouwelijkheid bereiden op het krijgen van een vriendje want ontwikkelen die enerzijds het onderwijsleerpro dat laatste vormt het belangrijkste aspect van de ces bemoeilijkt maar anderzijds aansluitend bij communicatie en handelingen die gevoerd wor de cultuur van de vrouwelijkheid een voorberei den opmaken praten over jongens dit tweeledi ding is op hun latere leven zo valt opmaken in ge aspect is kenmerkend voor de cultuur van de de klas te begrijpen als een manier om de eisen vrouwelijkheid enerzijds een vriendinnencul die aan het schoolgebeuren gesteld worden te tuur waar meisjes los van jongens en mannen ontkrachten maar je kunt het tevens zien als een hun leven vorm kunnen geven en anderzijds kun aanpassing aan de vrouwelijke rol de wc op nen anticiperen op een leven met een man chris school is net als de slaapkamer thuis de plek griffin7 formuleert dat als romantiek alles ge waar meisjes in de pauze ongestoord kunnen klet richt op het krijgen en behouden van een vriendje sen zich opmaken en een sigaretje kunnen roken en daar de oplossing in zien van alle problemen ook hier wordt de dubbele betekenis zichtbaar ook al ervaren meisjes aan den lijve wat het bete het categorale onderwijssysteem sluit ondanks kent als je vriendin een vriendje krijgt en je als alle discussie over kansenongelijkheid en sociale vrouw naar de achtergrond van haar bestaan ge mobiliteit aan bij de klassepositie van jongeren schoven wordt toch blijven ze gericht op jongens meisjes uit hogere milieus volgen dan wel minder en hebben ze er alles voor over om die te krijgen hoog onderwijs dan haar broers en of kiezen een om dat vriendje te krijgen moeten meisjes weten op vrouwelijke eigenschappen gebaseerd vak om te springen met de dubbele moraal te veel kenpakket het opleidingsniveau ligt hoger dan met jongens omgaan maakt je tot een slet wat bij meisjes uit de arbeidersklasse bovendien ligt een slechte positie op de huwelijksmarkt impli het huwelijk en het moederschap na school niet ceert geen aandacht voor jongens maakt je tot direct op haar te wachten de meeste meisjes uit een lesbienne of in de toekomst wacht je de drei de hogere en midden milieus hebben een studen ging van een oude vrijster de slaapkamercultuur tentijd of volgen een of andere vorm van mid is een manier om met die dubbele moraal om te delbaar of hoger beroepsonderwijs wat he n gaan het beschermt meisjes tegen het seksisme in staat stelt om op kamers te gaan wonen en ge van de jongens en maakt tegelijk een cultuur van durende een bepaalde periode de vrije speelruim de vrouwelijkheid mogelijk die hen op het spoor te te hebben om te experimenteren voor meisjes van het traditionele huwelijk zet uit de lagere milieus is dat veelal niet weggelegd zeker niet nu de economische crisis zo hard toe scho olcultuu r slaat de daling van het minimumjeugdloon en die van de rww uitkering bovendien de zeer ge dat jongeren op school een manier van leven cre ringe kans om als schoolverlater een baan te krij eren die hen de mogelijkheid verschaft om met gen dringt meisjes het huis in dit ontbreken van de contradicties die het onderwijsgebeuren eigen een toekomstperspectief het besef dat de dalen zijn om te gaan is wat jongensculturen betreft de spiraal in de naaste toekomst niet gestopt zal door paul willis onderzocht in zijn boek worden heeft consequenties voor de maatschap learning to laboure laat hij zien hoe arbeiders pelijke positie en psychische beleving van men jongens zich verzetten tegen het schoolse gezag sen voor vrouwen zeker die uit de laagste mi en tegen de braverds die ze als een verlengstuk lieus betekent dit dat de cultuur van de vrouwe van het gezag ervaren in de manieren waarop ze lijkheid vaak de enige reele levensvorm is dit verzet vormgeven ontwikkelen ze een levens ondanks een aantal algemene kenmerken van de stijl die hen helpt zich als ongeschoold arbeider cultuur van de vrouwelijkheid zijn er dus klasse in het produktieproces staande te houden deze verschillen merkbaar het