Muziek in de lessen Nederlands?

Publicatie datum: 1997-11-01
Collectie: 27
Volume: 27
Nummer: 2
Pagina’s: 36-45

Documenten

muziek in de lessen nederlands tom sleeuwaert jongeren zijn zeer veel met muziek bezig bewijs daarvan zijn de duizenden meis jeskamers die van onder tot boven behangen zijn met posters van get ready the backstreet boys of oasis ook de verschillende popfestivals die steeds meer jonge mensen aantrekken en de stijgende cd verkoop onder de jongeren bewijzen deze stelling als we weten dat muziek zo belangrijk is in het leven van de jongeren waarom gaan we er dan nooit op in tijdens de lessen nederlands muziek integre ren in klasverband ook buiten de lessen muzikale opvoeding biedt immers ver schillende gebruiksmogelijkheden et muziek kan je affectieve doel doelstellingen stellingen bereiken die je anders leesplezier ervaren niet zou kunnen verwezenlijken eigen gevoelens en ideeen bij een je kan ook bestaande lessen gedicht verwoorden met behulp van of opdrachten een nieuwe een beoordelingsschaal dimensie geven door een ver eigen gevoelens en ideeen bij een band te leggen met muziek gedicht verwoorden met behulp van fragmenten in het lager onderwijs staat het muziekfragmenten experimenteren met muziek om inhouden verwoorden waarom een bepaald over te brengen veel verder dan in het muziekfragment bij een gedicht hoort secundair onderwijs waarschijnlijk wordt en een ander zeker niet daar het initiatief zelden genomen omdat er gemotiveerd raken om gedichten te nog maar weinig werkmaterialen en les lezen en of te schrijven ideeen hieromtrent bestaan de volgende twee lessen werden al meermaals toege past in de lagere jaren van het secundair 1 lesbegin onderwijs een idasgesprek mogelijke onderwerpen voor een klasge sprek poezie en muziek poezie in het algemeen wat denken de leerlingen over de functie van poe zie hebben ze zelf al gedichten gele zen of geschreven enz als kennismaking met poezie is het aange het thema waartoe alle gedichten van wezen dat de leerkracht nederlands die les behoren muziekfragmenten integreert in zijn lessen de invloed van muziek in het leven van dat wil niet zeggen dat de oude manier de leerlingen bv ik luister vooral naar van aanbrengen geweerd moet worden romantische liedjes wanneer ik verliefd v t 278 jaargang nummer 2 nov dec 1997 ben ik luister nooit naar muziek de leerlingen verkiezen daarna het meest wanneer ik studeer geliefde gedicht van de klas elke leerling mag een gedicht kiezen uit de voorgelezen gedichten dat hem haar enorm aanspreekt 2 lesumnerkinc de leerkracht zet de stemmen op het bord het lezen en beoordelen van de en zo wordt een top 5 opgesteld van de gedichten favoriete gedichten van de klas de leerkracht leest een aantal gedichten de leerlingen krijgen vervolgens de moge expressief voor daarna kunnen de leerlin lijkheid om hun gevoelens en ideeen met gen reageren de leraar moet zich terdege behulp van een beoordelingslijst of schaal realiseren dat er jongeren in de klas zi tten concreter te verwoorden ze beoordelen die nog nooit een gedicht gelezen hebben hun favoriete gedicht uit de kennismakings het is daarom zinvol om vooral die leerlin reeks de volgende beoordelingslijst is hier gen aan het woord te laten en ze hun erva voor zeer bruikbaar ringen met de gedichten te laten verwoor den waar nodig gee ft de leerkracht een woordje uitleg wanneer je het volledig eens bent met de typering zet je een kruisje in kolom wanneer de typering helemaal niet overeenstemt met het gedicht zetje een kruisje in kolom typering het is net alsof het iets over mezelf ver telt iets wat ik ook zo heb gevoeld wat ik ook zo heb gedacht of wat ik ook zo heb meegemaakt het is het