Neerlandistiek de grenzen voorbij, deel II

Publicatie datum: 2004-01-01
Auteur: Ina de Weert
Collectie: 35
Volume: 35
Nummer: 2
Pagina’s: 96-98

Documenten

r ecensi e bijdragen een duidelijk verband met het thema van de bundel en zijn deze onderverdeeld in een viertal rubrieken te weten grenzen confronterende tendensen nieuwe ina de wee rt media leermiddelen en vertalen nieuwe media en leermiddelen besprak ik in het voorgaande neerlandistiek de grenzen nummer van moer resten mij nog de thema s grenzen confronterende tendensen en vertalen voorbij deel i i het meest lijkt te vertellen en schrijven over het eerste thema gezien de hoeveelheid artikelen over grenzen confronterende tendensen 25 over gepasseerde en nog te passeren bijdragen maar liefst over dit thema belicht grenzen vanuit onder meer gescheiden disciplines als de taalanalyse en taalkunde literatuur en cultuur maar ook benaderd vanuit het snijvlak van a j gelderblom e a red neerlandistiek de verschillende disciplines en thema s grenzen voorbij handelingen 15e colloquium neerlandicum 2003 te groningen woubrugge interculturele c ompetenti e internationale vereniging voor neerlandistiek 2004 interessant is de bijdrage van christine van isbn 90 7287 007 7 560 blz e 18 incl baalen wie intercultureel competent wil zijn verzendkosten te bestellen bij ivn tel 0172 moet leren over de grenzen van zijn eigen taal 518243 bureau ivnnl com heen te kijken door haar in contrast met andere talen te bestuderen zo schrijft zij is een veel gehoorde en beschreven opvatting in haar grensverleggingen of vervagingen kunnen juist bijdrage laat ze echter zien hoe interculturele inspireren tot nieuwe en vruchtbare verkenningen zo competentie in het talenonderwijs bevorderd is de gehele neerlandistiek inmiddels ondenkbaar kan worden dit sluit mooi aan bij de discussie geworden zonder de infrastructuur van de nieuwe die op 26 september in de rode hoed is elektronische media en zien we een expansie in gevoerd de werkplaats talen had hier ter bijvoorbeeld oost europa van aantallen ingeschreven gelegenheid van de europese dag van de talen studenten neerlandistiek ook actualiteit en een debatmiddag belegd onder de titel de zaak beroepsperspectief eisen een steeds prominentere plaats frans en duits arie hoeftaak schreef een op verder valt uit nieuw lesmateriaal en persoonlijke impressie in levende talen magazine woordenboeken op te maken dat er een ander nummer 7 oktober 2004 een van de zeybewustzijn in de neerlandistiek aan het ontstaan discussiethema s was wat moet de meeste is dat het vak in de nabije toekomst een nieuwe aandacht krijgen de taal zelf de interculturele grensoverschrijdende dimensie gaat geven kant of de cultuur waaronder literatuur panel en zaal verschilden van mening het publiek wenste aandacht voor de taal en de dit alles valt te lezen in het voorwoord door de interculturele kant het discussiepanel legde redactie in de bundel verzamelde bijdragen van voorrang bij het interculturele menigeen viel het 15e colloquium neerlandicum dat hoogleraar thony visser uit leiden bij in haar plaatsvond in groningen in het najaar van 2003 pleidooi om de zaak niet zo strikt gescheiden te in het voorjaar van 2004 mocht deze zien en alles in samenhang te geven dit geldt interessante verzameling het licht zien reden mijns inziens in brede zin voor moderne genoeg voor mij de bijdragen nader te vreemde talenonderwijs of dit nu frans is in beschouwen in een tweetal recensies waarvan de nederland of nederlands in frankrijk de tweede voor u ligt buitenlandse neerlandistiek dus zoals christine van baalen schrijft veelal wordt hierbij op een enkel artikel na over bijvoorbeeld de uitgegaan van het contrast in talen maar waarom thema s in de poezie van vasalis hebben de niet uitgaan van de overeenkomstig e 200 2 moer 96 betekeniselementen een zeer interessante marja clement betoogt dat de presens invalshoek die ons moderne vreemde historicum vaker voorkomt in de ik roman de talenonderwijs en buitenlandse neerlandistiek in verteller plaatst zich geheel binnen de een ander daglicht plaatst de talen in verhaalwerkelijkheid omdat je niet kunt samenhang met elkaar geven dus aandacht voor beleven en vertellen is een ik presens verhaal cultuur