is het winstpunt van verzetscultuur van jongens uit de laagste klassen het cccs dat ze klasse verschillen in jeugdcultu van de samenleving vormt dus een wezenlijk ele ren altijd in haar analyses betrokken heeft zij la ment van het proces van functietoewijzing waar ten zien hoe deze klassepositie van jongeren in het onderwijs een fundamentele rol speelt doorwerkt in de vormgeving van hun levensstijl chris griffin9 deed soortgelijk onderzoek naar hoe jongeren daarbij elementen van de oudercul meisjesculturen op school de belangrijkste con tuur overnemen en er een eigen bewerking e n 102 toevoeging plaatsvindt vanuit de specifieke maat aldus tessel pollman die in 1978 club analyseer schappelijke positie van jongeren de z club is in elke boekwinkel kiosk of super de belangrijkste vraag die we ons bij de analyse markt te koop en kost f 3 95 abonnees betalen van meisjesculturen stellen is hoe de gerichtheid de prijs van f 3 45 een niet onaanzienlijk bedrag op jongens van meisjes vorm krijgt want on zeker in tijden van economische recessie aange danks het feit dat meisjes vaak heel realistisch zien het meestal de ouders zijn die club betalen praten over het huwelijk en weinig illusies over de zal club om haar verkoopniveau te handhaven toekomst koesteren in hun fantasieen en beelden een vorm van presenteren moeten vinden die blijven ze gericht op het huwelijk de romantiek meisjes interessant en leuk vinden en die niet dat meisjes daartoe door de mannelijke ideologie haaks staat op de opvoedingsideeen van ouders worden gedwongen lijkt een wat al te gemakke dit schipperen tussen het belang van ouders en lijk antwoord er moet een actieve bewerking van de behoeftes van meisjes wordt des te nijpender mensen zelf plaatsvinden wil een bepaalde le nu de inkomens die per huishouden te besteden vensstijl zich ontwikkelen dat dat een actief pro zijn dalen vaak zijn het kranten en bladen waar ces is is een belangrijke constatering dat bete op het eerst bezuinigd wordt kent namelijk dat je ook tot een andere bewer club neemt een plaats in in de ketens van tijd king van het materiaal kunt komen en dat is pre schriften voor meisjes en vrouwen het begint cies wat de cccs vrouwen voor ogen hebben de met tina voor de jongste meisjes dan club voor kracht van hun analyse schuilt in het feit dat ze heen tina club voor meisjes tussen dertien en verlangens van meisjes naar romantiek en derge zestien jaar en daarna ligt er een scala van moge l ijke serieus nemen er wordt geen morele veroor lijkheden open varierend van de damesbladen deling uitgesproken over het feit dat die meisjes margriet libelle tot viva en cosmopolitan het fijn vinden om zich op te maken en over kle angela macrobbie analyseerde jacky op haar ren te praten wat hen wel ergert is het feit dat al ideologische werking en savier en wildt deden die handelingen niet op zich plezierverschaffend dat voor bravo in een groep van studenten heb zijn maar gericht zijn op een verder gelegen doel ben wij hetzelfde gedaan voor club en kwamen namelijk het krijgen van een vriendje tot soortgelijke conclusies 1 3 verwonderlijk is dat niet want veel artikelen in club worden uit m eid e nblad en het engels of duits vertaald zoals bijvoorbeeld ook met cosmo het geval is de jeugdcommercie weet op een pe rf ecte manier in dit artikel zal ik verder aandacht besteden aan in te spelen op de cultuur van de vrouwelijkheid de ideologische werking van de commerciele mei door op een subtiele wijze gebruik te maken van denbladen daarvoor maak ik gebruik van de no de positie van meisjes haar verlangens en behoef ties die angela macrobbie ontwikkelde door tes een van de manieren waarop ze dat doet is jacky op haar onbewuste betekenissen te analy door middel van het uitgeven van commerciele seren vervolgens zal ik laten zien hoe in het ne meidenbladen in engeland jacky10 in duitsland derlandse club die kenmerken zijn terug te vin bravo t en in nederland het maandblad club den tenslotte zal een aantal opmerkingen ge