Neerlandistiek de grenzen voorbij, deel I

Publicatie datum: 2004-01-01
Auteur: I. de Weert
Collectie: 35
Volume: 35
Nummer: 2
Pagina’s: 66-68

Documenten

recensie bijdragen een duidelijk verband met het thema van de bundel en zijn deze onderverdeeld in een viertal onderwerpen te weten grenzen confronterende tendensen nieuwe ina de weert media leermiddelen en vertalen de meeste artikelen behandelen het thema grenzen neerlandistiek de grenzen confronterende tendensen er zijn slechts vier artikelen over nieuwe media en helaas maar voorbij deel 1 twee artikelen over leermiddelen tenslotte nog een tweetal artikelen over vertalen jammer nieuwe media en leermiddelen hadden wat mij over gepasseerde en nog te passeren betreft een ruimere plaats mogen krijgen grenze n multimediaal afstandsonderwij s meerdere uitgevers in nederland zijn tenslotte a j gelderblom e a red neerlandistiek de al lang bezig met nieuwe media en digitale grenzen voorbij handelingen 15e colloquium leermiddelen en content ook binnen de neerlandicum 2003 te groningen woubrugge onderwijsinstellingen wordt veelvuldig internationale vereniging voor neerlandistiek geexperimenteerd met elektronische leer 2004 isbn 90 7287 007 7 560 blz e 18 incl omgevingen digitale leermiddelen content en verzendkosten te bestellen bij ivn tel 0172 mixed media concepten die digitaal en blended 518243 bureau ivnnl co m learning mogelijk moeten gaan maken wat mij betreft zou het interessant zijn meer expertise op te bouwen c q te publiceren over de grensverleggingen of vervagingen kunnen juist toegevoegde waarde die deze vorm van inspireren tot nieuwe en vruchtbare verkenningen zo grensverleggende neerlandistiek met zich mee is de gehele neerlandistiek inmiddels ondenkbaar kan brengen in dat kader heb ik het artikel van geworden zonder de infrastructuur van de nieuwe carola henn met veel interesse gelezen volgens elektronische media en zien we een expansie in haar is een mooie website nog geen bijvoorbeeld oost europa van aantallen ingeschreven multimediaal afstandsonderwijs ik kan dat studenten neerlandistiek ook actualiteit en volmondig onderstrepen de bijdrage van beroepsperspectief eisen een steeds prominentere plaats carola henn start met het afbakenen van een op verder valt uit nieuw lesmateriaal en aantal begrippen waaronder afstandsonderwijs woordenboeken op te maken dat er een ander e learning en blended learning waarna zij zeybewustzijn in de neerlandistiek aan het ontstaan overgaat op de omschrijving van de is dat het vak in de nabije toekomst een nieuwe multimediacursus die is gemaakt binnen het grensoverschrijdende dimensie gaat geven kader van een cursus nederlands voor franstaligen daarna citeert zij karel wijne uitgever bij malmberg van de multimediacursus dit alles valt te lezen in het voorwoord door de nieuwe buren jammer vind ik dat de uitspraak redactie in de bundel verzamelde bijdragen van van deze uitgever uit zijn verband is gehaald het 15e colloquium neerlandicum dat nieuwe buren inmiddels een andere uitgever plaatsvond in groningen in het najaar van 2003 kent namelijk stephanie kuijper en het in het voorjaar van 2004 mocht deze fragment zie het citaat hierna van wijne interessante verzameling het licht zien reden enigszins generaliserend naar voren wordt genoeg voor mij de bijdragen nader te gebracht het tijdperk van frontaal leren ligt beschouwen in een tweetal recencies waarvan bijna achter ons en op deze manier kunnen de de eerste voor u ligt en de tweede in de cursisten voor een groot deel zelfstandig en in volgende moer zal worden gepubliceerd op hun eigen tempo werken deze uitspraak een enkel artikel na over bijvoorbeeld de wordt door de auteur ontkracht zij stelt het thema s in de poezie van vasalis hebben de debat over de voor en nadelen van d e 2004 2 moer 66 verschillende media heeft de laatste jaren informeren afspraken maken