interculturele competenties en altijd fictief hetzij fantasie hetzij verleden een crossculturele taalanalyses persoonlijk vind ik interessante stelling voor nader letterkundig dit een fantastisch aanknopingspunt voor het onderzoek maar ook een interessant fenomeen fenomeen talencentrum talencentra zijn voor de prozaschrijvers onder ons en allen die immers in verschillende po c s prozaonderwijs geven geimplementeerd en geven mogelijkheden om talen in samenhang met elkaar te onderwijzen bouazza en benali worden onder de loep dat dit verder uitgewerkt moet worden moge genomen door henriette louwerse zij duidelijk zijn hoewel dit onderwijsmodel analyseert hoe deze vreemde nederlandse mooie aanknopingspunten biedt wordt het auteurs gebruik maken van shakespeare de talenonderwijs vaak gescheiden aangeboden theatermonoloog jasser van abdelkader bena li gescheiden van de andere talen en ook toont het publiek jasse mansoer een gescheiden van beroepsgerichte vakken dat is nederlandse palestijn die gecast is voor de rol jammer daarnaast wordt moedertaalonderwijs van sylock de jood uit the merchant of venice vaak niet in deze talencentra gegeven jasser is in slechte doen louwerse concludeert nederlands is vaak geintegreerd in bijvoorbeeld dat beide vreemde nederlandse schrijvers het project of probleem gestuurd onderwijs dat is drogbeeld van de stabiele culturele identiteit prima echter geef het ook in samenhang met tonen wat beide schrijvers hebben de moderne vreemde talen in de talencentra en meegenomen uit shakespeare is de moeilijke maak dankbaar gebruik van de crossculturele opdracht van een samenleving die niet meer aspecten van taal door dat drogbeeld wordt begrensd grenzen confronterende tenden s e n grenzen confronterende tendensen biedt de verder in de bundel aandacht voor de poezie lezer verder onder meer nog bijdragen over de van vasalis de europese avant gardisten en bruikbaarheid van taalgidsen de modernisten in de geschiedenissen van de zinsaccentuering in het nederlands taalkundige nederlandse literatuur en de boekenplank van samenwerking in de internationale anne frank te veel om hier te bespreken neerlandistiek en de reisthematiek bij monika genoeg om thuis op een zondagmiddag bij de van paemel open haard te lezen voorzien van mooie afbeeldingen is de bijdrage van ludo beheydt vertalen die gaat over kunst van de nederlanden als ten slotte in de bundel nog een drietal bijdragen expressie van culturele identiteit een van die over vertalen waaronder deskundigheids afbeeldingen laat de kelderkamer van de h ooch bevordering in de literaire vertaling door zien volgens beheydt is een opvallende doloren ross zij stelt onder meer dat de constante de open en uitdagende sensualiteit in verspreiding van de nederlandstalige literatuur de vlaamse kunst en als opmerkelijk kenmerk in italie nauw samenhangt met de keuze voor van de nederlandse kunst het constructivisme de uitgeverij ook gaat zij in op de van onder meer mondriaan en rietveld waar ik eertaalkundige dimensie tijdens het vertalen graag meer over had willen weten is de vraag doen zich technische problemen voor zij pleit hoe heeft die sensualiteit in de vlaamse kunst hierbij voor het aanleggen van best practices in en het constructivisme in de nederlandse kunst verband met toekomstig vertaal werk verder gaat zijn weerslag gevonden in de letterkunde een ze in op het vertalen van titels codewisseling en onderwerp dat in deze bundel had taalvermenging en de vertalingen van onder thuisgehoord meer rituelen de aanslag en het verdriet van belgie 200 4 2 moer 97 met het verdriet van belgie eindig ik mijn bespreking van neerlandistiek de grenzen voorbh ik kan niet anders concluderen dan dat ik met veel interesse bijna alle bijdragen heb gelezen interessante bijdragen voor iedereen die zich met neerlandistiek bezighoudt of je nu schrijver vertaler docent en of wetenschappelijk onderzoeker bent of je nu nederlands of frans geeft of je interesse uitgaat naar letter of taalkunde voor ieder van ons zijn er nieuwe inzichten te vinden aanleiding tot nader onderzoek en nieuwe invalshoeken voor onderwijs over kunst literatuur en neerlandistiek in de meest brede zin des woords i de grenzen voorbij aldus de samenste llers 200 2 moer 98