Netnieuws: de ‘sprekende’ digitale krant op internet

Publicatie datum: 2003-01-01
Collectie: 06
Volume: 06
Nummer: 3
Pagina’s: 1-3
n d e r d e l 0 e p netnieuws de sprekende digitale krant op internet voor functioneel analfabeten is in het project netnieuws een voor gebruikers vriendelijke website ontwikkeld op de site van netnieuws kunnen cursisten om de week een nieuw actueel krantenbericht vinden in een bewerking die is afgestemd op hun leesniveau ria van adrichem auteur netnieuws pieter de graaf projectleider alfabeter en netnieuws anita middel redacteur alfabeter beter de krant leren lezen via internet overgenomen door roc eindhoven er foto bevinden zich de knoppen begin netnieuws is ontstaan vanuit een initia is een vervolgsubsidie bij bve net aan ners en gevorderden de bezoeker kan tief van roc horizon college en roc gevraagd om een nieuwe site te ontwik hier kiezen voor het nieuwe bericht op eindhoven met projectsubsidie van kelen met groter gebruikersgemak voor een van de twee niveaus voor nt1 cur bve net later overgenomen door zowel autochtone als allochtone cur sisten wordt uitgegaan van kse i voor kennisnet is een website ontwikkeld sisten onderdeel van de nieuwe aan het beginners niveau en kse 2 voor de waarmee autochtone functioneel analfa vraag was ook om de site gedurende een gevorderden van nt2 cursisten wordt beten beter de krant leren lezen proefperiode van zes maanden gratis bovendien verwacht dat ze redelijk aan cursisten en docenten waren positief aan alle roc s ter beschikking te stel spreekbaar zijn in het nederlands enige over het initiatief en zagen het als een len gedurende deze testperiode kunnen kennis bezitten van de nederlandse welkome aanvulling op de in 2001 ver roc s nagaan of ze in hun reguliere samenleving en al een zeker niveau van schenen multimediaproductie alfabeter aanbod gebruik willen gaan maken van alfabetisering hebben lezen waarin twee modules over de het programma onder aan op de openingspagina kan de krant zijn opgenomen van januari tot juli 2003 heeft een groot bezoeker kiezen voor de overige onder de toenmalige site is in 2001 door docen aantal roc s meegewerkt aan de test in delen van netnieuws in het archief ten en cursisten op twee roc s getest deze periode hebben cursisten en kan de bezoeker eerdere berichten met men vond het bedienen van de site niet docenten de werking en het gebruiksge bijbehorende oefeningen vinden via eenvoudig dat had te maken met de mak van de site uitgeprobeerd door aan de redactie kan de bezoeker vragen keuze voor het gebruik van pof files voor gericht evaluatieonderzoek is de site of opmerkingen over netnieuws sturen de teksten en hot potatoes voor de oefe gedurende de projectperiode zo goed ningen door het werken in verschillende mogelijk aangepast aan de wensen en 1 ne nieuws het laatste nieuws schermen die steeds geopend en gesloten behoeften van de gebruikers moesten worden was het gebruik voor lrak loonl g vlng n mll alr nv s opt y cursisten behoorlijk ingewikkeld eenvoudige bediening na het openen van het programma door proefperiode middel van een wachtwoord tijdens de om het project te verbeteren en om te proefperiode is dit netnieuws ziet de onderzoeken in hoeverre er financieel bezoeker een foto en de titel van het draagvlak zou zijn bij de roc s is het meest recente nieuwsbericht onder de a lf a nieuws nummer 3 september 2003 1 n o e r o e l o e p naar de drie redactieleden ria van door een stuk tekst met de muis te grammaticaal en woord ofletterniveau adrichem jannie uitterlinden en pieter selecteren kan een gebruiker de hele vaak wordt afgesloten met een vraag de graaf chatten geeft toegang tot een selectie laten voorlezen netnieuws naar de eigen mening van de lezer of ruimte met tien chatkamers andere wordt ondersteund door twee program met een grappige vraag websites bevat links naar andere rele ma s die nodig zijn om de computer vante sites help geeft informatie over stem te laten klinken de spraaksynthesi miss turkije de mooiste londen azra woont in nederland de werking van het programma zer ocx stuurt de geselecteerde tekst haar ouders komen uit turkije