Nederlands aan anderstaligen: een materiaalverkenning

Publicatie datum: 1992-05-01
Collectie: 21
Volume: 21
Nummer: 5
Pagina’s: 31

Documenten

nederlands aan anderstaligen een mate ri aalverkenning 200 deelnemers telde de studiedag die op de eindredactie hiervan was in handen van 22 februari 1992 aan de uia heeft plaatsge veerle geudens agnes leysen en rita vonden rond nederlands aan anderstaligen rymenans de syllabus bevat bijdragen van een overweldigende belangstelling dus tot alle sprekers waarin zij de theoretische groot genoegen van de organisatoren een achtergronden van hun presentatie schet aantal verenigingen en instanties die het sen gekoppeld aan de lespraktijk de sylla onderwijs aan allochtonen behartigen de bus kan nabesteld worden bij het cbl von de provinciale materialenbank en het uia centrum voor beroepsvervolmaking lera ren van de uia in samenwerking met het in dit nummer kaarten we even na over de interfacultair centrum voor toegepaste lin studiedag een aantal leden van de werk guistiek van ufsia en het steunpunt nt2 groep heeft het voorgestelde lesmateriaal van de kul de werkgroep die de studie getoetst aan de criteria die piet van aver dag leven heeft ingeblazen bestond uit maet gepresenteerd heeft zijn artikel vormt anne boeken wilfried de hert ann de dan ook de inleiding op hun kritische schryver agnes leysen paul reynders bespreking de materialen zijn per onder piet van avermaet en kris van den bran wijsniveau gegroepeerd basis secundair den en volwassenenonderwijs van elk pakket is eerst een steekkaart met nuttige bibliografi aan de basis van dit initiatief lag de drin sche gegevens opgenomen de kritische gende vraag van lesgevers nederlands aan bespreking die erop volgt bekijkt het pak anderstaligen naar degelijk lesmateriaal als ket vanuit verschillende relevante gezichts antwoord op die vraag werd op de studie punten doelstellingen doelgroep leerstof dag een rijk en gevarieerd aanbod van opbouw en leerinhoud evaluatie recente lespakketten voorgesteld door vormgeving materiaalontwikkelaars uit nederland en vlaanderen als leidraad voor de selectie na de besprekingen volgt een reeks nuttige werd uitgegaan van een lijst van criteria gegevens examens nederlands als vreem door piet van avermaet opgesteld deftweede taal tijdschriften die geregeld omdat de werkgroep ervan overtuigd was aandacht besteden aan het onderwijs aan dat degelijk lesmateriaal nog niet garant anderstaligen en de adressen van de orga staat voor degelijk onderwijs werd in een niserende instanties we meer informatie afzonderlijke sessie ook aandacht besteed wenst kan steeds bij een van hen terecht aan het creatief gebruik van lesmaterialen in de klas op de studiedag zelf is de deelnemers een syllabus ter hand gesteld in de vorm van een extra nummer van vonk februari 1992 rita rymenans mei juni 1992 nummer 5 21e jaargang w