en dergelijke moeten wijken voor een bezinning op het geintroduceerd de basistekst wordt op verschil leerproces zelf in mijn ogen heeft iedere lende manieren gepresenteerd de teksten zijn uitgever zijn eigen visie op multimedia e door middel van een script gesynchroniseerd learning en blended learning afhankelijk van de de nadruk ligt op mondelinge taalvaardigheid onderwijs markt doelen en doelgroepen en en communicatiegerichte activiteit de cursus is niet in de laatste plaats afhankelijk van nieuwe modulair en uitbreidbaar daarnaast is het onderwijsontwikkelingen als competentieleren concept ook toepasbaar op andere talen en probleem gestuurd onderwijs en projectmatig doelgroepen wat ik een belangrijke en zeer leren die nieuwe taal onderwijsmodellen met bruikbare meerwaarde vind van het gehele zich meebrengen met daarin een veranderende concept rol voor zowel student als docent mixed media concepten en digitale leermiddelen moeten een nieuwe media en leermiddele n taal onderwijsmodel ondersteunen en niet onder de vlag van nieuwe media en leer andersom h et leermiddel kan en moet daarin middelen wordt in de bundel verder ingegaan niet het onderwijsmodel en de rol van de op docent daarin sturen vanzelfsprekend hangt een de elektronische an s en ander wel samen met elkaar maar wordt dit de wording van het algemeen nederlands ondersteund door een vak en leermiddel woordenboek overstijgende visie op onderwijs h enn merkt in de ontwikkeling van lagelands 1 en 2 haar bijdrage en verantwoording van de keuzes een e syntaxis van het nederland s bij het ontwerpen van de cursus het volgende h et project leerwoordenboek zakelijk nederlands op je kunt docenten die gewend zijn aan en geloven in het nut van frontaal onderwijs niet zo e ans maar klaarstomen om groepswerk vaardig te de elektronische ans e ans genaamd is organiseren en te modereren dit is waar want inmiddels beschikbaar gekomen voor een breed het organiseren en modereren van groepswerk publiek inhoudelijk zijn beide versies gelijk vraagt andere competenties daarnaast en dit maar de functionaliteit van de elektronische wordt ondersteund door verschillende onder versie is anders dan de folioversie walter zoeken zijn niet alle studenten in staat om met haeseryn zet in zijn bijdrage uiteen wat de confrontaties binnen groepswerk om te gaan specifieke kenmerken van de e ans zijn vervolgens wordt betoogd dat er aan de e ans z es b asisprin ci p e s nog gesleuteld moet worden om de bruik interessant in de bijdrage is het onderzoek van baarheid te optimaliseren en de fouten te moreno en mayer 2000 dat door carola henn herstellen een van de gedane suggesties is om wordt aangehaald ter verantwoording van de de zoekmogelijkheid uit te breiden met een gemaakte keuzes en de zes basisprincipes voor zoekfunctie op morfeemniveau er is inmiddels instructional design beschrijft namelijk een onderhoudsplan ingediend bij de taalunie split attention principle er zijn echter nog geen middelen gevonden om modality principle het plan te realiseren door het ontbreken van redundancy principl e middelen voor grammatica op de begroting lijkt spabal contiguity principl e de komende vijfjaar geen steun van de taalunie temporal contiguity principle te verwachten voor een vervolgtraject van de coherente principl e ans en het onderhoudsplan van de e ans ik moet zeggen dat voor zo n omvangrijk project voor uitleg hierover en nuancering van dit en het stadium waarbinnen een en ander al is model verwijs ik graag naar de bundel zelf gerealiseerd het toch spijtig is dat verdere concreet heeft dit geleid tot een uit tien lessen ontwikkeling er op dit moment niet in zit samengestelde cursus de cursus is inmiddels volledig operationeel via een opgenomen het alge mee n nederlands woorde nbo e k dialoog worden onderwerpen als telefonisch fons moerdijk hoofdredacteur anw betoogt 200 2 moe r 67 in