de vormgeving van de site is zo eenvou vanuit netnieuws naar de spraaksynthe azra werkt als model ze werkt ook in turkije dig dat ook onervaren bezoekers weinig sizer waarna de systeem teksten uit daa r werd ze miss turkije kans lopen om op verkeerde knoppen te gesproken worden door een computer toen mocht ze naar de miss world verkiezing die was in nigeria drukken waardoor ze ineens op een stem de spraaksynthesizer geeft de in nigeria vonden veel mensen de miss andere site terechtkomen tijdens het keuze uit verschillende stemmen zoals world verkiezing slecht ze gingen de straat op gebruik van het programma netnieuws man vrouw kind robot ook kan het het leek wel oorlog zijn de normale browserknoppen name 220 mensen gingen dood tempo en de toonhoogte van de stem daarom ging de verkiezing naar londen lijk niet zichtbaar pas bij het verlaten gewijzigd worden azra won en nu is ze miss world miss nederland werd nummer 11 van het programma komt de gebruiker weer in de pagina met de normale brow serknoppenbalken via de knop andere we zijn bezig netnieuws in te passen in websites kan de bezoeker overigens wel een serie lessen over informatieve tek om het lezen en begrijpen van kran naar andere websites gaan en wordt hij sten fijn dat het er is en we hopen er tenberichten te verbeteren wordt er wel geconfronteerd met de normale na de vakantie mee verder te kunnen geoefend met verschillende leesstrate browserknoppen als deze voorziening docent roe aventus apeldoorn gieen elke week staat een leesstrate in de praktijk te verwarrend blijkt te gie centraal door op de knop lees zijn wordt hier mettertijd mee gestopt hulde voor het programma netnieuws hulp wordt leestip te klikken krijgt voor nederlandstalige cursisten erg de bezoeker daarover informatie te lezen en luisteren praktisch afwisselend en leerzaam dat horen en te zien aan de hand van om de week na de proefperiode elke het archief maar flink mag groeien voorbeelden daarna komt hij automa week wordt er een nieuw bericht op de docent roe utrecht nieuwegein tisch weer terug op de pagina waar hij site geplaatst elk bericht met bijbeho gebleven was deze voorziening is rende oefeningen wordt maximaal een momenteel nog in ontwikkeling maar jaar bewaard in het archief in totaal na het lezen zal na de proefperiode in gebruik worden er dus 40 berichten een jaar bij elk bericht kan de bezoeker kiezen worden genomen leestips kunnen gang op twee niveaus inclusief de 800 voor vier onderdelen oefeningen bijvoorbeeld betrekking hebben op oefeningen bewaard het jongste maken leeshulp wordt leestip het lezen van koppen van plaats bericht wordt steeds bewaard en het origineel bericht en eigen mening namen onderschriften bij foto s oudste verwijderd de berichten zijn bij elke tekst staan steeds tien oefenin afkortingen of cijfers onderverdeeld in vijf categorieen gen waar de gebruiker komt door te als de cursist de vereenvoudigde tekst binnenland buitenland media sport klikken op de knop oefeningen maken heeft gelezen en de oefeningen heeft en wetenschap voor elk wat wils dus de oefeningen kunnen in willekeurige gemaakt kan hij proberen of hij de origi de bezoeker kan het gekozen nieuws volgorde doorlopen worden ook hier nele tekst kan lezen door te klikken op bericht proberen zelf te lezen maar hij kan de tekst uitgesproken worden door de knop origineel bericht krijgt hij het kan ook hulp inroepen in de vorm van de computerstem de oefeningen heb bericht een tekst van het anp in de een computerstem door te dubbelklik ben over het algemeen een vaste originele formulering ken op een woord wordt het woord uit opbouw de eerste vragen gaan meestal na het lezen van de tekst en het door i i gesproken door drie keer te klikken op over de inhoud van het artikel daarna lopen van de oefeningen kan de bezoe i een zin wordt de hele zin uitgesproken komen er vragen en oefeningen op ker op de knop eigen mening klikken 2 alfa nieuws nummer 3 september 2003 n o e r o e l o e p dan kan hij zijn mening over het stuk lijk jammer zijn als cursisten zeker de of de problematiek erachter opschrijven ow netnieuws chatten eerste keren toevallig