Mosselen met friet of sjisj kebab?

Publicatie datum: 1977-01-01
Auteur: Anne Smits
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 2
Pagina’s: 12-14

Documenten

mosselen met friet of sjisj kebab diskussie oefeningen in een klas lopen wel eens uit de hand omdat de leerkracht de 11 met een veel te omvangrijk of abstrak t of voor de 11 te ver afliggend onderwerp opscheept konkrete oefeningen zijn doorgaans veel geschikter en wekken ook raeer belangstelling wil je toch een groot onderwerp aanpakken dan moet je in ieder geval eerst nagaan waar eventuele aanknopingspunten zitte n met de werkeli jkheid van de 11 ziehier wat ervaringen rond zo n diskussie oefening fuitgeprobeerd bi j 11 van het 2 orientatiejaar fhema voeding de oefening kan dacht ik voor verschillende doeleinden gebruikt worden als technische diskussie oef spreek en luisteroef inzicht verwerven in de gang van zaken in de eigen houding tijdens een dikussie hoe reageren we wat zeggen we hoe zegge n we het waarom zeggen we het enz als besluitvormingsoefening als bezinningsoefening over soorten voedsel fase 1 de les begint met een kort inleidend gesprek jet je graag of niet at waarom at weet je over onze eetgewoonten in t algemeen in over de mogelijke gevolgen we komen tot de konklusie dat bezinning over ons voedsel wel eens interessant en ook nodig kon zijn fase 2 de 11 krijgen elk een pakje van 6 kaarten met de beschrijving van volgende recepten alle hoofdgerechten gebraden kip met appelmoes gekookte mosselen met friet kalfsoesters met champignons sjisj kebab chili con came rijst met tauge de 11 lezen de kaarten aandachtig elk voor zichzelf en ordenen dan de kaarten volgens hun eigen voorkeur ze maken een kort schriftelijk verslagje van hun persoonlijke keuze met de motivatie erbij deze verslagjes kunnen uitvoerig in de klas of thuis door de leraar verbeter d worden voor heel wat 11 l2zen is deze oefening tegelijkertijd ook een woordenschat oef de recepten schrijven bevatten immers een aantal vreemde termen bv tauge marineren woorden rozemarijn enz schat in ieder geval dient deze schriftelijke oefening als opwarmingsoefening voor fase 3 de diskussie de 11 verzamelen immers reeds persoonlijke argumenten fase 4 pi skus sie o efenin probleem vanavond hebben jullie vrisnden op bezoek voor een etentje t elk van de 6 recepten gaan jullie klaarmakenl je moet tot een eenparig besluit komen en je mag slechts 1 recept kiezen vier 11 houden de diskussie de ik kiest tijdens de schrijfoef zelf 4 11 uit die een uitgesproken andere voorkeur hebben de andere 11 krijgen observatie taken sphsken bv noteer hoeveel maal iedere spreker aan de beurt komt luistsr3n luisteren de sprekers naar elkaar houden de sprekers zich aan het onderwerp noteer de individuele fouten tegen uitspraak woordkeuze zinskonstruktie wie heeft een leidende organisatorische funktie in dit gesprek via welke methode komt de groep tot een besluit wie kies t eigenlijk wie laat zich bij de keuze afschepen noteer van elke spreker de argumenten die hij gebruikt enz 14 fase 5 na de besluitvorraing van de dikussie groep wordt de diskussie geevalueerd spreken de observators brangen zo duidelijk en verstaanbaar mogelijk verslag luisteren uit van nun bevindingen die dan gezamelijk kritisch besproken worden sprekers en observators moeten aldus tot een aantal inzichten koraen betreffende de werking van een diskussie het gedrag van mensen in een diskussie enz het belahgrijkste inzicht dat mijn 11 opdeden was dat enige beheersing wel mag nagestreefd worden en dat het al of niet willen van mosselen of sjisj kebab echt geen gloeiende ruzie waard is i ant als je natuurlijk voor futiliteiten al zo woest wordt de bespreking van de naar voren gebrachte argumer ten kan o m ook aan leiding zijn tot een 6 fas e waarin meer bezinning over de waarde van soorten voedsel aan de orde komt deze fase heb ik voorlopig nog niet voldoende uitgewerkt ik stel mij echter zo voor dat je bv in samen werking met leraars biologie scheikunde aardrijkskunde huishoudkunde personenzorg moraal enz boeiende lessen zou kunnen opzetten met als thema voedsel je kan in ieder geval van de 6 basisrecepten uitgaan en deze op nun voedings en gezondheidswaardo vergelijken vanuit deze 6 soorten recepten kan je dan konbn tot een algemenere beschouwing over de waarde van soorten voedsel en over verschillende eetgewoonten zo maak je dus het thema voedsel voor de 11 problematisch en leer je ze op een aantrekkelijke manier erover nadenken het lijkt mij als thema op dit ogenblik echt wel belangrijk genoeg bovendien is deze manier van werken ook eerlijker je biedt immers 11 allerlei mogelijkheden aan je bespreokt er samen de voor en de nadelen van en ziedaar nu kunnen ze zel f kiezen totdaar mijn ervaringen ik geloof dat deze oefening in principe geschikt is voor 11 van allerlei niveau s inbegrepen 11 van een beroepsafdeling eigenlijk hoop ik dat ergens een lezer van dit artikel deze ervaringen nog kan aanvullen ik wacht dus met spanning anne