‘Mijn hoofd is open’ – Een cursus Ouderparticipatie voor analfabete vrouwen in Gouda.

Publicatie datum: 2002-01-01
Collectie: 05
Volume: 05
Nummer: 4
Pagina’s: 2-6
weyk in uitvoeyi veel vrouwen zetten zichzelf niet zo gauw boven aan hun prioriteitenlijstje als het gaat om educatie dat geldt zeker ook voor analfabete en laagopgeleide allochtone vrouwen de kinderen komen eerst en voor veel moeders betekent dat niet naar les maar thuis blijven voor de kinderen totdat ze soms pas veel later erachter komen dat ze de socialisatie van hun kinderen misschien wel beter kunnen dienen door ook aan hun eigen ontwikkeling te werken hieronder volgen een paar beschrijvingen van projecten en activiteiten die doelbewust aansluiten bij die dubbele socialisatie en het onderwijs aan de vrouwen uitdrukkelijk in de context plaatsen van het onderwijs aan hun kinderen zowel inhoudelijk de inhoud van de lessen als geografisch het onderwijs vindt plaats op de school van hun kinderen dat zijn het brugproject in gouda jacqueline veth en de pam projecten in vlaanderen inge schuurmans ook de taalstage van mina die ellen van de craats beschrijft kan in dat kader geplaatst worden redactie mijn hoofd is open een cursus ouderparticipatie voor analfabete marokkaanse vrouwen in gouda jacqueline veth 10 college gouda sinds 1999 wordt in gouda ouderparticipatie gecombineerd met taallessen het brugproject deze lessen worden gegeven aan analfabete marokkaanse vrouwen de vrouwen van een zelfde lesgroep hebben kinderen op hoogstens twee a drie basisscholen ze krijgen gedurende twee jaar drie dagdelen per week les waarvan een dagdeel met een tolk tijdens dat dagdeel worden allerlei zaken aangaande de scholen en het omgaan met kinderen uitgebreid besproken de andere twee dagdelen wordt nederlands gegeven spreken luisteren lezen en schrijven de woordenschat en dialogen bij het spreken hebben veelal te maken met de onderwerpen die bij de ouderparticipatie aan bod komen de goudse situatie het huishouden doen en de kinderen die al gauw kwamen verzorgen en opvoeden in gouda wonen relatief veel marokkanen een groot aantal van hen met name de de marokkaanse kinderen vrouwen zijn laag of niet geschoold de meeste van deze vrouwen zijn in het kader het lage opleidingsniveau van de ouders lijkt van gezinsvorming uit marokko naar een weerslag te hebben op de leerprestaties en nederland gekomen in eigen land zijn zij het functioneren van de marokkaanse kinderen meestal niet naar school geweest ook in op de basisschool het blijkt dat een kind dat nederland gingen mochten de meeste niet thuis een klankbord vindt voor de belevenissen naar school een aantal volgde wat taallessen op school beter presteert op school laag of bij een buurthuis hun voornaamste taak is niet geschoolde marokkaanse ouders zijn niet of 2 nauwelijks op de hoogte van wat scholing de werving voor het kind inhoudt en hoe dit in nederland in z n werk gaat en wat van de ouders ten tijdens de voorlichtingscampagne wordt aanzien van de school verwacht wordt gebruik gemaakt van alle mogelijke kanalen marokkaanse ouders en met name de om vrouwen bij de cursus te betrekken lijsten moeders die vaak elke dag hun kind naar met namen van potentiele cursisten vanuit de school brengen en weer ophalen zouden basisscholen marokkaanse contactpersonen meer bij de school betrokken moeten worden moeders met kinderen op diezelfde basis scholen die wel scholing genoten hebben het brugproject wijkgezondheidsconsulenten contacten met oud cursisten van de taalschool enz de genoemde vrouwen weten weinig of niets op het schoolplein onder de boom over de basisschool van het kind en voelen worden vrouwen persoonlijk in hun eigen taal zich buitenstaanders ze durven nauwelijks de aangesproken en aangemoedigd deel te klas van het kind in te komen en iets aan de nemen aan de cursus soms wordt een juffrouw te vragen brieven en briefjes van huisbezoek afgelegd om de man over te halen school kunnen ze niet lezen de informatie zijn vrouw deel te laten nemen ontgaat hen volledig een