hoe groot de invloed van deze bladen is op het maakt worden over bladen die meisjes zelf maken on bewuste hebben onderzoekers nooit objec en de onderwerpen die daarin naar voren komen tief vast kunnen stellen wel evident is dat deze bladen een enorme oplage hebben en door heel jacky veel meisjes gelezen worden er bestaat een leven welke kenmerken zag angela macrobbie als be dig circuit tussen meisjes om hun club uit te wis palend voor de ideologische werking 1 4 selen en te lenen zodat het bereik groter is dan haar algemene conclusie luidt dat in jacky de oplage van circa 125 000 tot 140 000 exem slechts een set van betekenissen wordt overgedra plaren club bereikt ongeveer de helft van de gen alles draait om jeugd en vrouwelijkheid er 575 000 nederlandse meisjes tussen dert ien en is geen ruimte voor een verbeelding die niet op zestien jaar en wordt voornamelijk gelezen door een vriendje gericht is geen ruimte voor experi schoolgaande meisjes vee rt ig procent volgt menteren noch voor alternatieven mavo vijfentwintig procent lager beroepsonder macrobbie analyseert de verschillende rubrieken wijs en de rest zit op het atheneum of de havo van jacky 103 het voorblad laat elke week een glimlachend views uitspreken over zijn gevoelens zijn prive meisje zien geestig maar niet agressief knap leven enz ook hij moet omgevormd worden tot maar niet te slim maar niet sluw achter die een nice guy glimlach gaat echter nog een andere betekenis schuil welke leuke jongen wil dit leuke meisje club het is een uitnodigende glimlach aan elke leuke beantwoordde club aan dit eenzijdige beeld dat jongen macrobbie in jacky waarnam ja en nee het krijgen van een knappe jongen is het onder wat de beeld en zuiver fictionele verhalen be werp waar het in jacky om draait en komt het treft komt het beeld overeen wat de meer realis meest pregnant tot uiting in de beeldverhalen en tisch getinte verhalen en probleempagina s be de probleempagina draait het in het beeldver treft blijkt dat in club meer ingespeeld wordt op haal om het fictionele en melodramatische in andere problemen die meisjes in hun leven mee de probleempagina gaat het om het realistische maken zoals weglopen slechte relaties thuis keu maar bij beiden gaat het in de eerste en laatste ze voor een opleiding dieren en sport ook in plaats om het neurotische zoeken naar een club muziekpagina s en adviezen om op een leu vriendje de glorieuze momenten van het bele ke en goedkope manier er toch leuk en modieus ven van de eeuwige liefde dienen ter compensatie uit te zien af en toe kookrecepten sterrendom van het lijden en de pijn die meisjes daar voor en wat dies meer zij over moeten hebben al het plezier wordt in een wat opvalt is wat er niet gezegd wordt het beeld richting gekanaliseerd het langverwachte mo van de alleenstaande vrouw bestaat niet het ment van de grote liefde in die zin is jacky beeld van de vrouw die huishouden en werk com conservatief volgens macrobbie bineert bestaat niet tenzij ze daar om financiele ook de make up en modepagina s draaien om het redenen toe gedwongen wordt of uit werken gaat vriendje mooi worden daar tijd in investeren om de periode tussen school en huwelijk te over lijkt meer op huiswerkmaken dan op iets leuks bruggen het beeld van een homofiele relatie macrobbie vergelijkt het dwangmatige en herha wordt niet geschetst noch dat van een multicul lingskarakter van het opmaken met de huishou turele samenleving de waanzin de agressie de delijke taken die vrouwen later in het gezin moe hartstocht niets van dat al inderdaad er is leed ten verrichten opmaken mag nooit te veel zijn pijn en verdriet ook in het leven van de club eigenlijk mag je het niet opmerken natuurlijke meisjes maar dat kan gecompenseerd worden schoonheid dat is het belangrijkste want dat vin door het krijgen van een vriendje het geluk dan den jongens het mooist het feit dat meisjes in dan zal alles goed komen het verdriet is niet deze leeftijd over weinig geld beschikken houdt voor niets geleden in