Nawoord bij Georges de Schutter. “Het eeuwige ankerspel” in VONK, XIV, 1, 1984, 19-27.

Publicatie datum: 1984-05-01
Collectie: 14
Volume: 14
Nummer: 3
Pagina’s: 49-50

Documenten

nawoord bij georges de schutter het eeuwige ankerspel in vonk xiv 1 1984 19 27 in het interessante artikel van georges de schutter worden enkele opmerkingen gemaakt n a v mijn eerder verschenen artikel het anker leert nooit zwemmen moer 1982 nr 5 pp 2 15 voor alle duidelijkheid daarover het volgende het artikel in moer en het daarbijhorende schema voor de spelling van de werkwoorden was een eerste poging om een eenvoudig algoritme ten behoeve van het onderwijs uit te werken de enkele minder nauwkeurige aanduidingen die daarin voorkwamen zijn inmiddels bijgesteld zie daarvoor het binnenkort bij acco te verschijnen leerboekje spel 1 enderwijs de opmerkingen die de schutter bij de eerdere versie van dit algoritme plaatst zijn dus ondertussen door de feiten achterhaald een tweede punt van kritiek betreft volgens de schutter de bruikbaarheid in de klas hij verbindt deze on bruik baarheid met de vraag of het algoritme tegelijkertijd ook inzicht verschaft ik dacht dat ik met dit schijnargument al had afgerekend zie spellen met losse handen een probleem en zijn oplossing in het extra spellingnummer van vonk 1983 m i is inzicht een begrip dat vaak als een ongereflec teerde categorie in onderwijsdiscussies wordt opgevoerd als men niet goed kan aangeven wat de eigenlijke leerdoelen zijn laten we wel wezen goed spellen is goed spellen hoewel ik bepaald geen tegenstander ben van het bevorderen van inzicht bij jongeren meen ik dat het begrip inzicht overbodig en verwarrend is voor de spellingdidactiek van de werkwoorden een van de fundamentele redenen daarvoor is de aard van het spellingsysteem zelf namelijk zijn conventionaliteit spellingregels zijn vormen van verbale afspraken van conventies op de vraag waarom een werk woord in het nederlands op een bepaalde wijze gespeld wordt kan men alleen antwoorden omdat dit zo is afgesproken dergelijke omdat verklaringen berusten op geheugen activi teiten en niet op inzicht in de oorzaken van de spelling regel echt inzicht is daarbij niet aan de orde wel een verantwoording in de vorm van een bepaalde formulering van de conventionele regel dat van zo n geconventionali seerde regel erg verschillende formuleringen te geven zijn heb ik ook al in het moer artikel aangegeven 49 merkwaardig is trouwens dat dit begrip inzicht vaak wordt aangevoerd als kritiek op een algoritmische werkwijze terwijl het juist van de bestaande spellingmethoden onomsto telijk vaststaat dat ze dit zo begeerde inzicht gezien de bekende resultaten ervan in geen geval bevorderen als men echter onder bruikbaarheid voor het onderwijs ook het gemak waarmee iets te leren is wil verstaan dan hoeft men aan de superioriteit van algoritmische methoden evenmin te twijfelen tenminste voor die gevallen waarin relatief eenvoudige algoritmen te ontwikkelen zijn dat dit voor de spelling van de nederlandse werkwoorden inder daad het geval is blijkt wel overduidelijk uit de ervarin gen van een aantal leerkrachten in de praktijk the proof of the pudding is in the eating en het blijkt dat het werkwoordalgoritme zich met smaak laat eten en boven dien met een drastische vermindering van het hongergevoel voor spelfouten willie van peer dr van campenstraat 1 nl 4811 rh breda 50