cursus ouderparticipatie kan een brug slaan tussen ahmed man van fatima school en thuis zo ontstond het idee voor het ja als het goed is voor mijn kinderen en brugproject ouderparticipatie en taallessen dicht bij huis dan moet mijn vrouw naar voor marokkaanse analfabete moeders met school kinderen op twee a drie basisscholen in dezelfde wijk in combinatie met nederlands leren door het gezamenlijk volgen van een zo worden ook die vrouwen bereikt die tot dan cursus in de wijk komen de vrouwen ook met toe niet of nauwelijks buiten de deur kwamen elkaar in contact en breken zo uit het bij alles wordt gewezen op het belang voor de isolement van het huishouden kinderen er wordt ook steeds duidelijker aangegeven dat er nederlands geleerd zal worden in dienst van ouderparticipatie praten met de juf of meester naam kind 0 14t ha mu groep 1l2 c naam juf of meester wel e n la mo kan ik helpen op school ja n het huiswerk van sharazad zo ja waarmee kan ik helpen i k doe m eea o 0 t 3tl 3 huiswerk van kinderboekenweek hakima 1 wat is het thema van de kinderboekenweek 2 wanneer is het kinderboekenweek ga samen met je kind op school kijken 3 wat doen ze op school met kinderboekenweek krru t eje n ga samen met je kind naar de bibliotheek of boekenbus 4 zoek een boek uit voor je kind wat is de titel titao g 5 lees of bekijk het boek samen met je kind breng het boek mee naar de les de lessen kind en de basisschool dit vraagt veel inleving in de situatie van de vrouwen en vandaar uit doel van de lessen is kennis verwerven over begeleiding bij het nemen van kleine stapjes de basisschool enerzijds en het omgaan met toegespitst op de situatie van de vrouwen en de kinderen anderzijds bijvoorbeeld opbellen hun kinderen op de betrokken basisscholen naar school om het kind af te melden een praatje maken met de leerkracht het rapport de tolk van het kind kunnen lezen een spelletje dat je thuis met het kind kunt doen voor veel van moeilijker onderwerpen zoals de schooi deze vaardigheden is het van direct belang om organisatie de inhoud van de vakken het hoe beter nederlands te leren en wat van helpen op school spelen en leren taalontwikkeling en tweetaligheid lichamelijke en geestelijke gezondheid en het opvoeden najat van de kinderen komen beter tot hun recht wanneer er in de eigen taal gesproken wordt eerst kende ik de juf niet ik weet nu de er wordt dan ook een dagdeel per week naam van de juf ik ga praten met de juf gebruik gemaakt van een tolk die zowel marokkaans arabisch als berbers spreekt met de tolk worden alle brieven en briefjes van de over het geheel wordt gewerkt aan een basisschool doorgenomen vrouwen worden veranderende houding ten opzichte van het 4 gestimuleerd daar waar mogelijk bij uitgenodigd het geleerde in praktijk te brengen activiteiten te gaan kijken of te helpen ook gaat de groep gezamenlijk naar de basisschool de cursusduur om in de klassen te kijken om het suikerfeest te vieren om te helpen bij een knutselcircuit na verloop van een aantal maanden vinden de om te kijken naar een project tentoonstelling vrouwen het prettig om op de hoogte gehouden en dergelijke de tolk heeft meestal kinderen te worden van de activiteiten op school en een op dezelfde basisschool als een aantal beetje te weten wat de kinderen op school vrouwen in de lesgroep en kent als zodanig de leren ze durven voorzichtig in de klas van het basisschool ook van binnenuit kind te gaan kijken en gedag te zeggen tegen de juf of de meester de kinderen vinden het nederlands leren vaak fantastisch dat hun moeder nu meer weet van wat er op school gedaan wordt moeder bij de start van de cursus geven de vrouwen stijgt in hun achting na een schooljaar zijn alle aan graag nederlands te willen leren hun mogelijke activiteiten door het schooljaar heen kinderen kunnen nederlands spreken lezen en een keer aan bod geweest om zaken te laten schrijven vaak schamen die kinderen zich beklijven en een verandering van houding van voor hun moeder die dat niet kan de oudere de moeder ten aanzien van de basisschool en