dat ze niet al te veel geld aan make up en kle en als een meisje aan het eind van een verhaal ren kunnen besteden dus handige adviezen over kiest om alleen te zijn of toch in een ander land hoe met weinig middelen en geld toch het gewen werk te aanvaarden dan is het altijd vanuit het ste effect te bereiken valt tips over kleren ver perspectief dat er later een man een betere aan maken en woolworth beauty bovendien wordt de horizon zal verschijnen dat beeld mag niet er in de mode het uiterlijk slechts een stijl gepre verstoord worden en stelt alle andere mogelijkhe senteerd geen aandacht voor punk noch voor den in de schaduw op die manier speelt een mei stijlen zoals die in de immigrantenculturen ont denblad als club in op de slaapkamercultuur zo wikkeld zijn als meisjes die ontwikkeld hebben het schept tenslotte analyseert macrobbie de muziekpagi een ruimte om je met je club terug te trekken en na s we hadden het al kunnen raden niet de mu te fantaseren over een jongen en de romantiek ziek is primair maar de popster zijn sterdom soms wordt er iets zichtbaar van een ander beeld niet zijn muziek en de culturele betekenis daar bijvoorbeeld een meisje dat op een ander meisje van is belangrijk de sterren moeten niet al te on verliefd is het advies luidt dat zo n verliefdheid bereikbaar lijken meisjes moeten het gevoel heb niet problematisch is niets om je over te scha ben dat ze hem kunnen kennen met hem om men meerdere meisjes overkomt dat en vaak gaat kunnen gaan en last tut not least er een relatie het vanzelf over mee kunnen aangaan daarvoor moet de popster h et beeld dat van jongens geschetst wordt is een gepersonificieerd worden hij moet zich in inter raar verdraaid beeld ze zijn verlegen teder en 104 je h ad gelijk toen je z ei y dat we op el k aar leken maar ik heb meer geluk geh ad ik heb jou gevonden en jou w liefde is me meer w aard d an t soort vrijheid dat l1 ik zocht kl ti tiel niet mee om gijs z n boze buien t e trotseren m aar i k w ist d a t i k het hem niet k on aandoen om nou ruzie te maken en ik wist ook dat hij all e en maar zo rot deed omda t hij zich ellendig voe lde en i k ail verzorgend het zijn lieve knullen bij wie elk aan het jezelf zijn zitten een tweetal problemati machtsstreven is weggeschreven met hem op een sche kanten in de eerste plaats kun je je afvragen roze wolk ja dat lijkt mij ook wel wat mac of zoiets als een ongedeeld zelf wel bestaat of robbie bracht dit in verband met de angst die er diep in mensen een kern aanwezig is die we meisjes hebben om een relatie aan te gaan vra door eerlijkheid en bewustwording kunnen ont gen als meent hij het echt met me is het wel dekken in de tweede plaats wordt in club door voor altijd is hij het wel die prins op dat witte het zelf centraal te stellen gedaan alsof meisjes paard worden minder dringend en verzacht daar onproblematisch op kunnen reflecteren en door het feit dat jongens lief en zorgzaam zijn en daarnaar zouden kunnen handelen het zelf als het goed met meisjes menen het al bestaat is moeilijk toegankelijk en de weg wat in club opvalt macrobbie memoreerde dat ernaar is vol klippen en omwegen en echt berei wat jacky betreft nergens is met name in de rea ken doe je het nooit bovendien creeert club een listische inhoudende nadruk op het jezelf zijn eenzijdig beeld van jezelf doordat nooit gespro we kunnen niet allemaal even mooi zijn we vin ken wordt over de maatschappelijke positie van den bij het vrijen niet allemaal hetzelfde fijn we meisjes hun toekomstperspectief in de zin van kunnen niet allemaal fotomodel zijn noch actri mogelijkheden op werk over oorlog en vrede ce maar dat hoeft ook niet als je er maar goed over macht en agressie kortom over al die dingen verzorgd uitziet en doet wat je zelf prettig die niet gezegd worden krijgen meisjes slechts vindt als jij vrijt met een jongen met puistjes en een beeld voorgeschoteld een stijl de cultuur je ouders maken je daarom belachelijk dan krijgt van de vrouwelijkheid zij kent haar marges en