geen chatpartner en opsturen de brief komt terecht in kees komt de kamer binnen vinden als daar behoefte aan is wordt kees hallo mijn naam is kees hoe heet jij een soort ingezonden brievenrubriek de site misschien in de toekomst voor waar bezoekers op elkaars mening kun zien van een rooster met tijden waarop nen reageren bepaalde groepen gedurende die week on line zijn ik heb het programma voornamelijk scorijf hier uw bericht i 18 gebruikt met nt1 cursisten op kse 2 mijn cursisten waren enthousiast over niveau voor de zekerheid had ik ze door een computerstem zo kan de netnieuws jammer dat men met niet eerst de oefeningen voor beginners schrijver zijn ingetypte boodschap eerst meer dan twee personen in een kamer laten maken maar het bleek dat ze ook laten voorlezen voordat hij hem ver kan chatten de volgende keer is het die voor gevorderden aankonden ook stuurt hij weet dan zeker dat de bood inderdaad leuker om een afspraak te enkele nt2 cursisten die het nederlands schap klinkt zoals hij bedoeld is de ont maken met een ander roe om te chat al redelijk beheersen hebben ermee vanger kan de boodschap ook weer laten ten nu deden de cursisten het onder gewerkt de reacties zijn als volgt voorlezen als er bijvoorbeeld spelfouten ling dat is voor zo n eerste keer wel samen te vatten gemakkelijk in het in staan waardoor het zelfstandig lezen minder eng gebruik interessant leuk om te doen te moeilijk is docent roe regiocollege zaandam de nt2 ers vonden soms de vragen over de knoppen van de kamertjes verande spelling grammatica en idioom nogal ren steeds als er iemand in of uit een het chatten vraagt nogal veel tijd bij lastig terwijl ze die naar tekstbegrip kamertje gaat als de twee deuren open cursisten op laag niveau als ons makkelijk vonden mijn eigen mening staan is de kamer leeg een deur dicht openleercentrum gaat draaien lijkt het is erg positief ik vind het een mooie betekent dat er iemand zit te wachten me een goed moment om daar tijd voor toegankelijke voorziening vergeleken om met een ander te schrijven twee in te ruimen met cursisten met papieren cursistenkrantjes zijn de deuren dicht betekent dat er twee bezoe docent roe amsterdam teksten actueler en de voorziening is kers met elkaar aan het schrijven zijn goed zelfstandig te gebruiken door door te klikken op een kamertje met de cursisten twee dichte deuren kunnen anderen wel abonnement docent roe noorderpoortcollege meelezen maar niet aan het gesprek binnenkort zal blijken of netnieuws op groningen deelnemen cursisten die nog niet zo kostendekkende basis geexploiteerd goed zelf durven te chatten kunnen zo kan worden op voorwaarde dat vol eerst de kat uit de boom kijken door ver doende roc s de exploitatie van hatten in een veilige omgeving schillende kamertjes te bezoeken waar netnieuws garanderen heeft de de site geeft bezoekers de mogelijkheid mensen m et elkaar aan het schrijven stichting alfabeter zich bereid ver om in een veilige omgeving te chatten zijn de schrijvers merken daar niets klaard zorg te dragen voor de organisa door o de openingspagina op de knop van uiteraard moeten ze er wel reke tie van de uitgave het project wordt chatten te klikken komt de bezoeker in ning mee houden dat de berichten dan opgenomen als een reguliere acti een ruimte die toegang geeft tot tien openbaar en dus niet te persoonlijk viteit van deze stichting die ook de cd chatkam ers in elke kamer kunnen twee moeten zijn rom alfabeter lezen heeft uitgegeven en personen chatten er kan gechat worden om er zeker van te zijn dat er chatpart momenteel bezig is met de ontwikke over de nieuwsberichten m aar natuur ners zijn voor de cursisten wordt docen ling van alfabeter schrijven lijk ook over andere onderwerpen ten aangeraden met andere docenten roc s kunnen zich abonneren op van het eigen of een ander roc netnieuws elke schoolweek wordt er ook de zelfgeschreven teksten bij het afspraken te maken over het bezoeken een nieuw bericht m et bijbehorende chatten kunnen worden uitgesproken van de chatvoorziening het zou name oefeningen geplaatst door middel van lees verder op pag 4 alf a nieuws nummer 3 se ptember 2003 1 3