Nascholing. Talen geen prioriteit.

Publicatie datum: 1998-01-01
Auteur: Jan T’Sas
Collectie: 27
Volume: 27
Nummer: 3
Pagina’s: 42-43

Documenten

42 geschud nascholing talen geen prioriteit we inds 1 september 1996 is de twintig leraars zich inschreven voor een nascholing in vlaanderen bij studiemiddag rond schrijfvaardigheid is lang decreet vraaggestuurd dat voorbij en dat is maar goed ook lezen we in klasse scholen bepalen voortaan zelf wat voor maar dat scholen behoefte hebben aan nascholing ze willen of nodig bepaalde nascholing betekent nog niet dat achten ze krijgen er dan ook ze het onderwerp in kwestie een prioriteit centen voor dit jaar is dat net voor het beleid van de overheid vinden zo geen 1000 frank per leerkracht maar tegen vindt slechts 4 van de scholen nascholing het jaar 2003 zal het bedrag gestegen zijn rond talen een prioriteit tegenover een tot 4000 frank voor sommige vooral kleine behoeftepercentage van 21 zie boven is scholen betekent dit spaarzaam omsprin die grote kloof op communicatief vlak een gen met de centen naar interne behoeften gemiste kans uiteindelijk peilt de overheid peilen en zelf met een eisenpakket naar de toch naar de nascholingsbehoeften om nascholers stappen is de boodschap ermee rekening te houden in haar beleid het eerste jaar formuleerde de overheid nog vorig trimester nog onderzocht het departe zelf vanuit eigen inzicht een aantal ment onderwijs de nascholingsbehoeften nascholingsprioriteiten nascholingscentra en problemen van 566 vlaamse basis en konden voorstellen doen binnen die prio secundaire scholen er blijkt een sterke riteiten en een selectie werd door de over vraag naar nascholing uit de vernieuwingen heid gefinancierd hoefden de leerkrachten in het onderwijs van de didactische onder en de scholen tenminste niet te diep in hun werpen willen scholen vooral nascholing portemonnee te tasten dit jaar dient het rond leren leren 38 werken met sociale onderzoek van de nascholingsbehoeften vaardigheden 33 leermoeilijkheden mee als basis voor het vastleggen van 33 en zorgverbreding 24 bij de vak zeven prioriteiten geen talen daarin wel inhoudelijke onderwerpen willen ze vooral nieuwe media vakoverschrijdende eindter nascholing rond informatica 23 talen men schoolleiderschap school en na 21 wiskunde 20 en expressie 20 scholingsbeleid functiebeschrijving en eva de meeste nascholingscentra melden de luatie interne kwaliteitsbevordering en laatste tijd overigens een groeiende belang zorgverbreding stelling voor nascholing de tijd dat slechts 27e jaargang nummer 3 jan feb 1998 is nascholing rond talen dan niet p ri oritair is de vraag hoe besteden we die krappe allicht een foute conclusie scholen zien portefeuille het best een kleine suggestie met eindtermen zorgverbreding zelfeva voor het vormingsaanbod voor talen ga op luatie enz vooral de onderwijsvernieuwing zoek naar combinaties vraag naar vakover op zich afkomen en willen in de eerste schrijdende eindtermen in taalonderwijs plaats daarrond vorming wat logisch is nieuwe media in de les l it eratuur evaluatie voorts vindt geen enkele school dat er een technieken in het taalvaardigheidsonderwijs tekort aan nascholingsmogelijkheden is enz algemene onderwijsvernieuwing als integendeel scholen spreken van een over bijkomend criteri um dus bij de keuze van aanbod het is volop selecteren geblazen workshops rond taalonderwijs of twee zeker voor talen maar hoe selecteren dat vliegen in een klap op het budget jan t sas julius de geyterstraat 22 2660 hoboken noot 1 anne van cauwenberghe hilde coucke nascholing in vlaanderen de vraagzijde in kaart gebracht rapport marktonderzoek 1997 gratis verkrijgbaar bij de cel nascholing van het departement onderwijs koningsstraat 138 wval 514 1000 brussel tel 02 21145 81 fax 02 21145 35 e mail anne uancauwenberghe vlaanderen be of hilde coucke vlaanderen be jan feb 1998 nummer 3 27e jaargang