zo n meisje als advies trek het je niet aan jij be binnen die marges mogen de meisjes zich bewe moeit je toch ook niet met wie zij vrijen als die gen maar verder voert het niet jongen maar lief is dat is het belangrijkste je leven het i s alles wat je hebt het is prachtig en toch hangt het soms als een steen om je nek er komt zoveel aan te pas er is zo veel wat je bezig houdt waar je niet uit komt waar je niet over kunt praten of waar je gewoon geen zinnig antwoord op krijgt bij een aantal van die dingen willen wij proberen je dat zinnige antwoord wel te geven 105 de lezeressen van club moeten zich identificeren quet een melodrama dat alles is pure verbeel met de meisjes in club dat is het mechanisme ding ook al verwijst het naar de realiteit maar in waar het blad op inspeelt de meisjes in club club zijn er verhalen die net als in de journalis moeten verwijzen naar een mooie wereld met een tiek als werkelijkheid worden gebracht vaak zijn vriendje met een eigen paard met leuke kleren dat ook nog verzonnen verhalen die als werke een goed verzorgd lief uiterlijk en voor de leze lijk gebeurd zijn worden beschreven het is deze ressen moet deze imaginaire wereld niet te dicht vermenging tussen fictie en realiteit die club zo bij dus niet te realistisch maar ook niet al te ver voor kritiek vatbaar maakt deed ze nu maar ge dus ook niet te mooi zijn het moet een wereld woon alsof het allemaal verhaaltjes waren zijn waarin je in je dagdromen naar kunt verlan en daar komt nog bij zoals ook macrobbie al gen waarin je je voor kunt stellen hoe dat eruit duidelijk analyseerde de eenduidigheid in bete zou zien de meisjes in club zijn dan ook ge kenis en eenheid van betekenis die wordt over wone meisjes die alleen toch tamelijk ongewone gedragen dat er meerdere posities ten opzichte dingen meemaken zoals de havo scholiere die van een probleem een verschijnsel mogelijk zijn een hoofdrol speelt in een film naast rijk de dat is iets waarvan ze in de commerciele meiden gooyer bladen nog nooit gehoord hebben of niet willen horen assepoetster tenslotte wil ik zoals beloofd nog enige aarr dacht besteden aan een van de bladen die meisjes zelf maken assepoetster ook al worden gedeel telijk dezelfde onderwerpen als in club aan de or de gesteld de wijze van behandeling is volstrekt anders het gegeven dat ze over weinig financiele middelen beschikken speelt een doorslaggevende rol in de vormgeving van het blad assepoetster mist het flitsende en snelle van club geen mooie kleurenfoto s geen reclames het is een blad voor meisjes van meisjes en de meisjes die in de redac of die drie meisjes die elk voor drie gulden naar tie zitten doen het omdat ze het leuk vinden om amerika gingen nee dat zijn geen driestuiver ro dat ze gezien het feit dat ze werkloos zijn weinig mannetjes dat is de werkelijkheid voor heel oorhanden hebben en het maken van een blad gewone meisjes meisjes zoals jij en ik een leerzame en zinvolle tijdsbesteding vinden club speelt in op de romantiek de belangrijkste bovendien richt het zich tot meisjes tussen zes notie in de cultuur van de vrouwelijkheid die tien en drieentwintig jaar waardoor ook andere meisjes ontwikkeld hebben om om te kunnen problemen aan de orde worden gesteld gaan met de contradicties die hun sekse en klas in september 1980 verscheen het eerste nummer sespecif ieke positie met zich mee brengt onder redactie van twee werkloze meisjes van ca en toch vind ik het moeilijk om negatief te eenentwintig jaar jacky en deanne die elkaar in schrijven over iets waar meisjes zelf zoveel plezier een vormingscentrum ontmoet hadden daar aan beleven het is net zoiets als da as1 5 waar je kwamen ze ook in financieel opzicht gesteund eigenlijk ook niet van genieten mag of bouquet door het landelijk meidenproject bij de hand op pulp die vrouwen in hun traditionele rol drukt het idee om een meidenblad te maken waarin of in ieder geval ze in hun traditionele rol laat meisjes hun dagelijkse ervaringen over werk wer zien en alles wat