kinderen willen bijvoorbeeld niet dat hun het kind te bewerkstelligen is een langere tijd analfabete moeder de school inkomt nodig besloten werd daarom tot een tweejarig traject mouhed 10 jaar mijn mama kan niet praten ze mag niet in na anderhalf jaar brugproject komt yamina mijn klas komen glunderend vertellen dat ze met de kleuterklas van haar zoontje meegaat op bezoek aan de bibliotheek later hoor ik van mede hierdoor is het nederlands leren vaak de de juf dat ze te laat was maar toch uit grootste drijfveer om de cursus te gaan volgen zichzelf naar de bibliotheek is gekomen het belang van ouderparticipatie zien de vrouwen niet direct het nederlands leren gaat langzaam de nadruk ligt op het leren spreken in het tweede schooljaar worden de schoolse dit geeft vooral wanneer een vrouw durft te zaken en het omgaan met kinderen thuis praten vlugger resultaat dan lezen en herhaald uitgebreid en verdiept nederlands schrijven er wordt bij het leren spreken veel spreken gaat nu beter en de vrouwen durven aandacht besteed aan woordenschat en meer ze gaan vaker praten met de leerkracht dialoogjes die de basisschool betreffen de en willen helpen op school in de groep van het vrouwen moeten regelmatig kleine opdrachten kind ze voelen zich eindelijk geen in de basisschool uitvoeren en worden daarbij buitenstaanders meer praat met je kind weet je kind het niet ga op school kijken wat doe je het liefst op school lek e ntn j welk boek leest de juf op school voor juf itest oljerde isqpile n tn cl ytejlu aru a e fie 5 doorstroom naar gewone taalgroep met dezelfde soort problemen geconfronteerd worden als zij nederlands leren gaat langzaam met slechts de kinderen waarderen het dat hun twee dagdelen per week de meeste vrouwen moeder nu meer af weet en begrijpt van wat ze willen graag nog meer en beter nederlands op school doen moeder en kind kunnen nu leren het streven is dan ook om de vrouwen samen over school praten stralende reactie na twee jaar verder nederlands te laten leren in van de vrouwen op de vraag wat ze geleerd gewone taalgroepen drie dagdelen per hebben bij het brugproject ik weet nu van week in de wijk in de eerste wijk waar in school kan praten met kind de kinderen 1999 begonnen werd is dit gelukt er is daar vinden het nu fijn als hun moeder die nu wat nu een vrouwentaalschool met gewone beter nederlands praat net als veel andere taalles groepen op vier verschillende niveau s moeders ook wel eens op school meehelpt en met lesgroepen waar ouderparticipatie het de leerkrachten geven aan dat de centrale thema is na afloop van de ouder allochtone moeders nu de school inkomen en participatiegroep kunnen vrouwen zo contacten met hen durven en kunnen leggen doorstromen naar een gewone taalgroep op nederlands leren en met name nederlands eigen niveau in de tweede wijk lopen de eerste leren spreken is duidelijk een voorwaarde om ouderparticipatiegroepen dit schooljaar af en is ouderparticipatie vorm te kunnen geven er hoop dat ook hier gewone taallesgroepen gerealiseerd kunnen worden literatuur jacqueline veth ineke offermans hanny zoulikha zegt het aan het einde van de kuijpers en bastienne tholen 1999 cursus als volgt 2000 dicht bij huis het brugproject verslag van een ouderparticipatieproject mijn hoofd is opengegaan en dit wordt voor oudkamers in gouda volmondig beaamd door haar uitgave cl nop medecursisten jacqueline veth en hanny kuijpers 2001 mijn hoofd is open het brugproject tot slot verslag van een tweejarig ouderparticipatie project voor de combinatie van ouderparticipatie en oudkamers in gouda 1999 2001 taalleren is een goede manier om analfabete uitgave id college vrouwen bij het onderwijs van de kinderen te afdeling taalschool betrekken de vrouwen komen uit hun gouda isolement ontdekken dat ook zij belangrijk zijn bij het omgaan met en het opvoeden van de kinderen en dat in de lesgroep andere vrouwen wanneer heb jij een spreekbeurt olj fr 1t e weken p v kll waar ga je in je werkstuk over schrijven huiswerk nte ils g l niet in oen wxsiyl fi jri ll van rabia 6