gemakkelijkst te begrijpen de dichter gebruikt geen moeilijke woor den de inhoud is eenvoudig te volgen i dit gedicht heeft me laten nadenken over mezelf of over anderen die ik ken ik leerde er iets van het is leuk plezierig grappig gek door de grappige woorden die de dichter gebruikt of de leuke manier waarop hij iets beschrijft nov dec 1997 nummer 2 27e jaargang typering de werkelijkheid wordt mooi weergege ven het is realistisch levensecht geloofwaardig het kan echt zo gebeurd zijn de dichter vertelt pure fantasie ik begin er zelf allerlei zaken bij te fan taseren als ik dit lees het is alsof de dichter een heel ver haal vertelt met weinig woorden het gedicht beschrijft vooral een gevoel de woorden laten me meele ven meevoelen het zijn zinnen of stukjes van zin nen die je in andere soorten teksten zoals verhalen en krantenberichten niet zo dikwijls zult tegenkomen uit nv nederlands 1 wolters plantyn werkboek p 35 dit alles kan ook in een schaal uitgedrukt worden 3 2 1 0 1 2 3 heel slecht nogal nogal goed heel slecht slecht goed goed blij 3 2 1 0 1 2 3 ernstig 3 2 1 0 1 2 3 grappig 3 2 1 0 1 2 3 mooi 3 2 1 0 1 2 3 leerzaam 3 2 1 0 1 2 3 origineel 3 2 1 0 1 2 3 saai 3 2 1 0 1 2 3 levensecht 3 2 1 0 1 2 3 aangrijpend 3 2 1 0 1 2 3 ifit 27e jaargang nummer 2 nov dec 1997 3 lesbesluit gen moeten verantwoorden kan de associeren met muziek leerkracht ook nagaan of ze het gedicht wel begrepen hebben soms de leerkracht laat een aantal goed geselec zorgt bijvoorbeeld het laatste deel van teerde muziekfragmenten horen na elk een gedicht voor een totale omme nummer moeten de leerlingen bepalen bij keer in de betekenis van het gedicht welk gedicht het liedje het best past deze dit wil niet zeggen dat er in de kennis integratie van muziek in poezielessen biedt makingslessen met poezie aan pure enkele voordelen poezie analyse gedaan moet worden het genietend lezen staat natuurlijk omdat het eerste contact met poezie voorop aangenaam en minder vreemd over komt raken de leerlingen gemotiveerd voor de kennismakingsles sen selecteerde voor de rest van het poezie onderwijs ik een zevental gedichten uit het ruime aan dat zal volgen bod jeugdpoezie bij elk gedicht hoort een de leerlingen kunnen hun ideeen en kort luisterfragment ik ben per gedicht op gevoelens rond een gedicht beter zoek gegaan naar een muziekfragment dat uiten met behulp van vergelijkingen erbij zou kunnen passen het is er dus niet met muziekfragmenten die hen onlosmakelijk mee verbonden en het is per bekend in de oren klinken fect mogelijk dat leerlingen andere combi omdat de leerlingen hun vergelijkin naties maken het blijft immers poezie nuchter kalf muziek adagio albinoni hij had nog nooit het daglicht gezien al kon hij aan de geluiden van buiten horen dat er nog iets anders dan de donk re stal moest zijn waarin hij bij kunstlicht werd geboren hij stond en lag daar maanden lang in eenzaamheid met net te veel om gauw te kunnen sterven en veel te weinig om te leven en de zon te zien zijn laatste dag begon in t grauwe zonlicht een dure vracht wit vlees met waardeloze botten het zonlicht heeft hij nog even gevoeld misschien voor hij het slachthuis in moest gaan tenslotte w van zijl m nov dec 1997 nummer 2 278 jaargang gmfsvhrift muziek jfc wilnm ea je wtggmti intro nousmuj hier rust bertus de traagste allerbangsteen te traag ee uhl tefeaftg mim te jagen h twee te v o o o f c dit smi e liie i w betaald de eender s de tot tp v e 2t jaargang nummer 2 nov dec 1997 tritaielc de sheherazatie lansky korsakov rinoceros ail 1 lil is zodild e nel als een bi4 is zoiets als de twintigste eeuw voox icristus die plotseling techtsta at in cie gescbieclenis en een pas ie iet voorsaavts maakt wel el