bevestigend is is slecht deze keloosheid huisvesting geringe vooropleiding positie wordt gelukkig door veel vrouwen in de vrienden en vriendinnen kwijt konden kortom vrouwenbeweging niet meer verkondigd snotte alles wat met name werkende en werkloze meis ren en genieten bij bouquet mag lekker luieren jes bezig houdt na een paar nummers hebben ze met een viva of een club mag het verneukera een oproep gedaan aan schoolgaande meisjes om tieve van een blad als club is dat er een vermen voor assepoetster hun verhalen op te schrijven ging tussen fictie en realiteit ontstaat een bou assepoetster verschijnt vier maal per jaar met ee n 1 06 oplage van 400 a 750 exemplaren en kost een eerder vragen op dan dat ze een antwoord for gulden het is verkrijgbaar op bestelling bij bij muleren de hand of in de vrouwenboekhandels het is verheugend dat meisjes hun eigen kanalen over de inhoud is al iets gezegd maar daarover creeren om met elkaar te kunnen communiceren nu uitvoeriger toonde het voorblad de eerste de meidenpagina s in de verschillende vrouwen vier nummers een tekening van een poetsende as bladen bieden daar blijkbaar onvoldoende moge sepoetster daarna is het veranderd in een teke lijkheden toe de idee dat vrouwen omdat ze ning van vier meisjes met boven hun hoofd een hetzelfde geslacht hebben een eenheid vormen pen waaruit de onderwerpen vloeien die in het is hiermee doorbroken niet alleen het verschil nummer behandeld worden het zijn werkende in klasse ook dat in leeftijd maakt dat de mythe pratende en denkende meisjes en de betekenis van eenheid waarop de vrouwenbeweging zich die daarachter schuil lijkt te gaan is dat ze daar lang baseerde moet worden doorbroken de genoeg aan hebben vraag naar het verschil moet gesteld worden om het eerste wat aan het blad opvalt is dat omdat de macht die vrouwen ook onder elkaar hebben het geen vaste rubrieken kent het onmogelijk is te kunnen denken want soms hebben zwarte om zoals bij club het aan de hand van die rubrie vrouwen meer gemeen met zwarte mannen dan ken te analyseren een veelheid aan onderwer met haar blanke zusters soms hebben dochters pen tekeningen gedichtjes losse opmerkingen een pijnlijke met haat beladen relatie met hun kookrecepten striptekeningen passeren de revue moeders soms hebben vrouwen meer affiniteit die niet tot een aantal kenmerken zijn terug te met patriarchale cultuuruitingen dan met zachte voeren aan de orde komen onderwerpen als vrouwelijke natuurvormen werk vriendschap werkeloosheid alleen op ka dat betekent dat we de mechanismes van vrou mers wonen problemen met ouders huisvesting welijke herkenning en identificatie kritisch moe lastig gevallen worden op je werk vervelend ten bekijken ls het is jammer dat ondanks het werk gevoelens van eenzaamheid leegte en ver feit dat meiden zich als anders dan volwassen driet wel of niet een vervolgopleiding keuze van vrouwen definieren zij de verschillen tussen vakkenpakketten en de consequenties dit alles meisjes onderling wat ras en klasse betreft nege en nog veel meer de gerichtheid op een vriendje ren net als in de vrouwenbeweging werken zij zoals die in club centraal staat is hier niet terug met het middel van herkenning en identificatie te vinden de eenheid in beelden die club meisjes voor het geheel is minder eenduidig minder analyse houdt moet niet vervangen worden door een rend er is geen begin en geen einde maar een nieuw beeld dat van de onderdrukking en de schrijven van meisjes over alles wat hen zoal bezig emancipatie waarin de verschillen tussen vrou houdt zonder dat dat beoordeeld wordt de stuk wen oningekleurd blijven jes hebben meestal een open eind en roepen du s note n 1 a hoprop r sikkes ed het meidenboek amster systeem zij baseert zich op theorieen van freud en dam sara 1981 p 35 lacan levi strauss en marx feministies socialistie 2 heteroseksisme gedwongen of verplichte heterosek se teksten 4 amsterdam sara 1980 p 196 252 sualiteit is een door feministes ontwikkeld concept 3 voor een heldere nederlandse