zijn bijdrage de neerwaarde van het algemeen taalleraren taaldidactici en taalkundigen in nederlands woordenboek anw project van het franstalig belgie is de overtuiging gegroeid dat i nstituut voor nederlands lexico l ogie inl er zeker iets gedaan moet worden aan de zwakke h et hele project moet in 2018 klaar zijn de grammaticakennis en het povere grammatica redactie wordt gevormd door de elf oud gebruik van afgestudeerden in het secundair medewerkers van het woordenboek der onderwijs ik vind het bijzonder interessant dat nederlandsche taal wnt de redactie richt zich dit door godin aangehaald en onderbouwd op het standaardnederlands wordt en moet zeggen dat ik helaas binnen probleem gestuurd onderwijs en project lage lands 1 en 2 onderwijs moet constateren dat talenonderwijs tussen 1999 en 2003 is door de vakgroep dutch laat staan grammaticaonderricht een minimale studies van de universiteit van hull een tweetal plaats heeft gekregen binnen bijvoorbeeld ons docent ondersteunde on line cursussen mbo taaltaken hebben doorgaans betrekking op nederlands als vreemde taal ontwikkeld bijvoorbeeld schrijf een brief een verslag of namelijk lagelands 1 beginners en i agelands 2 houd een presentatie er is weinig tot geen plaats gevorderden volgens miranda van rossum voor taalverwerving binnen deze vorm van was er niet voldoende belangstelling van taaltaken interessant zou zijn onderzoek te professionele uitgevers van een dergelijke cursus wijden aan de taalverwerving van studenten vanwege de te kleine doelgroep namelijk binnen deze vormen van onderwijs de e syn moedertaal sprekers engels die hoger onderwijs taxis zou zoals godin onder meer betoog een volgen en nederlands willen leren als vreemde rol kunnen spelen en inspringen op remedial taal er is ervaring opgedaan met blackboard teaching trajecten e syntaxis voorziet in webct en merlin als e l ektronische leer basisgrammatica on line voor oorspronkelijk omgevingen voorkeur ging toch uit naar franstaligen die nederlands engels of duits merlin onder meer vanwege het feit dat in willen leren binnen dit kader zijn deelprojecten merlin bepaalde onderdelen op maat gemaakt gestart gramlink nederlands tramlink english kunnen worden binnen blackboard is dit en gramlink deutsch gramlink nederlands bijvoorbeeld niet of veel minder mogelijk wat wordt geleid door de auteur van de bijdrage interessant is is datvan rossum een vergelijking godin met behulp van hot potatoes kunnen van de resultaten heeft gemaakt uit evaluaties interactieve oefeningen worden vervaardigd van face to face en on line cursussen een hot potatoes is gratis freeware mits deze niet artikel hierover van haar hand moet nog voor commerciele doeleinden wordt gebruikt verschijnen althans op het moment van het ter gramlink nederlands bevat inmiddels perse gaan van de besproken bundel lagelands 2 september 2003 14 theoretische hoofdstukken moet in de loop van 2004 verder worden en 84 oefeningen ontwikkeld met de bespreking van de e syntaxis rond ik het e syntaxis eerste deel af van de bespreking van godin e a betogen dat grammaticaonderwijs de neerlandistiek de grenzen voorbij in de volgende verwerving van implicite kennis vergemakkelijkt moer vindt u de thema s grenzen confron in hun bijdrage over de e syntaxis lalleman terende tendensen met onder meer een 1999 25 het is duidelijk niet de bedoeling het bespreking van de bijdrage van christine van vroegere expliciete grammaticaonderwijs baalen over het nut van crossculturele opnieuw in te voeren het staat volgens hen ook taalanalyses buiten kijf dat studenten er baat bij vinden de taal die ze leren zoveel mogelijk te horen lezen en gebruiken binnen diverse communicatieve didactische en functionele situaties maar het blijkt evenzeer uit allerlei onderzoek dat grammaticaonderwijs wel degelijk meerwaarde heeft binnen de leerpraktijk bij een aantal 200 2 moer 68