introductie op het dat een maatschappelijke praktijk blootlegt i c iaat werk van het cccs verwijs ik naar het jeugdcultuur zien dat mannen en vrouwen in hun keuze voor een nummer van psychologie en maatschappij nr 13 no heteroseksuele relatie niet vrij zijn maar daart oe ver vember 1980 pli c ht worden de verhou d ingen binnen het sek se 4 m savier en c wildt meisjes tussen stikken en vertik geslachtssysteem zijn daarin bepalend het sek se ken amsterdam sara 1980 geslachtssysteem is een geheel van regels en voor 5 a macrobbie guls and subcultures in s hall t schriften waardoor de biologische grondstof van jefferson ed resistance through rituals youth menselijke seksualiteit en voo rt planting wordt ge cultures in post war britain london hutchinson model l eerd door tu ss e nkom st van de men s van de 1976 samen leving p 204 het i s gayl e rubin in handel 6 a macrobbie working class guls and the culture in vrouwen die voor het eerst z6 expliciet en theore of feminity in women take issue london hutchin tisch onderbouwd de aandacht vestigt op de verplich son 1978 te heteroseksualiteit binnen het sekse geslachts 7 ter griffin culture of feminity romance revisite d 107 cccs working paper 1981 12 t pollman analy s e van h e t meisjeweekblad club 8 p wi l t is learn ing to labour how work ing c a ss k ids in vrij nederland achterop 23 12 1978 geciteerd gat working class jobs saxas house 1977 in c wildt en m savi er i b p 145 9 zie noot 7 13 in een werkgroep over meisjescultuur en hulpverle in nederland is ook onderzoek gedaan naar meisjes ning binnen de vakgroep ontwikkelingspsychologie culturen op school zie o a y te poel en j hesselink van de rijksuniversteit utrecht hebben we ons onder meisjes en de cultuur van d e vrouwelijkheid in psy andere bezig gehouden met de werking van meisjes chologie en maatschappij nr 10 maa rt 1980 p 57 bladen en haar verschillen e e n van de resultaten is 75 en i bontlu s en s de ko rte meisjes in opleiding het paper van b rok s b spoel en r van til b urg voor een verzorgend bero ep n ijm egen its 1981 assepoetster is lid van club en wordt opz ij gezet 10 a macrobbie jack y an ideology of adolesc ent utrecht 1982 feminity cccs working paper 1978 later als be 14 zie noot 9 werking onder de titel just like a jacky sto ry ver 15 het appel dat dallas op de melodramtische verbeel schenen in a macrobbi e t maccabe ed femi ding doet is door len ang geanalyseerd in het geval nism fop girls an adventu ry story london rout dallas amsterdam sua 1982 ledge and kegan paul 1981 p 113 128 16 re ce nt gebeurde dat in het themanummer over vrou 11 m savier en c wildt analyseerden bravo verschenen wen en film tijdschrift voor vrouwenstudies nr 2 in meisjes tussen stikken en vertikken zie noot 4 ju n i 1983 zie o a het artike l van riet paasman p 131 146 identificatie en kijkgedrag p 209 223 10 8 in klapper voor voortgezet onderwijs themanummer vrouwen en mannen nr 1 2 wolters noordhoff staat de relatieproblematiek centraal op pagina 48 49 staat een prent van peter van straten met daarbij teksten die vier auteurs naar aanleiding van die prent hebben geschreven suggestie leerlingen schrijven een eigen tekst de schrijfopdracht kan vrij en ook wat meer gebon den zijn bijvoorbeeld schrijf vanuit het vertelperspectief van de man de vrouw de teksten van de leerlingen kunnen besproken worden naar een aantal kenmerken bijvoor beeld hoe kijkt de man vrouw naar de vrouw man lustobject kostwinner alleenstaande vrouw vrijgezel enz nagegaan kan worden in hoeverre de perspectieven verwisseld kunnen worden kan een vrouw ook denken doen wat de man denkt doet en omgekeerd schrijf een dialoog waarbij de ene helft van de leerlingen de vrouw het initiatief laat nemen en de andere helft de man verschillen in conversatieregels schrijf een tekst waarbij de vrouw een kenmerk is toegekend bijvoorbeeld een beroep een fe ministe sociaal milieu etc deel de leerlingen in naar groepen varieer de kenmerken be spreek later de voor oordelen 109